Theses on a related topic (having the same keywords):

integrovany marketing, code of advertising, svoboda projevu, limity v komunikacnim mixu, podpora prodeje, osobni prodej, reklama v legislativnim pojeti, freedom of expression, sales promotion, reklama, hospodarska soutez, integrated marketing, limits in marketing communication mix, marketingova komunikace, limitujici faktory svobody projevu, direct marketing, kodex reklamy, advertising, personal selling, economic competition, limits in freedom of expression, marketing communication, public relations, advertising in legislation concept

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

651.
Grussová, Hana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Marketing Communication / Marketing Communication
Master's thesis defence: Délka reklamního spotu a jeho zapamatování | Theses on a related topic Display description

652.
Gunaeva, Gerenzel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Management
Master's thesis defence: Podnik a význam jeho zviditelnění na sociálních sítích | Theses on a related topic

653.
Gyürke, Ivana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Hodnocení marketingové komunikace vybrané firmy | Theses on a related topic

654.
Háčková, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Master's thesis defence: Marketingový mix a jeho aplikace ve finančních službách | Theses on a related topic

655.
Hadrabová, Miluše
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. Vliv komunikace na další složky marketingového mixu. | Theses on a related topic

656.
Hájková, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež | Theses on a related topic

657.
Háková, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Co snižuje důvěru české veřejnosti k reklamě? | Theses on a related topic

658.
Hamouz, Václav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Provozování rozhlasového a televizního vysílání | Theses on a related topic

659.
Hanek, Jaroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující přijetí či odmítnutí reklamy zákazníkem společnosti | Theses on a related topic

660.
Hantáková, Irena maiden name: Dvořáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikační kampaň na vybraný produkt | Theses on a related topic

661.
Hanusek, Rudolf
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Typologie spotřebitelů a využití jejich psychologických charakteristik v marketingové praxi | Theses on a related topic

662.
Hanuš, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Internetový marketing a reklamní kampaň v kontextu herního průmyslu | Theses on a related topic

663.
Hartvichová, Šárka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Role příběhu v marketingové komunikaci | Theses on a related topic

664.
Hassmanová, Markéta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketing v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

665.
Hauznerová, Monika maiden name: Koprolínová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Návrh komplexní marketingové kampaně vybraného produktu | Theses on a related topic

666.
Havel, Dominik
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Specifika komunikace s médii ve veřejné správě | Theses on a related topic

667.
Havlíček, Daniel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Utváření hodnotových orientací a životního stylu jedinců pod vlivem marketingové komunikace | Theses on a related topic

668.
Havlíček, Tadeáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie AAA AUTO na trzích CZ a CEE | Theses on a related topic

669.
Havlíčková, Lucie maiden name: Třešňáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Implementace globální marketingové strategie vzdělávací společnosti na lokální trh | Theses on a related topic

670.
Hejlová, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Návrh event marketingového projektu při příležitosti uvedení nového modelu vozu na český trh | Theses on a related topic

671.
Helmichová, Tereza maiden name: Dostálová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Specifika integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech Případová studie IMK vybraného sportovního klubu | Theses on a related topic

672.
Hendrichová, Zdeňka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Analýza marketingové komunikace vybrané společnosti / produktu | Theses on a related topic

673.
Herinková, Zuzana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing, Marketing, Marketing)
Master's thesis defence: Rozbor image vybrané firmy | Theses on a related topic

674.
Hipská, Marcela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Podpora prodeje jako nástroj marketingové komunikace v podniku v sektoru služeb v oblasti ubytování a pohostinství | Theses on a related topic

675.
Hladečková, Pavla
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Online Marketing jako podpůrný kanál prodeje | Theses on a related topic

676.
Hlavsa, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Komparační studie českého a zahraničního webového projektu podporujícího obdobné produktové portfolio | Theses on a related topic

677.
Hloušek, Jindřich
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Integrovaná marketingová komunikace města | Theses on a related topic

678.
Hnízdilová, Jitka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Analýza aktivit direkt marketingu ve vybrané společnosti | Theses on a related topic

679.
Hnízdilová, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Genderové role muže a ženy v reklamě | Theses on a related topic

680.
Hnízdiuchová, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Marketingová komunikace profesionálního sportovního klubu v ČR | Theses on a related topic

681.
Ho, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež | Theses on a related topic

682.
Hoang, Duy
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikace prostřednictvím Twitteru – projekt | Theses on a related topic

683.
Hoda, Pavel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Výzkum způsobů komunikace, její vývoj a cíle v různých časových etapách nedávné historie. Konfrontace těchto způsobů komunikace s očekávanými způsoby komunikace a návrh modelu nové komunikace pro budoucnost | Theses on a related topic

684.
Hofmanová, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Marketing Communication / Marketing Communication
Master's thesis defence: Věrnostní program jako klíčová součást marketingové strategie | Theses on a related topic

685.
Holasová, Kristýna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Online marketing a jeho využití v internetovém obchodě | Theses on a related topic

686.
Holasová, Kristýna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující nákupní rozhodování českých spotřebitelů | Theses on a related topic

687.
Holečková, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů v praxi | Theses on a related topic

688.
Holubičková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikační kampaň na vybraný produkt | Theses on a related topic

689.
Holubová, Šárka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Význam marketingové komunikace pro prosperitu podniku | Theses on a related topic

690.
Horáček, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketingový komunikační mix vybraného podniku – Projektová (analytická) studie "Evoluce" | Theses on a related topic

691.
Horňáková, Dominika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Postoje české populace k reklamě | Theses on a related topic

692.
Hornig, Jaroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Marketingová komunikace Sportovního centra v Jilemnici | Theses on a related topic

693.
Horský, Matyáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketing malého podniku | Theses on a related topic

694.
Housková, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Proč lidé podléhají reklamě | Theses on a related topic

695.
Houšková, Sandra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: Pozorování v marketingovém výzkumu | Theses on a related topic

696.
Hrabák, Jakub
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Moderní formy marketingové komunikace a jejich uplatnění v praxi | Theses on a related topic

697.
Hrabalová, Lucie maiden name: Kišová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Negativní jevy marketingu | Theses on a related topic

698.
Hrabčáková, Klára
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele | Theses on a related topic

699.
Hradcová, Denisa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketingová komunikace značky M.A.C. na trhu kosmetických produktů | Theses on a related topic

700.
Hradečná, Radka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Segmentace trhu a analýza chování zákazníka | Theses on a related topic