Počet výsledků: 23

Výsledky se týkají zvoleného oboru KSN Soudní a notářská administrativní činnost (bakalářské kombinované jednooborové)
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Právní specializace: Soudní a notářská administrativní činnost
zahrnout jen obhájené práce

Bowlesová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: "Insolvenční řízení v teorii a praxi, (nejen) právní pohled" ...pod prizmatem aktuálních změn...

Bubicová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Dietlová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Předmět občanskoprávního vztahu – věc v právním smyslu, členění věcí dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Holá, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Nájem a pacht (obecné pojetí, klíčové rozdíly)

Jansová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Právní úprava podpory v nezaměstnanosti

Kaňovská, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr

Křížová, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Odměňování zaměstnanců

Majerčíková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Mašika, Nina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Právo na spravedlivý proces

Michalcová, Kateřina

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Znalecký posudek psychologický

Miščíková, Ingrid

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců

Opustil, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Kolektivní smlouva jako základní pramen pracovního práva

Pánková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr

Schützová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Pacht

Sovová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Brexit - vystoupení z Evropské unie

Störzerová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Postavení podnikatele v adhezních smlouvách

Svobodová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Funkce vyšších soudních úředníků v českém soudnictví

Synáč, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Nabývání vlastnického práva

Synáčová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Katastr nemovitostí

Šapovalova, Světlana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Soudní a notářská administrativní činnost
Bakalářská práce: Ochranná známka