HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Financial Stability. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-61. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Monetary Policy and Financial Stability
Název česky Měnová politika a finanční stabilita
Autoři HRNČÍŘ, Miroslav.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2012, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky měnová politika; centrální bankovnictví; cenová stabilita; finanční stabilita; ceny aktiv
Klíčová slova anglicky monetary policy; central banking; price stability; financial stability; asset prices; flexible
Štítky AR 2011/2012, recenzovaný časopis, RIV_ano
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 11. 7. 2012 10:23.
Anotace
The article deals with the interaction between monetary policy and financial stability. The discussion is focused on the impact of the world financial crisis on monetary policy orientation. The question is raised whether the established consensus on the goals and instruments of monetary policy still holds. In the pre-crisis period the mainstream approach considered price stability and financial stability as two separated goals to be achieved through different policies and instruments. Monetary policy safeguards price stability whereas regulatory and supervisory framework is responsible for financial stability. The instruments of monetary policy were expected to cope only with the consequences of financial imbalances and asset price bubbles, ex post correcting their negative impact on the economy. Lessons from the financial crisis heed to a reassessment of that approach. In the article the ways towards a more active engagement of monetary policy in preserving financial stability are examined. The view is held that financial imbalances should be reacted to already in the process of their formation, once they create a systemic risk and threaten to cause financial disarray. Though the views on the possible options diverge as yet, the role of financial stability concerns in monetary policy making is likely to keep increasing in the foreseeable future.
Anotace česky
Stať rozebírá závislosti mezi měnovou politikou a finanční stabilitou. Klade si otázku, jaké důsledky má světová finanční krize na zaměření měnové politiky. Dochází k přehodnocení dosavadního konsenzu o cílech a nástrojích měnové politiky? V předkrizovém období převažující přístup teorie i praxe měnové politiky považoval cenovou stabilitu a finanční stabilitu za dva zcela oddělené cíle, jejichž zajišťování vyžaduje odlišné politiky a nástroje. Měnová politika zajišťuje cenovou stabilitu a na bubliny na trzích finančních aktiv reaguje pouze následně, když tlumí jejich důsledky. Zkušenosti z krize vedou ke korekci těchto přístupů. Ve stati jsou diskutovány náměty na aktivnější roli měnové politiky již v procesu tvorby finančních nerovnováh. I když se názory na možné směry řešení různí, nárůst váhy finanční stability pro nastavení měnové politiky se bude zřejmě prosazovat v teorii i praxi měnové politiky.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 11. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf?info
Vloženo
St 11. 7. 2012 10:20

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc., učo 9703
Atributy
 

135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
264 KB
Hash md5
243639601c2f391a6c6c39b75f4dc681
Vloženo
St 11. 7. 2012 10:20

135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3060/135_12_vsfs_acta_1-2012_hrncir.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
55,1 KB
Hash md5
99fdc6f8b4491333a11d3b84a071d375
Vloženo
St 11. 7. 2012 10:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 6. 2020 18:26