Počet výsledků: 757

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Hospodářská politika a správa: Finance a finanční služby
zahrnout jen obhájené práce

Chmelíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Teorie finančních služeb a jejich segmentace - Kolektivní investování

Chochola, Luděk

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Chroustová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Marketingový mix ve finančních službách

Chudomel, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Současná finanční krize - důvody, stav a možnosti překonání

Chvatlinová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Riziko likvidity v bance a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Ibrahim, Alan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Role ratingových agentur v současném finančním světě

Isich, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska

Jančář, Michal

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Maastrichtská kritéria nominální konvergence v měnové oblasti

Jandus, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Vliv psychologické analýzy na cenné papíry

Janečková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Regulace a dohled nad finančním trhem v USA

Janhuba, Jaromír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Burzy cenných papírů ve střední Evropě

Janoštiaková, Frederika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Středoevropský fond fondů jako zdroj financování MSP typu start-up

Janovská, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Vývoj bankovního systému z pohledu regulace a dozoru

Janů, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Opce a jejich obchodování

Januška, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Využití finančních opcí k zajištění investičního portfolia fondu kolektivního investování

Jarcovjáková, Nelly

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Analýza principů nadnárodní regulace kapitálových trhů

Jaroš, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Role spořitelních a úvěrových družstev na finančním trhu ČR

Jarůšek, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Audit, regulace a dohled v bankách

Javůrková, Jiřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2006

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Kontrolní systémy v procesu řízení veřejných financí

Ječný, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance a finanční služby
Diplomová práce: Trh primárních emisí v České republice