Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 2507

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
VSFS - Ekonomika a management: Marketingová komunikace
zahrnout jen obhájené práce

Botlík, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahů se zákazníky

Boušek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě

Boušková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Návrh projektu a realizace audiovizuálních podpor pro výuku komunikačních dovedností – řeč těla

Bradáčová, Danuše

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Věrnostní program vybrané organizace

Bradáčová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Masová média a jejich vliv na sociální změny

Brancuzská, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Rozdíly v nákupním chování francouzských a španělských spotřebitelů v segmentu dámského spodního prádla a jejich aplikace v marketingové strategii

Brandejs, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Marketingové aktivity realitní kanceláře orientované na zahraniční klientelu - případová studie (s důrazem na marketingový komunikační mix)

Branný, Michael

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Kazuistika marketingového komunikačního mixu ve sportovní sféře

Bredl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Audiovizuální virální sdělení, předpoklady jeho komunikační úspěšnosti – výběr kazuistik, analýza obsahu a formy

Breilová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Vliv mediálního sdělení na společnost

Brenesselová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Komunikační strategie v oblasti životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů

Brennerová, Diana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Komparace užití prostředků PR v rámci projektů „ Atény 2004“ a „Praha olympijská“

Brichová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Tvorba reklamní kampaně

Brixí, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Motivační systém call centra zaměřený na zvýšení produktivity

Brkičová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Komunikační strategie vybrané instituce

Brokešová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Sponzoring tenisových turnajů

Brotánek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Projekt firemního časopisu pro vnitřní komunikaci společnosti Olympus

Brožková, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Moderní formy marketingové komunikace

Brožkovcová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Využití marketingu ve vybraném sportovním klubu (badmintonový klub Super Stars Most)

Brožová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Marketingová komunikace
Bakalářská práce: Vlivy na vztah lékařské veřejnosti a farmaceutické firmy