Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, roč. 101, č. 3, s. 259-267. ISSN 0322-788X.
  URL URL
  Název česky: Predikce inflace a cílení: zkušenosti ze střední Evropy
  Název anglicky: Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe
  RIV/04274644:_____/21:#0000790 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Šindelář, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Budinský, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Central bank; Inflation forecasting; Inflation targeting; Forecasting error

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 14. 3. 2022 07:29.
 2. 2020

 3. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
  Abstrakt článku
  Název česky: Analýza přežití kryptoměn
  Název anglicky: Cryptocurrency Survival Analysis
  RIV/04274644:_____/20:#0000708 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Lánský, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cryptocurrency; survival analysis; Bitcoin; exchange; token; trading
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 28. 3. 2022 13:25.
 4. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
  Obsah periodika
  Název česky: NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETí: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
  Název anglicky: NEW CAPABILITIES FOR THE XXI CENTURY: CULTURAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE COMPETENCE
  RIV/04274644:_____/20:#0000647 Článek v odborném periodiku. čeština. Bulharsko.
  Jurásek, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Potocký, Tomislav (203 Česká republika, domácí) -- Vacínová, Tereza (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cultural intelligence; CQ dimensions; intercultural communication; language competency; PLS-SEM
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 16. 4. 2021 12:51.
 5. VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2020, roč. 11, Issue 1, s. 16-33. ISSN 1804-8285. doi:10.2478/danb-2020-0002.
  URL
  Název česky: Sociální modely odškodňování pracovních úrazů a české zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
  Název anglicky: Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance
  angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: Workers’ Compensation; Welfare Regimes; Social Accident Insurance; Czech Social Reforms; Beveridge; Bismarck
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 5. 2020 11:41.
 6. ŘEZNÍČEK, Václav a Zdeněk SMUTNÝ. The Importance and Value of Knowledge in the Context of Informatization: The Problem of Knowledge Fragmentation. TEM Journal – Technology, Education, Management. Novi Pazar (Serbia): UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1042-1052. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM93-28.
  URL
  Název česky: Význam a hodnota znalosti v kontextu informatizace: Problém fragmentizace znalosti
  Název anglicky: The Importance and Value of Knowledge in the Context of Informatization: The Problem of Knowledge Fragmentation
  RIV/04274644:_____/20:#0000660 Článek v odborném periodiku. angličtina. Srbsko.
  Řezníček, Václav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smutný, Zdeněk (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: knowledge; piece of knowledge; data; information; education; thinking; information society
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 8. 4. 2021 14:26.
 7. 2019

 8. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
  URL
  Název česky: Diverzifikace exportních území rodinných podniků jako nástroj jejich dalšího rozvoje
  Název anglicky: Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development
  RIV/04274644:_____/19:#0000500 Článek v odborném periodiku. angličtina. Ukrajina.
  Petrů, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tomášková, Andrea (203 Česká republika, domácí) -- Krošláková, Monika (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: business; export; competitiveness; internationalization; support of export; diversification of export territory
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 27. 4. 2020 08:23.
 9. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Michaela STRATULAT. Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. European Research Studies Journal. Řecko: International Strategic Management Association, 2019, roč. 22, č. 1, s. 128-142. ISSN 1108-2976.
  Celý text článku
  Název česky: Časná etapa reportingu udržitelnosti: Případová studie z českého tabákového průmyslu
  Název anglicky: Early Stage of Sustainability Reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry
  RIV/04274644:_____/19:#0000452 Článek v odborném periodiku. angličtina. Řecko.
  Jindřichovská, Irena (203 Česká republika, garant) -- Kubíčková, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Sustainability report; CSR; content analysis; tobacco industry; local community
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 4. 2020 09:49.
 10. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16 2019, 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
  URL
  Název česky: Řízení růstu hodnoty evropských SME za využití controllingu a ukazatelů finanční analýzy - empirická studieanalýze a poměry - empirická studie “
  Název anglicky: European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study
  RIV/04274644:_____/19:#0000541 Článek v odborném periodiku. angličtina. Ukrajina.
  Písař, Přemysl (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: audit; controlling; financial analysis; information system; process; SMEs; value
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 27. 4. 2020 08:27.
 11. 2018

 12. KOSTIKOV, Eva a Petra JÍLKOVÁ. Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, č. 2, s. 575-585. ISSN 1108-2976.
  URL
  Název česky: Politika produktů a výnosů z úvěrů na základě úrokových sazeb v České republice
  Název anglicky: Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic Politika produktů a výnosů z úvěrů na základě úrokových sazeb v České republice
  RIV/04274644:_____/18:#0000414 Článek v odborném periodiku. angličtina. Řecko.
  Kostikov, Eva (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Banking; marketing innovations; financial market; small and medium-sized enterprise
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 17. 4. 2019 12:04.
 13. MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 9, č. 3, s. 177-192. ISSN 1804-8285.
  URL
  Název česky: Vztahy a konfigurace univerzálních a volitelných schémat financování zdravotní péče v ČR
  Název anglicky: The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia
  RIV/04274644:_____/18:#0000374 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Mertl, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Health System; Health Insurance; Earmarked Taxation; Prepaid Health Programmes; Solidarity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 22. 3. 2019 08:44.
Zobrazeno: 16. 8. 2022 02:33