BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems and Contextual Games. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 198-219. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Redistribution Systems and Contextual Games
Název česky Redistribuční systémy a kontextuální hry
Autoři BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Redistribuční systém; kontextuální hry; paralelní hry; struktury založené na vzájemném
Klíčová slova anglicky redistribution systems; contextual games; parallel games; structures based on mutual
Štítky AR 2011/2012, recenzovaný časopis, RIV_ano
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA402/09/0086, projekt VaV.
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 12. 7. 2012 14:29.
Anotace
The goal of this article is to demonstrate how mutually inter-related the two directions taken by the expansion and perfection of the game theory apparatus are, on one hand in the examination of redistribution systems and on the other hand in the analysis of contextual games. And to take advantage of this opportunity to present the latest findings attained in both areas and at the same time to characterize one of the most important types of the objects that our team has come across in the execution of the program as defined above – structures based on the mutual covering-up of the breaching of rules and generally accepted principles. These are objects without the theoretical grasp of which it is not possible to adequately describe the essence and social contexts of corruption and similar phenomena. And therein lies the social relevance and the originality of the topic. From the perspective of the development of science, the mentioned approach makes it possible, among other things, to explain some apparent discrepancies between game theory and this theory inspired by experiments.
Anotace česky
Cílem předloženého článku je ukázat, jak spolu vzájemně souvisejí dva směry, kterými se ubírá rozšíření a zdokonalení aparátu teorie her, a to na jedné straně při zkoumání redistribučních systémů, na straně druhé pak při analýze kontextuálních her. Při této příležitosti pak prezentovat nejnovější poznatky dosažené v obou oblastech a současně charakterizovat jeden z nejvýznamnějších typů objektů, na který náš tým při realizaci výše tematizovaného programu narazil – struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel a obecně přijatých zásad. Jedná se o objekty, bez jejichž teoretického uchopení nelze adekvátně popsat podstatu a společenské souvislosti korupce a obdobných jevů. V tom spočívá společenská aktuálnost i původnost tématu. Z hlediska rozvoje vědy pak uvedený přístup umožňuje kromě jiného vysvětlit některé zdánlivé rozpory mezi teorií her a touto teorií inspirovanými experimenty.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf  Vandová, B. 12. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:21

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., učo 5003
  • osoba doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
Atributy
 

408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
311 KB
Hash md5
7519b58c347c9a1ed76f0662399f9a8f
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:21

408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3035/408_11_vsfs_acta_3-2011_budin-valen.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
63,3 KB
Hash md5
9023509df70de9b2efc3ddfce90ef9d1
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:22
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 6. 2020 19:02