Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. MAREK, Karel. Aktuálně ke kupní smlouvě. In Advokátní deník. 2022. ISSN 2571-3558.
 2. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (5) (Currently over the work contract (5)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 1, p. 48-49. ISSN 1211-0507.
 3. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (6) (Currently over the work contract (6)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 2, p. 51-52. ISSN 1211-0507.
 4. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (7) (Currently over the work contract (7)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 3, p. 56-57. ISSN 1211-0507.
 5. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (8) (Currently over the work contract (8)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2022, vol. 2022, No 5, p. 72-73. ISSN 1211-0507.
 6. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace (How to ensure a fair basic wage differentiation). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 2022, No 3, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 7. MAREK, Karel. K obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem. In Advokátní deník. 2022. ISSN 2571-3558.
 8. FARKAČOVÁ, Lenka. Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance (Succession as a sensitive topic not only for the employees themselves). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, vol. 2022, No 3, p. xx-xx, 7 pp. ISSN 0032-6208.
 9. EISEL, Juraj. Pracovní prostředí a ergonomie (Work environment and ergonomics). HR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2022, XXIV, No 2, p. 56-60. ISSN 1212-690X.
 10. STUCHLÍK, Peter. Protikorozní ochrana pomocí výparných inhibitorů koroze (Anticorrosion prevention with a help of Vapor Volatile Inhibitors). Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2022, 25., No 2, p. 22-27. ISSN 0551-7354.
 11. EISEL, Juraj. Retence klíčových zaměstnanců a nástupnictví (Key retention employees and succession). HR Forum. Praha: People Management Forum, 2022, MK ČR 8257, No 3, p. 12-15, 3 pp. ISSN 1212-690X.
 12. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 1 (Contract for work under contruction-Part 1). WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, vol. 2022, No 2, p. 47-51, 4 pp. ISSN 0941-6293.
 13. MAREK, Karel. Werkvertrag im Bauwesen - teil 2 (Contract for work under contruction-Part 2). WiRO. München und Frankfutrt a.M: C.H.Beck, 2022, vol. 2022, No 3, p. 75-80. ISSN 0941-6293.
 14. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Werkvertrag im Bauwesen - teil 3 (Contract for work under contruction-Part 3). WiRO. München und Frankfutrt a. M: C.H.Beck, 2022, vol. 2022, No 4, p. 105-114, 9 pp. ISSN 0941-6293.
 15. 2021

 16. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 1 ) (Currently over the work contract ( 1 )). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, 8/2021, p. 58-59. ISSN 1211-0507.
 17. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo ( 2 ) (Currently over the work contract ( 2 )). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, 9/2021, p. 52-53. ISSN 1211-0507.
 18. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (3) (Currently over the work contract (3)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, No 10, p. 58-59. ISSN 1211-0507.
 19. MAREK, Karel. Aktuálně nad smlouvou o dílo (4) (Currently over the work contract (4)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2021, No 11, p. 65-67. ISSN 1211-0507.
 20. EISEL, Juraj. Budoucnost světa práce a HR (The future of the world of work and HR). HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2021, vol. 22, No 2, p. 30-31. ISSN 1212-690X.
 21. FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy (How to manage personal relationships in the case of a family business). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, 7-8, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 22. SCHLOSSBERGER, Otakar. Jedno význmané výročí... (One significant anniversary ...). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2021, XVIII, 2/2021, p. 3. ISSN 1212-4273.
 23. SVOBODA, Pavel. Klíčové přínosy a slabiny fungování EU (Key benefits and weaknesses of the EU). Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2021, vol. 2021, No 2, p. 20-24. ISSN 0862-8238.
 24. MAREK, Karel. Kontrolní činnost (Activity control (inspection)). Xadonia. Praha: časopis Xadonia , č.1/2021, VŠFS, 2021, vol. 16, No 1, p. 25-27. ISSN 1802-792X.
 25. MAREK, Karel. Na aktuální téma: K otázkám péče o zdraví (On the curent topic: On healt health care issues). Moderní obec. Praha: Profipress, 2021, vol. 2001, 5/2021, p. 62-63. ISSN 1211-0507.
 26. FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice (Personnel marketing - use of marketing principles in human resources). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, No 11, p. xx-xx, 8 pp. ISSN 0032-6208.
 27. STUCHLÍK, Peter. Předúpravy hliníkových výrobků (Pre treatments of aluminum products). Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2021, vol. 2021, No 2, p. 24-26. ISSN 0551-7354.
 28. MAREK, Karel. Rechtsquelen des tschechischen und slowakischen Handelsrecht (Legal sources of Czech and Slovak commercial law). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2021, vol. 2021, No 11, p. 332-335. ISSN 0941-6293.
 29. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti ( sdružení činností a věcí ) (Company agreement ( association of activities and things )). Moderní obec. Praha: Profipress Praha, 2021, XXVII, 6/2021, p. 60-61. ISSN 1211-0507.
 30. SCHLOSSBERGER, Otakar. Výchova mladé generace finančního sektoru není jednoduchá (Educating the young generation of the financial sector is not easy). Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2021, XXVIII, 3/2021, p. 22-23. ISSN 1212-4273.
 31. FARKAČOVÁ, Lenka. Využití chatbotů v praxi HR (Use of chatbots in HR practice). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, No 9, 7 pp. ISSN 0032-6208.
 32. FARKAČOVÁ, Lenka. Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19 (Changes in corporate culture caused by the covid-19 pandemic). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, No 3, p. 37-42. ISSN 0032-6208.
 33. 2020

 34. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví (The future of small and medium enterprises and their financial health). Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, p. 36-37. ISSN 1212-4273.
 35. ERBEN, Michal and Jiří ŠINDELÁŘ. Jak investují pojišťovny? Překvapivý vliv mají distribuční faktory (How do insurance companies invest? Distribution factors have a surprising effect). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, vol. 2020, No 4, p. 10-11, 20 pp. ISSN 1212-4273.
 36. VALENČÍK, Radim and Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? (What pension reform for the Czech Republic and why?). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 2020, No 2, p. 22-30. ISSN 1802-5854.
 37. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku (The silent society in the sense of the Czech Civil Code). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, vol. 72, No 1, p. 83-87. ISSN 1335-6461.
 38. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému (The Key to the Successful Implementation of a Personnel Information System). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 5, p. 37-42. ISSN 0032-6208.
 39. MAREK, Karel. Lizenzen und Verträge über Forschungsaufträge in Tschechien (Licenses and contracts for research task in the Czech Republic). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, 12/2020, p. 353-360. ISSN 0941-6293.
 40. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 1. (The smithy not only in practice of municipalities - Part 1). Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 5/2020, p. 46-47. ISSN 1211-0507.
 41. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 2. (The smithy not only in practice of municipalities - Part 2). Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 6/2020, p. 44-45. ISSN 1211-0507.
 42. MAREK, Karel. Péče o zdraví (Health Care). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 3/2020, p. 389-392. ISSN 1335-6461.
 43. FARKAČOVÁ, Lenka. Pracovní výkon zaměstnanců a faktory, které ho ovlivňují (Employee performance and factors that affect it). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 11, p. 41-46. ISSN 0032-6208.
 44. KLESLA, Arnošt and Ondřej PTÁČEK. Proinvestují se z koronavirové recese i malé a střední podniky? (Will small and medium-sized enterprises also invest from the coronavirus recession?). Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 12/2020, p. 46 - 47. ISSN 1212-4273.
 45. SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech (PSD 2 and non-bank providers after two years). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, p. 28-31. ISSN 1212-4273.
 46. MAREK, Karel and Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání (Family business a new phenomenon also for restaurant business). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, vol. 16, No 33, p. 38-57. ISSN 1801-1535.
 47. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2) (Contract of lease not only in praktice of munipalities (2)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, No 1, p. 42-43. ISSN 1211-0507.
 48. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3) (Contract of lease not only in praktice of munipalities (3)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, No 2, p. 56-58. ISSN 1211-0507.
 49. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4) (Contract of lease not only in praktice of munipalities (4)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, No 3, p. 55-56. ISSN 1211-0507.
 50. ŘÍHOVÁ, Lenka. Sociální sítě a nábor zaměstnanců - Efektivní cesty využití Facebooku (Social Networks and Recruitment - Effective Ways to use Facebook). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, No 3, p. 38-43. ISSN 0032-6208.
 51. STUCHLÍK, Peter. Současné trendy v antikorozní ochraně (Current trends in corrosion protection). Povrchové úpravy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2020, vol. 23, No 2, p. 2-4. ISSN 0551-7354.
 52. FARKAČOVÁ, Lenka. Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců (The Goal of Work as a Motivational Tool for Employees). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 7, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 53. FARKAČOVÁ, Lenka. Talent Management - Zdroj konkurenční výhody i nástroj k zamezení fluktuace zaměstnanců (Talent Management - A source of competitive advantage and a tool to prevent employee turnover). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 9, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 54. EISEL, Juraj. Talent Management na pozadí pandemie Covidu-19 (Talent management on background pandemic Covid-19). HR forum: časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: People Management Forum, 2020, vol. 21, No 12, p. 18-19. ISSN 1212-690X.
 55. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 1). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, 3/2020, p. 80-87. ISSN 0941-6293.
 56. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 2). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, No 4, p. 109-115, 16 pp. ISSN 0941-6293.
 57. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 3). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, No 5, p. 142-149. ISSN 0941-6293.
 58. FARKAČOVÁ, Lenka. Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců (Artificial intelligence, new technologies and related development of the workload of employees). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2021, No 1. ISSN 0032-6208.
 59. 2019

 60. HRADEC, Milan. Pojištění profesní odpovědnosti u právnických profesí (Professional liability insurance in the legal professions). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2019, Neuveden, 1/2019, p. 24-25. ISSN 2533-3666.
 61. ERBEN, Michal and Jaroslav DAŇHEL. Zavedení dobrovolného zdravotního pojištění se stále odkládá (Introducing Facultative Health Insurance Postponed Again). Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, Neuveden, No 1, p. 10-11. ISSN 0032-2393.
 62. 2018

 63. HRADEC, Milan. Nároky poškozených podle nového občanského zákoníku (Claims Damaged under the New Civil Code). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 12/2018, p. 22-24. ISSN 2533-3666.
 64. HRADEC, Milan. Pojistné podvody (Insurance frauds). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 8/2018, p. 15-17. ISSN 2533-3666.
 65. DAŇHEL, Jaroslav and Eva DUCHÁČKOVÁ. Pojistný trh roku 2018 bude ve znamení měnícího se prostředí a zintenzivnění regulace (The insurance market in 2018 will reflect the changing environment and the intensification of regulation). Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, 1/2018, duben 2018, p. 12-13. ISSN 0032-2393.
 66. HRADEC, Milan. Pojištění zvířat (Animal welfare). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 1/2018, p. 14-17. ISSN 2533-3666.
 67. HRADEC, Milan. Smíšené životní pojištění (Mixed life insurance). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, vol. 2018, 9/2018, p. 16-17. ISSN 2533-3666.
 68. HRADEC, Milan. Smíšené životní pojištění (Mixed life insurance). Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2018, Neuveden, 10/2018, p. 16-17. ISSN 2533-3666.
 69. 2017

 70. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 1 (The activities of control and work , part 1.). Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, No 1, p. 23-30. ISSN 1211-1686.
 71. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 2 (The activities of control and work , part 2.). Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, No 2, p. 17-30. ISSN 1211-1686.
 72. KAŠÍK, Milan. Hlásné trouby radnic čekají horší časy. Praha: Borgis, 2017. p. 7. Právo.
 73. PETRŮ, Naděžda. Maroko je kolektivistická země (Morocco is a collectivist country). TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, VI. ročník, No 5, p. 66-67. ISSN 1805-5397.
 74. HRONOVÁ, Štěpánka. Meet Viktorija, our Erasmus Trainee. In XADONIA. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. p. 28-30.
 75. BLÁBOLIL, Rudolf and Naděžda PETRŮ. Mini Den D na VŠFS (Mini D Day at VŠFS). XADONIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, Neuveden, No 2, p. 22-23. ISSN 1802-792X.
 76. ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru (New Legislation Providing Brokerage and Intermediation of Consumer Credit). Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, p. 24-25. ISSN 1212-4273.
 77. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku (New trends in the payment system). Bankovnictví. Praha: 4H production s. r. o., 2017, XXIV/51, 3/2017, p. 26-28. ISSN 1212-4273.
 78. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy jsou motorem finského hospodářství (Family businesses are the engine of the Finnish economy). TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, vol. 3, No 6, p. 44-45. ISSN 1805-5397.
 79. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podniky jsou jedinečné. (Family businesses are unique.). TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, vol. 3, No 6, p. 32-33. ISSN 1805-5397.
 80. MAREK, Karel. Smlouva o zápůjčce (Contract to Borrow). Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, Neuveden, No 3, p. 36-38. ISSN 1211-7293.
 81. MENTLÍK, Roman and Mojmír HELÍSEK. The risk of increasing inflation as a barrier for the Czech Republic's accession to the euro area. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics. USA: IBIMA Publishing, 2017, Neuveden, No 2017, p. 1-18. ISSN 2169-0367.
 82. PETRŮ, Naděžda and Emil VELINOV. Trendy světových byznys velikánů (Trends of world business giants). Moderní řízení. Praha: Economia a.s., Praha, 2017, vol. 2017, říjen, p. 32 - 34. ISSN 0026-8720.
 83. PETRŮ, Naděžda. V Bělorusku je novodobá tradice rodinných firem zatím krátká (In Belarus, the modern tradition of family businesses is so short). TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, vol. 2, No 6, p. 46-47. ISSN 1805-5397.
 84. PETRŮ, Naděžda. V Kazachstánu se rodinnému podnikání dostává stále většího uznání. (In Kazakhstan, family business is getting more and more recognition.). TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, vol. 2, No 2, p. 36-37. ISSN 1805-5397.
 85. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářské politice (Public debt in economy and economic policy). Bankovnictví. Praha: 4H production, 2017, vol. 52, No 1, p. 24-26. ISSN 1212-4273.
 86. PETRŮ, Naděžda. VĚTŠINA MEXICKÝCH MIPYMES JE RODINNÝCH (MOST MEXICAN MIPYMES ARE THE FAMILY). Trade News. Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, vol. 6, No 1, p. 48-49. ISSN 1805-5397.
 87. DAŇHEL, Jaroslav and Eva DUCHÁČKOVÁ. Zamyšlení: Vstane životní pojištění z mrtvých? (Reflections: Life insurance gets up from the dead?). Pojistný obzor: časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, vol. 2, No 2, p. 15-16. ISSN 0032-2393.
 88. 2016

 89. BUDINSKÝ, Petr. Český i slovenský tým obstály ve finále soutěže Global Management Challenge. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016, vol. 12, No 02, 1 pp.
 90. PETRŮ, Naděžda. Čínské rodinné podniky důvěřují pouze vlastní krvi (Chinese family businesses trust only their own blood). TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, 5. ročník, 4/2016, p. 38-39, 104 pp. ISSN 1805-5397.
 91. NETOLICKÝ, Václav. Demokracie a totalita (Democracy and totalitarianism). Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářské komora Most, 2016, 45/10, No 3, p. 30.
 92. MAREK, Karel. Ještě k zasílatelství (Even for forwarding). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, vol. 2016, No 11, p. 18-21. ISSN 2533-4239.
 93. MATĚJŮ, Petr and Petra ANÝŽOVÁ. Jsou krásní lidé opravdu ekonomicky úspěšnější? Trade-off. Praha: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú., 2016, vol. 1, No 2, p. 64-66, 4 pp.
 94. MAREK, Karel. K přípravě a provádění díla (The preparation and execution of the work). Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, vol. 2016, 11/2016, p. 31-44. ISSN 1211-7293.
 95. MAREK, Karel. K řešení sporů v rozhodčím řízení podle Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (Resolution of disputes by arbitration pursuant to the Rules of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber and Agricultural Chamber of the Czech Republic). Rekodifikace a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2016, vol. 2016, No 2, p. 16-22. ISSN 1805-6822.
 96. MAREK, Karel. K uzavírání smluv (Conclude Contracts). Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, vol. 2016, 3/2016, p. 38-42. ISSN 1211-7293.
 97. ZOUBEK, Vladimír. Kdo je slabší a nejslabší stranou v migrační polohysterii (Who is weaker and the weakest party in the migration halfhysteri). Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2016, 5/2016, No 5, p. 27-30. ISSN 1805-0824.
 98. STROUKAL, Dominik and Božena KADEŘÁBKOVÁ. Negative Interest Rates and Housing Bubbles. Civic Engineering Journal. Prague: Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2016, vol. 2016, No 4, p. 1-8. ISSN 1805-2576. doi:10.14311/CEJ.2016.04.0020.
 99. PETRŮ, Naděžda. Německo stojí na rodinných firmách (Germany stands on family businesses). Trade News. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, vol. 2016, 1/2016, p. 34-35, 84 pp. ISSN 1805-5397.
 100. VOSTATEK, Jaroslav. Novela zákona o penzijním připojištění: Co nás čeká? (Amendment to the Law on Supplementary Pension Insurance: What Can We expect?). Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2016, vol. 2016, No 1, p. 26-29. ISSN 0032-2393.
 101. MAREK, Karel and Eva VINCENCOVÁ. Nový druh závodu-rodinný závod (A new kind of race-race family). Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, vol. 2016, 7-8/2016, p. 28-31. ISSN 1211-7293.
 102. SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace (Project SEPA and his implementation). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2016, XXIII(51), 8/2016, p. 10-13, 50 pp. ISSN 1212-4273.
 103. MATĚJŮ, Petr and P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Hlavní překážkou je český vzdělávací systém. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2016, 1/2016, p. 11-13. ISSN 1212-2572.
 104. PETRŮ, Naděžda. Převážná většina španělských firem je rodinných (The vast majority of Spanish companies are family). TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, 5. ročník, 3/2016, p. 52 - 53, 88 pp. ISSN 1805-5397.
 105. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy v Peru rostou (Family businesses are growing in Peru). TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, vol. 5, No 6, p. 48-49, 84 pp. ISSN 1805-5397.
 106. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Sloučení dohledu z pohledu pojistného trhu. Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2016, XXIII (51), 11/2016, p. 16 - 18. ISSN 1212-4273.
 107. MAREK, Karel. Smlouva o zprostředkování (Brokerage Contract). Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, Neuveden, No 12, p. 24-26. ISSN 1211-7293.
 108. ROSENLACHER, Pavel and Jaromír TICHÝ. The Use of Computer Technology in Neuromarketing. Digital Economy World. Centrum informační společnosti, 2016, 2., No 2, p. 42-44. ISSN 2464-5303.
 109. BŘEČKOVÁ, Pavla. Tchaj-wan: Úsměv, prosím (Taiwan: Smile please). Trade News. Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue 4, 2016, p. 56-59. ISSN 1805-5397.
 110. BŘEČKOVÁ, Pavla. Udržme krok s německým tahounem aneb Robot nepotřebuje svačit (Keep up with the German leader alias Robot does not need to have a snack). Trade News. Praha: Antecom, 2016, Vol.V, Issue , 2016, p. 36-38. ISSN 1805-5397.
 111. PETRŮ, Naděžda. V Bulharsku zatím rodinné firmy podceňují (In Bulgaria, meanwhile underestimate the family firm). TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, 5. ročník, No 5, p. 34 -35, 80 pp. ISSN 1805-5397.
 112. PETRŮ, Naděžda. V Chile najdete převážně rodinné podniky (In Chile you will find mostly family businesses). TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, vol. 5, No 6, p. 26-27, 84 pp. ISSN 1805-5397.
 113. PETRŮ, Naděžda. V Indii je rodina nejdůležitější institucí (In India family is the most important institution). TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, 5. ročník, 2/2016, p. 42-43, 84 pp. ISSN 1805-5397.
 114. PETRŮ, Naděžda. V Itálii je okolo 784 000 rodinných firem (In Italy about 784000 family businesses). TradeNews. Praha: ANTECOM, s.r.o., Blatenská 2166/7, Praha 4 IČ: 2836 2926, 2016, 5. ročník, 3/2016, p. 62 - 63, 88 pp. ISSN 1805-5397.
 115. HELÍSEK, Mojmír. Zátěžové testování bilanční likvidity prováděné ČNB. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2016. p. 5-6.
 116. MAREK, Karel. Změny v právní úpravě "přeprava věcí" (Changes in legislation, "transport of goods"). Logistika. Praha: Economia, 2016, vol. 2016, 7-8, p. 34-37. ISSN 1211-0957.
 117. 2015

 118. HAVLÍČEK, Karel. Americký sen se podařilo uskutečnit za rok. Trade News. Praha: Antecom, 2015, vol. 4, No 5. ISSN 1805-5397.
 119. HAVLÍČEK, Karel. Analýza dopadů čínské krize na tuzemské podnikatele. Trade News. Praha: Antecom, 2015, č.4. ISSN 1805-5397.
 120. HAVLÍČEK, Karel. Analýza USA. Trade News. Praha: Antecom, 2015, vol. 4, No 5. ISSN 1805-5397.
 121. VESECKÁ, Renata. Analýza. Úvaha nad trestněprávní odpovědností právnických osob ve vztahu k veřejným zakázkám. Veřejné Zakázky. Praha: Vizea s.r.o., 2015, 4/2015, p. 23-25. ISSN 1803-6724.
 122. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, No 7, p. 27-29.
 123. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, No 8, p. 13-15.
 124. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, No 4, p. 22-24.
 125. ELIÁŠ, Karel. How to challenge ontemporary marketing Communications Issues. Czech Marketplace. Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 126. HAVLÍČEK, Karel. Jižní Koreji narostl hřebínek. Trade News. Praha: Antecom, 2015, č.3. ISSN 1805-5397.
 127. MAREK, Karel. Ke smlouvě o úvěru a zápůjčce , část 2 (Contract of credit , part 2). Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2015, vol. 2015, č.10/2015, p. 17-22. ISSN 1211-1686.
 128. VESECKÁ, Renata. Komentář: Nový zákon o zastupitelství posílí „zvláštní“ způsoby řízení. The Business. Praha: Consultia, a.s., 2015, 9-10/2015, p. 40-41. ISSN 2336-7296.
 129. MATĚJŮ, Petr. Konec blbých blondýn. Reflex : CS - Společenský týdeník. Praha: RX, 2015, No 39, p. 31-36. ISSN 0862-6634.
 130. BŘEČKOVÁ, Pavla. Konzervativnost aneb co je doma, to se počítá. ICT v podnikání. Praha: Mediaplanet, 2015.
 131. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Od mateřinky po univerzitu. Reflex : CS - Společenský týdeník. Praha: RX, 2015, p. 5. ISSN 0862-6634.
 132. BŘEČKOVÁ, Pavla. Osvěžte své podnikání. Využijte Paretův princip. Trade News. Praha: Antecom, 2015, IV, I, p. 73. ISSN 1805-5397.
 133. HRADEC. Pojištění – pojmy a terminologie. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, No 5, p. 20-22.
 134. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 1: problém začíná již na základní škole. MM Průmyslové spektrum. MM publishing, s.r.o, 2015, No 9, p. 28-29. ISSN 1212-2572.
 135. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 2: Tři podmínky: matematika, matematika, matematika. MM Průmyslové spektrum. MM publishing, s.r.o, 2015, No 10, p. 28-29. ISSN 1212-2572.
 136. MATĚJŮ, Petr and P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. (Anti)diskriminační potenciál maturity. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 12/2015, p. 22-23. ISSN 1212-2572.
 137. ZELENÝ, P and Petr MATĚJŮ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Tradice jako závaží. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 11/2015, p. 24-25. ISSN 1212-2572.
 138. MAREK, Karel. Rodinný závod (Family Company). Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2015, 4., 12/2015, p. 27-30. ISSN 1805-0824.
 139. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 3. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 140. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 4. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 141. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 5. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 142. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
 143. ELIÁŠ, Karel. Study Options to gain Marcom Competencies. Czech Marketplace. Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 144. MATĚJŮ, Petr. Školy diskriminují chlapce. Reflex : CS - Společenský týdeník. Praha: RX, 2015, No 27, p. 50-53. ISSN 0862-6634.
 145. MAREK, Karel. Veřejné zakázky (Public contracts). Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2015, vol. 2015, 11/2015, p. 34-37. ISSN 1211-7293.
 146. MATĚJŮ, Petr. VŠFS v mezinárodním srovnání. Xadonia. Praha: VŠFS, o.p.s. 2002, 2015, No 1, p. 10-13.
 147. HRADEC, Milan. Vybrané aspekty promlčení a prekluze v občanskoprávních vztazích. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, No 6, p. 23-25.
 148. BŘEČKOVÁ, Pavla. Základy budoucí prosperity vznikají už dnes. Praha: Vltava-Labe-Press, a.s, 2015.
 149. HAVLÍČEK, Karel. Zápisky z Moskvy. Praha: Antecom, 2015.
 150. 2014

 151. VOSTATEK, Jaroslav. Barák, V. Důchod? Každému 7700 korun. Rozhovor s J. Vostatkem. Praha, 2014.
 152. HAVLÍČEK, Karel. České stavebnictví: Nezbývá než nechat zhasnuto. Antecom, 2014.
 153. VOSTATEK, Jaroslav. Čtyři cesty, kam vůbec jít. Praha: Economia, a.s., 2014.
 154. ČECHÁK, Vladimír. Den s Vladimírem Čechákem. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014.
 155. BŘEČKOVÁ, Pavla. Entrepreneur – Disciplína, humor, štěstí. Business Woman. 2014, č. 1, p. 70-70. ISSN 1805-3823.
 156. ELIÁŠ, Karel. How to understand better contemporary Marketing Communications issues. Americká obchodní komora. Praha: Americká obchodní komora v Praze, 2014, 18.3.2014.
 157. FRAIT, Jan and M. PLAŠIL. Hrozí české ekonomice bilanční recese? Euro. Praha, 2014, 11.8.2014, p. 74-75.
 158. HAVLÍČEK, Karel. Jak přežít čtvrtstoletí v malé a střední firmě? Perspektivy kvality. 2014, roč. 3, č. 1. ISSN 1805-6857.
 159. BŘEČKOVÁ, Pavla. Jak se daří po roce, český strojaři? Trade News. Praha: Antecom, 2014, III, No 4, p. 48-49. ISSN 1805-5397.
 160. BUDINSKÝ, Petr. Konference Evropská ekonomika a její perspektivy. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, p. 14-15.
 161. ČECHÁK, Vladimír. „Kulatý stůl“ k problematice legislativního procesu. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, p. 16.
 162. BUDINSKÝ, Petr. Kvalitu výuky zajišťujeme i odborníky z praxe. Ekonomický deník E15 (příloha Malé a střední podnikání). Praha: Mladá Fronta a.s., 2014, 13.3.2014.
 163. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, p. 8-9.
 164. MATĚJŮ, Petr. Lidský kapitál: pozvání k bohatě prostřenému stolu. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, p. 10-11.
 165. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – likvidace pojistných škod z pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 3, p. 16-18.
 166. HRADEC, Milan. Likvidace pojistných událostí – motorových vozidel. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 4, p. 21-23.
 167. JURÁSEK, Miroslav. Mexiko jako „aztécký tygr“. Reformy prezidenta Peñi Nieta. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, 06.11.2014, No 11. ISSN 0543-7962.
 168. KAŠÍK, Milan. O vysokoškolské studium marketingové komunikace je nebývalý zájem. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 11. ISSN 1212-9496.
 169. MATES, Pavel and J. SEVERA. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2014, roč. XXII, č. 5, p. 64-67. ISSN 1210-4817.
 170. TICHÝ, Jaromír. Podnikatelská etika. TEMA: technika, ekonomika, marketing, aktuality. Most: Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most, 2014, roč. 9, č. 2, p. 9.
 171. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 1, p. s. 23-26.
 172. HRADEC, Milan. Pojistné právo – právní úprava pojistné smlouvy obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014, č. 2, p. 19-22, 3 pp.
 173. NETOLICKÝ, Václav. Privatizace politické sféry, nová cesta k zářným zítřkům. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2014.
 174. HAVLÍČEK, Karel. Proexportní pilíře AMSP ČR. Praha: Antecom, 2014.
 175. VOSTATEK, Jaroslav. Profesor Vostatek odhaluje, jak odborníci jednali o reformě důchodů. 2014.
 176. BUDINSKÝ, Petr. Příležitost pro studenty – soutěž Global Management Challenge. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 1, p. 23-23.
 177. TÓTH, Endre. Regenerace organizačního řízení: imperativ doby. Moderní řízení. Praha: Economia, 2014, č. 2, p. 14-17. ISSN 0026-8720.
 178. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 179. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 180. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník - pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 181. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 182. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování II. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 183. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování III. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 184. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 2. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 185. ŠMÍD, Jan. Řízek je zlý, kobliha dobrá? Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, 2014. ISSN 0862-5921.
 186. JURÁSEK, Miroslav. Scénáře a vize budoucnosti po skončení studené války. Marathon. 2014, č. 121, p. s. 8-35. ISSN 1211-8591.
 187. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Studenti mezi teorií a praxí. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 11, č. 2, p. 18.
 188. ŠMÍD, Jan. Vítěztví? Spíše „Viktor Orbán sobě". Lidové noviny. 2014, 15.4.2014.
 189. KAŠÍK, Milan. VŠFS posílila význam nových médií. Marketing & Média. Praha: Economia, 2014, č. 10, p. 32-32. ISSN 1212-9496.
 190. 2013

 191. TÓTH, Endre. Co manažer dělat musí, nemusí a nesmí. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 11. ISSN 0026-8720.
 192. ROUBAL, Ondřej. Don´t worry …. Be Happy. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2013, roč. 19, č. 9, p. s. 18-21. ISSN 1211-5886.
 193. VALENČÍK, Radim. Jak se učit ekonomii, aneb i pedagog je jen člověk. In Xadonia. 2013. p. s. 24.
 194. HAVLÍČEK, Karel. Lesk a bída podnikání v biomedicíně. Trade news. Antecom, 2013, č. 5, p. s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 195. KNIHOVÁ, Ladislava and B. LITTLE. Living books prompt evolving skills for designers, authors and readers. America Learning & Media. 2013.
 196. HAVLÍČEK, Karel. Mezinárodní rozměr Fakulty ekonomických studií VŠFS. In Xadonia. 2013. p. s. 20-21.
 197. BŘEČKOVÁ, Pavla. Obchodníkům nejvíce vadí výše a časová neomezenost kaucí. PHM plus. 2013.
 198. BŘEČKOVÁ, Pavla and Stanislava ČÍŽKOVÁ. Parazitují živnostníci na společnosti? Finanční management. 2013, roč. 10, č. 3, p. s. 44-46. ISSN 1214-9292.
 199. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 9, p. s. 13-15.
 200. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 10, p. s. 30-32.
 201. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - dokončení. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 12, p. s. 21-22.
 202. HRADEC, Milan. Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce - pokračování. Transport magazín. Praha: ČESMAD Bohemia, 2013, č. 11, p. s. 15-17.
 203. BŘEČKOVÁ, Pavla. Quo Vadis český strojaři? Trade News. 2013, roč. 2, č. 4. ISSN 1805-5397.
 204. BŘEČKOVÁ, Pavla. Splašená legislativa. Finanční management. 2013, roč. 10, č. 1, p. s. 18-19. ISSN 1214-9292.
 205. KAŠÍK, Milan and Naděžda PETRŮ. Znalostní management jako předpoklad rozvoje inovací. Moderní řízení. Praha: Economia, 2013, č. 11, p. s. 21-23. ISSN 0026-8720.
Display details
Displayed: 16/8/2022 03:13