Jak byly údaje získány.

Kriminalisticko právní specializace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 100 %
2. semestr
VSFS:B_ZST Základy správního trestání • 100 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 93 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 93 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 93 %
VSFS:B_UPRS_1 Ústavní právo a státověda 1 • 93 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 90 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 90 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 90 %
VSFS:B_CPD České právní dějiny • 21 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 17 %
4. semestr
VSFS:B_BSEKR Bakalářský seminář KR • 100 %
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 100 %
VSFS:B_ZST Základy správního trestání • 96 %
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 93 %
VSFS:B_KRME Kriminalistická metodika • 93 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 89 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 79 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 18 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 94 %
VSFS:B_BPKR_1 Bakalářský projekt KR 1 • 94 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 94 %
VSFS:B_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 94 %
VSFS:B_KRDO Kriminalistická dokumentace • 94 %
VSFS:B_SL Soudní lékařství • 94 %
6. semestr
VSFS:B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 • 97 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 92 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 92 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 92 %
VSFS:B_SOPSS Soudní psychiatrie a sexuologie • 92 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 19 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2022 11:55

Všechny obory fakulty