HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 220-240. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic
Název česky Dopady finanční krize na zavedení eura v České republice
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2011, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky euro; eurozóna; rozšíření eurozóny; maastrichtská kritéria; nominální a reálná konvergence; stabilita měnového kurzu; procedura při nadměrném schodku; volatilita měnového kurzu
Klíčová slova anglicky euro; euro area; euro area enlargement; maastricht criteria; nominal and real convergence; exchange rate stability; excessive deficit procedure; exchange rate volatility
Štítky AR 2011/2012, recenzovaný časopis, RIV_ano
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 12. 7. 2012 14:39.
Anotace
This article deals with the issue of how the financial crisis and the economic recession influenced readiness of the Czech Republic to adopt the euro. Deficiency of the public finance has deepened and catch-up of the euro area price level has slowed down. The financial crisis and the recession have therefore complicated adoption of the euro and have delayed it. As the recession goes to its end, fulfilment of both criteria is improving. Besides, the article covers the question whether the financial crisis and the recession have influenced the expected benefits of the euro adoption. The interconnection of the Czech economy with the euro area is examined, as well as the need of a stable exchange rate. The interconnection is strong and increasing. The long-term appreciation of the crown exchange rate reduces competitiveness of Czech exporters. In the case of the euro adoption, the trade relationships would be more stable than with the crown. The weighted variation coefficient expressing volatility of exchange rates showed with the crown existence (during 2007 – 2010) the value of 5.92%, with the crown replaced by the euro it would be only 2.68%.
Anotace česky
Článek se zabývá otázkou, jak finanční krize a hospodářská recese ovlivnily připravenost české ekonomiky na zavedení eura. Došlo k prohloubení deficitu veřejných financí a ke zpomalení v dohánění cenové hladiny eurozóny. Finanční krize a recese tak přijetí eura zkomplikovala a oddálila. Po odeznění recese se plnění obou kritérií zlepšuje. Dále je zkoumána otázka, zda finanční krize a recese ovlivnily očekávané přínosy zavedení eura. Zkoumána je propojenost české ekonomiky s eurozónou a potřeba stabilního měnového kurzu. Propojenost je vysoká a rostoucí. Dlouhodobá apreciace kurzu koruny oslabuje konkurenceschopnost českých exportérů. V případě zavedení eura by obchodní vztahy byly stabilnější, než v případě existence koruny. Vážený variační koeficient, vyjadřující volatilitu měnových kurzů, vykázal v případě existence koruny (v letech 2007 – 2010) hodnotu 5,92 %, v případě nahrazení koruny eurem by to bylo pouze 2,68 %.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
3074 /1 Vandová, B. 12. 7. 2012

Vlastnosti

Název
3074
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/repo/3074/
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/repo/3074/
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/repo/3074/?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/repo/3074/?info
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:38

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 
408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf  Vandová, B. 12. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:38

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 

408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
290,8 KB
Hash md5
c6cd5eb80ecca5ae329ffcec6571233f
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:38

408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/repo/3074/408_11_vsfs_acta_3-2011_helisek.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
53,7 KB
Hash md5
2ee923d9fcbef02493283a21ba59299e
Vloženo
Čt 12. 7. 2012 14:39
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 13. 11. 2019 09:21