Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv. 2022.
  Pozvánka
  Název česky: Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv
  Název anglicky: Social, cultural and educational services of the collective rights management organizations
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; collective management

  Změnila: Mgr. Tereza Denišová, DiS., učo 12202. Změněno: 2. 3. 2022 18:06.
 2. 2021

 3. LEŠKA, Rudolf a Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ. Autorská práva a divadlo II. In Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2021. s. 78-81. ISSN 1211-4065.
  URL
  Název česky: Autorská práva a divadlo II
  Název anglicky: Copyright and Theatre II
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright, cultural policy, theatre

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 23. 12. 2021 12:40.
 4. ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. 2021.
  URL
  Název česky: Sociální, kulturní a vzdělávací služby organizací kolektivní správy z perspektivy jejich beneficientů
  Název anglicky: Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries
  němčina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: copyright; collective management
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 24. 2. 2022 07:49.
 5. POLÁKOVÁ, Barbora a Rudolf LEŠKA. Focení na závodech z právního hlediska. In Jezdectví. Praha: Equi Press s.r.o., 2021. s. 72-73. ISSN 1210-5406.
  URL
  Název česky: Focení na závodech z právního hlediska
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: sports law

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 5. 2021 14:54.
 6. LEŠKA, Rudolf. Hraní s partou. In Hraní s partou. 2021.
  URL
  Název česky: Hraní s partou
  Název anglicky: Playing in a band
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; rights of performing artists
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 8. 9. 2021 15:34.
 7. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských. 2021.
  URL
  Název česky: Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských
  Název anglicky: Transformations of Individual and Collective Copyright Management
  čeština.
  Klíčová slova anglicky: collective management
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 14. 6. 2021 00:00.
 8. 2020

 9. LEŠKA, Rudolf, Ivo TELEC, Pavel KOUKAL a Matěj MYŠKA. Člen vědecké rady ALAI Česká republika. Vědecká rada ALAI Česká republika, 2020.
  URL
  Název česky: Člen vědecké rady ALAI Česká republika
  Název anglicky: Member of the ALAI Czech Republic Scientific Committee
  čeština. Česká republika.
  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 3. 5. 2021 12:42.
 10. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. s. 10-10. ISSN 1210-471X.
  Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury
  Název česky: Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury
  Název anglicky: Coronavirus as an Opportunity to Talk About System Failures in Culture Financing
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright, cultural policy

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 5. 2020 13:02.
 11. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
  URL
  Název česky: Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza
  Název anglicky: The Elusive Performance Art: A Copyright Analysis
  RIV/04274644:_____/20:#0000705 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright; performance art; theatre; happening; action; stage production; stage direction; actor; author; performer
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 16. 4. 2021 12:03.
 12. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
  Nakladatel E-book
  Název česky: Synchronizuj tu hudbu! Role kolektivní správy práv ve filmové produkci a distribuci
  Název anglicky: Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution
  RIV/04274644:_____/20:#0000624 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Švýcarsko.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright; neighboring rights; collective management; moral rights; film
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 4. 2021 08:43.
 13. LEŠKA, Rudolf a Jan VESELÝ. Vydělávající Ještěd. Proč se platí? In Mladá Fronta DNES - Liberecký kraj DNES. Liberec: MAFRA, a. s., 2020. s. 16-16. ISSN 1210-1168.
  Online rozšířená verze rozhovoru
  Název česky: Vydělávající Ještěd. Proč se platí?
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright, cultural policy

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 20. 9. 2020 15:45.
 14. 2019

 15. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. 432 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
  URL
  Název česky: Autorské právo a práva související
  Název anglicky: Copyright Law and Related Rights
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 18. 5. 2020 15:53.
 16. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo přes 200 let s námi. In Autor in. Praha: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 2019. s. 06-06. ISSN 2464-6598.
  URL
  Název česky: Autorské právo přes 200 let s námi
  Název anglicky: More than 200 Years with the Copyright Law
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 5. 2020 13:33.
 17. LEŠKA, Rudolf. Global Licensing. In Production Music Conference 2019. 2019.
  URL
  Název česky: Globální licencování
  Název anglicky: Global Licensing
  RIV: Prezentace na konferencích. angličtina. Spojené státy.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 10. 10. 2019 23:39.
 18. LEŠKA, Rudolf. Managing Copyright - Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights. 2019.
  URL
  Název česky: Správa autorských práv (novinky a nové obchodní modely v individuální a kolektivní správě práv)
  Název anglicky: Managing Copyright - Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; collective rights management; ALAI
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 12. 5. 2020 13:21.
 19. LEŠKA, Rudolf. Moral Rights as an Obstacle to Cross-Border Commerce? In Le droit moral dans les arts d'édition. 2019.
  Vyžádaná přednáška pro Rodinovo muzeum v Paříži /Musée Rodin/
  Název česky: Osobnostní práva autorská jako překážka mezinárodního obchodu?
  Název anglicky: Moral Rights as an Obstacle to Cross-Border Commerce?
  RIV: Vyžádané přednášky. angličtina. Francie.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright; moral rights
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 22. 4. 2020 01:44.
 20. LEŠKA, Rudolf. Neighbouring Rights in Production Music. In Production Music Conference 2019. 2019.
  URL
  Název česky: Práva související s právem autorským v produkční hudbě
  Název anglicky: Neighbouring Rights in Production Music
  angličtina. Spojené státy.
  Klíčová slova anglicky: copyright; neighboring rights
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 10. 10. 2019 23:48.
 21. LEŠKA, Rudolf. Opravdový konec internetu? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 2. ISSN 1210-471X.
  Opravdový konec internetu?
  Název česky: Opravdový konec internetu?
  Název anglicky: A Real end of the Internet?
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright, cultural policy

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 5. 2020 13:22.
 22. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. s. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
  Nakladatelství
  Název česky: Práva výkonných umělců: středoevropský export
  Název anglicky: Performers’ Rights: A Central European Export
  RIV/04274644:_____/19:#0000512 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Velká Británie.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright; neighboring rights
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 5. 4. 2021 00:46.
 23. LEŠKA, Rudolf. Úkoly kolektivního správce INTERGRAM v oblasti přenosu vysílání. In Kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání. 2019.
  Název česky: Úkoly kolektivního správce INTERGRAM v oblasti přenosu vysílání
  Název anglicky: Collective management organization's INTERGRAM tasks in the field of retransmission
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; neighboring rights
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 10. 2019 00:47.
 24. 2018

 25. LEŠKA, Rudolf. Collective Rights Management as an Instrument of the National Cultural Policy in the Age of Globalisation. In SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE: Online Distribution and Internet TV. 2018.
  URL
  Název česky: Kolektivní správa práv jako nástroj národní kulturní politiky v éře globalizace
  Název anglicky: Collective Rights Management as an Instrument of the National Cultural Policy in the Age of Globalisation
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; collective rights management; cultural policy
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 29. 9. 2018 22:36.
 26. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 2018.
  URL
  Název česky: Globalizace kolektivní správy práv a role národních organizací kolektivní správy
  Název anglicky: Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs
  angličtina. Kypr.
  Klíčová slova anglicky: copyright; collective rights management; cultural policy
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 29. 9. 2018 22:45.
 27. LEŠKA, Rudolf. Práva k dílům umělé inteligence. In Law Fit 2018 - Copyright a technologie. 2018.
  URL
  Název česky: Práva k dílům umělé inteligence
  Název anglicky: Rights in the AI works
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; artificial intelligence
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 30. 9. 2018 18:21.
 28. LEŠKA, Rudolf. Právní ochrana architektonické studie během všech fází architektonické tvorby. 2018.
  URL
  Název česky: Právní ochrana architektonické studie během všech fází architektonické tvorby
  Název anglicky: Legal Protection of architectural study in develpoment phases of architectural work
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; architecture

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 30. 9. 2018 12:47.
 29. LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
  URL
  Název česky: ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW
  Název anglicky: ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; media law; marketing law
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 8. 11. 2018 10:33.
 30. 2017

 31. KOUKAL, Pavel, Rudolf LEŠKA a Petr PRCHAL. ALAI Congress 2017 in Copenhagen; Copyright, to be or not to be - Czech Report. Copenhagen: Association Littéraire et Artistique Internationale, 2017. 10 s.
  ALAI 2017 Congress
  Název anglicky: ALAI Congress 2017 in Copenhagen; Copyright, to be or not to be - Czech Report
  RIV: Výzkumná zpráva. angličtina. Dánsko.
  Koukal, Pavel (203 Česká republika) -- Leška, Rudolf (703 Slovensko, domácí) -- Prchal, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: copyright; moral rights; justification
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 24. 2. 2018 23:01.
 32. LEŠKA, Rudolf, Mira T. Sundara RAJAN, Marta GARCÍA LEÓN, Péter MEZEI a Michel WALTER. Comment on the U.S. Copyright Office Notice: Study on Moral Rights of Attribution and Integrity. Washington D.C.: Vlastním nákladem, 2017. 19 s. N/A.
  URL
  Název česky: Vyjádření k výzvě Úřadu pro autorské právo USA: Studie o osobnostních právech autorských týkajících se atribuce a integrity
  Název anglicky: Comment on the U.S. Copyright Office Notice: Study on Moral Rights of Attribution and Integrity
  RIV: Výzkumná zpráva. angličtina. Spojené státy.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, domácí) -- Rajan, Mira T. Sundara (356 Indie) -- García León, Marta (724 Španělsko) -- Mezei, Péter (348 Maďarsko) -- Walter, Michel (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: copyright; moral rights
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 1. 4. 2018 22:39.
 33. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 9. aktualizované vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2017. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
  URL
  Název česky: Česká republika
  Název anglicky: Czech Republic
  angličtina. Spojené státy.
  Klíčová slova anglicky: copyright
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 29. 9. 2018 22:09.
 34. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google - Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. In Moral Rights and New Technologies - Authorship, Attribution, and Integrity in a Digital World. 2017.
  URL
  Název česky: Od Marxe ke Googlu - Redefinování osobnostních práv autorských v Česku
  Název anglicky: From Marx to Google - Redefining the Role of Moral Rights in Czechia
  angličtina. Velká Británie.
  Klíčová slova anglicky: copyright; moral rights
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 30. 9. 2018 13:01.
 35. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
  URL
  Název česky: Roztrháno na kusy
  Název anglicky: Torn into Parts
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cultural policy, copyright

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 5. 2020 18:28.
 36. 2016

 37. LEŠKA, Rudolf. Archivy a autorské právo – symbióza nebo kolize? Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016, roč. 2016/66, č. 2, s. 5-28. ISSN 0004-0398.
  URL
  Název česky: Archivy a autorské právo – symbióza nebo kolize?
  Název anglicky: Archives and Copyright – Symbiosis or Clash?
  RIV: Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: archives; copyright
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 9. 3. 2018 20:33.
 38. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 8. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2016. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
  URL
  Název česky: Česká republika
  Název anglicky: Czech Republic
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Právní vědy. angličtina. Spojené státy.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 29. 9. 2018 21:56.
 39. LEŠKA, Rudolf. Chairman of the Scientific Committee. ALAI 2019 Congress Scientific Committee, 2016 - 2019.
  URL
  Název česky: Předseda vědecké komise
  Název anglicky: Chairman of the Scientific Committee
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright; collective rights management; ALAI
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 18. 5. 2020 15:58.
 40. 2015

 41. LEŠKA, Rudolf. Jednotný digitální trh – iniciativa Komise z pohledu autorskoprávního. In Jednotný digitální trh v EU a jeho výhody v České republice. 2015.
  URL
  Název česky: Jednotný digitální trh – iniciativa Komise z pohledu autorskoprávního
  Název anglicky: Digital Single Market - Copyright Implications of the Commission Initiative
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 10. 2019 00:09.
 42. 2014

 43. LEŠKA, Rudolf. Rozmnoženina pro osobní potřebu. In Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
  URL
  Název česky: Rozmnoženina pro osobní potřebu
  Název anglicky: Private Copy
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: copyright
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 10. 2019 00:04.
 44. 2012

 45. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. s. 2. ISSN 1210-471X.
  URL
  Název česky: Mnoho povyku pro nic
  Název anglicky: Much Ado about Nothing
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cultural policy, copyright
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 11. 5. 2020 20:18.
 46. 2011

 47. LEŠKA, Rudolf. Predĺženie trvania práv k hudobným umeleckým výkonom – Prečo sa Komisia mýli. In Ondrej Hamulak. Právo v umění a umění v právu. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 297-304. Olomoucké debaty mladých právníků. ISBN 978-80-87576-14-4.
  URL URL
  Název česky: Prodloužení trvání práv k hudebním uměleckým výkonům - Proč se Komise mýlí
  Název anglicky: Term of Copyright Protection Directive Amendment - Why the Commission is Wrong
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. slovenština. Česká republika.
  Leška, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: copyright; neighboring rights
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 15. 10. 2019 13:12.
Zobrazeno: 7. 8. 2022 23:45