Jak byly údaje získány.

Finance (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
VSFS:D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy • 100 %
VSFS:D_PV_1 Prezentace výzkumu 1 • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:D_FIR Finanční instituce a jejich řízení • 50 %
VSFS:D_MRFR Metody řízení finančních rizik • 50 %
VSFS:D_PV_2 Prezentace výzkumu 2 • 50 %
VSFS:D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky • 50 %
4. semestr
VSFS:D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability • 100 %
VSFS:D_DISP_1 Disertační projekt 1 • 50 %
VSFS:D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška • 50 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:D_DISP_2 Disertační projekt 2 • 100 %
6. semestr
VSFS:D_DISP_3 Disertační projekt 3 • 100 %
VSFS:D_MP Mezinárodní projekt • 50 %
VSFS:D_PC Publikační činnost • 50 %
VSFS:D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška • 50 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2022 11:55

Všechny obory fakulty