Theses on a related topic (having the same keywords):

zasada rovneho postaveni stran, the principle of equality of the parties, the principle of fair trade, zasada poctiveho obchodniho styku, commercial law, the principle of professional conduct, recodification, internacionalni zasada. the basic principles of commercial law, zakladni zasady obchodniho prava, obchodni pravo, rekodifikace, zasada profesionalniho jednani, zasada ochrany mensinovych spolecniku a tretich osob, the principle of freedom of contract, internationalist principle., zasada smluvni volnosti, the principle of protection of minority shareholders and third parties, princip jednotneho soukromeho prava, the principle of uniform private law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Benoni, Gabriela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Postavení obchodního práva, rodinného práva a pracovního práva v systému soukromého práva – historický vývoj, stávající stav, NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) jako obecný kodex | Theses on a related topic Display description

2.
Jírová, Anna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Systém soukromého práva – občanské právo a obchodní právo – historický vývoj, současný stav, vzájemné vztahy, NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) jako obecný kodex | Theses on a related topic

3.
Kastnerová, Karolína
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Právní úprava kapitálových obchodních společností v ČR | Theses on a related topic

4.
Šnajdr, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Přípravné řízení | Theses on a related topic

5.
Štětinová, Michala maiden name: Součková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Dopady nového občanského zákoníku do postavení obcí při nakládání s jejich majetkem | Theses on a related topic

6.
Tošovská, Markéta maiden name: Semotamová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Předmět občanskoprávního vztahu – věc v právním smyslu, členění věcí dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) | Theses on a related topic

7.
Černá, Jitka maiden name: Černá
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Právní úprava obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích se zaměřením na akciové společnosti | Theses on a related topic

8.
Kalianko, Oliver
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele | Theses on a related topic

9.
Segešová, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Podnik jako předmět závazkových vztahů | Theses on a related topic

10.
Špotová, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Jednání právnických osob | Theses on a related topic

11.
Tašek, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Právní úprava obchodních společností s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích | Theses on a related topic

12.
Vojtíšková, Marcela maiden name: Flemrová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Úpadek, insolvence a likvidace firmy | Theses on a related topic