Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, č. 9, s. 314-316. ISSN 1210-6410.
  Název česky: Autoremedura ve správním řízení
  Název anglicky: Autoremedy in administrative proceedings
  RIV/04274644:_____/15:#0000069 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Mates, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: devoluce administrative proceedings; appeals; devolution
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:45.
 2. MATES, Pavel. Co s nicotným správním rozhodnutím. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 6, s. 39-42. ISSN 1802-3843.
  Název česky: Co s nicotným správním rozhodnutím
  Název anglicky: What a nullity administrative decision
  RIV/04274644:_____/15:#0000098 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Mates, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Nullity of Administrative Procedure; the development of law; judicial activism

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:44.
 3. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Czech accounting academia and practice: historical roots and current issues. Accounting and Management Information Systems, Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2015, roč. 14, č. 2, s. 328-361. ISSN 1583-4387.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Rumunsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 26. 5. 2016 12:20.
 4. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 8. 2. 2016 12:19.
 5. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Tax heaven, Crimes profit legalization, Off-shore companies, Power attorney
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 18. 5. 2016 11:21.
 6. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 2. 2017 11:29.
 7. MATES, Pavel. Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2015, roč. 14, č. 4, s. 87-90. ISSN 1213-5313.
  Název česky: Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě
  Název anglicky: Disciplinary liability under the Civil Service Act
  RIV/04274644:_____/15:#0000070 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Mates, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: civil officer; discipline; administrative tort liability; sanctions; disciplinary proceedings
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:43.
 8. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Economic development and transformation of higher education. Ekonomika obrazovaniia, 2015, č. 3, s. 4-11. ISSN 1609-4654.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 2. 2017 11:18.
 9. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Level of Czech and Slovak Employees. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2015, roč. 11, č. 1, s. 41-50. ISSN 1548-6583.
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 2. 2017 10:49.
 10. MAREK, Karel. Jak uzavírat smlouvy. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 12/2015, s. 1477-1485. ISSN 1335-6461.
  Název česky: Jak uzavírat smlouvy
  Název anglicky: How to Conclude Contracts
  RIV/04274644:_____/15:#0000097 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Slovensko.
  Marek, Karel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: law; civil law; business law; contract; conclude contracts
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 27. 7. 2017 08:09.
 11. BRUNA, Eduard. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie č. 5, Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 5, s. 25-28. ISSN 1210-6348.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D., učo 27832. Změněno: 20. 4. 2017 14:16.
 12. MAREK, Karel. K úvěru a zápůjčce. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
  Název česky: K úvěru a zápůjčce
  Název anglicky: On Credit and Loan
  RIV/04274644:_____/15:#0000096 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Slovensko.
  Marek, Karel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: law; business law; contract of credit
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., učo 30051. Změněno: 26. 4. 2017 10:31.
 13. MAREK, Karel. Ke kontraktaci. Komorní listy, časopis Exekutorské komory ČR, Praha: Exekutorská komora ČR, 2015, roč. 2015, IV., s. 14-19. ISSN 1805-1081.
  Název česky: Ke kontraktaci
  Název anglicky: Conslusion Contracts
  RIV/04274644:_____/15:#0000049 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Marek, Karel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: law; civil law; conslusion contracts
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 28. 3. 2017 12:17.
 14. MAREK, Karel. Ke smlouvě o obchodním zastoupení. Justičná revue, Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 10/2015, s. 1212-1220. ISSN 1335-6461.
  Název česky: Ke smlouvě o obchodním zastoupení
  Název anglicky: Contract on Commercial Representation
  RIV/04274644:_____/15:#0000047 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Slovensko.
  Marek, Karel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: law; business law; commercial representation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., učo 30051. Změněno: 26. 4. 2017 10:10.
 15. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 2. 2017 15:35.
 16. HRONOVÁ, Štěpánka a Vilém KUNZ. Moderní komunikační technologie využitelné ke snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí a systémová podpora odpovědného podnikání. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 68-78. ISSN 1338-4430.
  Název anglicky: MODERN COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DECREASING IMPACT OF COMPANIES’ ACTIVITIES ON THE ENVIRONMENT AND SYSTEMIC SUPPORT OF SUSTAINABLE BUSINESS
  Informatika. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Sustainable business; systemic support of corporate social responsibility (CSR); modern communication technologies; reducing environmental impact; Machine-to-Machine (M2M); Internet of Things (IoT); telematics
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 18. 4. 2017 08:35.
 17. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Nad novelou zákona o přestupcích. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, 21/2015, s. 732-736. ISSN 1210-6410.
  Název česky: Nad novelou zákona o přestupcích
  Název anglicky: Above the amendment of the Act on Offences
  RIV/04274644:_____/15:#0000099 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Mates, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Šemík, K. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Offences Act; Penalties; Accounting Offenses
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:41.
 18. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Legalization of crime proceeds, Identification, Risk assessment,
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 18. 5. 2016 10:56.
 19. VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Podezřelé obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. Bankovnictví, Praha, 2015, č. 9, s. 12-17. ISSN 1214-9810.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 18. 5. 2016 12:34.
 20. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
  Informatika. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 20. 9. 2016 09:07.
 21. MAREŠ, David. Prediction of Mortage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Journal of Finance and Bank Management, Madison, 2015, roč. 3, č. 1, s. 134-138. ISSN 2333-6064.
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 2. 2017 12:57.
 22. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. International Journal of Business and Management Study – IJBMS, New York: IRED, 2015, roč. 2, č. 1, s. 155-159. ISSN 2372-3955.
  Název česky: Cenová konvergence k eurozóně a připravenost České republiky
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Klíčová slova anglicky: Real convergence, price convergence, comparative price levels, actual and perceived inflation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 2. 11. 2016 11:00.
 23. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Proces uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku v kontextu principů evropského smluvního práva. Obchodní právo, Praha: Pospíšil, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 426-435. ISSN 1210-8278.
  Název česky: Proces uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku v kontextu principů evropského smluvního práva
  Název anglicky: The contracting process by the new Civil Code in the context of European contract law
  RIV/04274644:_____/15:#0000052 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Marek, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Janků, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: law; civil law; Civil Code
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 28. 3. 2017 11:24.
 24. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 2. 2017 12:12.
 25. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 2. 2017 11:08.
 26. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. Economy&Business, Bulharsko, Burgas: Science Events Ltd, 2015, č. 9, s. 179-194. ISSN 1314-7242.
  Ekonomie. angličtina. Bulharsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 20. 5. 2016 12:30.
 27. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Uplatňování společensky odpovědného chování a CSR reportování v energetické skupině Czech Coal. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, roč. 17, č. 1. ISSN 1338-4430.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 14:28.
 28. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review, Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
  Ekonomie. slovenština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 17. 5. 2016 13:22.
 29. STRAUS, Jiří. Zamyšlení nad vztahem kriminalistika a forenzní vědy. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 2015, roč. 47, č. 2, s. 112-119. ISSN 1210-9150.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 12:55.
 30. 2014

 31. DLASKOVÁ, Gabriela. Риски разработок международных бухгалтерских стандартов в области финансовых инструментов (Risks of Developments in International Accounting Standards for Financial Instruments). Контроллинг (Controlling), Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 46-50. ISSN 1998-6157.
  Ekonomie. angličtina. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 11:28.
 32. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Approach to Estimating the Parameters of Continuous Probability Distribution: Use of Order Statistics. Theoretical Mathematics & Applications, London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 1-54. ISSN 1792-9687.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Spojené království.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 11:15.
 33. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Tools of Statistical Analysis: L-moments and TL-moments of probability distributions. Pure and Applied Mathematics Journal, New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 3, No. 2, s. 14-25. ISSN 2326-9790.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 11:13.
 34. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 11:09.
 35. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU15, China and the USSR/Russia. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2014, roč. 94, č. 4, s. 15-28. ISSN 0322-788X.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 3. 8. 2015 15:59.
 36. BŘEČKOVÁ, Pavla. Basic controlling tool in SMEs (small and mid-sized enterprises). Контроллинг (Controlling), Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 68-73. ISSN 1998-6157.
  Ekonomie. angličtina. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 10:45.
 37. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition, Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
  Ekonomie. angličtina. Portugalsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 10:42.
 38. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Behaviorální a empirické náměty do diskuse o paradigmatech ekonomické vědy
  Název anglicky: Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: paradigm of economics, financial and economic crisis, controversial regulatory projects,
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 6. 6. 2017 10:37.
 39. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Can telecommunications play an important role in diversifying investment risk? The New Economy, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 47-58. ISSN 1336-1732.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 10:29.
 40. ZÁPAL, Jan. Consumption Tax Incidence: Evidence from Natural Experiment in the Czech Republic. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 149-166. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Přenos spotřebních daní: Studie přirozeného experimentu v České republice
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: tax incidence, value added tax, difference-in-differences estimation, natural experiment
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 10:16.
 41. STARÝ, Marek. Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny. Právněhistorické studie 38, Praha: Karolinum, 2014, č. 2, s. 97-107. ISSN 0079-4929.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 8. 11. 2016 09:06.
 42. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Determinants of Management of the 21st Century, their Impact on Communication and the University Education. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 4, č. 2, s. 30-34. ISSN 1804-7890.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 5. 8. 2015 09:47.
 43. BÍLKOVÁ, Diana. Development of Wages and Salaries of Czech Employees During the Last Period by Educational Attainment and Forecasts for 2011 and 2012. Journal of Statistical Science and Application, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 1, s. 24-36. ISSN 2328-224X.
  angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 21. 2. 2017 16:06.
 44. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
  angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 21. 2. 2017 16:03.
 45. LEGIERSKÁ, Yvona. Direct and Indirect Housing Support and Financial Crisis. China-USA Business Review, New York: David Publishing, 2014, Vol. 13, No. 5, s. 327-338. ISSN 1537-1514.
  URL
  Název česky: Přímá a nepřímá podpora bydlení a finanční krize
  Název anglicky: Direct and Indirect Housing Support and Financial Crisis
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Klíčová slova anglicky: mortgage loan; building savings; tax policy; value added tax; financial transaction
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 2. 10. 2017 14:04.
 46. WAWROSZ, Petr a Ivana TURKOVÁ. Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 21. 2. 2017 15:27.
 47. HAVLÍČEK, Karel. Effect of controlling on performance of small and mid-sized enterprises. Контроллинг (Controlling), Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 78-86. ISSN 1998-6157.
  Ekonomie. angličtina. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 21. 2. 2017 14:56.
 48. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 5. 8. 2015 09:37.
 49. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Recession and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Journal of US-China Public Administration, New York: David Publishing Company, 2014, roč. 11, č. 10, s. 839-851.
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 21. 2. 2017 14:34.
 50. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM, Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 6. 8. 2015 09:20.
 51. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM, Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
  URL
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 2. 2015 14:06.
 52. VAVERA, F. a Pavel MATES. Fond zábrany škod a úhrada za zásah jednotky požární ochrany. Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, roč. XLVII, č. 3, s. 203-208. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 15:39.
 53. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. Politické vedy, Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, roč. 17, č. 3, s. 189-217. ISSN 1338-5623.
  Název anglicky: Francis Fukuyama and his thesis "The end of history".
  RIV/04274644:_____/14:#0000036 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Slovensko.
  Jurásek, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Francis Fukuyama; The End of History; liberal democracy; thumos; modernization; capitalism
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:18.
 54. BÍLKOVÁ, Diana. Global Economic Crisis and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Management and Engineering, New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. XXII, No. 6/155, s. 962-971. ISSN 1314-6327.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Bulharsko.
  Klíčová slova anglicky: wage distribution, stages of education, development of wage
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 2. 2017 13:53.
 55. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Reporting on Prediction of Development of Financial Conditions of Czech Firms. International Journal of Business and Social Science, 2014, roč. 5, č. 1, s. 215-225. ISSN 2219-1933.
  Ekonomie. angličtina.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 31. 7. 2015 10:00.
 56. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on Key Financial Ratios: The Case of the Czech Republic. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 2, s. 133-146. ISSN 1548-6583.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 15:01.
 57. PETRŮ, Naděžda, Milan KAŠÍK a Maroš MAREJKA. Innovation in Quality Management of a University and its Communication. Grant journal, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 3, č. 2, s. 56-60. ISSN 1805-0638.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 30. 7. 2015 11:10.
 58. PETRŮ, Naděžda. Integrace znalostního managementu, tvořivosti a inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malé a střední firmy. Andragogická revue, Praha: UJAK, 2014, roč. V, č. 1, s. 24-36. ISSN 1804-1698.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 14:45.
 59. PERTOLD-GEBICKÁ, Barbara. Job Market Polarization and Employment Protection in Europe. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 132-148. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Polarizace trhu práce a ochrana zaměstnanosti v Evropě
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: polarization, employment protection, skill requirements, occupational structure
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 14:19.
 60. MERTL, Jan. K otázce organizace a poskytování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Sociálno-ekonomický obzor, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2014, roč. 2, č. 1, s. 48-62. ISSN 1339-2387.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 14:06.
 61. VOSTATEK, Jaroslav. Liberální penzijní model a sociální penze. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2014, č. 2, s. 8-12. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 13:24.
 62. KONEČNÝ, Tomáš. Linkages between the Financial and Real Sectors across Interest Rate Regimes: The Case of the Czech Republic. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 113-131. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Vazby mezi finančním a reálným sektorem v různých režimech úrokových sazeb: případ České republiky
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: credit, small open economy, non-linearities
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 13:15.
 63. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Marketing Communication Trends in Higher Education Environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 63-67. ISSN 1804-7890.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 2. 2015 13:05.
 64. MIHOLA, Jiří a Diana BÍLKOVÁ. Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix. International Journal of Mathematical Sciences, London: Recent Science Publications, 2014, Vol. 34, No. 2, s. 1543-1549. ISSN 2051-5995.
  Název česky: Měření multicoliniarity pomocí determinantů korelační matice
  Název anglicky: Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Spojené království.
  Klíčová slova anglicky: Multicollinearity;System closeness;Determinant;Correlation matrix;Orthogonal linear regression;Hyperplane
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 6. 6. 2017 10:42.
 65. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Na téma retroaktivity. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 6, s. 206-208. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 11:15.
 66. MATES, Pavel. Odvolání účastníkem správního řízení. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 33-35. ISSN 1210-6348.
  Název česky: Odvolání účastníkem správního řízení
  Název anglicky: Appeals party to an action
  RIV/04274644:_____/14:#0000037 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Mates, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: administrative proceedings; appeals; decisions; appeals; delivery; deadlines
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 09:57.
 67. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER a Karel HAVLÍČEK. On Development of SIFIs Theory and International SIFIs Regulation. Journal of Business (IBSUJB), Tbilisi: IBSU, 2014, Vol. 3, No. 1, s. 33-39. ISSN 2233-369X.
  Ekonomie. angličtina. Gruzie.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 10:00.
 68. PAVLÁT, Vladislav. On selected problems of interdisciplinary methogologies application in economic research. Formuvanija rinkovoi ekonomiki, Kyjev, 2014, No. 31, s. 45-53.
  Ekonomie. angličtina. Ukrajina.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 09:56.
 69. PAVLÁT, Vladislav. On the Process of Financial Markets´Globalization. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze, Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2014, No. 184, s. 9-18. ISSN 2083-8611.
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 2. 2015 10:32.
 70. JURÁSEK, Miroslav. Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací. Medzinárodné vztahy, Bratislava: University of Economics, 2014, roč. XII, č. 2, s. 125-149. ISSN 1336-1562.
  Název česky: Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací
  Název anglicky: The Captivating Power of Huntington´s concept of Clash of Civilizations
  Politologie a politické vědy. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Samuel P. Huntington, Střet civilizací, terrorist attacts on the USA
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 16. 3. 2017 08:42.
 71. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. International Journal of Management Cases, Access Press, 2014, Vol. 16, No. 4, s. 69-75. ISSN 1741-6264.
  Ekonomie. angličtina. Spojené království.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 1. 2017 10:22.
 72. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. Journal Management:Science and Education, Žilina: Žilinská univerzita, 2014, č. 1, s. 49-51. ISSN 1338-9777.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 11:21.
 73. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimation Methods: L-Moments, TL-Moments of Probability Distributions. Journal of Appled Mathematics & Bioinformatics, London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 2, s. 47-83. ISSN 1792-6602.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Spojené království.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 11:11.
 74. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimations Using L-Momets, TL-Momets and the Order Statistics. American Journal of Applied Mathematics, New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 36-53. ISSN 2330-0043.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 11:01.
 75. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. European Scientific Journal, Portugalsko, 2014, roč. 3, September 2014 SPECIAL edition, s. 325-329. ISSN 1857-7881.
  Informatika. angličtina. Portugalsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 10:50.
 76. HAVLÍČEK, Karel a Ondřej ROUBAL. Sales Management and Sales Communication in SME´s. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2014, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 29-42. ISSN 1108-2976.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Řecko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 10:21.
 77. HRADEC, Milan. Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 10:11.
 78. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategic decision making in the chaos - era. Vestnik Karagandijskovo univerzitěta, Karaganda: serie istorija, filosofia, 2014, č. 3, s. 133-141. ISSN 0142-0843.
  Ekonomie. angličtina. Kazachstán.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 09:15.
 79. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategičeskie rešenia v usloviach chaosa. Gosudarstvenaia služba, Moskva, 2014, č. 5, s. 63-67. ISSN 2070-8378.
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 09:12.
 80. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Treatment of Public and Private Pensions. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Zdanění soukromých a veřejných penzí
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public pensions, private pensions, occupational schemes, personal pensions, personal income tax, social security contributions, value added tax, social models
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 08:58.
 81. SIMIONESCU, Mihaela. The Beta-convergence Analysis and Regional Disparities in EU-28. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 167-177. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Analýza beta-konvergence a regionální rozdíly v EU-28
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: convergence, regional disparities, Moran’s I, spatial lag model, spatial error model
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 08:45.
 82. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Š. KOCMANOVÁ. The Development of Accounting and Application of IFRS in the Czech Republic. Accounting and Management Information Systems, Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2014, Vol. 13, No. 2, s. 198-235. ISSN 1583-4387.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Rumunsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 2. 2015 10:34.
 83. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. The Role of hapiness in the socio-economic environment. Journal of Social Sciences., Tbilisi: IBSU - International Black Sea University, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 15-23. ISSN 2233-3878.
  Ekonomie. angličtina. Gruzie.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 10. 4. 2017 12:11.
 84. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad. International Journal of Arts and Commerce, Center for Enhancing Knowledge (CEK), 2014, Vol. 3, No. 2, s. 23-32. ISSN 1929-7106.
  Ekonomie. angličtina. Spojené království.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 14:45.
 85. BÍLKOVÁ, Diana. Trimmed L-Moments: Analogy of Classical L-Moments. American Journal of Mathematics and Statistics, Rosemead, California: Scientific & Academic Publishing, 2014, Vol. 4, No. 2, s. 80-106. ISSN 2162-948X.
  Obecná matematika. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 14:36.
 86. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 14:35.
 87. LEGIERSKÁ, Yvona. Value-Added Tax (VAT) on Selected Financial Transactions. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 8, s. 846-852. ISSN 1548-6583.
  URL
  Název česky: Daň z přidané hodnoty (DPH) u vybraných finančních transakcí
  Název anglicky: Value-Added Tax (VAT) on Selected Financial Transactions
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Klíčová slova anglicky: value-added tax (VAT); financial services; financial transactions; reverse charge; option to tax;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 2. 10. 2017 14:05.
 88. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK a Petr WAWROSZ. Von Neumnn-Morgenstern Modified Generalized Raiffa Solution and its Application. Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2014, No. VII, s. 393-403. ISSN 2310-2608.
  Název anglicky: Von Neumnn-Morgenstern Modified Generalized Raiffa Solution and its Application
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Klíčová slova anglicky: Nash bargaining problem; NM-modified Raiffa sequential solution; redistribution system; social networks based on mutual covering violate the generally accepted principles.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 2. 2015 15:27.
 89. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 13:36.
 90. BÍLKOVÁ, Diana. Wages and Salaries of Czech Men and Women at the Beginning of the Third Millennium and the Impact of the Economical Recession on Their Development. Journal of Statistical Science and Application, New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 70-78. ISSN 2328-224X.
  angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 13:23.
 91. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije), Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
  Právní vědy. čeština. Polsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 13:16.
 92. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování bank v České republice. Finančné trhy, Slovensko: Derivat s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-11. ISSN 1336-5711.
  URL
  Název česky: Zdaňování bank v České republice
  Název anglicky: Taxation of banks in the Czech Republic
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: The banking sector; income tax; value added tax; bank tax; a tax on financial transactions;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 2. 10. 2017 14:05.
 93. BEDRETDINOV, Rafik. Zrod nového paradigmatu finančních trhů. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 3. ISSN 1336-5711.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 11:31.
 94. MATES, Pavel a V. SMEJKAL. Zřízení datové schránky jako subjektivní právo. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 1, s. s. 30-31. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 15. 2. 2017 11:31.
 95. 2013

 96. HAVLÍČEK, Karel. Контролли¬нг и управление¬ рисками в малой и средней фирме. Экономиче¬ский анализ: теория и практика, Moskva, 2013, No. 10. ISSN 2073-039X.
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 21. 10. 2014 13:18.
 97. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of the share of the extensive and intensive factors on changes of the output on all level of the economy. Discussions on Estonian economic policy: Theory and practice of economic policy, Estonsko, 2013, Vol. 21, No. 1, s. 85-102. ISSN 1736-5597.
  Ekonomie. angličtina. Estonsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 14. 7. 2014 14:02.
 98. SCHLOSSBERGER, Otakar a Karel HAVLÍČEK. Cross-Border Credit Transfers, SEPA Project Implementation and their Effect on SME´s. Tbilisi: IBSU Journal of Business (IBSUJB), 2013, Vol. 2, No. 1. ISSN 2233-369X.
  Ekonomie. angličtina. Gruzie.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 2. 6. 2014 14:21.
 99. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. CSR Reporting and its Use by Enterprises in the Czech Republic. Management: Science and Education, Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina & Institute of Management by University of Žilina, EDIS, 2013, č. 1, s. 31-34. ISSN 1338-9777.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 20. 2. 2017 14:37.
 100. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Current Changes in the Role of the Insurance Sector. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, roč. 7, č. 1, s. 31-45. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Současné změny v postavení odvětví pojišťovnictví
  RIV/04274644:_____/13:#0000034 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Daňhel, Jaroslav (203 Česká republika, domácí) -- Ducháčková, Eva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: financial; economic and debt crisis; financial markets; insurance sector; regulatory projects; risk based approach/risk management; new architecture of the financial market regulation; consumer protection; anti-discrimination measures
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:36.
 101. VYBÍHAL, Václav. Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 7-16. ISSN 1805-1391.
  Název anglicky: TAXES ASPECTS OF SOLVABLE OF TOPICAL PROBLEMS DEMOGRAPHIC
  RIV/04274644:_____/13:#0000028 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Vybíhal, Václav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: demographic problems; pension reform; taxes; pensions; pension insurance
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:34.
 102. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Development Intensity of four Prominent Economies. Statistika, Praha: Czech Statistical Office, 2013, Vol. 93, No. 3, s. s. 26-40. ISSN 1804-8765.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 19. 5. 2014 14:39.
 103. MATES, Pavel. Doručování do datových schránek. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 13-14, s. s. 482-484. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 19. 5. 2014 15:38.
 104. MATES, Pavel. Dvakrát na téma blokového řízení. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 19, s. s. 666-667. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 14. 10. 2014 10:29.
 105. ANÝŽOVÁ, Petra. Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy. Data a výzkum – SDA Info, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, Vol. 7, No. 1, s. pp. 29-56. ISSN 2336-2391.
  URL
  Název anglicky: Item Equivalence in Cross-National Survey Research: Basic Definition and Possibilities for Analysis
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cross-national survey research, equivalence, measurement indicators, item comparability, latent variable and multilevel statistical techniques.

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 7. 3. 2017 10:45.
 106. HELÍSEK, Mojmír. Export Potential of SMEs and Euro Adoption in the Czech Republic. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Issue 4, s. 71-78. ISSN 1108-2976.
  Ekonomie. angličtina. Řecko.
  Klíčová slova anglicky: International Strategic Management Association
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 14. 2. 2017 07:20.
 107. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika, Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, Vol. VI, No. 4, s. pp. 147-156. ISSN 1336-1732.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 9. 9. 2014 14:10.
 108. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika, Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 4, s. 147-156. ISSN 1336-1732.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 30. 5. 2014 11:04.
 109. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal, December 2013/SPECIAL edition, 2013, vol. 4, s. pp. 241-255. ISSN 1857-7881.
  Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 20. 10. 2014 13:26.
 110. HELÍSEK, Mojmír. How Far Along is Euro Adoption in the Czech Republic? Benefits for Business Still Remain. Central European Business Review, 2013, Vol. 2, No. 1, s. pp. 21-27. ISSN 1805-4854.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 15. 4. 2014 13:18.
 111. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, E. UGURLU a Dana KUBÍČKOVÁ. Changes in Capital Structure of Czech SMEs: A Dynamic Panel Data Approach. Ekonomika a management, Praha: Oeconomica, 2013, Vol. 7, No. 3, s. pp. 5-29. ISSN 1802-8470.
  URL
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 7. 10. 2014 14:19.
 112. KUBÁTOVÁ, Květa. Impact of the Crisis on the Structure of Tax Revenues of OECD Countries. Littera Scripta, 2013, roč. 6, č. 1, s. s. 51-60. ISSN 1805-9112.
  URL
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 13. 5. 2014 14:06.
 113. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 7 (145), s. p. 439-450. ISSN 1993-6788.
  Název anglicky: Actual Problems of Economics
  Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Ukrajina.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 27. 5. 2014 16:21.
 114. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. International classification of accounting systems and effects of IFRS adoption. International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) – special issue: knowledge strategies, decision making and IT in emergent economies, The Notrh American Institute of Science and Information Technology, 2013, Vol. II, s. pp. 83-105. ISSN 1923-0265.
  URL
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 7. 10. 2014 14:14.
 115. HELÍSEK, Mojmír. Is the Euro Undergoing a Crisis? European Scientific Journal, 2013, Vol. 9, No. 34, s. pp. 71-82. ISSN 1857-7881.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 22. 9. 2014 10:25.
 116. MATES, Pavel. Jiné prameny práva. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 1, s. 22 - 27. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 25. 9. 2013 10:58.
 117. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 12, č. 11-12, s. s. 259-262. ISSN 1213-5313.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 14. 10. 2014 10:37.
 118. PAVLŮ, Dušan. Kde je ukryta komunikační specifika veletrhů a výstav a proč ji hledá jen tak málo marketérů? dot.Comm – časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie, 2013, roč. 1, č. 1-2/2013, s. s. 7-18. ISSN 1339-5181.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 15. 10. 2014 09:29.
 119. BŘEČKOVÁ a karel HAVLÍČEK. Leaders Management and Personnel Controlling in SME´s. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 3-14. ISSN 1108-2976.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Řecko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 8. 2013 10:49.
 120. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Management of Receivables in SMES in the Czech Republic. European Research Studies Journal, International Strategic Management Association, 2013, V XVI, s. 97-112. ISSN 1108-2976.
  Ekonomie. angličtina.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 16. 9. 2013 15:20.
 121. PAVLŮ, Dušan. Marketing and Marketing Communication in SMEs. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, č. 4, s. 113-126. ISSN 1108-2976.
  RIV/04274644:_____/13:#0000011 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Řecko.
  Pavlů, Dušan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Customer preferences; Marketing analysis; Marketing communication; Marketing research
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:27.
 122. BLAŽEK, Petr. Medicínskoprávní a trestněprávní aspekty asistované reprodukce. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2013, roč. 21 roč., č. 9, s. 312-321. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 7. 4. 2014 13:48.
 123. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika, Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, Vol. VI, No. 3, s. pp. 73-81. ISSN 1336-1732.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 9. 9. 2014 14:06.
 124. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika, Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 3, s. 73-81. ISSN 1336-1732.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 30. 5. 2014 11:00.
 125. HAVLÍČEK, Karel a Otakar SCHLOSSBERGER. New Trends of Management of European SME´s. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 43-56. ISSN 1108-2976.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 6. 1. 2017 08:52.
 126. PROROK, Vladimír a M. CUPALOVÁ. Obraz Rosii v predstavlenijach češskoj obšestvenosti i SMI (The Image of Russia in the Czech Public and Czech Mass Media). PolitBook, 2013, No. 4, s. 47-60. ISSN 2227-1538.
  ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 2. 2015 13:13.
 127. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Odpovídá vývoj Škoda Auto znalostní společnosti? Trendy v podnikání, ZČU Plzeň, 2013, č. 4, s. s. 72-79. ISSN 1805-0603.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 1. 10. 2014 11:14.
 128. PAVLÁT, Vladislav. On the Changing Structure of the World Financial Markets. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne-wybrane stosunki instytucionalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2013, No. 170, s. 11-20. ISSN 2083-8611.
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 19. 2. 2015 10:28.
 129. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, Juraj NEMEC, Martina PETROVÁ a Beáta MERIČKOVÁ. Outsourcing by Private and Public Organisations: How much Could Public Bodies Learn? ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 1, s. 63-79. ISSN 1802-792X.
  RIV/04274644:_____/13:#0000020 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Šumpíková, Markéta (203 Česká republika, domácí) -- Nemec, Juraj (203 Česká republika) -- Petrová, Martina (203 Česká republika) -- Meričková, Beáta (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: outsourcing; internal services; public sector; private sector; Slovakia; Czech Republic
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:24.
 130. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a česká reforma. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. s. 15-19. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 7. 3. 2017 10:30.
 131. SCHLOSSBERGER, Otakar. Possible approaches to applying the AML process in the banking sector. Annual Proceedings of the National Business and Economics Society, 2013. ISSN 2151-3333.
  Ekonomie. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 2. 6. 2014 14:24.
 132. ROUBAL, Ondřej. Poznání sociálního profilu studentů a jeho role v marketingové praxi vysokých škol ve společnosti vědění. Communication Today, Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 60-76. ISSN 1338-130X.
  Název česky: Poznání sociálního profilu studentů a jeho role v marketingové praxi vysokých škol ve společnosti vědění
  Název anglicky: KNOWLEDGE OF A SOCIAL PROFILE AND ITS ROLE IN MARKETING PRACTICE OF SCHOOLS IN “KNOWLEDGE SOCIETY”
  RIV/04274644:_____/13:#0000019 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Slovensko.
  Roubal, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Knowledge society; tertiary education; empirical research; graduate students; strategic leadership; university marketing; promotion
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:22.
 133. BLAHA, Jaroslav. Problémy a rozvoj vzdělávání v Evropě z historicko-srovnávacího pohledu. Sociálno-ekonomický obzor, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013, roč. 1, č. 3, s. s. 74-86. ISSN 1339-2387.
  Ekonomie. slovenština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 8. 9. 2014 14:16.
 134. PETRŮ, Naděžda, Miloš KREJČÍ a M. HLAVNIČKA. Pursuing Talents in Czech Higher Education Based on Analysis Of Functional Model in Germany. Grant journal, Magnanimitas Assn, 2013, Vol. 2, No. 2, s. pp. 47-51. ISSN 1805-0638.
  Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 6. 10. 2014 10:42.
 135. HAVLÍČEK, Karel, Pavla BŘEČKOVÁ a V. ZAMPETA. Quality Management as a Part of CRM. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 15-28. ISSN 1108-2976.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Řecko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 8. 2013 10:53.
 136. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2013, roč. IX, č. 4, s. s. 52-64. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 9. 9. 2014 13:56.
 137. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2013, IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: CDS, bond, yield
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 30. 5. 2014 11:13.
 138. HAVLÍČEK, Karel. Restructuring of small and medium enterprises. Actual Problems of Economics, Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 09. ISSN 1993-6788.
  Ekonomie. angličtina. Ukrajina.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 23. 11. 2016 13:14.
 139. HAVLÍČEK, Karel. Role řízení v malých a středních firmách. Manažerské účetnictví, Moskva, 2013, No. 09. ISSN 1814-8476.
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 20. 2. 2017 12:41.
 140. MERTL, Jan. Role sociální politiky v současnosti. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2013, č. 1, s. s. 21-28. ISSN 1214-4967.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 14. 5. 2014 11:14.
 141. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Růst ceny zlata jako možný signál potíží na finančních trzích. Scientia et Societas, 2013, roč. 1, č. 1, s. s. 31-42. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 15. 4. 2014 13:11.
 142. VÁMOŠOVÁ, J., Vladimír NULÍČEK a Jan LÁNSKÝ. Sběr a přenos dat ze vzdálených oblastí pomocí sítě GSM/3G. Energetika, 2013, Vol. 63, No. 11, s. pp. 628-633. ISSN 0375-8842.
  Teorie informace. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 7. 10. 2014 15:38.
 143. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling. Central European Business review, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, Vol. II, No. 3, s. 36-42. ISSN 1805-4854.
  Název anglicky: Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling
  RIV/04274644:_____/13:#0000014 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Havlíček, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Břečková, Pavla (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Marketing controlling; sales controlling; business process management; sales; forecasts
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:15.
 144. ULRYCHOVÁ, Eva. Simple economic applications of matrices. Acta academica karviniensia, 2013, roč. 2013, No. 3, s. pp. 190–199. ISSN 1212-415X.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 3. 6. 2014 14:47.
 145. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 P1/2013, s. pp. 5-16. ISSN 1211-555X.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 9. 9. 2014 15:20.
 146. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 (1/2013), s. 5-16. ISSN 1211-555X.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 8. 2013 14:00.
 147. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the czech republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, © Magnanimitas., 2013, Vol. 3, No. 2, s. pp. 66-70. ISSN 1804-7890.
  URL
  Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 20. 10. 2014 13:22.
 148. KUBÁTOVÁ, Květa. The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries. Societas et Iurisprudentia, Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, roč. I, č. 1, s. 191-203. ISSN 1339-5467.
  RIV/04274644:_____/13:#0000026 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Kubátová, Květa (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Tax Competitiveness; Corporation Income Tax CIT; Implicit Tax Rate; Tax Revenue; Analysis; the European Union Countries
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 11:33.
 149. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries. European Scientific Journal, Special edition, 2013, Vol. 1, s. pp. 215-221. ISSN 1857-7881.
  Ekonomie. angličtina. Portugalsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 14. 10. 2014 12:53.
 150. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vybrané bariéry investic do lidského kapitálu. Naše společnost, 2013, roč. 11, č. 1, s. s. 36-43. ISSN 1214-438X.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 15. 4. 2014 13:14.
 151. BEDRETDINOV, Rafik. Vznik ekonomických myšlenek. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aктуальные гуманитарных и естественных наук), 2013, No.10 (57), s. pp. 138-141. ISSN 2073-0071.
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 8. 9. 2014 13:20.
 152. PAVLŮ, Dušan. Vznik reklamního průmyslu v českých zemích. Communication Today, Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. IV., č. 1, s. 48-58. ISSN 1338-130X.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Markets, trademarks and brands, advertising, fairs and exhibitions, advertising, Reklamní klub československý (the Czechoslovak Advertising Club).
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 7. 3. 2017 09:41.
 153. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zákaz pobytu jako sankce za přestupek. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 2013, č. 3, s. s. 67-69. ISSN 1213-5313.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 19. 5. 2014 15:23.
 154. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 4, s. s. 14-17. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 19. 5. 2014 15:36.
 155. ZICH, František. Žitý prostor, mentální mapy a reklama. Communication Today, Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 7-16. ISSN 1338-130X.
  Název česky: Žitý prostor, mentální mapy a reklama
  Název anglicky: LIVED SPACE, MENTAL MAPS AND ADVERTISING
  RIV/04274644:_____/13:#0000023 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Slovensko.
  Zich, František (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Lived space; identity; mental space; mental map; advertising
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 11:32.
 156. 2012

 157. BEDRETDINOV, Rafik a Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ), 2012, roč. 2012, No. 10 (45), s. 135-138. ISSN 2073-0071.
  Název česky: Metoda analýzy ekonomického rozvoje
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 30. 9. 2013 10:19.
 158. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Экономическая теория и практика на распутье. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd, 2012, č. 4 (39), s. 81-82. ISSN 2073-0071.
  Název česky: Ekonomická teorie a praxe na rozcestí
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 1. 2013 12:31.
 159. BEDRETDINOV, Rafik a Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития (Metoda analýzy ekonomického rozvoje). Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ), 2012, roč. 45, č. 10, s. 135-138. ISSN 2073-0071.
  Ekonomie. ruština. Ruská federace.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 8. 2013 09:55.
 160. HILOVSKÁ, Katarína a Peter KONCZ. Application of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques to Financial Markets. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 62-76. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Využití technik umělé inteligence a dolování dat na finančních trzích
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: artificial intelligence; data mining; financial markets; forecasting; stock exchange
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 11. 7. 2012 10:34.
 161. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibiliteis of the cooperative banking. International Journal of Management Cases, Accass Press, 2012, roč. 14, č. 2, s. 126-131. ISSN 1741-6264.
  Ekonomie. angličtina. Spojené království.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 20. 2. 2017 11:51.
 162. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. Journal of Systemics, Cybernitics and Informatics, USA: Publisher IIIS, 2012, Vol. 10, No. 6, s. pp. 82-87. ISSN 1690-4524.
  Informatika. angličtina. Spojené státy americké.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 23. 6. 2014 12:25.
 163. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Dificult way to the knowledge society. Journal of International Scientific Publication. Educational Alternatives, 2012, roč. 10, č. 4, s. 149-157. ISSN 1313-2571.
  Název anglicky: Dificult way to the knowledge society
  Ekonomie. angličtina.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 1. 2013 12:31.
 164. MIHOLA, Jiří, Jan CAMPBELL a Milan VLACH. DÔSLE DKY KVANTOVÁNÍ VÝRO BNÝCH FAKTOROV. ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE, Komárno, Slovensko: Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012, roč. 1/1, č. 1, s. 27 - 36. ISSN 1338-6581.
  Název česky: Důsledky kvantování výrobních faktorů
  Název anglicky: IMPLICATIONS OF THE QUANTISATION OF PRODUCTION FACTORS
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 7. 3. 2017 08:50.
 165. LECHNER, T. a Pavel MATES. E-Government v evropském prostředí. Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 4, s. 249-256. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 12:19.
 166. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). International Journal of Sales, Retailing and Marketing, UK: Accass Press, 2012, Vol. 1, No. 2, s. 18-21. ISSN 2045-810X.
  Ekonomie. angličtina. Spojené království.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 1. 10. 2013 15:50.
 167. ROUBAL, Ondřej. Éra nejistoty a nástup „lovecko-hráčské“ společnosti. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 6-19. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 14:41.
 168. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Generating Social Innovations: Some Recent Experience from Abroad. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 6, č. 2, s. 155-168. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Inovace ve společenské sféře: některé zkušenosti ze zahraničí
  Název anglicky: Generating Social Innovations: Some Recent Experience from Abroad
  RIV/04274644:_____/12:#0000035 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Jindřichovská, Irena (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: innovation; open innovation; social innovation; Big Society; collective impact
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 13. 4. 2017 10:16.
 169. MATĚJKA, Filip. Information Frictions and Monetary Policy. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 7-24. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Informační frikce a měnová politika
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: nominal rigidity; information frictions; monetary economics
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 11. 7. 2012 09:50.
 170. HAVLÍČEK, Karel, E. THALASSINOS a L. BEREZKINOVA. Innovation Management and Controlling in SME´s. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2012, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 57-70. ISSN 1108-2976.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 8. 2013 14:41.
 171. BABECKÝ, J., Luboš KOMÁREK a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Integration of chinese and russian stock markets with world markets: national and sectoral perspectives. BOFIT Discussion Papers, Bank of Finland, 2012, roč. 2012, č. 4. ISSN 1456-6184.
  Ekonomie. angličtina. Finsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 4. 9. 2013 10:03.
 172. BENECKÁ, Soňa. International Reserves and the Financial Crisis: Monetary Policy Matters. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 25-43. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Devizové rezervy a finanční krize: úloha měnové politiky
  RIV/04274644:_____/12:#0000002 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Benecká, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: foreign exchange reserves; inflation targeting; crisis
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 09:14.
 173. MERTL, Jan. K významu konceptu sociálního státu po ekonomické krizi. Scientia et Societas, 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-19. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 14:17.
 174. MATES, Pavel. Moderační právo správních soudů. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 17, s. 598-600. ISSN 1210-6410.
  Název česky: Moderační právo správních soudů
  Název anglicky: The discretionary power of the administrative courts
  RIV/04274644:_____/12:#0000010 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Mates, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Administrative Justice; an appeal in principle; moderation privileges courts; administrative offenses; petit action
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 09:36.
 175. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Financial Stability. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-61. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Měnová politika a finanční stabilita
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: monetary policy; central banking; price stability; financial stability; asset prices; flexible
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 11. 7. 2012 10:23.
 176. MATES, Pavel. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2012, č. 6, s. 143-145. ISSN 1213-5313.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 12:18.
 177. ZICH, František. On the theme of marketing communication side effects. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 70-83. ISSN 1338-130X.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 2. 2013 09:11.
 178. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Outsourcing in private sector in the Czech Republic. Acta Aerarii Publici, 2012, roč. 9, č. 1, s. 83-88. ISSN 1336-8818.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 3. 9. 2013 08:22.
 179. HELÍSEK, Mojmír. Potential Impact of the Euro Adoption in the Czech Republic on Relations with the Euro Area. EuroEconomica, 2012, Vol. 31, No. 4, s. 87-97. ISSN 1582-8859.
  URL
  Ekonomie. angličtina. Rumunsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 3. 9. 2013 15:32.
 180. MATES, Pavel. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 3, s. 34-38. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 12:18.
 181. MATES, Pavel. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 12, s. 445-447. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 12:20.
 182. MATES, Pavel. Právo na informace a jeho limity. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 5, s. 42-45. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 12:19.
 183. TÓTH, Endre. Proudy, metody a myšlení v současném managementu - analýza a přínosy pro zvýšení účinnosti řízení. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 2, s. 40-63. ISSN 1338-130X.
  Název česky: Proudy, metody a myšlení v současném managementu - analýza a přínosy pro zvýšení účinnosti řízení.
  Název anglicky: Currents, methods and thinking in contemporary management - analysis and benefits to increase management efficiency.
  RIV/04274644:_____/12:#0000012 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Tóth, Endre (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: management trends; process management; duality management; bionics; holistic thinking; search of excellence; model of excellence; computerization of management; information system
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 09:32.
 184. CYHELSKÝ, Lubomír, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Quality Indicators of Economic Development at All Level of the Economy. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 49, č. 2, s. 29-43. ISSN 0322-788X.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 1. 2013 10:00.
 185. KUNZ, Vilém, J. SRPOVÁ a J. MÍSAŘ. Uplatňování principů CSR u podnikatelských subjektů v České republice. Ekonomika a management, Praha: Oeconomica, 2012, roč. 6, č. 4, s. s. 44. ISSN 1802-8470.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 14. 5. 2014 09:35.
 186. MIHOLA, Jiří. Vyjádření vlivu intenzivních faktorů růstu a optimální struktura lidských zdrojů. Sociálno-ekonomická revue, Trenčanská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2012, roč. 10, č. 3, s. 87-96. ISSN 1336-3727.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 30. 9. 2013 10:24.
 187. ROUBAL, Ondřej. Vzdělávání marketingových specialistů a očekávání marketingové praxe. AULA, Praha: Karolinum, 2012, roč. XX, č. 1, s. 2-22. ISSN 1210-6658.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 23. 11. 2016 13:48.
 188. 2011

 189. HAVLÍČEK, Karel a Radim VALENČÍK. A Game-Theory-Based Analysis of Corruption and its Effects in CEE Countries. Ekonomia Economics, Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 243- 252. ISSN 1899-3192.
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 7. 2012 14:42.
 190. MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. Správní právo, Praha, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342 - 353. ISSN 0139-6005.
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 14:36.
 191. SUŠICKÝ, Jan. Applicability of Bankruptcy Models at Agricultural Companies. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 241-252. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Použitelnost bankrotních modelů na zemědělské podniky
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: model; bankruptcy; ratio indicator; agricultural companies
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 12. 7. 2012 14:55.
 192. BRYCHTA, Karel. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 074-092. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Hodnocení souladnosti českého daňového práva s právem Evropské unie se zaměřením na zdaňování nerezidentů
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Czech act on income taxes; European Court of Justice; natural persons; non-resident; taxation
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:01.
 193. SCHEU, Harald Christian. Autonomie církve v rozporu s právem na soukromý a rodinný život zaměstnanců. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 3, s. 21-26. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 30. 7. 2012 13:53.
 194. DIEDERICH, Michael. Corporate Governance in Germany. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 148-165. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Corporate Governance v Německu
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: institutional shareholder; corporate governance; mutual funds; shareholder value; Companies Act; board composition
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:28.
 195. VYCHOVÁ, Helena. Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 029-060. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Ekonomické nástroje poptávkové stimulace na trhu dalšího vzdělávání dospělých
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: human resource development; adult education; financial support for training
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:55.
 196. NĚMEC, Jiří, V ŠAGÁT a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Experience with the Outsourcing in the Public Sector: Czechia and Slovakia. Acta Aerarii Publici, 2011, roč. 8, č. 2, s. 24-36. ISSN 1336-8818.
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 21. 2. 2013 14:56.
 197. HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 220-240. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: DOPADY FINANČNÍ KRIZE NA ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE
  Název anglicky: Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: euro, euro area, euro area enlargement, maastricht criteria, nominal and real convergence, exchange rate stability, excessive deficit procedure, exchange rate volatility
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 30. 5. 2020 23:40.
 198. KRÁL, David. Information Security in Small and Medium-Sized Companies. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 061-073. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Bezpečnost informací v malých a středních firmách
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: information security; small and medium-sized businesses; risk management; key assets; security of processes; human resources; security incidents
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:57.
 199. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu. Naše společnost, 2011, roč. 9, č. 1, s. 3-11. ISSN 1214-438X.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 09:29.
 200. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of Receivables in Czech Companies – results of empirical research. Ekonomia Economics, Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 185-193. ISSN 1899-3192.
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 12:08.
 201. HAVLÍČEK, Karel. Marketing management and marketing controlling of SME´s. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2011, Vol. XIV, Issue 4, s. 39-54. ISSN 1108-2976.
  Ekonomie. angličtina. Řecko.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 1. 2013 11:12.
 202. MATES, Pavel. Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-246. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 15:16.
 203. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 8, s. II-II. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Bc. Jan Gillern, učo 32242. Změněno: 15. 2. 2017 13:46.
 204. KOCOUREK, Ludomír. Počátky a vývoj muzeí na Teplicku a v severozápadních Čechách. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum, Semily-Turnov, 2011, č. 14, s. 222-238. ISSN 1211-975X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 10:29.
 205. PETROVÁ, Iva. Postoj k reklamě jako její sociální efekt. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 78-88. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 10:55.
 206. MATES, Pavel. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 17. 1. 2012 15:13.
 207. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 21, č. 1, s. 22-25. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 14:30.
 208. GOČEV, Petr. Prospects of Adopting the Euro in the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 177-185. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Perspektivy přijetí eura v České republice
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: European Monetary Union; Euro; Inflation; Monetary Policy; Exchange Rate
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:18.
 209. PRŮŠA, Ladislav. Public Governance, Social Services and Social Assistence Benefits. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 166-176. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Public governance, sociální služby a dávky sociální péče
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public governance; social services; social assistance benefits
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:20.
 210. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems and Contextual Games. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 198-219. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Redistribuční systémy a kontextuální hry
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: redistribution systems; contextual games; parallel games; structures based on mutual
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 12. 7. 2012 14:29.
 211. LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 126-147. ISSN 1802-792X.
  Název česky: K vývoji veřejné správy od pojetí "government" k pojetí "governance"
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public administration; reforms; decentralisation; deconcentration; democratisation; subsidiarity; New Public Management; “public governance“; “good governance“

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:32.
 212. SCHEU, Harald Christian. Rodina bez manželství. Evropský soud pro lidská práva k statusu partnerství osob stejného pohlaví. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 1, s. 27-33. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 30. 7. 2012 13:51.
 213. KREBS, Vojtěch. Solidarity and Equity in Social Systems. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 253-264. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Solidarity; equivalence; social systems
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 12. 7. 2012 14:46.
 214. MATES, Pavel. Státní dozor nad zájmovou samosprávou. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 24, s. 885 - 889. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 7. 2012 14:32.
 215. VOSTATEK, Jaroslav. The Role of Governance in the Pension Systems. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Úloha governance v penzijních systémech
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public governance; corporate governance; pension reform; pension pillar; pan-European pensions; pension fund; life insurance company; social insurance

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 13. 7. 2012 12:36.
 216. HOLUB, Martin. The Sustainability of Pension Systems throught the Assessment of the Pension Base Calculation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 006-028. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Dlouhodobá udržitelnost důchodových systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: pension schemes; assessment of reference period; indexation of income; pension insurance
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:59.
 217. PAVLŮ, Dušan. Theory and practice / fighting the recipe cookbooks. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 66-77. ISSN 1338-130X.
  angličtina. Slovensko.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 30. 7. 2012 10:06.
 218. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. Journal of Competitivness, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2011, č. 1, s. 38-48. ISSN 1804-171X.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 18. 1. 2012 14:57.
 219. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv ekonomické krize na vývoz zboží a státní podporu financování exportu v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, č. 2/2011, s. 199-213. ISSN 1211-555X.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 31. 7. 2012 09:12.
 220. 2010

 221. MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its influence on Performance. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Analýza rozdílností při vykazování dle IFRS v MSP v České republice a jejich vlivu na měření výkonnosti
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: IFRS, SMEs; Czech accounting standards (CAS); financial statements; performance measurement
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 08:48.
 222. SOUČEK, Jiří a Michaela GRESCHIK. Analýza předpisů pro zadávání veřejných zakázek na úrovni bývalých okresních měst ČR. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2010, 1., s. 39-43. ISSN 1803-9553.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 3. 2011 13:04.
 223. VOSTATEK, Jaroslav. Development Trends in Social Security with an Emphasis on Europe and Czechia. ACTA VŠFS, Praha: VŠFS, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 71 – 98. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko
  Název anglicky: Development Trends in Social Security with an Emphasis on Europe and Czechia
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 10:04.
 224. RUSNOK, Jiří a Juraj DLHOPOLČEK. End to Age of Naivety: Pension Reforms in Post-Transition Countries. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 59-70. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Konec období naivity: důchodové reformy v post-tranzitivních zemích
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 10:17.
 225. MATES, Pavel. Funkce veřejných sborů. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 13, s. 467- 471. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 2. 2011 10:17.
 226. LACINA, Karel. Implementace principů "dobrého vládnutí" (Good Governance) a jejich efektivnost. Scientific Papers of the University of Pardubice, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 14, 16(1/2010), s. 166-177. ISSN 1211-555X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 23. 2. 2012 09:06.
 227. PAVLOKOVÁ, Kateřina. Intergenerational Solidarity of the Public Health Care Systems in Europe. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 12-46. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Mezigenerační solidarita v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: health care financing; sustainability; generational accounts; population ageing
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 10:09.
 228. MATES, Pavel. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo, 2010, XLIII, č. 4, s. 193 - 203. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 2. 2011 10:14.
 229. STARÝ, Marek. Křešovský klášter jako nositel českého obyvatelského práva. Revue církevního práva, 2010, VL, č. 1, s. 81 - 88. ISSN 1211-1635.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 3. 2011 13:35.
 230. SMOLÍK, Jan. Modelování byznys služeb za přispění procesů a agentových přístupů. Systémová integrace, 2010, č. 4, s. 28 - 36. ISSN 1210-9479.
  Informatika. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 10. 2. 2011 15:46.
 231. KREBS, Vojtěch. Nový zákon o nemocenském pojištění v České republice. Demografie, Praha: Český statistický úřad, 2010, roč. 52, č. 4, s. 298-304. ISSN 0011-8265.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 11. 2016 15:21.
 232. MATES, Pavel. Příspěvek k právnímu řešení problému domácího násilí. Právní zpravodaj, 2010, roč. 8, č. 6. ISSN 1212-8694.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 21. 6. 2010 12:27.
 233. BARR, Nicholas. Reforming Pensions: Principles and Policy Choices. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 47-58. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Reforma důchodového systému - zásady a politická rozhodnutí
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 10:13.
 234. PAVLŮ, Dušan. Strategie marketingové komunikace v turbulentní krizové době. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, roč. 1, č. 2, s. 83-92. ISSN 1338-130X.
  čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 9. 2011 11:03.
 235. ŠIROKÝ, Jan a Anna KOVÁŘOVÁ. The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 121-134. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Příčiny změn v sazbách daně z přidané hodnoty v České republice a jejich možné reflexe
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: value added tax (VAT); VAT rates; European Union; Community law; national interests; consumer basket; price level
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:14.
 236. ŠPÁNIK, Miroslav. The Prediction of the Impacts of the Euro Implementation on the Labour Price in the Slovak Republic - The View of Entrepreneurial Entities. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 163-174. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Predikcia dopadov zavedenia eura v Slovenskej republike na cenu práce z pohladu podnikatelských subjektov
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: entrepreneurial entities; implementation of the euro; euro zone; evaluation of work; Delphi method; global economic crisis
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:28.
 237. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv kurzového rizika na přeshraniční podnikání malých a středních firem. Scientific Papers of the University of Pardubice, 2010, roč. 16, č. 1, s. 307 – 315. ISSN 1211-555X.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 3. 2011 14:37.
 238. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 140-162. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Jaké příčiny má narušení morality v redistribučních systémech
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: game theory; redistribution systems; negotiations; coalitions; discriminatory balance; mutually acceptable balance; parallel redistribution system; rationality and morality
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 19. 7. 2012 09:19.
 239. MATES, Pavel a P. RIEGER. Zákon o základních registrech-přínos k rozvoji e-governmentu. Správní právo, 2010, XLIII, č. 5, s. 295 -313. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 2. 2011 10:19.
 240. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní pojištění a zabezpečení (Základní vývojové tendence). Zdravotnictví v ČR, Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2010, roč. 8, č. 3, s. 100-109. ISSN 1213-6050.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 9. 2011 10:43.
 241. BURÝŠEK, Slavomír. Zpráva o semináři „Matematika na vysokých školách“. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2010, roč. 55, č. 1, s. 77-78. ISSN 0032-2423.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 11. 1. 2011 12:44.
 242. 2009

 243. KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Accountance of the Public Sector – Some problems in accounting procedures for territorial self-governing units, subsidized organizations, state funds and organizational units of the state. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 62-69. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Účetnictví ve veřejném sektoru - Některé problémy v postupech účtování pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu
  Název anglicky: Accountance of the Public Sector – Some problems in accounting procedures for territorial self-governing units, subsidized organizations, state funds and organizational unit sof the state
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Harmonizing accounting; Administration activity; Economic activity; Municipal authorities; Government authorities
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 09:28.
 244. KUBÁTOVÁ, Květa. Comparative Analysis of Tax Policies Applicable in the New and Original EU Member-Countries. Global Journal of Business Research, 2009, roč. 3, č. 1, s. 91-104. ISSN 1931-0277.
  Ekonomie. angličtina.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 1. 2011 10:37.
 245. SRPOVÁ, J. a Vilém KUNZ. CSR bychom neměli opouštět v době ekonomické krize. Ekonomika a management, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 64-72. ISSN 1802-8470.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 3. 12. 2009 15:35.
 246. PRŮŠA, Ladislav. Do Subsidies from the State Budget Enable the Desirable Development of Social Services? ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 70-76. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Umožňují dotace ze státního rozpočtu žádoucí rozvoj sociálních služeb?
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 09:30.
 247. PAVLÁT, Vladislav. Financial Stability, World Financial Crisis and Financial Markets´ Regulation: Some New Issues. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 48-61. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Finanční stabilita, světová finanční krize a regulace finančního trhu: některé nové poznatky
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 09:25.
 248. STARÝ, Marek. Frýdlantská léna v Českém ráji a jejich držitelé (stručný přehled a metodologické zamyšlení). Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém Ráji., 2009, č. 13, s. 281-286. ISSN 1211-975X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 3. 2011 13:33.
 249. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Alena MAAYTOVÁ, Jaroslav VOSTATEK a Stanislav KLAZAR. Impact of Selected Types of Public Spending on Economic Growth. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 90-105. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Vliv vybraných typů veřejných výdajů na ekonomický růst
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public spending; economic growth; Granger causality; GFS methodology
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 08:31.
 250. KUBÁTOVÁ, Květa. Issues of Tax Burden Measuring Using Tax Quota. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 106-115. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Problematika měření daňové zátěže pomocí daňové kvóty
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: tax quota; tax expenditures; government regulations; tax quota metodology
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 09:03.
 251. STARÝ, Marek. Jmenování moravského zemského hejtmana v roce 1578. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2009, CXXVII, č. 2, s. 441-453. ISSN 0323-052X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 8. 12. 2009 10:07.
 252. CYHELSKÝ, Lubomír a P CYHELSKÝ. K zajištění nejčetnějších obměn hodnot numerického ukazatele. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2009, č. 4, s. 327-335. ISSN 0322-788X.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 8. 12. 2009 09:17.
 253. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Central Banking in the Wake of the World Financial Crisis. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 137-166. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Měnová politika a centrální bankovnictví v podmínkách světové finanční krize
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: monetary policy; central banking; financial crisis; price stability; global imbalances; savings glut; liquidity glut; interest rates; quantitative easing; unconventional instruments balance sheets; asset market bubble; inflation expectations
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 09:01.
 254. HELÍSEK, Mojmír. On Keynes Somewhat Unusually. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, roč. 3, č. 1, s. 79. ISSN 1802-792X.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 8. 12. 2009 12:32.
 255. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění - přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, č. 3, s. 24-35. ISSN 1802-2200.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Helena Sýkorová, učo 16369. Změněno: 5. 1. 2010 10:34.
 256. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění – přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis, 2009, č. 3, s. 24-36. ISSN 1802-2200.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 13. 5. 2011 08:45.
 257. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění – přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis, 2009, č. 3, s. 24 - 36. ISSN 1802-2200.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 14. 4. 2011 15:24.
 258. KOCOUREK, Ludomír. Patrimonia a správa v Českém ráji. Z Českého Ráje a Podkrkonoší, Semily-Turnov, 2009, č. 13, s. 269-278. ISSN 1211-975X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 3. 2. 2011 14:09.
 259. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní připojištění je bez státních dotací neprodejné. Fórum sociální politiky, 2009, č. 2. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 12. 2009 10:17.
 260. SCHEU, Harald Christian. Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu. Jurisprudence, 2009, XVIII, č. 4, s. 32 – 40. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 28. 7. 2011 10:18.
 261. KVASZOVÁ, Milena. Proč nám nerozumějí? Informační Bulletin České statistické společnosti, Praha: Česká statistická společnost, 2009, roč. 20, č. 2, s. 10-18. ISSN 1210-8022.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 8. 12. 2009 14:09.
 262. NEMEC, Juraj a Miroslav NEMEC. Public Challenges for Sports Management in Slovakia: How to Select the Optimum Legal Form of a Sport Club? ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 116-123. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Právní problematika managementu sportu na Slovensku: jak vybrat optimální právní formu sportovního klubu?
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: public finance; sports; football; triathlon; orienteering; legal form of a sport club
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 08:49.
 263. VALENČÍK, Radim a Petr BUDINSKÝ. Redistribution Systems, Cross-Coalitions among them and Complexes of Memes Securing their Robustness. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 29-47. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Redistribuční systémy, křížové koalice mezi nimi a komplexy memů zabezpečující jejich odolnost
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 24. 7. 2012 09:26.
 264. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. Fórum sociální politiky, 2009, č. 3. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 9. 12. 2009 10:19.
 265. PRŮŠA, Ladislav. Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 124-136. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: solidarity; equivalence; state benefits; state social security; social security benefits; social need; unemployment benefits
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 08:54.
 266. MERTL, Jan. Soukromé zboží, nebo veřejná služba? Přístupy k roli státu ve zdravotnictví. Scientia et Societas, 2009, roč. 5, č. 1, s. 94-116. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 8. 12. 2009 14:48.
 267. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Struktura a objem výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v ČR z pohledu Lisabonské strategie. Acta Aerarii Publici, 2009, roč. 5, č. 2, s. 16-27. ISSN 1336-8818.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 8. 12. 2009 09:51.
 268. HELÍSEK, Mojmír. The Czech Republic´s Progress on its Road to the Euro Area. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, Vol. 3, č. 1, s. 6-28. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Pokrok České republiky na cestě do eurozóny
  Název anglicky: The Czech Republic´s Progress on its Road to the Euro Area
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: euro, euro area enlargement, nominal convergence, real convergence, asymmetric shocks, alignment of business cycles
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 30. 5. 2020 23:28.
 269. 2008

 270. HELÍSEK, Mojmír. Accession of the Czech Republic into euro area and Maastricht convergence criteria from the perspctive of theory of "impossible trinity". ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, Vol. 2, No. 2, s. 138-157. ISSN 1802-792X.
  URL
  Název česky: Vstup ČR do eurozóny a maastrichtská konvergenční kritéria z hlediska teorie "nedosažitelné trojice"
  Název anglicky: Accession of the Czech Republic into euro area and Maastricht convergence criteria from the perspctive of theory of "impossible trinity"
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: euro; euro area; convergence criteria; impossible trinity; ERM IIII
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 30. 5. 2020 23:30.
 271. JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 107-123. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Kreditní riziko a stresové testování českého bankovního sektoru
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 25. 7. 2012 11:55.
 272. MERTL, Jan. České regulační poplatky. Zdravotnictví v České republice, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 120-123. ISSN 1213-6050.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 11:51.
 273. HELÍSEK, Mojmír. Do Businesses in the Czech Republic Benefit from the Postponement of the Euro Adoption? Update – Sonderausgabe International, Mainz: University of Applied Sciences, 2008, s. 19-24. ISSN 1861-3152.
  Ekonomie. Německo.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 15. 6. 2010 14:59.
 274. PAVLŮ, Dušan. Hodnocení obsahových a formálních apelů inzerce automobilových značek. Marketing inspirations, 2008, roč. 3, č. 3, s. 18-21. ISSN 1336-796X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 6. 2010 14:42.
 275. WAWROSZ, Petr. Implementace norem EU v oblasti obchodního práva, ochrany spotřebitele, životního prostředí a české národní zájmy. Scientia at Societas, 2008, roč. 4, č. 2, s. 118-138. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 15:57.
 276. PRUŠVIC, David. Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 56-79. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Fiscal Policy; Monetary Policy; Fiscal Policy Rule; Monetary Policy Rule; Interaction; Open Economy; Inflation Targeting
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 15:10.
 277. MATES, Pavel. K některým otázkám ochrany soukromí ve správním právu. Právní rozhledy, 2008, roč. 10, č. 8, s. 367-370. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 12:18.
 278. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Lékaři v Brně v předbělohorském období. Brno v minulosti a dnes XXI, 2008, roč. 2008, s. 71-88. ISSN 0524-689X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 13:48.
 279. WAWROSZ, Petr. Lisabonská smlouva a národní zájmy ČR. Scientas et Societas, 2008, roč. 4, č. 1, s. 136-163. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 15:59.
 280. SCHEU, Harald Christian. Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska a Evropské unie. Právník, 2008, roč. 147, č. 3, s. 247-278. ISSN 0231-6625.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 13:34.
 281. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení v ČR v letech 2004 a 2005 s využitím logaritmicko-normálních křivek a křivek Pearsonova a Johnsonova systému. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2008, roč. 88, č. 2, s. 149-166. ISSN 0322-788X.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 1. 2010 10:21.
 282. HORVÁTH, Roman. Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-106. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Měnová politika a budoucí inflace: Evidence pro Českou republiku
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: policy neutral rate; Taylor rule; time-varying parameter model with endogenous regressors
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 25. 7. 2012 11:52.
 283. PAVLŮ, Dušan. Názory na českou reklamu v reflexi Noci reklamožroutů. Marketing inspirations, 2008, roč. 3, č. 2, s. 20-23. ISSN 1336-796X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 6. 2010 14:39.
 284. PRŮŠA, Ladislav. New system of social services financing: myths and mistakes. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 197-206. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Nový systém financování sociálních služeb: mýty a omyly
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: social services; grant policy; demographic development
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:31.
 285. PRŮŠA, Ladislav. Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. Fórum sociální politiky, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 23-25. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 6. 2010 12:26.
 286. MERTL, Jan. Public economics in current health policy. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 176-188. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Veřejná ekonomie v současné zdravotní politice
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Health; health care; health insurance; effectiveness; ethics; public economics; public sector
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:19.
 287. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 158-175. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Teorie redistribučních systémů jako klíč k dekódování reality
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Theory of games; redistribution systems theory; Pareto optimum; Nash equilibrium; competition; inter-organisational migration; coalition; negotiation
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:15.
 288. MERTL, Jan. Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb. Fórum sociální politiky, 2008, roč. 2008, č. 3. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 11:53.
 289. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální důchodové pojištění můžeme mít. FÓRUM sociální politiky, 2008, roč. 2, č. 4, s. 27-29. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 11:57.
 290. KUBÁTOVÁ, Květa. Tax mix impact on the growing differencies between the tax quota of the Czech Republic and Slovakia. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 189-196. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Vliv daňového mixu na rostoucí rozdíly mezi daňovou kvótou Česka a Slovenska
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: tax quota; tax mix; taxes in Slovakia; taxes in the Czech Republic
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:23.
 291. NOVOTNÝ, Filip. The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 38-55. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Přizpůsobovací role měnového kurzu v prostředí nedokonalé konkurence: na příkladu České republiky
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: exchange rate; foreign market; imperfect competition; multinational company; pricing-to-market; profit margin
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 15:02.
 292. GERŠL, Adam. Three Indirect Effects of Foreign Direct Investment: Evidence from the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 15-37. ISSN 1802-792X.
  Název česky: Tři nepřímé efekty přímých zahraničních investic: evidence z České republiky
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: foreign direct investment; productivity; corporate finance; export performance
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 14:57.
 293. SCHEU, Harald Christian. Trestní právo v napětí kulturního konfliktu. Jurisprudence, 2008, roč. 17, č. 5, s. 3-7. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 13:28.
 294. STARÝ, Marek. Zňovští z Korkyně. Tragické konce příslušníků jednoho rytířského rodu. Paginae historiae, 2008, roč. 2008, č. 16, s. 123-182. ISSN 1211-9768.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 11:40.
 295. 2007

 296. KREBS, Vojtěch. Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen fur sozialen Sicherungssysteme. Demografie, 2007, roč. 49, č. 1, s. 57-58. ISSN 0011-8265.
  Ekonomie. němčina.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 19. 7. 2010 10:05.
 297. WAWROSZ, Petr. Harmonizace vybraných oblastí našeho právního řádu s právem EU pohledem českých zájmů. Scientia et Societas, 2007, roč. 3, č. 3, s. 90-123. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 16:02.
 298. SCHEU, Harald Christian. K otázce rituálního usmrcování zvířat podle islámských předpisů. Kulturní konflikt před německými soudy. Jurisprudence, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 10-13. ISSN 1802-3843.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 13:56.
 299. CYHELSKÝ, Petr a Lubomír CYHELSKÝ. Ke vzniku Montgomeryova cenového indexu před sedmdesáti lety. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2007, č. 6, s. 509-513. ISSN 0322-788X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 14:04.
 300. BUDÍK, Josef. Manažerské techniky a koučování – vybrané přístupy a teorie. Acta Oeconomica Pragensia, Praha: VŠE, 2007, roč. 15, č. 3, s. 66-70. ISSN 0572-3043.
  Řízení, správa a administrativa. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 1. 2010 10:40.
 301. KREBS, Vojtěch. Mezinárodní seminář "Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen für sozialen Sicherungssysteme". Demografie, 2007, roč. 49, č. 1, s. 57-58. ISSN 0011-8265.
  Ekonomie. němčina. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 19. 7. 2010 13:44.
 302. BÍLKOVÁ, Diana. Modely mzdových rozdělení. Forum Statisticum Slovacum, Bratislava: SŠDS, 2007, roč. 3, č. 6, s. 4-17. ISSN 1336-7420.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 1. 2010 10:18.
 303. KUBÁTOVÁ, Květa. Odraz daňové politiky České republiky a Slovenska v daňové kvótě a její struktuře. Ekonómia a podnikanie, 2007, roč. 1, č. 1, s. 45-48. ISSN 1337-4990.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 10:51.
 304. PRŮŠA, Ladislav a Jan VLACH. Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Scientia et Societas, 2007, roč. 3, č. 1, s. 48-60. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 6. 2010 13:08.
 305. CYHELSKÝ, Lubomír a Petr CYHELSKÝ. Podíl počtu smysluplných porovnání diferencí hodnot ordinální proměnné na celkovém počtu jejich porovnání. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2007, č. 4, s. 322-326. ISSN 0322-788X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 13:59.
 306. SCHEU, Harald Christian. Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 65-86. ISSN 0323-0619.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 13:49.
 307. WAWROSZ, Petr. Právo Evropské Unie a národní zájmy České republiky. Scientia et Societas, 2007, roč. 3, č. 1, s. 61-84. ISSN 1801-7118.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 16:04.
 308. PRŮŠA, Ladislav. Projekt "Cesta ke kvalitě" s podporou Iniciativy Společenství EQUAL. FÓRUM sociální politiky, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 21-23. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 6. 2010 12:35.
 309. PRŮŠA, Ladislav. Sociální ekonomika v evropském kontextu. FÓRUM sociální politiky, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 30-31. ISSN 1802-5854.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 6. 2010 12:29.
 310. GOMBÁR, Eduard. Sýrie za vlády emíra Fajsala v letech 1918-1920. Historický obzor, Praha, 2007, roč. 18, 3-4, s. 66-72. ISSN 1210-6097.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 7. 6. 2010 12:10.
 311. GOMBÁR, Eduard. Turecká válka za nezávislost 1919-1923. Historický obzor, Praha: Aleš Skřivan, 2007, roč. 18, 7-8, s. 151-158. ISSN 1210-6097.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 7. 6. 2010 12:19.
 312. MATES, Pavel. Ústavní soud k ochraně soukromí veřejně činných osob. Právní zpravodaj, 2007, roč. 8, č. 12, s. 13-14. ISSN 1212-8694.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 22. 6. 2010 10:09.
 313. 2006

 314. KUBÍČEK, Antonín. Capital Market and its Prospective Contribution to Growing Competitiveness of the Firms. CEREN working papers, 2006, roč. 2006, č. 14, s. 29-32. ISSN 1768-3394.
  URL
  Ekonomie. angličtina.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 09:44.
 315. TARÁBEK, Pavel a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Didaktická komunikace fyziky a její aplikace. Matematika, Fyzika, Informatika, 2006, roč. 16, 3-4. ISSN 1210-1761.
  Teoretická fyzika. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 26. 1. 2010 10:41.
 316. STARÝ, Marek. Ius incolatus. Několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské. Právník, 2006, roč. 145, č. 12, s. 1452-1466. ISSN 0231-6625.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 12:08.
 317. LISSE, Luděk. K požadavkům na výkon funkce rozhodce a liberalizace rozhodčího soudnictví. Právní rozhledy, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 224-228. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 14:07.
 318. STARÝ, Marek. Kníže Marek Basarab jako kandidát na udělení českého inkolátu v roce 1607. Společnost přátel starožitností českých, 2006, roč. 114, 3-4, s. 208-212. ISSN 0027-5255.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 12:04.
 319. CYHELSKÝ, Lubomír. Nad skonem prof. Ing. Jary Kaňokové, CSc. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2006, č. 4, s. 345-345. ISSN 0322-788X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 13:43.
 320. KREBS, Vojtěch. Několik poznámek k příspěvku Helmuta Maiera. (rec.: Maier, Helmut - Právní přístupy k řešení demografického vývoje z pohledu ekonomického systému přírody). Demografie, 2006, roč. 48, č. 1, s. 49-49. ISSN 0011-8265.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 19. 7. 2010 13:23.
 321. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním řízení. Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 1. ISSN 1212-8694.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 21. 6. 2010 13:44.
 322. SCHEU, Harald Christian. Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako nový prvek v mezinárodním systému ochrany lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 247-250. ISSN 1210-9126.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:01.
 323. STARÝ, Marek. Příspěvek k dějinám a držitelům hradu Klenová v 18. století. Minulosti zapadočeského kraje 41, 2006, roč. 2006, č. 41, s. 127-140. ISSN 0544-3830.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 12:00.
 324. STARÝ, Marek. Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století. Východočeský sborník historický 13, 2006, roč. 2006, s. 19-62. ISSN 1213-1733.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 11:57.
 325. WAWROSZ, Petr. Rozbor vybraných zákonů harmonizujících český právní řád s komunitárním právem. Scientia et Societas, 2006, roč. 2006, č. 1. ISSN 1801-7118.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 10:53.
 326. LACINA, Karel. Some Quotations about Management. Scientific Papers of the University Pardubice, Series D, 2006, roč. 2006, s. 217-222. ISSN 1211-555X.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 12. 7. 2010 12:32.
 327. PAVLŮ, Dušan. Sterneck, Tomáš. Město, válka a daně: Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou portou (1593-1606). Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. Český časopis historický, 2006, roč. 2006, č. 104, s. 625-628. ISSN 0862-6111.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 18. 6. 2010 11:03.
 328. KUBÍČEK, Antonín. The Integration of the Regulation and Supervision of Financial Markets and the Possibilities of its Practical Implementation. CEREN working papers, 2006, roč. 2006, č. 14, s. 20-28. ISSN 1768-3394.
  URL
  Ekonomie. angličtina.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 09:53.
 329. 2005

 330. KUBÁTOVÁ, Květa a Bojka HAMERNÍKOVÁ. Comparison of Elasticity of Taxes in some new EU Member Countries. Ekonomika a spoločnosť, 2005, roč. 6, č. 2, s. 117-123. ISSN 1335-7069.
  Ekonomie. angličtina.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 12:48.
 331. KUBÁTOVÁ, Květa a Alena VANČUROVÁ. Comparison of Taxes in the OECD Member Countries. Ekonomika a spoločnosť, 2005, roč. 6, č. 1, s. 5-12. ISSN 1335-7069.
  Ekonomie. angličtina.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 12:44.
 332. SULITKOVÁ, Ludmila. Diplomatická produkce v raně novověkém královském městě Brně. Brno v minulosti a dnes, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 101-117. ISSN 0524-689X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 14:07.
 333. MATES, Pavel. E-government a osobní údaje. Právo a podnikání, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 14-22. ISSN 1211-1120.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 22. 6. 2010 10:11.
 334. ROUBAL, Ondřej. Evropská, národní nebo regionální identita? Sociologický časopis, 2005, roč. 41, č. 1, s. 198-200. ISSN 0038-0288.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 15:16.
 335. GOMBÁR, Eduard. Írán a velká hra velmocí počátkem 19. století. Nový Orient, 2005. ISSN 0029-5302.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 14:25.
 336. KAŠÍK, Milan a Petr BUDINSKÝ. Jak na recesi studia MBA. Moderní řízení, Praha: Economia, 2005, č. 6, s. 60-60. ISSN 0026-8720.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 1. 2010 12:13.
 337. PAVLŮ, Dušan. Jak velký je současný trh marketingových komunikací v Čechách. Otázky žurnalistiky, 2005, roč. 2005, 1-2, s. 84-95. ISSN 0322-7049.
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 17. 6. 2010 14:40.
 338. LISSE, Luděk. Jedna poznámka k usnesením soudů a jejich podepisování. Právní rozhledy, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 220-221. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 14:11.
 339. LISSE, Luděk. Jmenování a volba rozhodce nebo stálých rozhodčích soudů. Obchodní právo, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 2-11. ISSN 1210-8278.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 12:28.
 340. LISSE, Luděk. K problematice změny stanov podle § 173, odst. 4. Obchodního Zákoníku. Obchodní právo, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 8-17. ISSN 1210-8278.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 12. 7. 2010 10:46.
 341. LISSE, Luděk. K ustanovení §1 zákona o sdružování občanů. Právník, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 1292-1300. ISSN 0231-6625.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 13:51.
 342. KUBÁTOVÁ, Květa. Možnosti a perspektivy snížení zdanění práce v Evrospké unii. Acta Facultatis Aerarii Publici, 2005, roč. 2, č. 1, s. 54-62. ISSN 1336-5797.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 12:38.
 343. CYHELSKÝ, Lubomír a V. VALENTOVÁ. Nová česká katedra ekonomické statistiky. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2005, č. 4, s. 352-353. ISSN 0322-788X.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 13:26.
 344. SCHEU, Harald Christian a Karel BERAN. O projektu nové ústavy pro Taiwan. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 4, s. 149-151. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:33.
 345. SULITKOVÁ, Ludmila. Věnováno Doc. PhDr. Jaroslavu Dřímalovi. Brno v minulosti a dnes, 2005, roč. 2005, č. 18, s. 11-15. ISSN 0524-689X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 14. 6. 2010 12:18.
 346. ČEPEK, Ondřej, P. ČÁP a Milan VLACH. Weak and strong machine dominance in a nonpreemptive flowshop. Scientiae Mathematicae Japonicae, 2005, roč. 61, č. 2, s. 319-333. ISSN 1346-0862.
  angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 10:50.
 347. 2004

 348. SCHEU, Harald Christian. Aktuální vývoj mezinárodních mechanismů proti mučení a nelidskému zacházení. Poznámky k Mezinárodnímu sympoziu o implementaci Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení. Právník, 2004, roč. 143, č. 10, s. 1033-1038. ISSN 0231-6625.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:47.
 349. CHARVÁT, Jan. Analýza českého neonacistického hnutí. Politologická revue, Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004, č. 2. ISSN 1211-0353.
  Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 23. 6. 2010 10:36.
 350. KUBÁTOVÁ, Květa. Co přinášejí směrnice EU k harmonizaci přímých daní? Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 7, s. 61-67. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 12:50.
 351. MATES, Pavel. Identifikace v novém správním řádu. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 23, s. 875-877. ISSN 1210-6410.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 14:47.
 352. MATES, Pavel a Václav BÁRTÍK. Identifikační povinnost podle tzv. zákona o praní špinavých peněz. Právní rozledy, 2004, roč. 12, č. 18, s. 686-687. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 14:56.
 353. ČEPEK, Ondřej a S. C. SUNG. Just-in-time scheduling with periodic time slots. Scientiae Mathematicae Japonicae, 2004, roč. 60, č. 2, s. 295-301. ISSN 1346-0862.
  angličtina.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 10:53.
 354. MATES, Pavel. K omezení místního referenda. Právní zpravodaj, 2004, roč. 5, č. 6, s. 14-14. ISSN 1212-8694.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 24. 6. 2010 12:02.
 355. LISSE, Luděk. K právním důsledkům jednání jménem představenstva akciové společnosti. Obchodní právo, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 2-8. ISSN 1210-8278.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 12:38.
 356. SULITKOVÁ, Ludmila. Lékárníci v Brně v předbělohorském období. Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, 2004, roč. 2004, č. 17, s. 245-271. ISSN 0524-689X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 14. 6. 2010 12:51.
 357. OCHRANA, František, Bojka HAMERNÍKOVÁ a Alena MAAYTOVÁ. Návrhy pro reformu veřejných financí v oblasti metod tvorby veřejných rozpočtů. Acta Oeconomica Pragensia, Praha, 2004, roč. 12, č. 7, s. 89-101. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 8. 6. 2010 15:00.
 358. MATES, Pavel. Několik poznámek k regulatorní funkci českého práva. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 11, s. 435-437. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 24. 6. 2010 11:44.
 359. LACINA, Karel. Několik poznámek k systémům státní služby v členských státech Evropské unie. Scientific Papers of the University of Pardubice, serie D, 2004, roč. 2004. ISSN 1211-555X.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 12. 7. 2010 12:31.
 360. MATES, Pavel. Novela zákona o Rejstříku trestů. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 2, s. 62-63. ISSN 1213-5313.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 24. 6. 2010 13:29.
 361. VOPÁLKA, Vladimír. Nový správní řád - rozsah působnosti a vztahy k jiným právním předpisům. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 21, s. 785-788. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 12:52.
 362. KOCOUREK, Ludomír. Nýrsko ve století proměn: Vlastivědné sdružení v Nýrsku 2000. Muzejní a vlastivědná práce, 2004, roč. 42, č. 3, s. 189-189. ISSN 0027-5255.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 27. 7. 2010 10:12.
 363. MATES, Pavel. Odpovědnost státu a orgánů územní veřejné samosprávy za správní delikty. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 7, s. 207-208. ISSN 1213-5313.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 14:59.
 364. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Daňová a hospodářská kartotéka, 2004, roč. 12, č. 7, s. 60-66. ISSN 1210-6739.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 25. 6. 2010 09:10.
 365. KUBÍČEK, Antonín. Papiery wrtosciowe jako alternatiwne zdrojto finansowania przedsiebiorstw (Cenné papíry jako alternativní zdroj financování podniků). Gospodarka, rynek, edukacja, 2004, roč. 5, č. 12. ISSN 1509-5576.
  Ekonomie. polština.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 09:57.
 366. MATES, Pavel a Václav BARTÍK. Používání rodného čísla - nová právní úprava. Právní rádce, 2004, roč. 12, č. 5, s. 41-43. ISSN 1210-4817.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 22. 6. 2010 10:40.
 367. SCHEU, Harald Christian. Právní nároky sudetských Němců ve světle současného mezinárodního systému na ochranu lidských práv. Právník, 2004, roč. 143, č. 2, s. 132-156. ISSN 0231-6625.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:41.
 368. MATES, Pavel. Právo na informace a územně samosprávné celky. Právní rádce, 2004, roč. 12, č. 1, s. 51-53. ISSN 1210-4817.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 24. 6. 2010 13:32.
 369. GOMBÁR, Eduard. Sicílie pod dotekem arabské kultury. Nový Orient, 2004, roč. 59, č. 3, s. 24-27. ISSN 0029-5302.
  čeština.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 12:22.
 370. SCHEU, Harald Christian. Suverenita státu v mezinárodním právu. Mezinárodní politika, 2004, roč. 28, č. 2, s. 4-5. ISSN 0543-7962.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:38.
 371. KREBS, Vojtěch. Transformace systému sociálního zabezpečení. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 4, s. 19-31. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 19. 7. 2010 13:06.
 372. LISSE, Luděk. Zesplatnění a znesplatnění pohledávek v konkurzu. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 13, s. 508-512. ISSN 1210-6410.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 8. 7. 2010 13:08.
 373. 2003

 374. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Elektronická média a státní symboly. Právní zpravodaj, 2003, roč. 4, č. 9, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 6. 2010 10:03.
 375. GOMBÁR, Eduard. Irák od svržení monarchie po Saddámovu diktaturu. Mezinárodní politika, 2003, roč. 27, č. 2, s. 4-5. ISSN 0543-7962.
  čeština.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 12:24.
 376. MATES, Pavel. K některým aspektům postihu smíšených správních deliktů v souvislosti s reformou správního trestání. Právní rozhledy, 2003, roč. 11, č. 7, s. 353-356. ISSN 1210-6410.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 6. 2010 09:07.
 377. VOSTATEK, Jaroslav. Ke státnímu dozoru nad soukromými pojišťovnami. Pojistný obzor, 2003, roč. 2003, č. 8. ISSN 0032-2393.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 12:44.
 378. LISSE, Luděk. Know-how v českém právním řádu. Právní rozhledy, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 503-507. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 8. 7. 2010 13:20.
 379. MATES, Pavel. Malá ústavní krize. Právní zpravodaj, 2003, roč. 4, č. 11, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 24. 6. 2010 14:06.
 380. DVOŘÁK, Pavel. Mishikinovo pojetí finančních krizí na nově vznikajících trzích. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, č. 1, s. 37-52. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 11:48.
 381. MATES, Pavel. Nahlížení do spisů ve správním řízení. Právní rádce, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 38-40. ISSN 1210-4817.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 25. 6. 2010 09:13.
 382. SCHEU, Harald Christian. O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte. Správní právo, 2003, roč. 36, 5-6, s. 270-281. ISSN 0139-6005.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:53.
 383. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Právní rozhledy, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 281-285. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 25. 6. 2010 09:19.
 384. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů v obchodním rejstříku. Právní rádce, Praha, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 26-27. ISSN 1210-4817.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 25. 6. 2010 09:06.
 385. LISSE, Luděk. Oprávnění správce konkurzní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkurzní podstaty na účet vedený na jméno správce konkurzní podstaty. Právník, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 1076-1098. ISSN 0231-6625.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 14:00.
 386. LISSE, Luděk. Prohlášení konkurzu na majetek družstevní záložny. Právní rozhledy, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 67-73. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 8. 7. 2010 13:25.
 387. STARÝ, Marek. Příspěvek ke genealogii moravskošternberské větve pánů ze Šternberka. Střední Morava: Vlastivědná revue, 2003, roč. 9, č. 16, s. 84-92. ISSN 1211-7889.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 12:20.
 388. LISSE, Luděk. Přistoupení nuceného správce k návrhu na prohlášení konkurzu. Obchodní právo, 2003, roč. 12, č. 4, s. 2-9. ISSN 1210-8278.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 1. 7. 2010 13:34.
 389. BERKA, Petr. Současné trendy umělé inteligence. Acta Oeconomica Pragensia, Praha: VŠE, 2003, roč. 11, č. 8, s. 41-46. ISSN 0572-3043.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 1. 2010 10:11.
 390. SCHEU, Harald Christian a Julie EXNEROVÁ. Vývoj evropského azylového práva a střední Evropa - Poznámky k mezinárodnímu symposiu 'Problematika azylu ve střední Evropě'. Právník, 2003, roč. 142, č. 5, s. 528-532. ISSN 0231-6625.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 14:55.
 391. CYHELSKÝ, Lubomír. Základní klasifikace proměnných v české odborné literatuře na konci druhého tisíciletí. E+M Ekonomie a Management, Liberec: Technická univerzita Liberec, 2003, č. 1, s. 69-79. ISSN 1212-3609.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 12:29.
 392. VOSTATEK, Jaroslav. Životní pojištění jako zaměstnanecká výhoda. Právní rádce, 2003, roč. 2003, č. 3. ISSN 1210-4817.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 12:48.
 393. 2002

 394. BERKA, Petr. Aplikace metod dobývání znalostí pro analýzu medicínských dat. Lékař a technika, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 33, č. 4, s. 99-104. ISSN 0301-5491.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 1. 2010 09:05.
 395. LISSE, Luděk. Družstevní záložna de lege lata a de lege ferenda. Právo a podnikání, 2002, roč. 2002, č. 10, s. 19-25. ISSN 1211-1120.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 14:45.
 396. GOMBÁR, Eduard. Islamistické organizace v Sýrii, Jordánsku a Libanonu. Mezinárodní vztahy, 2002, roč. 37, č. 3, s. 84-97. ISSN 0323-1844.
  čeština.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 12:27.
 397. LISSE, Luděk. Jednání jménem družstevní záložny za nucené správy. Právní rozhledy, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 165-169. ISSN 1210-6410.
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 10:16.
 398. STARÝ, Marek. Kněžna Anna ze Šternberka. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 2002, roč. 51, č. 3, s. 193-202. ISSN 0323-0678.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 12:26.
 399. SCHEU, Harald Christian. Koncepce komunitárního práva v praxi Evropského soudního dvora a v právní teorii. Mezinárodní vztahy, 2002, roč. 37, č. 1, s. 5-19. ISSN 0323-1844.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 15:02.
 400. LISSE, Luděk. Likvidace družstevní záložny a banky. Právo a podnikání, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 17-24. ISSN 1211-1120.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 14:46.
 401. LISSE, Luděk. Majetková teorie cenného papíru. Obchodní právo, 2002, roč. 11, č. 8, s. 2-10. ISSN 1210-8278.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 12. 7. 2010 10:43.
 402. MATES, Pavel. Nad návrhem nového zákona o právu shromažďovacím. Právní zpravodaj, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-8694.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 22. 6. 2010 10:25.
 403. LISSE, Luděk. Nucená správa a konkurz. Obchodní právo, 2002, roč. 2002, č. 12. ISSN 1210-8278.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 12. 7. 2010 10:41.
 404. SCHEU, Harald Christian. Opatření proti rasové diskriminaci v občanskoprávních vztazích. Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, roč. 10, č. 2, s. 121-130. ISSN 1210-9126.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 15. 6. 2010 15:00.
 405. ZICH, František. Regional Identity of Inhabitans in the Czech Part of Euroregion Nisa. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2002, roč. 37, č. 1, s. 103-122. ISSN 0300-5402.
  Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 21. 1. 2010 10:03.
 406. KUBÁTOVÁ, Květa. Vývoj daně z přidané hodnoty v Evropské unii - je harmonizace přání nebo skutečnost? Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 1, s. 31-40. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 13:18.
 407. MATES, Pavel. Zjišťování totožnosti ve správním právu. Právní rozhledy, 2002, roč. 10, č. 12, s. 607-609. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 23. 6. 2010 14:13.
 408. KUBÁTOVÁ, Květa. 57. ročník světového kongresu International Institute of Public Finance. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 2, s. 154-155. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 16. 7. 2010 13:16.
 409. 2001

 410. BERKA, Petr. Data Mining Contests in Europe. IPSJ Magazine, 2001, roč. 42, č. 5, s. 454-456. ISSN 0447-8053.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 1. 2010 12:56.
 411. LISSE, Luděk. Družstevní záložna ve vztahu ke konkursu I. Právo a podnikání, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 14-19. ISSN 1211-1120.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 14:46.
 412. LISSE, Luděk. Družstevní záložna ve vztahu ke konkurzu II. Právo a podnikání, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 17-22. ISSN 1211-1120.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 14:35.
 413. CYHELSKÝ, Lubomír a R. PROKEŠ. K počátkům klasifikace statistických proměnných v česky psané odborné literatuře. E+M Ekonomie a Management, Liberec: Technická univerzita Liberec, 2001, č. 3, s. 28-32. ISSN 1212-3609.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 12:23.
 414. WAWROSZ, Petr. Káží vodu ač pijí víno. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 2001, č. 6. ISSN 0572-3043.
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 11:03.
 415. LISSE, Luděk. Nakládání vkladatelů s jejich vklady. Právní rozhledy, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 525-534. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 10:12.
 416. LISSE, Luděk. Odpovědnost za výkon nucené správy v družstevní záložně. Právo a podnikání, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 9-17. ISSN 1211-1120.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 14:55.
 417. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Právní ochrana a monitorování písemností a telekomunikací. Trestněprávní revue, 2001, roč. 2001, č. 10. ISSN 1213-5313.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 6. 2010 10:27.
 418. LISSE, Luděk. Právní statut Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Právní rozhledy, 2001, roč. 2001, č. 5, s. 202-209. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 10:14.
 419. WAWROSZ, Petr a Petra SLOVÁČKOVÁ. Rizika a přínosy našeho vstupu do EU z pohledu právního řádu (stav podzim 2000). Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 4. ISSN 0572-3043.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 7. 6. 2010 11:52.
 420. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Rychtářské knihy z Archivu města Brna ja-ko významné prameny k výzkumu kriminality v raném novověku. Časopis Matice moravské, 2001, roč. 120, č. 1, s. 175-186. ISSN 0323-052X.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 14. 6. 2010 12:35.
 421. LISSE, Luděk. Snížení členského podílu u družstevní záložny. Právní rozhledy, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 33-36. ISSN 1210-6410.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 7. 2010 10:07.
 422. CYHELSKÝ, Lubomír a R. PROKEŠ. Stevensonova koncepce měření a z ní vyplývající klasifikace proměnných. E+M Ekonomie a Management, Liberec: Technická univerzita Liberec, 2001, č. 4, s. 57-61. ISSN 1212-3609.
  Aplikovaná statistika, operační výzkum. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 12:27.
 423. CYHELSKÝ, Lubomír a R. PROKEŠ. Studium Pojišťovnictví na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Pojistný obzor, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2001, č. 3, s. 12-12. ISSN 0032-2393.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 25. 1. 2010 10:55.
 424. BERKA, Petr. Systémy pro dobývání znalostí z databází. Acta oeconomica pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001, roč. 9, č. 1, s. 155-173. ISSN 0572-3043.
  Informatika. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 22. 1. 2010 09:05.
 425. LISSE, Luděk. Úročení během nucené správy a pozastavení nakládání vkladatelů s jejich vklady. Právo a podnikání, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 10-10. ISSN 1211-1120.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 12. 7. 2010 10:34.
 426. KOCOUREK, Ludomír. Z dějin židovské komunity v Mostě. ERGO, 2001, roč. 3, č. 1, s. 97-107.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 21. 7. 2010 09:33.
 427. 2000

 428. GOMBÁR, Eduard. Contemporary Historiography in Syria. Quarterly Journal of Asian and African Studies, 2000, roč. 18, č. 9, s. 67-75. ISSN 0044-8699.
  čeština.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 12:37.
 429. BERKA, Petr, Ivan BRUHA a Pavel KRALIK. Genetic Learner: Discretization and Fuzzyfication of Numerical Attributes. Intelligent Data Analysis, 2000, roč. 4, č. 4, s. 445-460. ISSN 1088-467X.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 1. 2010 10:21.
 430. GOMBÁR, Eduard. Iránská zahraniční politika a prezident Chátamí. Mezinárodní politika, 2000, roč. 24, č. 11, s. 14-17. ISSN 0543-7962.
  čeština.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 4. 6. 2010 13:41.
 431. SULITKOVÁ, Ludmila. Moravské a slezské diplomatické edice v období od VII. sjezdu českých historiků. Sborník archivních prací, 2000, roč. 50, s. 481-487. ISSN 0036-5246.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 9. 6. 2010 14:09.
 432. KOCOUREK, Ludomír. Židé na Ústecku a arizace jejich majetku. ERGO, 2000, roč. 2, č. 3, s. 101-110. ISSN 1212-8317.
  Dějiny. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 21. 7. 2010 08:51.
 433. 1999

 434. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Aktuální problémy veřejných financí v ČR. Acta Oeconomica Pragensia, Praha, 1999, roč. 7, č. 7, s. 34-51. ISSN 0572-3043.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 8. 6. 2010 14:53.
Zobrazeno: 2. 6. 2020 22:22