Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2004 leto2004
Složky
BK_ADS Algoritmy a datové struktury BK_ADS
BK_AFI Audit finančních institucí BK_AFI
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJA_7 Anglický jazyk A7 BK_AJA_7
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_Aud_2 Auditing 2 BK_Aud_2
BK_AZP Alternativní zdroje financování podniku BK_AZP
BK_BPr Finanční a bankovní právo BK_BPr
BK_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSe_1
BK_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BK_BSe_2
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_Cn Controlling BK_Cn
BK_CPS Český politický systém po roce 1989 BK_CPS
BK_CREU Česká republika a EU BK_CREU
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_Dem Demografie BK_Dem
BK_DFI Daně placené finančními institucemi BK_DFI
BK_DSCR Daňový systém ČR BK_DSCR
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_DTS DTP a sazba BK_DTS
BK_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BK_EBF_2
BK_EkS Ekonomická statistika BK_EkS
BK_Ek_1 Ekonomie 1 BK_Ek_1
BK_Ek_2 Ekonomie 2 BK_Ek_2
BK_Ek_3 Ekonomie 3 BK_Ek_3
BK_Ek_4 Ekonomie 4 BK_Ek_4
BK_EPr Evropské právo BK_EPr
BK_ER Euroregiony BK_ER
BK_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BK_ESA_1
BK_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BK_ESA_2
BK_ESB Ekonomická statistika B BK_ESB
BK_ESP Evropské soudnictví a právní ochrana v EU BK_ESP
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBT Vývoj finančních a bankovních teorií BK_FBT
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FMa Finanční matematika BK_FMa
BK_FPr Finanční právo BK_FPr
BK_HPt Hospodářská politika BK_HPt
BK_IB International Business BK_IB
BK_IBaE Investiční bankovnictví v EU BK_IBaE
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BK_IBa_4
BK_IJB_2 Italský jazyk B2 BK_IJB_2
BK_IKS Informační a komunikační systémy BK_IKS
BK_IMa Investiční matematika BK_IMa
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BK_KBa_4
BK_KPr Konkurzní právo BK_KPr
BK_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů EU BK_KSF
BK_KVS Kapitálová výstavba společnosti BK_KVS
BK_Ma Matematika BK_Ma
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaA_2 Matematika A2 BK_MaA_2
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaE Makroekonomie BK_MaE
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_MarP Marketing v pojišťovnictví BK_MarP
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MFS Marketing finančních služeb BK_MFS
BK_MiE Mikroekonomie BK_MiE
BK_MN Místní normotvorba BK_MN
BK_MR Místní rozpočty BK_MR
BK_MUC Manažerské účetnictví BK_MUC
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_6 Německý jazyk A6 BK_NJA_6
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_ObDem Obecná demografie BK_ObDem
BK_OcPr Občanské právo BK_OcPr
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OOP Objektově orientované programování BK_OOP
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OSD Organizace a správa daní BK_OSD
BK_OSt Organizace studia BK_OSt
BK_OSVF Organizace a správa veř. financí EU BK_OSVF
BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PMa Pojistná matematika BK_PMa
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PP Penzijní připojištění BK_PP
BK_PPrB Pojistné právo B BK_PPrB
BK_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BK_PPR_2
BK_PR Public Relation BK_PR
BK_Prg Programování BK_Prg
BK_PrPo Principy počítačů BK_PrPo
BK_Pst_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BK_Pst_2
BK_PsyB Psychologie B BK_PsyB
BK_Psy_1 Psychologie 1 BK_Psy_1
BK_Psy_2 Psychologie 2 BK_Psy_2
BK_Pt_2 Politologie 2 BK_Pt_2
BK_REk Regionální ekonomika BK_REk
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RJ_4 Řízení jakosti 4 BK_RJ_4
BK_RP Ročníkový projekt BK_RP
BK_RPO_2 Řízení podniku 2 BK_RPO_2
BK_RVZ Řízení vztahu se zákazníky BK_RVZ
BK_SJB_1 Španělský jazyk B1 BK_SJB_1
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_SJB_4 Španělský jazyk B4 BK_SJB_4
BK_SocA_1 Sociologie A1 BK_SocA_1
BK_SocA_2 Sociologie A2 BK_SocA_2
BK_SocB Sociologie B BK_SocB
BK_Soc_1 Sociologie 1 BK_Soc_1
BK_Soc_2 Sociologie 2 BK_Soc_2
BK_SOSS Struktura a orgány státní správy BK_SOSS
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SprA Správní právo A BK_SprA
BK_SPrC Správní právo C BK_SPrC
BK_SPt Sociální politika BK_SPt
BK_SSEU Státní správa v zemích EU BK_SSEU
BK_SSP Systémy sociálního pojištění BK_SSP
BK_SSt Sociální statistika BK_SSt
BK_SyD Systém daní v ČR a jeho vývoj BK_SyD
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_TWS Tvorba www stránek BK_TWS
BK_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BK_UBa_1
BK_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BK_UBa_2
BK_UcM Účetnictví měst a obcí BK_UcM
BK_UCn Úvod do controllingu BK_UCn
BK_UcRO Účetnictví rozpočtových organizací BK_UcRO
BK_Uc_1 Účetnictví 1 BK_Uc_1
BK_Uc_2 Účetnictví 2 BK_Uc_2
BK_Uc_3 Účetnictví 3 BK_Uc_3
BK_UPF Úvod do podnikových financí BK_UPF
BK_UPg Úvod do programování BK_UPg
BK_UPo Úvod do pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPt Úvod do politologie BK_UPt
BK_US Územní samospráva (organizace) BK_US
BK_UsPr Ústavní právo BK_UsPr
BK_USt Úvod do studia BK_USt
BK_USW Uživatelský software BK_USW
BK_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury BK_VEK
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VFB_1 Veřejné finance B1 BK_VFB_1
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VIA Vývoj internetových aplikací BK_VIA
BK_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BK_VK
BK_VS Veřejná správa BK_VS
BK_VSS Volební a stranické systémy BK_VSS
BK_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BK_VSSV_1
BK_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BK_VSSV_2
BK_VS_2 Veřejná správa 2 BK_VS_2
BK_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BK_VVS
BK_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BK_VVSC_1
BK_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BK_VVSC_2
BK_VyVS Vývoj veřejné správy Československa a České republiky BK_VyVS
BK_ZaPr Základy práva BK_ZaPr
BK_ZdP Zdanění příjmů BK_ZdP
BK_ZFP Zdroje financování podniku BK_ZFP
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZMn_1 Základy managementu 1 BK_ZMn_1
BK_ZMn_2 Základy managementu 2 BK_ZMn_2
BK_ZP Základy práva BK_ZP
BK_ZPC Základy informatiky a práce na PC BK_ZPC
BK_ZPo Zprostředkovatelé připojištění BK_ZPo
BK_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BK_ZTPB
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_ADS Algoritmy a datové struktury BP_ADS
BP_AFI Audit finančních institucí BP_AFI
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_5 Anglický jazyk A5 BP_AJA_5
BP_AJA_6 Anglický jazyk A6 BP_AJA_6
BP_AJB_2 Anglický jazyk B2 BP_AJB_2
BP_AJB_4 Anglický jazyk B4 BP_AJB_4
BP_ALG Algoritmy BP_ALG
BP_Aud_2 Auditing 2 BP_Aud_2
BP_AZP Alternativní zdroje financování podniku BP_AZP
BP_BPr Finanční a bankovní právo BP_BPr
BP_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSe_1
BP_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BP_BSe_2
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_CREU Česká republika a EU BP_CREU
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_Dem Demografie BP_Dem
BP_DFI Daně placené finančními institucemi BP_DFI
BP_DSCR Daňový systém ČR BP_DSCR
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_DTS DTP a sazba BP_DTS
BP_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BP_EBF_2
BP_Ek_2 Ekonomie 2 BP_Ek_2
BP_Ek_4 Ekonomie 4 BP_Ek_4
BP_EPr Evropské právo BP_EPr
BP_ER Euroregiony BP_ER
BP_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BP_ESA_1
BP_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BP_ESA_2
BP_ESP Evropské soudnictví a právní ochrana v EU BP_ESP
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BP_EVS_2
BP_ExS Expertní systémy BP_ExS
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FBT Vývoj finančních a bankovních teorií BP_FBT
BP_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BP_FJB_1
BP_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BP_FJB_2
BP_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BP_FJB_3
BP_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BP_FJB_4
BP_FMa Finanční matematika BP_FMa
BP_FPr Finanční právo BP_FPr
BP_IB International Business BP_IB
BP_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BP_IBa_1
BP_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BP_IBa_2
BP_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BP_IBa_4
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_IJB_1 Italský jazyk B1 BP_IJB_1
BP_IJB_2 Italský jazyk B2 BP_IJB_2
BP_IKS Informační a komunikační systémy BP_IKS
BP_IMa Investiční matematika BP_IMa
BP_Int Integrace ČR do EU BP_Int
BP_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BP_KBa_1
BP_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BP_KBa_4
BP_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů EU BP_KSF
BP_KVS Kapitálová výstavba společnosti BP_KVS
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaB Matematika B BP_MaB
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
BP_MaC Matematika C BP_MaC
BP_MaE Makroekonomie BP_MaE
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_ME Manažerská ekonomika BP_ME
BP_MFS Marketing finančních služeb BP_MFS
BP_MiE Mikroekonomie BP_MiE
BP_MIS Manažerské informační systémy BP_MIS
BP_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BP_MVz_1
BP_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BP_MVz_2
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_5 Německý jazyk A5 BP_NJA_5
BP_NJA_6 Německý jazyk A6 BP_NJA_6
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_2 Německý jazyk B2 BP_NJB_2
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_OdPr Obchodní právo BP_OdPr
BP_OOP Úvod do objektově orientovaného programování BP_OOP
BP_OP Odborná praxe BP_OP
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_OP_1 Odborná praxe BP_OP_1
BP_OP_2 Odborná praxe BP_OP_2
BP_OSVF Organizace a správa veř. financí EU BP_OSVF
BP_PFi Provozní financování BP_PFi
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PR Public Relations BP_PR
BP_Prg Programování BP_Prg
BP_PrPr Pracovní právo BP_PrPr
BP_PSt_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BP_PSt_2
BP_PsyB Psychologie B BP_PsyB
BP_Psy_1 Psychologie 1 BP_Psy_1
BP_Psy_2 Psychologie 2 BP_Psy_2
BP_Pt_2 Politologie 2 BP_Pt_2
BP_PW_1 Programování pod MS Windows 1 BP_PW_1
BP_PW_2 Programování pod MS Windows 2 BP_PW_2
BP_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BP_RgD
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJB_2 Ruský jazyk B2 BP_RJB_2
BP_RJB_3 Ruský jazyk B3 BP_RJB_3
BP_RJB_4 Ruský jazyk B4 BP_RJB_4
BP_RP Ročníkový projekt BP_RP
BP_SJB_2 Španělský jazyk B2 BP_SJB_2
BP_SJB_3 Španělský jazyk B3 BP_SJB_3
BP_SJB_4 Španělský jazyk B4 BP_SJB_4
BP_SM Systémová metodologie BP_SM
BP_SocA_1 Sociologie A1 BP_SocA_1
BP_SocA_2 Sociologie A2 BP_SocA_2
BP_Soc_2 Sociologie 2 BP_Soc_2
BP_SPr Správní právo BP_SPr
BP_SPrA Správní právo A BP_SPrA
BP_SPrC Správní právo C BP_SPrC
BP_SSP Systémy sociálního pojištění BP_SSP
BP_TPr Trestní právo BP_TPr
BP_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BP_UBa_1
BP_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BP_UBa_2
BP_UcM Účetnictví měst a obcí BP_UcM
BP_UCn Úvod do controllingu BP_UCn
BP_Uc_1 Účetnictví 1 BP_Uc_1
BP_Uc_2 Účetnictví 2 BP_Uc_2
BP_Uc_3 Účetnictví 3 BP_Uc_3
BP_UPF Úvod do podnikových financí BP_UPF
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury BP_VEK
BP_VeP_1 Veřejné politiky 1 BP_VeP_1
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VFB_1 Veřejné finance B1 BP_VFB_1
BP_VIA Vývoj internetových aplikací BP_VIA
BP_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BP_VK
BP_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BP_VSSV_1
BP_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BP_VSSV_2
BP_VS_2 Veřejná správa 2 BP_VS_2
BP_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BP_VVSC_1
BP_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BP_VVSC_2
BP_ZAP Základy algoritmizace a programování BP_ZAP
BP_ZdP Zdanění příjmů BP_ZdP
BP_ZFP Zdroje financování podniku BP_ZFP
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZMn_1 Základy managementu 1 BP_ZMn_1
BP_ZMn_2 Základy managementu 2 BP_ZMn_2
BP_ZP Základy práva BP_ZP
BP_ZZP Založení a zánik podniku BP_ZZP
C_DD_1 Dějiny diplomacie 1 C_DD_1
C_DTP Daňová teorie a politika C_DTP
C_Ek Ekonomie C_Ek
C_ESt Ekonomická statistika C_ESt
C_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 C_EVS_1
C_Ma Matematika C_Ma
C_MaC Matematika C C_MaC
C_MiE Mikroekonomie C_MiE
C_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 C_MVz_1
C_OPr Občanské právo C_OPr
C_PFFP Podnikové finance a finanční plánování C_PFFP
C_Ppr Pojistné právo C_Ppr
C_Psy_2 Psychologie 2 C_Psy_2
C_Soc Sociologie C_Soc
C_SocA_1 Sociologie A1 C_SocA_1
C_Syd Systém daní v ČR a jeho vývoj C_Syd
C_Uc Účetnictví C_Uc
C_Uc_2 Účetnictví 2 C_Uc_2
C_VK Vybrané kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě C_VK
C_VP_1 Veřejné politiky 1 C_VP_1
C_VRS Veřejná rozpočtová soustava C_VRS
C_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 C_VSSV_1
C_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 C_VVSC_1
C_ZI Základy informatiky C_ZI
C_ZP Základy práva C_ZP
NK_AJ_1 Anglický jazyk 1 NK_AJ_1
NK_CNZ České národní zájmy NK_CNZ
NK_EkS Ekonomická sociologie NK_EkS
NK_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb NK_ERFS
NK_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven NK_ERP
NK_ESt Ekonomická statistika NK_ESt
NK_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NK_FFP
NK_IFI Informatika ve finančních institucích NK_IFI
NK_Inf Informatika NK_Inf
NK_KBaB Komerční bankovnictví B NK_KBaB
NK_MFK Měnové a finanční krize NK_MFK
NK_MiE_II Mikroekonomie II NK_MiE_II
NK_MMO_1 Marketing měst a obcí 1 NK_MMO_1
NK_MP_1 Mezinárodní politika 1 NK_MP_1
NK_MUS Mezinárodní účetní standardy NK_MUS
NK_NJ_1 Německý jazyk 1 NK_NJ_1
NK_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniků NK_ODOP
NK_PeE_1 Peněžní ekonomie - makroekonomické souvislosti 1 NK_PeE_1
NK_PEk_II Podniková ekonomika II - 1 NK_PEk_II
NK_PeR Personální řízení NK_PeR
NK_PrE Prameny práva ES, právo ES 1 NK_PrE
NK_RJ_1 Ruský jazyk 1 NK_RJ_1
NK_SHO Sociologie hospodářské organizace NK_SHO
NK_SP Sociologie peněz NK_SP
NK_SPSS Sociologické problémy soudobého světa NK_SPSS
NK_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě NK_SRJV
NK_SRS Sociologie regiónů a sídel NK_SRS
NK_SR_1 Správní řízení 1 NK_SR_1
NK_STS_1 Specializované teritoriální studie 1 NK_STS_1
NK_SVR_1 Soustava veřejných rozpočtů I NK_SVR_1
NK_SVS Sociologie veřejné správy NK_SVS
NK_TVF Teorie veřejných financí NK_TVF
NK_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NK_UMRP_1
NK_VET_II Vývoj ekonomických teorií II NK_VET_II
NK_VFT_II Vývoj finančních teorií II NK_VFT_II
NK_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NK_VSRR
NP_AJ_1 Anglický jazyk 1 NP_AJ_1
NP_AM Aktuárské minimum NP_AM
NP_CNZ České národní zájmy NP_CNZ
NP_DTG Daňová teorie a politika v podmínkách globální konkurence NP_DTG
NP_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb NP_ERFS
NP_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven NP_ERP
NP_ESt Ekonomická statistika NP_ESt
NP_EStI Ekonomická statistika I NP_EStI
NP_FD Finanční deriváty NP_FD
NP_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NP_FFP
NP_Inf Informatika NP_Inf
NP_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NP_KAFI
NP_MF Mezinárodní finance NP_MF
NP_MiE_II Mikroekonomie II NP_MiE_II
NP_NJ_1 Německý jazyk 1 NP_NJ_1
NP_PeE_1 Peněžní ekonomie - makroekonomické souvislosti 1 NP_PeE_1
NP_PEk_II Podniková ekonomika II - 1 NP_PEk_II
NP_PeR Personální řízení NP_PeR
NP_PrE Prameny práva ES, právo ES 1 NP_PrE
NP_SHO Sociologie hospodářské organizace NP_SHO
NP_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě NP_SRJV
NP_SR_1 Správní řízení 1 NP_SR_1
NP_STS_1 Specializované teritoriální studie 1 NP_STS_1
NP_SVR_I Soustava veřejných rozpočtů I NP_SVR_I
NP_SVS Sociologie veřejné správy NP_SVS
NP_TVF Teorie veřejných financí NP_TVF
NP_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NP_UMRP_1
NP_VET Vývoj ekonomických teorií NP_VET
NP_VFT Vývoj finančních teorií NP_VFT
NP_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NP_VSRR
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.