B_BSeBS Bachelor Seminar

University of Finance and Administration
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Petr Čechák, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr (seminar tutor)
Mgr. Michal Tomčík, PhD. (seminar tutor)
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc
Department of Law – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Tereza Švestáková
Timetable of Seminar Groups
B_BSeBS/cBSMO: Mon 12. 2. 10:30–11:14 M01, 11:15–12:00 M01, 12:15–12:59 M01, 13:00–13:45 M01, Mon 11. 3. 10:30–11:14 M01, 11:15–12:00 M01, 12:15–12:59 M01, 13:00–13:45 M01, Mon 8. 4. 10:30–11:14 M01, 11:15–12:00 M01, 12:15–12:59 M01, 13:00–13:45 M01, O. Petr
B_BSeBS/cBSPH: each odd Monday 14:00–14:44 S11, each odd Monday 14:45–15:30 S11, R. Wokoun
B_BSeBS/vBSMO: Fri 2. 2. 14:00–15:30 M17, 15:45–17:15 M17, Fri 1. 3. 14:00–15:30 M17, 15:45–17:15 M17, M. Tomčík
Prerequisites
There are no prerequisites for this course.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The student is able to work out the Assignment of Bachelors´thesis (BT) and the Introduction to BT. The student will be ready by the end of the course to work out the bachelor´s thesis within a subsequent subject Bachelor Project 1. During the course in seminar classes students will be taught to respect author’s ethics as well as the quality of creative professional work.
Learning outcomes
After completing the subject, the student will be able to orientation in information sources, Effectively work with the final work template and other support tools (quote generator, etc.) work with graphic elements including their proper identification, will be aware of the need to adhere to ethical principles and legislative standards that are tied to student work and the possible consequences of their violation.
Syllabus
 • 1. Meaning, structure, topic and rules of working out the Bachelor´s thesis (BT), Assignment of BT 2. Principles and procedure of working out the Introduction to BT 3. Information sources, study and working with professional texts 4. Methods of professional work, creating BT texts, form of BT 5. Forms of BT, ethics of creative work, references and citations 6. Conclusion of BT, completing BT and defending BT
Literature
  required literature
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky 252/2020: Bakalářské a diplomové práce. Praha, 2020. Praha
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2019: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce platná pro AR 2019/2020 a 20202/2021. Praha, 2019
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz odkaz v bloku Informace učitele níže.
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
  not specified
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Teaching methods
Seminars in full-time study; tutorials in part-time study; compulsory seminar participation is 75% in full-time study, compulsory tutorial participation is 50% in part-time study.
Assessment methods
The course is completed with a credit based on handing in the Assignment of bachelor project and the basic text of the Introduction. The management of the faculty can set further conditions for awarding a credit. The credit can be awarded exclusively by the teacher of the subject, not by the supervisor of the Bachelor project.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8 hodin KS/semestr.
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2024/B_BSeBS