Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2006 leto2006
Složky
BK_ADS Algoritmy a datové struktury BK_ADS
BK_AFI Audit finančních institucí BK_AFI
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_AJPB_2 Anglický jazyk - pokročilí B2 BK_AJPB_2
BK_AJZB_2 Anglický jazyk - začátečníci B2 BK_AJZB_2
BK_ASA Aplikační software A BK_ASA
BK_ASB Aplikační software B BK_ASB
BK_AUS Administrace UNIXu a sítí BK_AUS
BK_Ba Bankovnictví BK_Ba
BK_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeAI_1
BK_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeFF_1
BK_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeRP_1
BK_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeVS_1
BK_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BK_BSe_2
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_Cn Controlling BK_Cn
BK_CP Civilní proces BK_CP
BK_CPS Český politický systém BK_CPS
BK_CREU Česká republika a EU BK_CREU
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_Dem Demografie BK_Dem
BK_DFI Daně placené finančními institucemi BK_DFI
BK_DNP Desing a nástroje prezentace informací BK_DNP
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BK_EBF_2
BK_EkM Ekonomické modelování BK_EkM
BK_EMPr Evropské a mezinárodní právo BK_EMPr
BK_EPS Evropské politické systémy BK_EPS
BK_ER Euroregiony BK_ER
BK_ES Expertní systémy BK_ES
BK_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BK_ESA_1
BK_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BK_ESA_2
BK_ESB Ekonomická statistika B BK_ESB
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBPr_2 Finanční a bankovní právo 2 BK_FBPr_2
BK_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 BK_FDPr_1
BK_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 BK_FDPr_2
BK_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BK_FIM_1
BK_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BK_FIM_2
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FJZB_2 Francouzský jazyk - začátečníci B2 BK_FJZB_2
BK_FPM_2 Finanční a pojistná matematika 2 BK_FPM_2
BK_FPr_2 Finanční právo 2 BK_FPr_2
BK_FRPr_1 Finanční a rozpočtové právo 1 BK_FRPr_1
BK_FRPr_2 Finanční a rozpočtové právo 2 BK_FRPr_2
BK_FUc Finanční účetnictví BK_FUc
BK_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BK_FUc_1
BK_FUc_2 Finanční účetnictví 2 BK_FUc_2
BK_IB International Business BK_IB
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BK_IBa_4
BK_IPEU Institucionální podoba EU BK_IPEU
BK_IRDF Investiční rozhodování a dlouhodobé financování BK_IRDF
BK_IW Internationale Wirtschaft BK_IW
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BK_KBa_4
BK_KPr Konkurzní právo BK_KPr
BK_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice BK_LZ
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaA_2 Matematika A2 BK_MaA_2
BK_MaA_3 Matematika A3 BK_MaA_3
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaE Makroekonomie BK_MaE
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_MarP Marketing v pojišťovnictví BK_MarP
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MiE Mikroekonomie BK_MiE
BK_MIS Manažerské informační systémy BK_MIS
BK_MOV Mezinárodní obchodní vztahy BK_MOV
BK_MUC Manažerské účetnictví BK_MUC
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_5 Německý jazyk A5 BK_NJA_5
BK_NJA_6 Německý jazyk A6 BK_NJA_6
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_NJPB_2 Německý jazyk - pokročilí B2 BK_NJPB_2
BK_NJZB_2 Německý jazyk - začátečníci B2 BK_NJZB_2
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OOP Objektově orientované programování BK_OOP
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_PA Praktická administrativa ve VS BK_PA
BK_PaM Politika a média BK_PaM
BK_PES Právo ES BK_PES
BK_PFi Provozní financování BK_PFi
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFP_2
BK_PIPr Počítačové a informační právo BK_PIPr
BK_PJC Programování v jazyce C++ BK_PJC
BK_PM Projektový management BK_PM
BK_Pol_1 Politologie 1 BK_Pol_1
BK_POS Principy operačních systémů BK_POS
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PP Penzijní připojištění BK_PP
BK_PPEU Podnikatelské projekty v EU BK_PPEU
BK_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BK_PPM_1
BK_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BK_PPM_2
BK_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BK_PPR_2
BK_PR Public Relation BK_PR
BK_Prg Programování BK_Prg
BK_PrPo Principy počítačů BK_PrPo
BK_PrPr Pracovní právo BK_PrPr
BK_PrW_1 Programování pro Windows 1 BK_PrW_1
BK_PSi_2 Počítačové sítě 2 BK_PSi_2
BK_Psy Psychologie BK_Psy
BK_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BK_PS_1
BK_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BK_PS_2
BK_PT Prezentační techniky BK_PT
BK_Pt_1 Politologie 1 BK_Pt_1
BK_Pt_2 Politologie 2 BK_Pt_2
BK_RD Relační databáze BK_RD
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RiJ Řízení jakosti BK_RiJ
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RJZB_2 Ruský jazyk - začátečníci B2 BK_RJZB_2
BK_RK Řešení konfliktů BK_RK
BK_RLZ Řízení lidských zdrojů BK_RLZ
BK_RP Ročníkový projekt BK_RP
BK_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BK_RRV_1
BK_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BK_RRV_2
BK_RVZ Řízení vztahů se zákazníky BK_RVZ
BK_SDK Sociální dovednosti a komunikace BK_SDK
BK_SJB_1 Španělský jazyk B1 BK_SJB_1
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_SJB_4 Španělský jazyk B4 BK_SJB_4
BK_SJZB_2 Španělský jazyk - začátečníci B2 BK_SJZB_2
BK_SMV Sociologie mezilidských vztahů BK_SMV
BK_Soc Sociologie BK_Soc
BK_SocA_1 Sociologie A1 BK_SocA_1
BK_SocA_2 Sociologie A2 BK_SocA_2
BK_SocA_3 Sociologie A3 BK_SocA_3
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SPrA_1 Správní právo A1 BK_SPrA_1
BK_SprA_2 Správní právo A2 BK_SprA_2
BK_SPrA_3 Správní právo A3 BK_SPrA_3
BK_SPV Sociologické poznání a výzkum BK_SPV
BK_SSP Systémy sociálního pojištění BK_SSP
BK_SSST Správní soudnictví a správní trestání BK_SSST
BK_StA_1 Statistika A1 BK_StA_1
BK_StA_2 Statistika A2 BK_StA_2
BK_StB Statistika B BK_StB
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_TWS Tvorba webových stránek BK_TWS
BK_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BK_UBa_1
BK_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BK_UBa_2
BK_Uc_B Účetnictví B BK_Uc_B
BK_UcM Účetnictví měst a obcí BK_UcM
BK_Uc_1 Účetnictví 1 BK_Uc_1
BK_Uc_2 Účetnictví 2 BK_Uc_2
BK_Uc_3 Účetnictví 3 BK_Uc_3
BK_UDS Úvod do databázových systémů BK_UDS
BK_UIBa Úvod do investičního bankovnictví BK_UIBa
BK_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví BK_UKBa
BK_UNX Úvod do Unixu BK_UNX
BK_UP Účetní praktikum BK_UP
BK_UPF Úvod do podnikových financí BK_UPF
BK_UPg Úvod do programování BK_UPg
BK_UPo Úvod do pojištění a pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Ústavní právo BK_UPr
BK_VEI Vývoj evropské integrace BK_VEI
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VeP_2 Veřejné politiky 2 BK_VeP_2
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VFB_1 Veřejné finance B1 BK_VFB_1
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VIA Vývoj internetových aplikací BK_VIA
BK_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BK_VK
BK_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 BK_VSEU_2
BK_VSS Volební a stranické systémy BK_VSS
BK_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BK_VSSV_1
BK_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BK_VSSV_2
BK_VSt Volební studia BK_VSt
BK_VTE Vnitřní trh ES/EU BK_VTE
BK_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BK_VVSC_1
BK_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BK_VVSC_2
BK_VZPS Vnitřní život politických stran BK_VZPS
BK_ZdP Zdanění příjmů BK_ZdP
BK_ZFBT Základy finančních a bankovních teorií BK_ZFBT
BK_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BK_ZFP_1
BK_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BK_ZFP_2
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZP Základy práva BK_ZP
BK_ZPo Zprostředkovatelé pojištění BK_ZPo
BK_ZPr Základy práva BK_ZPr
BK_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BK_ZR
BK_ZSP Základy sociologie a psychologie BK_ZSP
BK_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BK_ZTPB
BK_ZUc Základy účetnictví BK_ZUc
BK_ZVF Základy veřejných financí BK_ZVF
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_ADS Algoritmy a datové struktury BP_ADS
BP_AFI Audit finančních institucí BP_AFI
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_5 Anglický jazyk A5 BP_AJA_5
BP_AJA_6 Anglický jazyk A6 BP_AJA_6
BP_AJB_1 Anglický jazyk B1 BP_AJB_1
BP_AJB_2 Anglický jazyk B2 BP_AJB_2
BP_AJB_3 Anglický jazyk B3 BP_AJB_3
BP_AJB_4 Anglický jazyk B4 BP_AJB_4
BP_AJPB_2 Anglický jazyk - pokročilí B2 BP_AJPB_2
BP_AJZB_2 Anglický jazyk - začátečníci B2 BP_AJZB_2
BP_ASA Aplikační software A BP_ASA
BP_ASB Aplikační software B BP_ASB
BP_AUS Administrace UNIXu a sítí BP_AUS
BP_Ba Bankovnictví BP_Ba
BP_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeAI_1
BP_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeFF_1
BP_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeRP_1
BP_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeVS_1
BP_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BP_BSe_2
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_CP Civilní proces BP_CP
BP_CREU Česká republika a EU BP_CREU
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_DNP Design a nástroje prezentace informací BP_DNP
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BP_EBF_2
BP_EkM Ekonomické modelování BP_EkM
BP_EMPr Evropské a mezinárodní právo BP_EMPr
BP_EPS Evropské politické systémy BP_EPS
BP_ER Euroregiony BP_ER
BP_ES Expertní systémy BP_ES
BP_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BP_ESA_2
BP_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BP_EVS_2
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FBPr_2 Finanční a bankovní právo 2 BP_FBPr_2
BP_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 BP_FDPr_2
BP_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BP_FIM_1
BP_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BP_FIM_2
BP_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BP_FJB_2
BP_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BP_FJB_3
BP_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BP_FJB_4
BP_FJZB_2 Francouzský jazyk - začátečníci B2 BP_FJZB_2
BP_FRPr_2 Finanční a rozpočtové právo 2 BP_FRPr_2
BP_FUc Finanční účetnictví BP_FUc
BP_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BP_FUc_1
BP_FUc_2 Finanční účetnictví 2 BP_FUc_2
BP_IB International Business BP_IB
BP_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BP_IBa_4
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_IW Internationale Wirtschaft BP_IW
BP_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BP_KBa_4
BP_KPr Konkurzní právo BP_KPr
BP_KSF Úloha kohézních a strukturálních fondů EU BP_KSF
BP_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice BP_LZ
BP_MaA_1 Matematika A1 BP_MaA_1
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
BP_MaE Makroekonomie BP_MaE
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_ME Manažerská ekonomika BP_ME
BP_MiE Mikroekonomie BP_MiE
BP_MIS Manažerské informační systémy BP_MIS
BP_MOV Mezinárodní obchodní vztahy BP_MOV
BP_MUc Manažerské účetnictví BP_MUc
BP_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BP_MVz_2
BP_NJA_1 Německý jazyk A1 BP_NJA_1
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_3 Německý jazyk A3 BP_NJA_3
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_5 Německý jazyk A5 BP_NJA_5
BP_NJA_6 Německý jazyk A6 BP_NJA_6
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_2 Německý jazyk B2 BP_NJB_2
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_NJPB_2 Německý jazyk - pokročilí B2 BP_NJPB_2
BP_NJZB_2 Německý jazyk - začátečníci B2 BP_NJZB_2
BP_NoJB_3 Norský jazyk B3 BP_NoJB_3
BP_NoJB_4 Norský jazyk B4 BP_NoJB_4
BP_OdPr Obchodní právo BP_OdPr
BP_OOP Objektově orientované programování BP_OOP
BP_OP Odborná praxe BP_OP
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_PaM Politika a média BP_PaM
BP_PES Právo ES BP_PES
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PiPr Počítačové a informační právo BP_PiPr
BP_PJC Programování v jazyce C++ BP_PJC
BP_PM Projektový management BP_PM
BP_Pol_1 Politologie 1 BP_Pol_1
BP_PPEU Podnikatelské projekty v EU BP_PPEU
BP_PPG Principy počítačové grafiky BP_PPG
BP_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BP_PPM_2
BP_Prg Programování BP_Prg
BP_PrP Principy počítačů BP_PrP
BP_PrW_1 Programování pod MS Windows 1 BP_PrW_1
BP_PSi_2 Počítačové sítě 2 BP_PSi_2
BP_Psy Psychologie BP_Psy
BP_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BP_PS_2
BP_PT Prezentační techniky BP_PT
BP_Pt_2 Politologie 2 BP_Pt_2
BP_PW_2 Programování pro MS Windows 2 BP_PW_2
BP_RD Relační databáze BP_RD
BP_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BP_RgD
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJB_4 Ruský jazyk B4 BP_RJB_4
BP_RJZB_2 Ruský jazyk - začátečníci B2 BP_RJZB_2
BP_RP Ročníkový projekt BP_RP
BP_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BP_RRV_2
BP_SDK Sociální dovednosti a komunikace BP_SDK
BP_SJB_3 Španělský jazyk B3 BP_SJB_3
BP_SJB_4 Španělský jazyk B4 BP_SJB_4
BP_SJZB_2 Španělský jazyk - začátečníci B2 BP_SJZB_2
BP_Soc Sociologie BP_Soc
BP_SocA_3 Sociologie A3 BP_SocA_3
BP_SPrA_2 Správní právo A2 BP_SPrA_2
BP_SPV Sociologické poznání a výzkum BP_SPV
BP_SSP Systémy sociálního pojištění BP_SSP
BP_StA_1 Statistika A1 BP_StA_1
BP_StA_2 Statistika A2 BP_StA_2
BP_STVR_2 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 2 BP_STVR_2
BP_TPr Trestní právo BP_TPr
BP_TWS Tvorba webových stránek BP_TWS
BP_UcM Účetnictví měst a obcí BP_UcM
BP_UIBa Úvod do investičního bankovnictví BP_UIBa
BP_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví BP_UKBa
BP_UNX Úvod do Unixu BP_UNX
BP_UP Účetní praktikum BP_UP
BP_UPF Úvod do podnikových financí BP_UPF
BP_UPg Úvod do programování BP_UPg
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_VeP_1 Veřejné politiky 1 BP_VeP_1
BP_VeP_2 Veřejné politiky 2 BP_VeP_2
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VF_1 Veřejné finance 1 BP_VF_1
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VIA Vývoj internetových aplikací BP_VIA
BP_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BP_VSEU_1
BP_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 BP_VSEU_2
BP_VSS Volební a stranické systémy BP_VSS
BP_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BP_VSSV_1
BP_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BP_VSSV_2
BP_VTE Vnitřní trh ES/EU BP_VTE
BP_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BP_VVSC_1
BP_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BP_VVSC_2
BP_VZPS Vnitřní život politických stran BP_VZPS
BP_ZdP Zdanění příjmů BP_ZdP
BP_ZFBT Základy finančních a bankovních teorií BP_ZFBT
BP_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BP_ZFP_1
BP_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BP_ZFP_2
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZPr Základy práva BP_ZPr
BP_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BP_ZR
BP_ZSP Základy sociologie a psychologie BP_ZSP
BP_ZUc Základy účetnictví BP_ZUc
BP_ZVF Základy veřejných financí BP_ZVF
BP_ZZD Získávání znalostí z databází BP_ZZD
BP_ZZP Založení a zánik podniku BP_ZZP
C_AJA Anglický jazyk A C_AJA
C_AJB Anglický jazyk A C_AJB
C_ASB Aplikační software B C_ASB
C_Ba Bankovnictví C_Ba
C_CKT Český kapitálový trh C_CKT
C_DD_1 Dějiny diplomacie 1 C_DD_1
C_DD_2 Dějiny diplomacie 2 C_DD_2
C_DTP Daňová teorie a politika C_DTP
C_EStA_1_2 Ekonomická statistika A1,2 C_EStA_1_2
C_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 C_EVS_1
C_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 C_EVS_2
C_FIM Finanční a investiční matematika C_FIM
C_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 C_FIM_1
C_MaB_1 Matematika B1 C_MaB_1
C_MaC Matematika C C_MaC
C_MaE Makroekonomie C_MaE
C_Mar Marketing C_Mar
C_ME Manažerská ekonomika C_ME
C_MiE Mikroekonomie C_MiE
C_MVz Mezinárodní vztahy C_MVz
C_NJA Německý jazyk A C_NJA
C_NJA_1 Německý jazyk 1 C_NJA_1
C_NJA_2 Německý jazyk 2 C_NJA_2
C_NJA_3 Německý jazyk 3 C_NJA_3
C_NJB Německý jazyk B C_NJB
C_OdPr Obchodní právo C_OdPr
C_OPr Občanské právo C_OPr
C_PES Právo ES C_PES
C_PFFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 C_PFFP_2
C_Psy Psychologie C_Psy
C_RJB Ruský jazyk B C_RJB
C_RRV_1 Region a regionální vědy 1 C_RRV_1
C_Soc Sociologie C_Soc
C_SPrA_1 Správní právo A1 C_SPrA_1
C_SPV Sociologické poznání a výzkum C_SPV
C_StA_1 Statistika A1 C_StA_1
C_StB Statistika B C_StB
C_TPr Trestní právo C_TPr
C_Uc_3 Účetnictví 3 C_Uc_3
C_UPF Úvod do podnikových financí C_UPF
C_UPo Úvod do pojišťovnictví C_UPo
C_UPr Ústavní právo C_UPr
C_VF_1 Veřejné finance 1 C_VF_1
C_VF_2 Veřejné finance 2 C_VF_2
C_VK Vybrané kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě C_VK
C_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 C_VSSV_1
C_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 C_VVSC_1
C_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 C_VVSC_2
C_ZFP Zdroje financování podniku C_ZFP
C_ZFP_1_2 Zdroje financování podniku 1,2 C_ZFP_1_2
C_ZI Základy informatiky C_ZI
C_ZP Základy práva C_ZP
C_ZPr Základy práva C_ZPr
C_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky C_ZR
C_ZUc Základy účetnictví C_ZUc
C_ZZP Založení a zánik podniku C_ZZP
NK_ACMP Arbitráže v českém a mezinárodním právu NK_ACMP
NK_AJ_1 Anglický jazyk 1 NK_AJ_1
NK_AJ_2 Anglický jazyk 2 NK_AJ_2
NK_AJ_3 Anglický jazyk 3 NK_AJ_3
NK_AJ_4 Anglický jazyk 4 NK_AJ_4
NK_AM Aktuárské minimum NK_AM
NK_AOEI Aktuální otázky evropské integrace NK_AOEI
NK_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů NK_AOMV
NK_ARPS Alternativy reformy penzijního systému NK_ARPS
NK_BBO Burzy a burzovní operace NK_BBO
NK_Cn_I Controlling I NK_Cn_I
NK_DH Devizové hospodářství NK_DH
NK_DSe_1 Diplomový seminář 1 NK_DSe_1
NK_DSe_2 Diplomový seminář 2 NK_DSe_2
NK_DSe_3 Diplomový seminář 3 NK_DSe_3
NK_EFVS Etika ve finančních a veřejných službách NK_EFVS
NK_EIP Evropské integrační procesy NK_EIP
NK_EP Etika v podnikání NK_EP
NK_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb NK_ERFS
NK_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven NK_ERP
NK_EtVS Etika ve veřejné správě NK_EtVS
NK_FD Finanční deriváty NK_FD
NK_FEU Fondy EU a jejich čerpání NK_FEU
NK_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NK_FFP
NK_HP Hospodářská politika NK_HP
NK_IBaB Investiční bankovnictví B NK_IBaB
NK_IB_I International Business I NK_IB_I
NK_IFI Informatika ve finančních institucích NK_IFI
NK_Inf Informatika NK_Inf
NK_IPP Inflace a proti inflační politika NK_IPP
NK_IVS Informatika ve VS NK_IVS
NK_IW_I Internationale Wirtschaft I NK_IW_I
NK_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NK_KAFI
NK_KBaB Komerční bankovnictví B NK_KBaB
NK_KV Konkurz a vyrovnání NK_KV
NK_LiPU Likvidace pojistných událostí NK_LiPU
NK_LS Logistické systémy NK_LS
NK_MaE_I Makroekonomie I NK_MaE_I
NK_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NK_MaEk_1
NK_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NK_MaEk_2
NK_Man_I Management I NK_Man_I
NK_Man_II Management II NK_Man_II
NK_MEI Mezinárodní ekonomická integrace NK_MEI
NK_MF Mezinárodní finance NK_MF
NK_MFS Marketing ve finančních službách NK_MFS
NK_MiE_I Mikroekonomie I NK_MiE_I
NK_MMO_1 Marketing měst a obcí 1 NK_MMO_1
NK_MMO_2 Marketing měst a obcí 2 NK_MMO_2
NK_MnJ Management jakosti NK_MnJ
NK_MOPr Mezinárodní obchodní právo NK_MOPr
NK_MP Měnová politika NK_MP
NK_MPS Mezinárodní právo soukromé NK_MPS
NK_MsLd Místní správa v liberálních demokraciích NK_MsLd
NK_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 NK_MVP_1
NK_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 NK_MVP_2
NK_MzPP Mezinárodní právo a politika NK_MzPP
NK_NJ_1 Německý jazyk 1 NK_NJ_1
NK_NJ_2 Německý jazyk 2 NK_NJ_2
NK_NJ_3 Německý jazyk 3 NK_NJ_3
NK_NJ_4 Německý jazyk 4 NK_NJ_4
NK_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku NK_ODOP
NK_OP Oceňování podniku NK_OP
NK_OPr_I Obchodní právo I NK_OPr_I
NK_PAEI Právní aspekty evropské integrace NK_PAEI
NK_PAEI_1 Právní aspekty evropské integrace 1 NK_PAEI_1
NK_PAEI_2 Právní aspekty evropské integrace 2 NK_PAEI_2
NK_PCP Právo cenných papírů NK_PCP
NK_Pek_2 Peněžní ekonomie a makroekonomické souvislosti 2 NK_Pek_2
NK_PeR Personální řízení NK_PeR
NK_PESA_2 Prameny práva ES, právo ES A2 NK_PESA_2
NK_PESB Prameny práva ES, právo ES B NK_PESB
NK_PPr_I Pracovní právo I NK_PPr_I
NK_PR Public Relations NK_PR
NK_PrDV Právo duševního vlastnictví NK_PrDV
NK_PrSZ Právo sociálního zabezpečení NK_PrSZ
NK_PrZP Právo životního prostředí NK_PrZP
NK_PZ Podnikání v zahraničí NK_PZ
NK_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy NK_RDFT
NK_ReVR Reforma veřejných rozpočtů v ČR NK_ReVR
NK_RFR Řízení finančních rizik NK_RFR
NK_RJ_1 Ruský jazyk 1 NK_RJ_1
NK_RJ_2 Ruský jazyk 2 NK_RJ_2
NK_RJ_3 Ruský jazyk 3 NK_RJ_3
NK_SAS Spisová a archivní služba NK_SAS
NK_SDP Státní dozor v pojišťovnictví NK_SDP
NK_SEU Směrnice Evropské unie NK_SEU
NK_SFEU Strukturální fondy EU NK_SFEU
NK_SHO Sociologie hospodářské organizace NK_SHO
NK_SM Správa majetku NK_SM
NK_SNSP Práva k nemovitostem a stavební právo NK_SNSP
NK_SoVS Současná veřejná správa NK_SoVS
NK_SPr_I Správní právo I NK_SPr_I
NK_SPr_II Správní právo II NK_SPr_II
NK_SPS Stranické a politické systémy NK_SPS
NK_SpSS Sociologické problémy soudobého světa NK_SpSS
NK_SPT Soudobé politické teorie NK_SPT
NK_SRJV Systém řízení jakosti ve veřejné správě NK_SRJV
NK_SR_2 Správní řízení 2 NK_SR_2
NK_St_I Statistika I NK_St_I
NK_STSA Specializované teritoriální studie A NK_STSA
NK_SVRA Soustava veřejných rozpočtů ČR A NK_SVRA
NK_SVR_1 Soustava veřejných rozpočtů 1 NK_SVR_1
NK_SVR_2 Soustava veřejných rozpočtů 2 NK_SVR_2
NK_SVS Sociologie veřejné správy NK_SVS
NK_test Test - prosím ignorujte NK_test
NK_TIPr Tvorba a interpretace práva NK_TIPr
NK_TVeF Teorie veřejných financí NK_TVeF
NK_UcS_1 Účetní systémy 1 NK_UcS_1
NK_UcS_2 Účetní systémy 2 NK_UcS_2
NK_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NK_UMRP_1
NK_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NK_UMRP_2
NK_UsEs Ústavní systémy evropských států NK_UsEs
NK_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR NK_UVS
NK_UVS_2 Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 NK_UVS_2
NK_VE_1 Veřejná ekonomika 1 NK_VE_1
NK_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NK_VSRR
NK_ZInA Zahraniční investování A NK_ZInA
NK_ZInB Zahraniční investování B NK_ZInB
NK_ZVE Základy veřejné ekonomiky NK_ZVE
NP_AJ_1 Anglický jazyk 1 NP_AJ_1
NP_AJ_2 Anglický jazyk 2 NP_AJ_2
NP_AJ_3 Anglický jazyk 3 NP_AJ_3
NP_AJ_4 Anglický jazyk 4 NP_AJ_4
NP_AOEI Aktuální otázky evropské integrace NP_AOEI
NP_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů NP_AOMV
NP_ARPS Alternativy reformy penzijního systému v ČR NP_ARPS
NP_BBO Burzy a burzovní operace NP_BBO
NP_Cn_I Controlling I NP_Cn_I
NP_DSe_1 Diplomový seminář 1 NP_DSe_1
NP_DSe_2 Diplomový seminář 2 NP_DSe_2
NP_DSe_3 Diplomový seminář 3 NP_DSe_3
NP_EP Etika v podnikání NP_EP
NP_EtVS Etika ve veřejné správě NP_EtVS
NP_FD Finanční deriváty NP_FD
NP_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NP_FFP
NP_HP Hospodářská politika NP_HP
NP_IBaB Investiční bankovnictví B NP_IBaB
NP_IB_I International Business I NP_IB_I
NP_Inf Informatika NP_Inf
NP_IVS Informatika ve VS NP_IVS
NP_IW_I Internationale Wirtschaft I NP_IW_I
NP_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NP_KAFI
NP_KBaB Komerční bankovnictví B NP_KBaB
NP_KV Konkurz a vyrovnání NP_KV
NP_LS Logistické systémy NP_LS
NP_MaE_I Makroekonomie I NP_MaE_I
NP_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NP_MaEk_1
NP_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NP_MaEk_2
NP_Man_I Management I NP_Man_I
NP_Man_II Management II NP_Man_II
NP_MiE_I Mikroekonomie I NP_MiE_I
NP_MnJ Management jakosti NP_MnJ
NP_MOPr Mezinárodní obchodní právo NP_MOPr
NP_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 NP_MVP_1
NP_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 NP_MVP_2
NP_NJ_1 Německý jazyk 1 NP_NJ_1
NP_NJ_2 Německý jazyk 2 NP_NJ_2
NP_NJ_3 Německý jazyk 3 NP_NJ_3
NP_NJ_4 Německý jazyk 4 NP_NJ_4
NP_OP Oceňování podniku NP_OP
NP_OPr_I Obchodní právo I NP_OPr_I
NP_PAEI Právní aspekty evropské integrace NP_PAEI
NP_PCP Právo cenných papírů NP_PCP
NP_PeR Personální řízení NP_PeR
NP_PPr_I Pracovní právo I NP_PPr_I
NP_PrDV Právo duševního vlastnictví NP_PrDV
NP_PrSZ Právo sociálního zabezpečení NP_PrSZ
NP_PrZP Právo životního prostředí NP_PrZP
NP_PZ Podnikání v zahraničí NP_PZ
NP_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy NP_RDFT
NP_RFR Řízení finančních rizik NP_RFR
NP_SAS Spisová a archivní služba NP_SAS
NP_SDP Státní dozor v pojišťovnictví NP_SDP
NP_SFEU Strukturální fondy EU NP_SFEU
NP_SHO Sociologie hospodářské organizace NP_SHO
NP_SM Správa majetku NP_SM
NP_SoVS Současná veřejná správa NP_SoVS
NP_SPr_I Správní právo I NP_SPr_I
NP_SPr_II Správní právo II NP_SPr_II
NP_SPS Stranické a politické systémy NP_SPS
NP_SpSS Sociologické problémy soudobého světa NP_SpSS
NP_SRJV Systém řízení jakosti ve veřejné správě NP_SRJV
NP_SR_2 Správní řízení 2 NP_SR_2
NP_STSA Specializované teritoriální studie A NP_STSA
NP_SVRA Soustava veřejných rozpočtů ČR A NP_SVRA
NP_UcS_1 Účetní systémy 1 NP_UcS_1
NP_UcS_2 Účetní systémy 2 NP_UcS_2
NP_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NP_UMRP_1
NP_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NP_UMRP_2
NP_UsEs Ústavní systémy evropských států NP_UsEs
NP_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém v ČR NP_UVS
NP_VE_1 Veřejná ekonomika 1 NP_VE_1
NP_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NP_VSRR
NP_ZInB Zahraniční investování B NP_ZInB
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.