Centrální čas Informačního systému

23. 9. 2023 20:39.44


Pro aktualizaci času stiskněte tlačítko Aktualizovat/Obnovit/Reload svého prohlížeče.
Pokud stránka nevrátila čas ihned (do jedné sekundy), pak čas nelze považovat za platný.
Čas svého počítače můžete také synchronizovat proti veřejnému časovému serveru Fakulty informatiky MU - proti tomuto serveru je synchronizován i IS VŠFS.
Pro vyhodnocování času v operacích s IS VŠFS je nicméně vždy rozhodující čas, který je uvedený na této stránce.