Počet výsledků: 119

Výsledky se týkají zvoleného oboru KKR Kriminalisticko právní specializace (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Právní specializace: Kriminalisticko právní specializace
zahrnout jen obhájené práce

Tihelková, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Vývoj československé/české kriminalistické školy

Tittelová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Život a dílo Edmonda Locarda. Základy teorie stop a identifikace

Träger, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Pátrání a jeho realizace na základních článcích Policie ČR - postupy, prostředky, nedostatky a doporučení

Václavíčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Paměťové stopy a jejich relevantnost pod vlivem stresu

Vachtová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2021

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Odorologie v kriminalistické praxi

Válková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2022

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Výslech a výpověď mladistvého obviněného

Valtlová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Váňová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Výslech

Vernerová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Rekognice osoby, její procesní význam, taktika provádění a dokumentace

Vernerová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Kriminalistická charakteristika a typické stopy krádeží

Vorlíčková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2022

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Kriminalistická identifikace osob podle ručního písma

Vozková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Ohledání místa trestného činu

Weberová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Problematika domácího násilí, účinnost právních nástrojů k jeho řešení a předcházení

Wlosoková, Agáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Typické vyšetřovací situace a zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování požárů

Zalabáková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Struktura a vývoj kriminality v České republice

Zemančíková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Wilhelm Conrad Röntgen – život a dílo, oblasti využití rentgenových paprsků v moderní kriminalistice, forenzních disciplínách a v bezpečnosti

Zemanová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2022

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Sestavení portrétu pachatele podle paměťových stop

Zíková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Znalec a znalecký posudek v přípravném řízení

Žďárský, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Kriminalisticko právní specializace
Bakalářská práce: Zneužívání návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody