Počet výsledků: 17

Výsledky se týkají zvoleného oboru KRPJ Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Ekonomika a management: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
zahrnout jen obhájené práce

Adam, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Obchodní aktivity firmy G-Team při vstupu na zahraniční trh v USA

Adámková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Bankrot

Blahoš, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Vymáhání pohledávek

Čadek, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Systém řízení nákladů v malém a středním podniku v ČR

Hlavnička, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: The University and Private Company Cooperation in the Context of talent Management: Technical University of Liberec and Valbek, spol. s r.o.

Holček, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Financování nemovitostí

Hrabovská, Lenka

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Diverzity management

Chegodaeva, Ksenia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Řízení a financování neziskové organizace (teoretické vymezení a praktický příklad)

Jína, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Vyhodnocení ekonomické efektivnosti variant podnikatelského plánu

Klacek, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Mikešová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Řízení pohledávek

Nguyen, Van Toan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Struktura kapitálu a její vliv na finanční stabilitu MSP

Písař, Přemysl

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Strategický plán a jeho význam pro rozvoj podniku

Rajský, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Měření výkonnosti společnosti s použitím informací z kapitálových trhů

Vehovský, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Strategie nástupnictví v praxi rodinné firmy

Vobora, Václav

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Metodika měření a vyhodnocování výkonnosti procesů v systému managementu kvality podniku

Voříšek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration
Diplomová práce: Leadership a management v České filharmonii