Theses on a related topic (having the same keywords):

performance management, extrinsic, pay-for-performance, compensation, vnitrni, motivace, feedback, performance, odmena za vykon, hodnocen, performance pay, pay matrix, appraisal, vykonnost, zasluhy, nahrady, total reward, ratings, vnejsi, celkova odmena, posouzeni, vykon, merit, motivation, mzdovy ramec, zpetna vazba, intrinsic, rizeni vykonnosti, hodnoceni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

701.
Poloček, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Vedení a rozvoj projektových týmů | Theses on a related topic Display description

702.
Poloch, Karel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Jak zvýšit motivaci z pohledu řadového zaměstnance | Theses on a related topic

703.
Pomahač, Pavel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Logistické systémy v přípravě výroby a ve výrobě tiskárny K.P.R.spol.s r.o. | Theses on a related topic

704.
Pondělíčková, Zuzana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services (combination/specialization: Banking)
Bachelor's thesis defence: Porovnání vybraných podílových fondů investujících v oblasti rozvíjejících se trhů s vybranými fondy investujícími ve vyspělých zemích | Theses on a related topic

705.
Poštulková, Jitka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Školní úrazy dětí, žáků a studentů | Theses on a related topic

706.
Potůček, Adam
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Marketing)
Master's thesis defence: CSR společnosti Tesco Stores a.s. a její vliv na spotřební chování zákazníků | Theses on a related topic

707.
Procházková, Anita
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Outdoorové aktivity jako nástroj zlepšování komunikace a spolupráce ve firmě Stavební spořitelna České spořitelny a.s. | Theses on a related topic

708.
Prokipchuk, Vladyslava maiden name: Trofymova
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Kampaně a nejčastější chyby v kampani | Theses on a related topic

709.
Prokopiusová, Sylva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Finance and Risk)
Master's thesis defence: Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy | Theses on a related topic

710.
Przybylová, Aneta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Podnikání versus zaměstnanecký poměr mladých lidí ve vybraném regionu | Theses on a related topic

711.
Přáda, Vladimír
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Motivační programy ve skupině PRE | Theses on a related topic

712.
Pyszková, Markéta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Způsoby stanovení ratingu společnosti | Theses on a related topic

713.
Račanská, Ilona
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Master's thesis defence: Projekt efektivního řízení obchodní služby pojišťovny | Theses on a related topic

714.
Randová, Iveta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Řízení kariéry a profesionálního rozvoje zaměstnanců | Theses on a related topic

715.
Razdevalova, Valeriya
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců pomocí vzdělávání a osobního rozvoje | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců pomocí vzdělávání a osobního rozvoje | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců pomocí vzdělávání a osobního rozvoje | Theses on a related topic

716.
Razím, Filip
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Motivační nástroje při odměňování pracovníků, jejich vnímání zaměstnanci (benefity, hmotná odměna, nehmotná motivace) | Theses on a related topic

717.
Renč, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Finance and Risk)
Master's thesis defence: Hodnocení investičního projektu výstavby energetického zdroje na biomasu | Theses on a related topic

718.
Retota, Anastasiia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření výkonnosti | Theses on a related topic

719.
Rizvanova, Lilia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Řízení a hodnocení pracovního výkonu | Theses on a related topic

720.
Ročková, Anna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření efektivity | Theses on a related topic

721.
Rota, Ivan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání | Theses on a related topic

722.
Rubín, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Možnosti motivace pracovníků ve veřejné správě | Theses on a related topic

723.
Rubín, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Dopad úsporných opatření na činnost organizačních složek Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Hasičského záchranného sboru ČR | Theses on a related topic

724.
Ruczová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Význam spotřebitelských zvyklostí v rozhodování spotřebitele | Theses on a related topic

725.
Rybáková, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Služební poměr vojáků a pracovněprávní vztahy občanských zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky | Theses on a related topic

726.
Saikina, Milena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Manager as a Leader: Motivation Across Cultures | Theses on a related topic

727.
Sedlecký, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Marketing v pojišťovnictví | Theses on a related topic

728.
Seifert, Miloš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Company Finance)
Bachelor's thesis defence: Využití benefitní soustavy odměňování a posouzení jejího přínosu pro zvýšení motivace a výkonnosti zaměstnanců v podniku CAF COM a.s. | Theses on a related topic

729.
Sekyrová, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Hodnocení výkonnosti firmy BISPOL GOLD, s.r.o. | Theses on a related topic

730.
Sem, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Význam měření a vyhodnocování pro řízení výkonnosti MSP | Theses on a related topic

731.
Senko, Svetlana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: The Secrets of Communication | Theses on a related topic

732.
Shelepova, Olga
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Řízení pracovního výkonu | Theses on a related topic

733.
Shestakova, Victoria
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahů se zákazníky | Theses on a related topic

734.
Sibirkina, Natalia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace jako součást efektivního řízení malých podniků | Theses on a related topic

735.
Silva Duarte, Monica Sofia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Inter-company Analysis and Comparison in the Shoes Industry | Theses on a related topic

736.
Skalická, Ivana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Management
Master's thesis defence: HR struktury a efektivnost personálního útvaru | Theses on a related topic

737.
Skalitz, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Management kvality v MSP | Theses on a related topic

738.
Slabý, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Perspektívy rozvoje praktické přípravy studujících odborných škol v MSP v oboru vodárenství | Theses on a related topic

739.
Sládek, Jakub
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Analýza vybraných personálních činností v profesionálním baseballovém klubu | Theses on a related topic

740.
Solfronk, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Motivační faktory k podnikání vytvářené školským systémem z pohledu studentů ekonomických fakult vysokých škol | Theses on a related topic

741.
Solovyova, Yekaterina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční situace a výkonnost firmy v podmínkách recese posledních let | Theses on a related topic

742.
Součková, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Personální řízení v malé a střední firmě | Theses on a related topic

743.
Spurná, Zuzana maiden name: Přichystalová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Motivace jako aspekt upuštění od trestné činnosti | Theses on a related topic

744.
Stanko, Daniel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Projekt tvorby interních KPI společnosti Yankee Candle | Theses on a related topic

745.
Stanko, Daniel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Management
Master's thesis defence: Management kvality jako nástroj snížení nákladů a zvýšení produktivity podniku | Theses on a related topic

746.
Stehlík, Pavel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Management)
Master's thesis defence: Řešení konfliktů a stresu na pracovišti | Theses on a related topic

747.
Stehlíková, Bianca
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku | Theses on a related topic

748.
Stehnová, Kateřina maiden name: Čanecká
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Účinne formy motivace, jejich význam a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku | Theses on a related topic

749.
Stibal, Miloš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Měření sledovanosti médií | Theses on a related topic

750.
Stolbova, Anna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Význam motivace zaměstnanců a její vliv na zaměstnaneckou výkonnost | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Význam motivace zaměstnanců a její vliv na zaměstnaneckou výkonnost | Theses on a related topic