Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 3568

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Ekonomika a management: Řízení podniku a podnikové finance
zahrnout jen obhájené práce

Zlatohlávek, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Moderní komunikační nástroje v prostředí základní školy

Zlechovcová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Perspektivy rozvoje cestovního ruchu ve vybraném turistickém regionu

Zmeškal, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Efektivnost firmy z pohledu prodeje a marketingu

Znojilová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Postavení ČR ve Světové obchodní organizaci a její vliv na podnikatelské prostředí v ČR

Ztratilová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Zaměstnávání cizinců v ČR

Zubalíková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Očekávané požadavky Průmyslu 4.0 na zaměstnance a jejich vzdělání, návrh podnikového vzdělávacího systému

Zvára, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Ekonomická efektivita zdravotnictví

Zvárová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Dopady asijské konkurence na české firmy

Zvejšková, Michaela

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Ocenění podniku pomocí metody volných peněžních toků

Zwiefelhofer, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Management pohledávek

Zýval, Filip

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Efektivnost marketingových nástrojů využívaných ve farmacii

Žaba, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Ozdravná opatření v podniku

Žáčková, Vladimíra

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Oceňování podniku s předmětem činnosti prodeje a servisu

Žampach, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Budoucí vývoj mobilních virtuálních operátorů v České republice

Ždímalová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Vymáhání pohledávek za právnickými subjekty

Železný, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Efektivita internetového marketingu při budování zákaznické loajality realitní kanceláře

Žertová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Daně z příjmů v České republice

Žežule, Daniel

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Vzdělávání managerů

Živická, Terézia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Stanovení strategie podniku

Žižková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance
Diplomová práce: Význam budování controllingové platformy pro efektivní řízení podniku