Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KUBÁTOVÁ, Květa. Comparative Analysis of Tax Policies Applicable in the New and Original EU Member-Countries. Global Journal of Business Research. 2009, roč. 3, č. 1, s. 91-104. ISSN 1931-0277.
 2. ŠMÍD, Jan. Klasický liberalismus – základní teze. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2009, roč. 11, č. 4, s. 70-78. ISSN 1212-7833.
 3. ŠMÍD, Jan. Konzervatismus – základní teze. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2009, roč. 11, č. 3, s. 50-55. ISSN 1212-7833.
 4. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. In Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. 11 s. ISBN 978-80-248-2057-6.
 5. VALENČÍK, Radim. Skutečné příčiny iracionality ve sporech o reformách systémů sociálního investování a sociálního pojištění. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Šlapanice: ESF MU, 2009. s. 179-184. ISBN 978-80-7399-657-4.
 6. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné výdaje a růst - omezení a možnosti analýzy vlivů. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Šlapanice: ESF MU, 2009. ISBN 978-80-7399-657-4.
 7. KUBÁTOVÁ, Květa. Výzva teorie strany nabídky versus praxe 1. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Šlapanice: ESF MU, 2009. ISBN 978-80-7399-657-4.
 8. 2008

 9. PAVLŮ, Dušan. Analýza parametrů veletržní efektivnosti. Praha: AMASIA EXPO, 2008.
 10. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 1. díl (MS Office 2007 – MS Word). 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 117 s. ISBN 978-80-7408-010-4.
 11. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2.díl (MS Office 2007 – MS Excel, MS PowerPoint). 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 131 s. ISBN 978-80-7408-011-1.
 12. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. CSR a její uplatňování při řízení firem v nové ekonomice. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Oeconomica, 2008. s. 100. ISBN 978-80-245-1408-6.
 13. MERTL, Jan. České regulační poplatky. Zdravotnictví v České republice. 2008, roč. 2008, č. 4, s. 120-123. ISSN 1213-6050.
 14. BÍLKOVÁ, Diana. Čtyřparametrické logaritmicko-normální rozdělení a jeho využití při modelování mzdových rozdělení. In MSED 2008 (CD-ROM). Praha: VŠE, 2008. ISBN 978-80-86175-62-1.
 15. BÍLKOVÁ, Diana. Čtyřparametrické logaritmicko-normální rozdělení a jeho využití při modelování mzdových rozdělení. In MSED 2008. Praha: VŠE, 2008. 11 s. ISBN 978-80-86175-61-4.
 16. HELÍSEK, Mojmír. Do Businesses in the Czech Republic Benefit from the Postponement of the Euro Adoption? Update – Sonderausgabe International. Mainz: University of Applied Sciences, 2008, s. 19-24, 5 s. ISSN 1861-3152.
 17. BERKA, Petr. Dobývání znalostí v kostce. In Datakon 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 16 s. ISBN 978-80-7355-081-3.
 18. TEPLÍK, Tomáš. Evropská diplomacie v historických souvislostech od počátků do vypuknutí 1. světové války. 1. vydání. Impronta, 2008. 922 s. ISBN 978-80-254-3527-4.
 19. PAVLŮ, Dušan. Hodnocení obsahových a formálních apelů inzerce automobilových značek. Marketing inspirations. 2008, roč. 3, č. 3, s. 18-21. ISSN 1336-796X.
 20. PAVLŮ, Dušan. Informovanost podnikatelů o zásadních změnách v oblasti doručování oficiálních písemností od orgánů veřejné moci ČR. Praha: AMASIA EXPO, 2008. 18 s.
 21. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Írán – země neznámá? Xadonia. 2008, roč. 7, č. 3, s. 22.
 22. MAJERIK, Petr. Jak komunikovat v době krize. Strategie. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 38-38. ISSN 1210-3756.
 23. SRPOVÁ, Jitka a Vilém KUNZ. Jsou firmy v ČR společensky odpovědné? Perspektivy jakosti. 2008, č. 3, s. 31-33. ISSN 1214-8865.
 24. STÝBLO, Jiří. Leadership manažerských talentů. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č. 12, s. 45-49. ISSN 0032-6208.
 25. GOMBÁR, Eduard. Libya and Czechoslovakia 1960–1992. La Libia nella storia del Mediterraneo. 2008, roč. 63, č. 2, s. 359-364, 5 s. ISSN 0001-9747.
 26. PAVLŮ, Dušan a Václav SENJUK. Marketing obce: Strašák, nebo nástroj rozvoje? Moderní obec. 2008, roč. 14, č. 12, s. 27-28. ISSN 1211-0507.
 27. MAJERIK, Petr. Mediální audit jako motivace pro agentury. Fresh Magazine. 2008, roč. 2008, č. 10, s. 18-18. ISSN 1801-4488.
 28. PAVLŮ, Dušan. Mění se názory na českou reklamu? Noc reklamožroutů 2008. Praha: VŠFS, 2008. 12 s.
 29. PAVLŮ, Dušan. Názory na českou reklamu v reflexi Noci reklamožroutů. Marketing inspirations. 2008, roč. 3, č. 2, s. 20-23. ISSN 1336-796X.
 30. PAVLŮ, Dušan. Názory posluchačů Pražského jara. Praha: VŠFS, 2008. 22 s.
 31. PRŮŠA, Ladislav. New system of social services financing: myths and mistakes. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 197-206. ISSN 1802-792X.
 32. TOMČÍK, Michal a Miloslav KAFKA. Nově přijatí studenti (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 33. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA a Emil HANOUSEK. Posluchači prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 34. BEDRETDINOV, Rafik. Poznání redistribučních systému. In Sborník z 11. ročníku mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2008. ISBN 978-80-7408-012-8.
 35. GOMBÁR, Eduard. Prof. Alois Musil – světově proslulý český arabista a cestovatel. Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské. 2008, č. 2, s. 22-23.
 36. MERTL, Jan. Public economics in current health policy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 176-188. ISSN 1802-792X.
 37. ČEPEK, Ondřej, D. KRONUS a P. KUČERA. Recognition of interval Boolean functions. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 2008, roč. 52, č. 1, s. 1-24. ISSN 1012-2443.
 38. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů. Praha: VŠFS, 2008. 43 s.
 39. ČEPEK, Ondřej, D. KRONUS a P. KUČERA. Renamable interval Boolean functions. International Journal of Innovative Computing, Information, and Control. 2008, roč. 4, č. 5, s. 1111-1120, 9 s. ISSN 1349-4198.
 40. MAJERIK, Petr. Rozhodující kritéria pro výběr vhodného vzdělávacího programu. Strategie. 2008, roč. 2008, č. 9, s. 41-41. ISSN 1210-3756.
 41. MERTL, Jan. Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb. Fórum sociální politiky. 2008, roč. 2008, č. 3. ISSN 1802-5854.
 42. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA a Zdeněk CECAVA. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 43. TOMČÍK, Michal, M. VAVROCH a P. NEVYHOŠTĚNÝ. Socioekonomická analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Most pro potřeby IPRM Most. Most: Magistrát města Most, 2008.
 44. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol Jr.: Arabi, islám a výzvy modernej doby. Asian and African Studies. Bratislava, 2008, roč. 17, č. 1, s. 123-124, 1 s. ISSN 1335-1257.
 45. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. Perspektivy jakosti. Praha: Česká společnosti pro jakost, o. s., 2008, č. 4, s. 58. ISSN 1214-8865.
 46. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost malých a středních podniků v ČR. In Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinskej univerzity, 2008. s. 205-208, 3 s. ISBN 978-80-8070-964-8.
 47. KUBÁTOVÁ, Květa. Tax mix impact on the growing differencies between the tax quota of the Czech Republic and Slovakia. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 189-196. ISSN 1802-792X.
 48. TOMČÍK, Michal. Technologické profily. Závěrečná zpráva z terénního dotazníkového šetření projektu VÝ-KO-P. Asistenční centrum Most, 2008.
 49. GOMBÁR, Eduard. The Turkish Approach to Islam could represent an Islamic Democratic Platform. Leaders Magazine. 2008, č. 6, s. 14-15.
 50. KUBÍČEK, Antonín. Tři rady děda, vysokoškolského pedagoga, vševěda. Xadonia. 2008, roč. 7, č. 3.
 51. STÝBLO, Jiří. Účinný styl práce s lidmi jako nejlepší bendit. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č. 8, s. 44-50. ISSN 0032-6208.
 52. PAVLŮ, Dušan. Veletrh jako nástroj konkurenčního boje. In Oficiální katalog výstav a veletrhů. 2008. s. 104-109. ISBN 80-903068-9-6.
 53. STÝBLO, Jiří. Výkonnost firem. Moderní řízení. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 25-26. ISSN 0026-8720.
 54. MAJERIK, Petr. Vyrůstá nové Arboretum? Strategie. 2008, roč. 2008, č. 10, s. 27-27. ISSN 1210-3756.
 55. MAJERIK, Petr. Využití TV metrů pro mediální plánování. Fresh Magazine. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 24-24. ISSN 1801-4488.
 56. STARÝ, Marek. Zňovští z Korkyně. Tragické konce příslušníků jednoho rytířského rodu. Paginae historiae. 2008, roč. 2008, č. 16, s. 123-182. ISSN 1211-9768.
 57. STÝBLO, Jiří. Způsobilosti vůdčích osobností pro řízení. Práce a mzda. 2008, roč. 56, č. 10, s. 47-55. ISSN 0032-6208.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 01:37