Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2003 leto2003
Složky
BK_AFI Audit finančních institucí BK_AFI
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_ALG Algoritmy BK_ALG
BK_Ba Bankovnictví BK_Ba
BK_BPr Finanční a bankovní právo BK_BPr
BK_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSe_1
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_Dem Demografie BK_Dem
BK_DFI Daně placené finančními institucemi BK_DFI
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BK_EBF_2
BK_Ek_1 Ekonomie 1 BK_Ek_1
BK_Ek_2 Ekonomie 2 BK_Ek_2
BK_Ek_3 Ekonomie 3 BK_Ek_3
BK_Ek_4 Ekonomie 4 BK_Ek_4
BK_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BK_ESA_2
BK_ESB Ekonomická statistika B BK_ESB
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBT Vývoj finančních a bankovních teorií BK_FBT
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FMa Finanční matematika BK_FMa
BK_FPr Finanční právo BK_FPr
BK_HPt Hospodářská politika BK_HPt
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BK_IBa_4
BK_IJB_2 Italský jazyk B2 BK_IJB_2
BK_IMa Investiční matematika BK_IMa
BK_INS Informační systémy BK_INS
BK_ISP Informační systémy podniku BK_ISP
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BK_KBa_3
BK_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BK_KBa_4
BK_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů EU BK_KSF
BK_MaA_2 Matematika A2 BK_MaA_2
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_MarP Marketing v pojišťovnictví BK_MarP
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MFS Marketing finančních služeb BK_MFS
BK_MN Místní normotvorba BK_MN
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_6 Německý jazyk A6 BK_NJA_6
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OSA Úvod do operačních systémů a aplikací BK_OSA
BK_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSP
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFP_2
BK_PMa Pojistná matematika BK_PMa
BK_Po_1 Pojišťovnictví 1 BK_Po_1
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PP Penzijní připojištění BK_PP
BK_PPC Principy počítačů BK_PPC
BK_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BK_PPR_2
BK_PR Public Relations BK_PR
BK_Psy_1 Psychologie 1 BK_Psy_1
BK_Psy_2 Psychologie 2 BK_Psy_2
BK_RFR Řízení finančních rizik BK_RFR
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RPO Řízení podniku BK_RPO
BK_SEU Státní správa v zemích EU BK_SEU
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_4 Španělský jazyk B4 BK_SJB_4
BK_Soc_1 Sociologie 1 BK_Soc_1
BK_Soc_2 Sociologie 2 BK_Soc_2
BK_SPrA Správní právo A BK_SPrA
BK_SPt Sociální politika BK_SPt
BK_SRJ_2 Systém řízení jakosti 2 BK_SRJ_2
BK_SSO_2 Státní správa a její výkon orgány veřejné správy 2 BK_SSO_2
BK_SSP Systémy sociálního pojištění BK_SSP
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BK_UBa_1
BK_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BK_UBa_2
BK_UcM Účetnictví měst a obcí BK_UcM
BK_UCn Úvod do controllingu BK_UCn
BK_Uc_1 Účetnictví 1 BK_Uc_1
BK_Uc_2 Účetnictví 2 BK_Uc_2
BK_Uc_3 Účetnictví 3 BK_Uc_3
BK_UDS Úvod do databázových systémů BK_UDS
BK_UPo Úvod do pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo BK_UPr
BK_URV Úvod do studia regionálních věd BK_URV
BK_UsPr Ústavní právo BK_UsPr
BK_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury BK_VEK
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VeP_2 Veřejné politiky 2 BK_VeP_2
BK_VFEU Organizace a správa veřejných financí EU BK_VFEU
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VS_1 Veřejná správa 1 BK_VS_1
BK_VS_2 Veřejná správa 2 BK_VS_2
BK_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BK_VVS
BK_ZaPr Základy práva BK_ZaPr
BK_ZdP Zdanění příjmů BK_ZdP
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZMn_2 Základy managementu 2 BK_ZMn_2
BK_ZPo Zprostředkovatelé pojištění BK_ZPo
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_AFI Audit finančních institucí BP_AFI
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_6 Anglický jazyk A6 BP_AJA_6
BP_AJB_2 Anglický jazyk B2 BP_AJB_2
BP_AJB_4 Anglický jazyk B4 BP_AJB_4
BP_ALG Algoritmy BP_ALG
BP_AP Algoritmizace a programování BP_AP
BP_AS Aplikovaný software BP_AS
BP_Ba Bankovnictví BP_Ba
BP_BPr Finanční a bankovní právo BP_BPr
BP_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSe_1
BP_CBa Centrální bankovnictví BP_CBa
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_CN CASE nástroje BP_CN
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_Dem Demografie BP_Dem
BP_DFI Daně placené finančními institucemi BP_DFI
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BP_EBF_2
BP_Ek_1 Ekonomie 1 BP_Ek_1
BP_Ek_2 Ekonomie 2 BP_Ek_2
BP_Ek_3 Ekonomie 3 BP_Ek_3
BP_Ek_4 Ekonomie 4 BP_Ek_4
BP_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BP_ESA_2
BP_ESB Ekonomická statistika B BP_ESB
BP_ESI Evropská společenství, instituce a právo BP_ESI
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BP_EVS_2
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FBT Vývoj finančních a bankovních teorií BP_FBT
BP_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BP_FJB_2
BP_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BP_FJB_4
BP_FMa Finanční matematika BP_FMa
BP_HPt Hospodářská politika BP_HPt
BP_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BP_IBa_1
BP_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BP_IBa_2
BP_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BP_IBa_4
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_IMa Investiční matematika BP_IMa
BP_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BP_KBa_1
BP_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BP_KBa_4
BP_KPr Konkurzní právo BP_KPr
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaB Matematika B BP_MaB
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
BP_MaC Matematika C BP_MaC
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_MarP Marketing v pojišťovnictví BP_MarP
BP_ME Manažerská ekonomika BP_ME
BP_MFS Marketing finančních služeb BP_MFS
BP_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BP_MVz_1
BP_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BP_MVz_2
BP_MZI Metody zpracování informací BP_MZI
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_6 Německý jazyk A6 BP_NJA_6
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_2 Německý jazyk B2 BP_NJB_2
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_OdPr Obchodní právo BP_OdPr
BP_OOP Úvod do objektově orientovaného programování BP_OOP
BP_OP Odborná praxe BP_OP
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_OP_1 Odborná praxe BP_OP_1
BP_OSA Úvod do operačních systémů a aplikací BP_OSA
BP_OSU Operační systémy typu UNIX BP_OSU
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PP Penzijní pojištění BP_PP
BP_PPC Principy počítačů BP_PPC
BP_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BP_PPR_2
BP_PR Public Relations BP_PR
BP_PrPr Pracovní právo BP_PrPr
BP_Psy_1 Psychologie 1 BP_Psy_1
BP_Psy_2 Psychologie 2 BP_Psy_2
BP_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BP_RgD
BP_RJB_2 Ruský jazyk B2 BP_RJB_2
BP_RJB_3 Ruský jazyk B3 BP_RJB_3
BP_RJB_4 Ruský jazyk B4 BP_RJB_4
BP_SJB_2 Španělský jazyk B2 BP_SJB_2
BP_SJB_4 Španělský jazyk B4 BP_SJB_4
BP_Soc_1 Sociologie 1 BP_Soc_1
BP_Soc_2 Sociologie 2 BP_Soc_2
BP_SPrA Správní právo A BP_SPrA
BP_SPt Sociální politika BP_SPt
BP_SSO Státní správa a její výkon orgány veřejné správy BP_SSO
BP_TPr Trestní právo BP_TPr
BP_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BP_UBa_1
BP_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BP_UBa_2
BP_UcM Účetnictví měst a obcí BP_UcM
BP_UCn Úvod do controllingu BP_UCn
BP_Uc_1 Účetnictví 1 BP_Uc_1
BP_Uc_2 Účetnictví 2 BP_Uc_2
BP_Uc_3 Účetnictví 3 BP_Uc_3
BP_UDS Úvod do databázových systémů BP_UDS
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo BP_UPr
BP_URV Úvod do studia regionálních věd BP_URV
BP_USW Uživatelský software BP_USW
BP_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury BP_VEK
BP_VeP_1 Veřejné politiky 1 BP_VeP_1
BP_VeP_2 Veřejné politiky 2 BP_VeP_2
BP_VF_1 Veřejné finance 1 BP_VF_1
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VS_1 Veřejná správa 1 BP_VS_1
BP_VS_2 Veřejná správa 2 BP_VS_2
BP_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BP_VVS
BP_ZAP Základy algoritmizace a programování BP_ZAP
BP_ZaPr Základy práva BP_ZaPr
BP_ZdP Zdanění příjmů BP_ZdP
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZMn_2 Základy managementu 2 BP_ZMn_2
BP_ZPG Základy počítačové grafiky BP_ZPG
BP_ZPo Zprostředkovatelé pojištění BP_ZPo
BP_ZZP Založení a zánik podniku BP_ZZP
C_Ek Ekonomie C_Ek
C_EVS Ekonomika veřejného sektoru C_EVS
C_Ma Matematika C_Ma
C_Soc Sociologie C_Soc
C_Uc Účetnictví C_Uc
C_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo C_UPr
C_URV Úvod do studia regionálních věd C_URV
C_VVS Vývoj veřejné správy C_VVS
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.