Počet výsledků: 36

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Právní specializace: Právní aspekty veřejné správy
zahrnout jen obhájené práce

Csillagi, Boris

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Normotvorba územních samosprávných celků

Czendlik, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Analýza problematiky elektronické identifikace v českém prostředí, aneb od zákona o elektronickém podpisu k aplikaci nařízení EU eIDAS

Čapková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Řízení o přestupcích v prvním stupni

Dostrašil, Dušan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Prvostupňové přestupkové řízení dle nové právní úpravy

Eisová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Zadávání veřejných zakázek a jeho právní úprava

Ferenc, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2021

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Právní úprava zadávání veřejných zakázek

Hartanová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Právní úprava státní služby v České republice

Havrda, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Veřejné stráže jako subjekty veřejné správy

Hlavinková, Miloslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Soudní ochrana při uplatnění práva povinných subjektů na úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací

Hološ, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady ve středočeském kraji

Hübnerová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví

Jelínek, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Způsoby provedení daňové exekuce

Jelínková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Žaloba proti nezákonnému zásahu

Kadlec, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Právní úprava rozhodování ve věcech státní služby v České republice

Kaletová Vančurová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Právní úprava státní služby v České republice

Korandová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Opravné prostředky v řízení o přestupcích v České republice ve srovnání se Slovenskou republikou

Kovařčíková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Právní úprava státní služby v České republice

Kravčuková, Marina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Spotřebitel a jeho postavení na jednotném vnitřním trhu - ochrana spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů (právní úprava a aktuální soudní judikáty

Lichtblauová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Problematika zadávání veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji

Macková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Právní specializace
Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy
Diplomová práce: Vymáhání daňových pohledávek z pohledu správce daně