Jak byly údaje získány.

Právní aspekty veřejné správy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPVS Diplomový seminář PVS • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 100 %
VSFS:N_SZPVS Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_VSZEU Veřejná správa zemí EU • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 95 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:51

Všechny obory fakulty