Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. STÝBLO, Jiří. Management současný a budoucí. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 186 s. ISBN 978-80-86946-67-2.
 2. VYBÍHAL, Václav a ET AL. Mzdové účetnictví 2008, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2008. 416 s. ISBN 978-80-247-2538-3.
 3. VALENČÍK, Radim. Teorie her a redistribuční systémy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7408-002-9.
 4. MATES, Pavel a ET AL. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Paha: C.H.Beck, 2008. 202 s. ISBN 978-80-7179-806-4.
 5. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2008, praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 216 s. ISBN 978-80-247-2536-9.
 6. 2007

 7. STÝBLO, Jiří. Abeceda personalistiky. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2007. 66 s. ISBN 978-80-7263-395-1.
 8. URBAN, Jan, Jiří STÝBLO a Margerita VYSOJAKOVÁ. Meritum - Personalistika 2007/2008. Praha: ASPI, 2007. 924 s. edice Meritum. ISBN 978-80-7357-239-6.
 9. LACINA, Karel a ET AL. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7194-974-9.
 10. BALOUŠEK, Rudolf, Dana KUBÍČKOVÁ a ET AL. Podvojné účetnictví v bankách. Praha: C.H.Beck, 2007. 265 s. ISBN 978-80-7179-663-3.
 11. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo, právní předpisy s komentářem. 4. vyd. Praha: Linde, 2007. 396 s. ISBN 978-80-7201-672-3.
 12. KELEMEN, J., Petr BERKA a ET AL. Pozvanie do znalostnej spoločnosti. Bratislava: Iura Edition – Wolters Kluwer, 2007. 265 s. ISBN 978-80-8078-149-1.
 13. MATES, Pavel a ET AL. Reforma veřejné správy. 1. vyd. Paha: ASPI, 2007. 375 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
 14. KREBS, Vojtěch. Sociáloní politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 80-7357-276-1.
 15. CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-098-6.
 16. HELÍSEK, Mojmír. Vstup ČR do Eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. 172 s. ISBN 978-80-7408-000-5.
 17. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2007, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978-80-247-2096-8.
 18. 2006

 19. ALHEIT, Peter, Irena SZALACHCICOWA, František ZICH, Ondřej ROUBAL a ET AL. Biographien im Grenzraum: Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Dresden: Neisse Verlag, 2006. 545 s. ISBN 3-934038-23-9.
 20. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 80-7201-614-8.
 21. VÁŇA, Petr, Dušan PAVLŮ a ET AL. Jak získat nové zákazníky – Direct marketing v teorii a praxi. 2. vyd. Praha: OMEGA, 2006. 128 s. ISBN 80-903726-1-9.
 22. PAVLŮ, Dušan a ET AL. Marketingová komunikace a image. Zlín: FMK UTB, 2006. 202 s. ISBN 80-7318-394-3.
 23. PAVLŮ, Dušan a ET AL. Marketingová komunikace a výzkum. Zlín: FMK UTB, 2006. 198 s. ISBN 80-7318-383-8.
 24. VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2006, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2006. 364 s. ISBN 80-247-1478-7.
 25. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vyd. Paha: Linde, 2006. 313 s. ISBN 80-7201-589-3.
 26. LACINA, Karel. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. Pardubice: FES UPA, 2006. 241 s.
 27. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo: Právní předpisy s komentářem. 3. vyd. Praha: Linde, 2006. 367 s. ISBN 80-7201-590-7.
 28. ŠILHÁNKOVÁ, V., Karel LACINA a ET AL. Rekonverze vojenských brownfields. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 216 s. ISBN 80-7194-836-5.
 29. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2006, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2006. 112 s. ISBN 80-247-1577-5.
 30. 2005

 31. KOCOUREK, Ludomír, Květoslava KOCOURKOVÁ a Karel VILÍM. Krupka z cínu zrozená. Krupka: NIS Teplice, 2005. 82 s. ISBN 80-239-6097-0.
 32. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingové řízení malých a středních podniků. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 172 s. Edice Malé a střední podnikání. ISBN 80-7261-120-8.
 33. VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2005, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-1063-3.
 34. STARÝ, Marek a René PETRÁŠ. Právněhistorická bibliografie: Výběr českých a slovenských prací z let 1990 - 2000 k dějinám státu a práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 254 s. ISBN 80-246-1005-1.
 35. SCHEU, Harald Christian. Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 213 s. ISBN 80-86861-37-6.
 36. KREBS, Vojtěch, I. BAŠTÝŘ, V. SLANÝ a ET AL. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 334 s. ISBN 80-210-3722-9.
 37. KREBS, Vojtěch a ET AL. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 502 s. ISBN 80-7357-050-5.
 38. VYBÍHAL, Václav a ET AL. Zdaňování příjmů fyzických osob 2005, praktický průvodce. Paha: Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6.
 39. 2004

 40. VYBÍHAL, Václav a T. JAROŠ. Daně z příjmů 2003/2004, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2004. 328 s. ISBN 80-247-0749-7.
 41. VYBÍHAL, Václav a V. ŠACHROVÁ. Investiční pobídky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Brno: MZLU, 2004. 134 s. ISBN 80-7157-758-8.
 42. HRADEC, Milan a Karel DEUTSCHMANN. Likvidace pojistných událostí silničních vozidel. Praha: IBS Expert, 2004. 144 s. ISBN 80-239-0875-8.
 43. VYBÍHAL, Václav a ET AL. Mzdové účetnictví 2004, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2004. 372 s. ISBN 80-247-0767-5.
 44. VYBÍHAL, Václav, Květa KUBÁTOVÁ a ET AL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Brno: Sting, 2004. 220 s. ISBN 80-86342-45-X.
 45. MATES, Pavel a ET AL. Policejní právo: Právní předpisy s komentářem: Podle stavu k 1. 5. 2004. 2. vyd. Praha: Linde, 2004. 359 s. ISBN 80-7201-482-X.
 46. LACINA, Karel. Regionální rozvoj. 1. vyd. Pardubice: FES Univerzita Pardubice, 2004. 332 s. ISBN 80-7194-668-0.
 47. VOPÁLKA, Vladimír. Soudní řád správní: Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 327 s. ISBN 80-7179-864-9.
 48. SLAVÍK, Jan a Petr WAWROSZ. Umění zážitku, zážitek umění - teorie a praxe artefiletiky, 2. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 303 s. ISBN 80-7290-130-3.
 49. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945 - 2004). Praha: VŠFS, 2004. 264 s. ISBN 80-86754-22-7.
 50. 2003

 51. VYBÍHAL, Václav a T. JAROŠ. Daně z příjmů 2002/2003, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2003. 300 s. ISBN 80-247-0485-4.
 52. PAVLÁT, Vladislav a ET AL. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, 2003. 296 s. ISBN 80-86419-33-9.
 53. SULITKOVÁ, Ludmila. Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619: katalog. III. svazek, 1.c), Knihy městského hospodaření. Knihy početní. Počty města a jeho zařízení 1468-1619. Brno: Archiv města Brna, 2003. 151 s. ISBN 80-902931-8-2.
 54. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Barbora SPALOVÁ. Mezigenerační biografická konfigurace obyvatel české části Euroregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 119 s. Edice Sociologické texty, svazek SP 03:2. ISBN 80-7330-024-9.
 55. VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2003, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2003. 356 s. ISBN 80-247-0492-7.
 56. URBÁNEK, Václav, Květa KUBÁTOVÁ a ET AL. Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce a podnik v České Republice. 1. vyd. Ústí nad labem: UJEP, 2003. 275 s. ISBN 80-7083-798-5.
 57. VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ, Barbora SLINTÁKOVÁ, Květa KUBÁTOVÁ a ET AL. Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí (teoretická studie a východiska analýzy). Praha: VŠE, 2003. 105 s. ISBN 80-86342-30-1.
 58. VOPÁLKA, Vladimír, Věra ŠIMŮNKOVÁ a Miroslav ŠOLÍN. Správní řád: Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 400 s. ISBN 80-7179-731-6.
 59. 2002

 60. KAŠÍK, Milan. Český odborný tisk. 1. vyd. Praha: Unie vydavatelů, 2002. 155 s. ISBN 80-86031-37-3.
 61. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Květa KUBÁTOVÁ a ET AL. Local and Regional Tax Administration in the Czech Republic. Budapest: Open Society Institute, 2002. 170 s. ISBN 963-7316-67-1.
 62. POTŮČEK, M., S. ŠAROCH a Vojtěch KREBS. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2002. 565 s.
 63. KREBS, Vojtěch, Jaroslava DURDISOVÁ a ET AL. Sociální politika. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2002. 376 s. ISBN 80-86395-33-2.
 64. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Státní sociální podpora. Praha: Grada, 2002. 136 s. ISBN 80-247-0065-4.
 65. BRDEK, M., Vojtěch KREBS, Ladislav PRŮŠA a ET AL. Trendy v evropské sociální politice. 1. vyd. Praha: ASPI, 2002. 251 s. ISBN 80-86395-25-1.
 66. 2001

 67. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a ET AL. Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace výdajových a daňových rozhodnutí [CD-ROM]: Závěrečná studie projektu GA ČR 402/00/0438. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-18-1.
 68. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a kapitálový trh. Praha: vo Ulrych - Růžičkův statek, 2001. 91 s. ISBN 80-86579-00-X.
 69. STÝBLO, Jiří. Lidský kapitál v nové ekonomice. Praha: Professional Publishing, 2001. 104 s. ISBN 80-86419-12-6.
 70. SULITKOVÁ, Ludmila. Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619: katalog. II. svazek, Knihy městského hospodaření. 1., Knihy početní. b), Radní počty 1523-1619. Brno: Archiv města Brna, 2001. 203 s. ISBN 80-902931-4-X.
 71. SLAVÍK, Jan a Petr WAWROSZ. Umění zážitku, zážitek umění, 1. díl. Praha: Univedrzita Karlova, 2001. 218 s. ISBN 80-7290-066-8.
 72. LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional, 2001. 120 s. ISBN 80-86419-13-4.
 73. 2000

 74. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 214 s. ISBN 80-902752-3-0.
 75. 1999

 76. SULITKOVÁ, Ludmila. Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619: katalog. I. svazek, Knihy městského hospodaření. 1., Knihy početní. a), Komorní počty 1467-1619. Brno: Šifra, 1999. 104 s. ISBN 80-238-5618-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2021 01:51