B_BS_2 Security studies 2

University of Finance and Administration
Summer 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. (seminar tutor)
Jan Polišenský, MSc, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
Department of Law – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Tereza Švestáková
Timetable of Seminar Groups
B_BS_2/cBSKV: each odd Wednesday 14:00–14:44 KV202, each odd Wednesday 14:45–15:30 KV202, J. Polišenský
B_BS_2/cBSMO: each even Wednesday 14:00–14:44 M15, each even Wednesday 14:45–15:30 M15, J. Polišenský
B_BS_2/cBSPH: each even Wednesday 17:30–18:14 S14, each even Wednesday 18:15–19:00 S14, J. Polišenský
B_BS_2/pBSKV: each odd Wednesday 10:30–11:14 KV202, each odd Wednesday 11:15–12:00 KV202, each odd Wednesday 12:15–12:59 KV202, each odd Wednesday 13:00–13:45 KV202, Š. Kalamár
B_BS_2/pBSMO: each even Wednesday 10:30–11:14 M15, each even Wednesday 11:15–12:00 M15, each even Wednesday 12:15–12:59 M15, each even Wednesday 13:00–13:45 M15, J. Polišenský
B_BS_2/pBSPH: Mon 14:00–14:44 S14, Mon 14:45–15:30 S14, Š. Kalamár
B_BS_2/vBSKV: Fri 25. 2. 17:30–19:00 KV202, 19:15–20:45 KV202, Fri 25. 3. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, Fri 8. 4. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, J. Polišenský
B_BS_2/vBSMO: Fri 4. 2. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, Fri 18. 2. 15:45–17:15 M25, 17:30–19:00 M25, Fri 4. 3. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, J. Polišenský
Prerequisites
B_BS_1 Security studies 1
Completion of the course: B_BS_1 Security Studies 1
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Subject aim is, on the basis deep analyse of surveyed sphere of security activities regularity, to define necessary law system and knowledge that the students make possible to understand the essence, content and principal organizational tactical forms of security activities. Security studies aspire, by the aid of common term and by the deductions of singular phenomena, processes and events understanding and explaining security activities within the context of the circumstances and environments, plus through the induction and operationalizing acquired knowledge implicating present cognizance paradigm about given investigation subject. They create the bases of new theory about surveyed phenomenon. In final consequence, the subject Security Studies presents knowledge system and theoretical plus methodological base for the studies of other educational specialization subjects of the Security Management.
Learning outcomes
Successful passing of the exam from the subject.
Syllabus
 • 1. Introduction to the subject and system of the subject 2. Implementation of security policy knowledge and crime prevention 3. Requirements on the personality of the security manager, specialist 4. Organization of personal protection 5. Organization of property protection 6. Information protection in the organization's activity system 7. Occupational health and safety management 8. Security authorities of the Czech Republic 9. Protection of transport of valuables 10. Security situation and identification 11. Security of computer systems 12. Information systems and information security
Literature
  required literature
 • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 • PORADA, Viktor a Květoň, HOLCR et al, Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8
 • ERNEKER, Jaroslav a Viktor PORADA. Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. ISBN 80-725-1217-X.
  recommended literature
 • POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 80-868-9838-5.
 • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Ochrana osob a majetku. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04843-6.
 • MACEK, Pavel a Antonín FILÁK. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police History, 2004. ISBN 80-864-7721-5.
 • FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně-bezpečnostní činnosti II. Praha: Police history, 2006. 214 s. ISBN 80-86477-33-9.
  not specified
 • SAK, Petr. Úvod do teorie bezpečnosti: nekonvenční pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. Praha: Petrklíč, 2018. ISBN 978-80-7229-652-1.
 • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management: krizová komunikace. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0945-8.
 • ŠENOVSKÝ, Michail, Milan ORAVEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Teorie krizového managementu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-108-8.
 • SOUČEK, Vladimír, Eva STAŇOVÁ a Martin LINHART. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek: Krizové řízení. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR. Praha, 2005.
Teaching methods
Lectures plus exercises in present form, lectures plus tutorials in combination form
Assessment methods
Credit plus exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin KS/semestr.
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2022/B_BS_2