Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2007 leto2007
Složky
BK_AAJd_2 Anglický jazyk AA2 - doučování BK_AAJd_2
BK_AAJ_2 Anglický jazyk AA2 BK_AAJ_2
BK_ADS Algoritmy a datové struktury BK_ADS
BK_AFI Audit finančních institucí BK_AFI
BK_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru BK_AFPV
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_Apl Aplikace informatiky BK_Apl
BK_ASA Aplikační software A BK_ASA
BK_ASB Aplikační software B BK_ASB
BK_AuD Auditing BK_AuD
BK_AUS Administrace UNIXu a sítí BK_AUS
BK_Ba Bankovnictví BK_Ba
BK_Ba_1 Bankovnictví 1 BK_Ba_1
BK_Ba_2 Bankovnictví 2 BK_Ba_2
BK_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeAI_1
BK_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeFF_1
BK_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeRP_1
BK_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeVS_1
BK_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSe_1
BK_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BK_BSe_2
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci BK_CjMK
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_Cn Controlling BK_Cn
BK_CP Civilní proces BK_CP
BK_CPS Český politický systém BK_CPS
BK_CREU Česká republika a EU BK_CREU
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_Dem Demografie BK_Dem
BK_DNP Desing a nástroje prezentace informací BK_DNP
BK_DSCR Daňový systém ČR BK_DSCR
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BK_EBF_2
BK_EMPr Evropské a mezinárodní právo BK_EMPr
BK_EPS Evropské politické systémy BK_EPS
BK_ER Euroregiony BK_ER
BK_ES Expertní systémy BK_ES
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBPr_2 Finanční a bankovní právo 2 BK_FBPr_2
BK_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 BK_FDPr_1
BK_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 BK_FDPr_2
BK_FIM Finanční a investiční matematika BK_FIM
BK_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BK_FIM_1
BK_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BK_FIM_2
BK_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika BK_FIPM
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BK_FJB_3
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FJPB_1 Francouzský jazyk - pokročilí B1 BK_FJPB_1
BK_FJZB_1 Francouzský jazyk - začátečníci B1 BK_FJZB_1
BK_FP Fundraising v politice BK_FP
BK_FPM_1 Finanční a pojistná matematika 1 BK_FPM_1
BK_FPM_2 Finanční a pojistná matematika 2 BK_FPM_2
BK_FPPr_1 Finanční a pojistné právo 1 BK_FPPr_1
BK_FPPr_2 Finanční a pojistné právo 2 BK_FPPr_2
BK_FPr Finanční právo BK_FPr
BK_FRPr Finanční a rozpočtové právo BK_FRPr
BK_FUc Finanční účetnictví BK_FUc
BK_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BK_FUc_1
BK_FUc_2 Finanční účetnictví 2 BK_FUc_2
BK_IB International Business BK_IB
BK_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BK_IBa_4
BK_IFr Investiční a finanční rozhodování BK_IFr
BK_IRDF Investiční rozhodování a dlouhodobé financování BK_IRDF
BK_IW Internationale Wirtschaft BK_IW
BK_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BK_KBa_4
BK_KPr Konkurzní právo BK_KPr
BK_KSF Úloha kohézních a strukturálních fondů EU BK_KSF
BK_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice BK_LZ
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaA_2 Matematika A2 BK_MaA_2
BK_MaA_3 Matematika A3 BK_MaA_3
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaE Makroekonomie BK_MaE
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_MarP Marketing v pojišťovnictví BK_MarP
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MiE Mikroekonomie BK_MiE
BK_MIS Manažerské informační systémy BK_MIS
BK_MOV Mezinárodní obchodní vztahy BK_MOV
BK_MUC Manažerské účetnictví BK_MUC
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_5 Německý jazyk A5 BK_NJA_5
BK_NJA_6 Německý jazyk A6 BK_NJA_6
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_NJPB_1 Německý jazyk - pokročilí B1 BK_NJPB_1
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OOP Objektově orientované programování BK_OOP
BK_OOPr_1 Občanské a obchodní právo 1 BK_OOPr_1
BK_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 BK_OOPr_2
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSP
BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA
BK_PaM Politika a média BK_PaM
BK_PES Právo ES BK_PES
BK_PFi Provozní financování BK_PFi
BK_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BK_PFO_1
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFP_2
BK_PIPr Počítačové a informační právo BK_PIPr
BK_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 BK_PIS_2
BK_PJC Programování v jazyce C++ BK_PJC
BK_PM Projektový management BK_PM
BK_Pol Politologie BK_Pol
BK_Pol_1 Politologie 1 BK_Pol_1
BK_Pol_2 Politologie 2 BK_Pol_2
BK_PoPR Pojištění podnikatelských rizik BK_PoPR
BK_PoPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BK_PoPR_1
BK_PoPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BK_PoPR_2
BK_POS Principy operačních systémů BK_POS
BK_Po_1 Pojišťovnictví 1 BK_Po_1
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PP Penzijní připojištění BK_PP
BK_PPEU Podnikatelské projekty v EU BK_PPEU
BK_PPM Podnikový a personální management BK_PPM
BK_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BK_PPM_1
BK_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BK_PPM_2
BK_PPr Pracovní právo BK_PPr
BK_Prg Programování BK_Prg
BK_PrP Principy počítačů BK_PrP
BK_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 BK_PrW_1
BK_PSEP Prameny a systém evropského práva BK_PSEP
BK_PSi Počítačové sítě BK_PSi
BK_Psy Psychologie BK_Psy
BK_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BK_PS_1
BK_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BK_PS_2
BK_PT Prezentační techniky BK_PT
BK_PW_2 Programování pro MS Windows 2 BK_PW_2
BK_RD Relační databáze BK_RD
BK_ReK Regionální ekonomika BK_ReK
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RiJ Řízení jakosti BK_RiJ
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RLZ Řízení lidských zdrojů BK_RLZ
BK_RP Ročníkový projekt BK_RP
BK_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BK_RRV_1
BK_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BK_RRV_2
BK_RVZ Řízení vztahů se zákazníky BK_RVZ
BK_RVZ_1 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 1 BK_RVZ_1
BK_SDK Sociální dovednosti a komunikace BK_SDK
BK_SJB_1 Španělský jazyk B1 BK_SJB_1
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_SJB_4 Španělský jazyk B4 BK_SJB_4
BK_SJZB_1 Španělský jazyk - začátečníci B1 BK_SJZB_1
BK_SMV Sociologie mezilidských vztahů BK_SMV
BK_Soc Sociologie BK_Soc
BK_SoP Sociální pojištění BK_SoP
BK_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy BK_SPD
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SPrA_1 Správní právo A1 BK_SPrA_1
BK_SPrA_2 Správní právo A2 BK_SPrA_2
BK_SPrA_3 Správní právo A3 BK_SPrA_3
BK_SPr_1 Správní právo 1 BK_SPr_1
BK_SPV Sociologické poznání a výzkum BK_SPV
BK_SSP Systémy sociálního pojištění BK_SSP
BK_SSt Sociální statistika BK_SSt
BK_StA_1 Statistika A1 BK_StA_1
BK_StA_2 Statistika A2 BK_StA_2
BK_StB Statistika B BK_StB
BK_STVR_1 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 1 BK_STVR_1
BK_STVR_2 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 2 BK_STVR_2
BK_St_1 Statistika 1 BK_St_1
BK_St_2 Statistika 2 BK_St_2
BK_SUS Správní a ústavní soudnictví BK_SUS
BK_SVR_1 Soustava veřejných rozpočtů 1 BK_SVR_1
BK_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS BK_TPA
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_TWS Tvorba webových stránek BK_TWS
BK_UcFi Účetnictví ve finančních institucích BK_UcFi
BK_UcM Účetnictví měst a obcí BK_UcM
BK_UcPo Účetnictví pojišťoven BK_UcPo
BK_UDS Úvod do databázových systémů BK_UDS
BK_UIBa Úvod do investičního bankovnictví BK_UIBa
BK_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví BK_UKBa
BK_UMar Úvod do marketingu BK_UMar
BK_UNX Úvod do Unixu BK_UNX
BK_UP Účetní praktikum BK_UP
BK_UPF Úvod do podnikových financí BK_UPF
BK_UPg Úvod do programování BK_UPg
BK_UPo Úvod do pojištění a pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Ústavní právo BK_UPr
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VeP_2 Veřejné politiky 2 BK_VeP_2
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VIA Vývoj internetových aplikací BK_VIA
BK_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BK_VK
BK_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BK_VSEU_1
BK_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 BK_VSEU_2
BK_VSS Volební stranický systém ČR BK_VSS
BK_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BK_VSSV_1
BK_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BK_VSSV_2
BK_VTE Vnitřní trh ES/EU BK_VTE
BK_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BK_VVSC_1
BK_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BK_VVSC_2
BK_ZdP Zdanění příjmů BK_ZdP
BK_ZFBT Základy finančních a bankovních teorií BK_ZFBT
BK_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BK_ZFP_1
BK_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BK_ZFP_2
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZP Základy práva BK_ZP
BK_ZPo Zprostředkovatelé pojištění BK_ZPo
BK_ZPr Základy práva BK_ZPr
BK_ZPt_1 Základy politologie 1 BK_ZPt_1
BK_ZPt_2 Základy politologie 2 BK_ZPt_2
BK_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BK_ZR
BK_ZSP Základy sociologie a psychologie BK_ZSP
BK_ZsPr Zástavní právo BK_ZsPr
BK_ZStM Základy statistických metod BK_ZStM
BK_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BK_ZTPB
BK_ZUc Základy účetnictví BK_ZUc
BK_ZVF Základy veřejných financí BK_ZVF
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_AAJ_1 Anglický jazyk AA1 BP_AAJ_1
BP_AAJ_2 Anglický jazyk AA2 BP_AAJ_2
BP_ADS Algoritmy a datové struktury BP_ADS
BP_AFI Audit finančních institucí BP_AFI
BP_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru BP_AFPV
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_6 Anglický jazyk A6 BP_AJA_6
BP_AJZB_1 Anglický jazyk - začátečníci B1 BP_AJZB_1
BP_AJZB_4 Anglický jazyk - začátečníci B4 BP_AJZB_4
BP_ASA Aplikační software A BP_ASA
BP_ASB Aplikační software B BP_ASB
BP_AUS Administrace UNIXu a sítí BP_AUS
BP_Ba Bankovnictví BP_Ba
BP_Ba_1 Bankovnictví 1 BP_Ba_1
BP_Ba_2 Bankovnictví 2 BP_Ba_2
BP_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeAI_1
BP_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeFF_1
BP_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeRP_1
BP_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeVS_1
BP_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSe_1
BP_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BP_BSe_2
BP_CBa Centrální bankovnictví BP_CBa
BP_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci BP_CjMK
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_Cn Controlling BP_Cn
BP_CP Civilní proces BP_CP
BP_CPS Český politický systém BP_CPS
BP_CREU Česká republika a EU BP_CREU
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_Dem Demografie BP_Dem
BP_DNP Design a nástroje prezentace informací BP_DNP
BP_DSCR Daňový systém ČR BP_DSCR
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BP_EBF_2
BP_EMPr Evropské a mezinárodní právo BP_EMPr
BP_EPS Evropské politické systémy BP_EPS
BP_ER Euroregiony BP_ER
BP_ES Expertní systémy BP_ES
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BP_EVS_2
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FBPr_2 Finanční a bankovní právo 2 BP_FBPr_2
BP_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 BP_FDPr_2
BP_FIM Finanční a investiční matematika BP_FIM
BP_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BP_FIM_2
BP_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika BP_FIPM
BP_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BP_FJB_4
BP_FJPB_1 Francouzský jazyk - pokročilí B1 BP_FJPB_1
BP_FJZB_1 Francouzský jazyk - začátečníci B1 BP_FJZB_1
BP_FJZB_4 Francouzský jazyk - začátečníci B4 BP_FJZB_4
BP_FP Fundraising v politice BP_FP
BP_FPr Finanční právo BP_FPr
BP_FUc Finanční účetnictví BP_FUc
BP_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BP_FUc_1
BP_FUc_2 Finanční účetnictví 2 BP_FUc_2
BP_IB International Business BP_IB
BP_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BP_IBa_4
BP_IW Internationale Wirtschaft BP_IW
BP_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BP_KBa_4
BP_KSF Úloha kohézních a strukturálních fondů EU BP_KSF
BP_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice BP_LZ
BP_MaA_1 Matematika A1 BP_MaA_1
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
BP_MaE Makroekonomie BP_MaE
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_MiE Mikroekonomie BP_MiE
BP_MIS Manažerské informační systémy BP_MIS
BP_MOV Mezinárodní obchodní vztahy BP_MOV
BP_MuC Manažerské účetnictví BP_MuC
BP_NJA_1 Německý jazyk A1 BP_NJA_1
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_3 Německý jazyk A3 BP_NJA_3
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_6 Německý jazyk A6 BP_NJA_6
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_NJPB_4 Německý jazyk - pokročilý B4 BP_NJPB_4
BP_NJZB_1 Německý jazyk - začátečníci B1 BP_NJZB_1
BP_NJZB_4 Německý jazyk - začátečníci B4 BP_NJZB_4
BP_OOP Objektově orientované programování BP_OOP
BP_OOPR_1 Občanské a obchodní právo 1 BP_OOPR_1
BP_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 BP_OOPr_2
BP_OP Odborná praxe BP_OP
BP_PaM Politika a média BP_PaM
BP_PES Právo ES BP_PES
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PiPr Počítačové a informační právo BP_PiPr
BP_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 BP_PIS_2
BP_PJC Programování v jazyce C BP_PJC
BP_PM Projektový management BP_PM
BP_Pol Politologie BP_Pol
BP_Pol_2 Politologie 2 BP_Pol_2
BP_PoPR Pojištění podnikatelských rizik BP_PoPR
BP_POR Pojištění občanských rizik BP_POR
BP_PPEU Podnikatelské projekty v EU BP_PPEU
BP_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BP_PPM_1
BP_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BP_PPM_2
BP_PPr Pracovní právo BP_PPr
BP_Prg Programování BP_Prg
BP_PrP Principy počítačů BP_PrP
BP_PSEP Prameny a systém evropského práva BP_PSEP
BP_PSi Počítačové sítě BP_PSi
BP_Psy Psychologie BP_Psy
BP_Psy_A Psychologie A BP_Psy_A
BP_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BP_PS_2
BP_PT Prezentační techniky BP_PT
BP_RD Relační databáze BP_RD
BP_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BP_RgD
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJZB_4 Ruský jazyk - začátečníci B4 BP_RJZB_4
BP_RLZ Řízení lidských zdrojů BP_RLZ
BP_RP Ročníkový projekt BP_RP
BP_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BP_RRV_1
BP_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BP_RRV_2
BP_RVZ_1 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 1 BP_RVZ_1
BP_SDK Sociální dovednosti a komunikace BP_SDK
BP_SJB_1 Španělský jazyk B1 BP_SJB_1
BP_SJB_2 Španělský jazyk B2 BP_SJB_2
BP_SJB_4 Španělský jazyk B4 BP_SJB_4
BP_SJZB_1 Španělský jazyk - začátečníci B1 BP_SJZB_1
BP_SJZB_2 Španělský jazyk - začátečníci B2 BP_SJZB_2
BP_SJZB_4 Španělský jazyk - začátečníci B4 BP_SJZB_4
BP_Soc Sociologie BP_Soc
BP_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka veřejné správy BP_SPD
BP_SPr Správní právo BP_SPr
BP_SPrA_1 Správní právo A1 BP_SPrA_1
BP_SPrA_3 Správní právo A3 BP_SPrA_3
BP_SPr_1 Správní právo 1 BP_SPr_1
BP_SPV Sociologické poznání a výzkum BP_SPV
BP_SSP Systémy sociálního pojištění BP_SSP
BP_SSt Sociální statistika BP_SSt
BP_StA_1 Statistika A1 BP_StA_1
BP_StA_2 Statistika A2 BP_StA_2
BP_STVR_2 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 2 BP_STVR_2
BP_St_1 Statistika 1 BP_St_1
BP_St_2 Statistika 2 BP_St_2
BP_SUS Správní a ústavní soudnictví BP_SUS
BP_SVR_1 Soustava veřejných rozpočtů 1 BP_SVR_1
BP_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS BP_TPA
BP_TPr Trestní právo BP_TPr
BP_TWS Tvorba webových stránek BP_TWS
BP_UcFI Účetnictví ve finančních institucích BP_UcFI
BP_UcM Účetnictví měst a obcí BP_UcM
BP_UIBa Úvod do investičního bankovnictví BP_UIBa
BP_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví BP_UKBa
BP_UMar Úvod do marketingu BP_UMar
BP_UNX Úvod do Unixu BP_UNX
BP_UP Účetní praktikum BP_UP
BP_UPF Úvod do podnikových financí BP_UPF
BP_UPg Úvod do programování BP_UPg
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_UPr Ústavní právo BP_UPr
BP_VeP_1 Veřejné politiky 1 BP_VeP_1
BP_VeP_2 Veřejné politiky 2 BP_VeP_2
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VF_1 Veřejné finance 1 BP_VF_1
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VIA Vývoj internetových aplikací BP_VIA
BP_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BP_VSEU_1
BP_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 BP_VSEU_2
BP_VSS Volební a stranické systémy BP_VSS
BP_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BP_VSSV_1
BP_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BP_VSSV_2
BP_VSt Volební studia BP_VSt
BP_VTE Vnitřní trh ES/EU BP_VTE
BP_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BP_VVSC_1
BP_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BP_VVSC_2
BP_ZdP Zdanění příjmů BP_ZdP
BP_ZFBT Základy finančních a bankovních teorií BP_ZFBT
BP_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BP_ZFP_1
BP_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BP_ZFP_2
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZL Základy logiky BP_ZL
BP_ZMar Základy marketingu BP_ZMar
BP_ZPr Základy práva BP_ZPr
BP_ZPt_1 Základy politologie 1 BP_ZPt_1
BP_ZPt_2 Základy politologie 2 BP_ZPt_2
BP_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BP_ZR
BP_ZSP Základy sociologie a psychologie BP_ZSP
BP_ZStM Základy statistických metod BP_ZStM
BP_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BP_ZTPB
BP_ZUc Základy účetnictví BP_ZUc
BP_ZVF Základy veřejných financí BP_ZVF
BP_ZZP Založení a zánik podniku BP_ZZP
C_AJA_2 Anglický jazyk A2 C_AJA_2
C_ASB Aplikační software B C_ASB
C_BSe_1 Bakalářský seminář 1 C_BSe_1
C_CP Civilní proces C_CP
C_DD_2 Dějiny diplomacie 2 C_DD_2
C_DTP Daňová teorie a politika C_DTP
C_EMPr Evropské a mezinárodní právo C_EMPr
C_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 C_EVS_2
C_Fuc_1 Finanční účetnictví 1 C_Fuc_1
C_Fuc_2 Finanční účetnictví 2 C_Fuc_2
C_MaB_1 Matematika B1 C_MaB_1
C_MaB_2 Matematika B2 C_MaB_2
C_MaE Makroekonomie C_MaE
C_OOPR_1 Občanské a obchodní právo 1 C_OOPR_1
C_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 C_OOPr_2
C_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 C_PFP_2
C_Psy Psychologie C_Psy
C_PT Prezentační techniky C_PT
C_RRV_2 Region a regionální vědy 2 C_RRV_2
C_SPrA_1 Správní právo A1 C_SPrA_1
C_SPV Sociologické poznání a výzkum C_SPV
C_St_1 Statistika A1 C_St_1
C_TPr Trestní právo C_TPr
C_UcM Účetnictví měst a obcí C_UcM
C_UPF Úvod do podnikových financí C_UPF
C_UPo Úvod do pojišťovnictví C_UPo
C_Upr Ústavní právo C_Upr
C_VeP_1 Veřejné politiky 1 C_VeP_1
C_VET Vývoj ekonomických teorií C_VET
C_VF_2 Veřejné finance 2 C_VF_2
C_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 C_VSEU_1
C_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 C_VSEU_2
C_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 C_VSSV_1
C_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 C_VSSV_2
C_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 C_VVSC_2
C_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 C_ZFP_1
C_ZPt_1 Základy politologie 1 C_ZPt_1
C_ZPt_2 Základy politologie 2 C_ZPt_2
C_ZStM Základy statistických metod C_ZStM
C_Zuc Základy účetnictví C_Zuc
E_Ba Banking E_Ba
E_CFL Czech as Foreign Language E_CFL
E_Ek_aj Ekonomika E_Ek_aj
E_Ek_nj Ekonomika E_Ek_nj
E_ESP Economic and Structural Policy E_ESP
E_Gabriel E-learning, cvičný předmět Ing. Irena Gabrielová E_Gabriel
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
E_IB International Business I E_IB
E_IF International Finance E_IF
E_MAE Macroeconomics E_MAE
E_MIE Microeconomics E_MIE
E_RD Regional Development E_RD
E_Test_Gab E-learning, cvičný předmět Ing. Irena Gabrielová E_Test_Gab
E_Test_Kov E-learning, cvičný předmět Jana Kovářová E_Test_Kov
E_Test_Mik E-learning, cvičný předmět Mgr. Martin Mikuláš E_Test_Mik
E_Test_Tor E-learning, cvičný předmět Ing. Carlos Torres Alvarado, Ph.D. E_Test_Tor
Ni_Fj_3 Francouzský jazyk 3 Ni_Fj_3
Ni_FJ_4 Francouzský jazyk 4 Ni_FJ_4
NK_AJ_1 Anglický jazyk 1 NK_AJ_1
NK_AJ_2 Anglický jazyk 2 NK_AJ_2
NK_AJ_3 Anglický jazyk 3 NK_AJ_3
NK_AJ_4 Anglický jazyk 4 NK_AJ_4
NK_AM Aktuárské minimum NK_AM
NK_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů NK_AOMV
NK_AOVF Aktuální otázky veřejných financí NK_AOVF
NK_ARPS Alternativy reformy penzijního systému NK_ARPS
NK_BBO Burzy a burzovní operace NK_BBO
NK_Cn_I Controlling I NK_Cn_I
NK_DH Devizové hospodářství NK_DH
NK_DKP Diplomatická a konzulární praxe NK_DKP
NK_DSe_1 Diplomový seminář 1 NK_DSe_1
NK_DSe_2 Diplomový seminář 2 NK_DSe_2
NK_DSe_3 Diplomový seminář 3 NK_DSe_3
NK_DTDH Devizové trhy a devizové hospodářství NK_DTDH
NK_EIP Evropské integrační procesy NK_EIP
NK_EP Etika v podnikání NK_EP
NK_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven NK_ERP
NK_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb NK_ESFS
NK_ETFS Etika ve finančních službách NK_ETFS
NK_FA Fiskální a monetární aspekty VF NK_FA
NK_FA_2 Finanční analýza 2 NK_FA_2
NK_FCP Firemní cenová politika NK_FCP
NK_FD Finanční deriváty NK_FD
NK_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NK_FFP
NK_FI Finanční investování NK_FI
NK_FRP_1 Finační řízení podniku 1 NK_FRP_1
NK_FRP_2RR Finanční řízení podniku 2 (Řízení rizik 1) NK_FRP_2RR
NK_HP Hospodářská politika NK_HP
NK_IBa Investiční bankovnictví NK_IBa
NK_IB_I International Business I NK_IB_I
NK_IFI Informatika ve finančních institucích NK_IFI
NK_InB Inovace v bankovnictví NK_InB
NK_Inf Informatika NK_Inf
NK_IVS Informatika ve VS NK_IVS
NK_IW_I Internationale Wirtschaft I NK_IW_I
NK_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NK_KAFI
NK_KBaB Komerční bankovnictví B NK_KBaB
NK_KV Konkurz a vyrovnání NK_KV
NK_LS Logistické systémy NK_LS
NK_MaE_I Makroekonomie I NK_MaE_I
NK_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NK_MaEk_1
NK_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NK_MaEk_2
NK_ManFS Management ve finančních službách NK_ManFS
NK_Man_1 Management 1 NK_Man_1
NK_Man_2 Management 2 NK_Man_2
NK_MB_I Meždunarodnyj bizněs NK_MB_I
NK_MEI Mezinárodní ekonomická integrace NK_MEI
NK_MF Mezinárodní finance NK_MF
NK_MF_aj Mezinárodní finance_aj NK_MF_aj
NK_MFK Měnové a finanční krize NK_MFK
NK_MFS Marketing ve finančních službách NK_MFS
NK_MiE_I Mikroekonomie I NK_MiE_I
NK_MMO Marketing měst a obcí NK_MMO
NK_MnJ Management jakosti NK_MnJ
NK_MOPr Mezinárodní obchodní právo NK_MOPr
NK_MP Měnová politika NK_MP
NK_MsLd Místní správa v liberálních demokraciích NK_MsLd
NK_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 NK_MVP_1
NK_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 NK_MVP_2
NK_NJ_1 Německý jazyk 1 NK_NJ_1
NK_NJ_2 Německý jazyk 2 NK_NJ_2
NK_NJ_3 Německý jazyk 3 NK_NJ_3
NK_NJ_4 Německý jazyk 4 NK_NJ_4
NK_NP Neživotní pojištění NK_NP
NK_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku NK_ODOP
NK_OP Oceňování podniku NK_OP
NK_OPr Obchodní právo NK_OPr
NK_PAEI Právní aspekty evropské integrace NK_PAEI
NK_PCP Právo cenných papírů NK_PCP
NK_Pek Peněžní ekonomie a makroekonomické souvislosti NK_Pek
NK_PeR Personální řízení NK_PeR
NK_PoEU Pojišťovnictví v EU NK_PoEU
NK_PoP Pojistné podvody NK_PoP
NK_PPr_I Pracovní právo I NK_PPr_I
NK_PR Public Relations NK_PR
NK_PrDV Právo duševního vlastnictví NK_PrDV
NK_PrSZ Právo sociálního zabezpečení NK_PrSZ
NK_PrZP Právo životního prostředí NK_PrZP
NK_PSCR Penzijní systém v ČR NK_PSCR
NK_PZ Podnikání v zahraničí NK_PZ
NK_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy NK_RDFT
NK_RFR Řízení finančních rizik NK_RFR
NK_RJ_1 Ruský jazyk 1 NK_RJ_1
NK_RJ_2 Ruský jazyk 2 NK_RJ_2
NK_RJ_3 Ruský jazyk 3 NK_RJ_3
NK_RJ_4 Ruský jazyk 4 NK_RJ_4
NK_RR Řízení rizik NK_RR
NK_RRFS Řízení rizik ve finančních službách NK_RRFS
NK_SAS Spisová a archivní služba NK_SAS
NK_SFEU Strukturální fondy EU NK_SFEU
NK_SFT Soudobé finanční trhy NK_SFT
NK_SHO Sociologie hospodářské organizace NK_SHO
NK_SM Správa majetku NK_SM
NK_SNSP Práva k nemovitostem a stavební právo NK_SNSP
NK_SPr_I_2 Správní právo I 2 NK_SPr_I_2
NK_SPS Stranické a politické systémy NK_SPS
NK_SpSS Sociologické problémy soudobého světa NK_SpSS
NK_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě NK_SRJV
NK_SR_1 Správní řízení 1 NK_SR_1
NK_SR_2 Správní řízení 2 NK_SR_2
NK_SSZP Systémy sociálního a zdravotního pojištění NK_SSZP
NK_STFS_1 Současné teorie finančních služeb 1 NK_STFS_1
NK_STFS_2 Současné teorie finančních služeb 2 NK_STFS_2
NK_STS Specializované teritoriální studie NK_STS
NK_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 NK_SVR_I_1
NK_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 NK_SVR_I_2
NK_SVS Sociologie veřejné správy NK_SVS
NK_TVF_I Teorie veřejných financí I NK_TVF_I
NK_UcS_1 Účetní systémy 1 NK_UcS_1
NK_UcS_2 Účetní systémy 2 NK_UcS_2
NK_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NK_UMRP_1
NK_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NK_UMRP_2
NK_UsEs Ústavní systémy evropských států NK_UsEs
NK_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR NK_UVS
NK_VE_1 Veřejná ekonomika 1 NK_VE_1
NK_VE_2 Veřejná ekonomika 2 NK_VE_2
NK_VKTP Vybrané kapitoly z trestního práva NK_VKTP
NK_VSEZ Veřejná správa evropských zemí NK_VSEZ
NK_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NK_VSRR
NK_ZCP Zahraniční cenné papíry NK_ZCP
NK_ZInA Zahraniční investování A NK_ZInA
NK_ZInB Zahraniční investování B NK_ZInB
NK_ZP Životní pojištění NK_ZP
NP_AJ_2 Anglický jazyk 2 NP_AJ_2
NP_AJ_3 Anglický jazyk 3 NP_AJ_3
NP_AJ_4 Anglický jazyk 4 NP_AJ_4
NP_AM Aktuárské minimum NP_AM
NP_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů NP_AOMV
NP_AOVF Aktuální otázky veřejných financí NP_AOVF
NP_BBO Burzy a burzovní operace NP_BBO
NP_DKP Diplomatická a konzulární praxe NP_DKP
NP_DSe_1 Diplomový seminář 1 NP_DSe_1
NP_DSe_2 Diplomový seminář 2 NP_DSe_2
NP_DSe_3 Diplomový seminář 3 NP_DSe_3
NP_DTDH Devizové trhy a devizové hospodářství NP_DTDH
NP_EIP Evropské integrační procesy NP_EIP
NP_EP Etika v podnikání NP_EP
NP_ESt Ekonomická statistika NP_ESt
NP_EVS Ekonomika veřejného sektoru NP_EVS
NP_FA Fiskální a monetární aspekty VF NP_FA
NP_FCP Firemní cenová politika NP_FCP
NP_FD Finanční deriváty NP_FD
NP_FRP_2RR Finanční řízení podniku 2 (Řízení rizik 1) NP_FRP_2RR
NP_HP Hospodářská politika NP_HP
NP_IBa Investiční bankovnictví NP_IBa
NP_IB_I International Business I NP_IB_I
NP_InB Inovace v bankovnictví NP_InB
NP_Inf Informatika NP_Inf
NP_IW_I Internationale Wirtschaft I NP_IW_I
NP_KV Konkurz a vyrovnání NP_KV
NP_LS Logistické systémy NP_LS
NP_MaE_I Makroekonomie I NP_MaE_I
NP_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NP_MaEk_2
NP_ManFS Management ve finančních službách NP_ManFS
NP_Man_1 Management 1 NP_Man_1
NP_Man_2 Management 2 NP_Man_2
NP_MF Mezinárodní finance NP_MF
NP_MF_aj Mezinárodní finance_aj NP_MF_aj
NP_MMO Marketing měst a obcí NP_MMO
NP_MnJ Management jakosti NP_MnJ
NP_MOPr Mezinárodní obchodní právo NP_MOPr
NP_MsLd Místní správa v liberálních demokraciích NP_MsLd
NP_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 NP_MVP_2
NP_NJ_2 Německý jazyk 2 NP_NJ_2
NP_NJ_3 Německý jazyk 3 NP_NJ_3
NP_NJ_4 Německý jazyk 4 NP_NJ_4
NP_NP Neživotní pojištění NP_NP
NP_OP Oceňování podniku NP_OP
NP_OPr Obchodní právo NP_OPr
NP_PPr_I Pracovní právo I NP_PPr_I
NP_PR Public Relations NP_PR
NP_PrDV Právo duševního vlastnictví NP_PrDV
NP_PrZP Právo životního prostředí NP_PrZP
NP_PSCR Penzijní systém v ČR NP_PSCR
NP_PZ Podnikání v zahraničí NP_PZ
NP_RFR Řízení finančních rizik NP_RFR
NP_ROTS Reformy odvětví terciární sféry NP_ROTS
NP_RR Řízení rizik NP_RR
NP_SFEU Strukturální fondy EU NP_SFEU
NP_SFT Soudobé finanční trhy NP_SFT
NP_SM Správa majetku NP_SM
NP_SPS Stranické a politické systémy NP_SPS
NP_SpSS Sociologické problémy soudobého světa NP_SpSS
NP_SR_2 Správní řízení 2 NP_SR_2
NP_SSZP Systémy sociálního a zdravotního pojištění NP_SSZP
NP_STFS_2 Současné teorie finančních služeb 2 NP_STFS_2
NP_STS Specializované teritoriální studie NP_STS
NP_SVR Soustava veřejných rozpočtů ČR NP_SVR
NP_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 NP_SVR_I_2
NP_UCs_2 Účetní systémy 2 NP_UCs_2
NP_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NP_UMRP_1
NP_UsEs Ústavní systémy evropských států NP_UsEs
NP_VE_1 Veřejná ekonomika 1 NP_VE_1
NP_ZCP Zahraniční cenné papíry NP_ZCP
NP_ZInB Zahraniční investování B NP_ZInB
NP_ZP Životní pojištění NP_ZP
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.