Informační systém VŠFS

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HEISSLER, Herbert a Petr WAWROSZ. Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.