Jak byly údaje získány.

Právní aspekty veřejné správy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPVS Diplomový seminář PVS • 95 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 95 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 95 %
VSFS:N_SZPVS Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě • 95 %
VSFS:N_VSZEU Veřejná správa zemí EU • 95 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 90 %
VSFS:N_ISEU Institucionální struktura EU • 70 %
VSFS:N_KR Krizové řízení • 70 %
VSFS:N_SFPR Sociologie a filozofie práva • 70 %
VSFS:N_TPRVS Trestní právo a veřejná správa • 70 %
VSFS:N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 • 70 %
VSFS:N_SV Správní věda • 65 %

Údaje byly předpočítány: 17. 10. 2020 11:50

Všechny obory fakulty