Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2009 leto2009
Složky
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_2 Anglický jazyk V 2 B_AJV_2
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AJV_4 Anglický jazyk V 4 B_AJV_4
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_Aud Auditing B_Aud
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeAI_1
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeMK_1
B_BSePO_1 Bakalářský seminář 1 B_BSePO_1
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_CJc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_CJc_1
B_CJc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_CJc_2
B_CJc_4 Český jazyk pro cizince 4 B_CJc_4
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CjMK_B Český jazyk v marketingové komunikaci B B_CjMK_B
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_Cn Controlling B_Cn
B_CP Civilní proces B_CP
B_CPd České právní dějiny B_CPd
B_CPS Český politický systém B_CPS
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_DD_2 Dějiny diplomacie 2 B_DD_2
B_Dem Demografie B_Dem
B_DFi Dohled nad finančními institucemi B_DFi
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DNP Design a nástroje prezentace informací B_DNP
B_DPPF Dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy B_DPPF
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMasK Etika v masové komunikaci B_EMasK
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ES Expertní systémy B_ES
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 B_EVS_2
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FDPr Finanční a daňové právo B_FDPr
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FJB_2 Francouzský jazyk B 2 B_FJB_2
B_FJB_4 Francouzský jazyk B 4 B_FJB_4
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_2 Francouzský jazyk V 2 B_FJV_2
B_FJV_4 Francouzský jazyk V 4 B_FJV_4
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc Finanční účetnictví B_FUc
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_IB International Business B_IB
B_IBa_A1 Investiční bankovnictví A1 B_IBa_A1
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IJV_2 Italský jazyk V 2 B_IJV_2
B_IMa Investiční matematika B_IMa
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A1 B_KBa_A1
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KSF Úloha kohezního a strukturálních fondů EU B_KSF
B_MaA_1 Matematika A1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A3 B_MaA_3
B_MaB_1 Matematika B1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B2 B_MaB_2
B_MaE_I Makroekonomie I B_MaE_I
B_MAN_2 Management 2 B_MAN_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_MasK_2 Masová komunikace a prostředky 2 B_MasK_2
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_MEI Mezinárodní ekonomická integrace B_MEI
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE_I Mikroekonomie B_MiE_I
B_MOD Marketing obchodních dovedností B_MOD
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_2 Německý jazyk V 2 B_NJV_2
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_NJV_4 Německý jazyk V 4 B_NJV_4
B_NKD Nácvik komunikačních dovedností B_NKD
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 B_OOPr_2
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PA Praktická administrativa ve veřejné správě B_PA
B_Paj Prezentace v AJ B_Paj
B_PE Politický extremismus B_PE
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PIPr Počítačové a informační právo B_PIPr
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PM Projektový management B_PM
B_PMV Psychologie mezilidských vztahů B_PMV
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_PoO Pojištění osob B_PoO
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_PoT Pojistný trh B_PoT
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 B_PS_2
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_PVN Právní vztahy k nemovitostem B_PVN
B_RD Relační databáze B_RD
B_ReK Regionální ekonomika B_ReK
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_2 Ruský jazyk B 2 B_RJB_2
B_RJB_4 Ruský jazyk B 4 B_RJB_4
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_2 Ruský jazyk V 2 B_RJV_2
B_RJV_4 Ruský jazyk V 4 B_RJV_4
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RPr Rodinné právo B_RPr
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_RRV_2 Region a regionální vědy 2 B_RRV_2
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_RVZ_2 Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ_2
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_4 Španělský jazyk B 4 B_SJB_4
B_SJV_2 Španělský jazyk V 2 B_SJV_2
B_SJV_4 Španělský jazyk V 4 B_SJV_4
B_SM Simulace a modelování rozhodovacích procesů B_SM
B_SMaK_2 Struktura marketingových komunikací 2 B_SMaK_2
B_Soc Sociologie B_Soc
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_SPT Soudobé politické teorie B_SPT
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_SPVFi Sociologické poznání a výzkum ve finančních službách B_SPVFi
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UAFi Účetnictví a vnitřní audit bank a vybraných finančních institucí B_UAFi
B_UBa Úvod do bankovnictví B_UBa
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UcPr Účetní praktikum B_UcPr
B_UcVS Účetnictví veřejného sektoru B_UcVS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UIBa Úvod do investičního bankovnictví B_UIBa
B_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví B_UKBa
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_2 Veřejné finance 2 B_VF_2
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VVSEZ Vývoj veřejné správy v evropských zemích B_VVSEZ
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_ZDP Zdanění příjmů B_ZDP
B_ZdPo Zdravotní pojištění B_ZdPo
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSo Zajištění a soupojištění B_ZSo
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZsPr Zástavní právo B_ZsPr
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
C_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A C_CjMK_A
C_CjMK_B Český jazyk v marketingové komunikaci B C_CjMK_B
C_ZTPP Základy tvorby psaných projevů C_ZTPP
DB_Adv Advertising DB_Adv
DB_CT Critical Thinking DB_CT
DB_ETP Ethics: Theory and Practise DB_ETP
DB_FO Financing Organisations DB_FO
DB_IL International Law DB_IL
DB_PM Project Management DB_PM
DM_BP Business Policy DM_BP
DM_HPO High Performance Organizations DM_HPO
DM_HRM Human Resource Management DM_HRM
DM_IB International Business DM_IB
DM_LSGE Legal Systems in a Global Economy DM_LSGE
DM_MA Management Accounting DM_MA
DM_MCRM Managerial Communication and Research Methods DM_MCRM
DM_MIS Management Information Systems DM_MIS
DM_MM Management Marketing DM_MM
DM_QMM Quantitative Methods for Managers DM_QMM
E_CCE Creative&Competitive Enterprise E_CCE
E_CIEI Current Issues in European Integration E_CIEI
E_CzL Czech language E_CzL
E_DiV DiV Anketa 2009 E_DiV
EQ_TDSO Tvorba distanční studijní opory na VŠFS EQ_TDSO
E_SEP Structural & Economic Policy E_SEP
E_test_gab E-learning, cvičný předmět Ing. Irena Gabrielová E_test_gab
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
N_AM Asset management N_AM
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
N_AOVF Aktuální otázky veřejných financí N_AOVF
N_APaS Aplikovaná psychologie a sociologie N_APaS
N_ASRP Aplikační software v řízení podniku N_ASRP
N_ASVS Aplikační software ve veřejné správě N_ASVS
N_BIS Bezpečnost IS N_BIS
N_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 N_Cjc_2
N_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 N_Cjc_4
N_Dem Demografie N_Dem
N_DH Devizové hospodářství N_DH
N_DSeAI_1 Diplomový seminář 1 N_DSeAI_1
N_DSeFF_1 Diplomový seminář 1 N_DSeFF_1
N_DSePO_1 Diplomový seminář 1 N_DSePO_1
N_DSeRP_1 Diplomový seminář 1 N_DSeRP_1
N_DSeVS_1 Diplomový seminář 1 N_DSeVS_1
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_EIP Evropské integrační procesy N_EIP
N_EK Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy) N_EK
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERFS Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb N_ERFS
N_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven N_ERP
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 N_ERP_2
N_EtPo Etika v pojišťovnictví N_EtPo
N_EtVS Etika ve VS N_EtVS
N_FAFT Fúze, akvizice na finančních trzích N_FAFT
N_FCP Firemní cenová politika N_FCP
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FEU Fondy EU a jejich čerpání N_FEU
N_FJV_1 Francouzský jazyk V1 N_FJV_1
N_FK_nj Firemní komunikace v německém jazyce N_FK_nj
N_FK_nj_II Firemní komunikace v německém jazyce II N_FK_nj_II
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IFI Informatika ve finančních institucích N_IFI
N_InB Inovace v bankovnictví N_InB
N_IR Insolvenční řízení N_IR
N_KAFI Kontrola a audit ve fin. institucích N_KAFI
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_LiPU_A Likvidace pojistných událostí N_LiPU_A
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaE_II Makroekonomie II N_MaE_II
N_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 N_MaEk_2
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMP Matematické modely v pojišťovnictví N_MaMP
N_MaN_1 Management 1 N_MaN_1
N_MarFs Marketing ve finančních službách N_MarFs
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MFT Moderní finanční trhy N_MFT
N_MiE_I Mikroekonomie I N_MiE_I
N_MiE_II Mikroekonomie II N_MiE_II
N_MME Mezinárodní monetární ekonomie N_MME
N_MMO Marketing měst a obcí N_MMO
N_MnJ Management jakosti N_MnJ
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MPo Marketing v pojišťovnictví N_MPo
N_MRP_1 Marketingové řízení podniku 1 N_MRP_1
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_MTP_1 Měnová teorie a politika 1 N_MTP_1
N_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 N_MVP_1
N_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 N_MVP_2
N_MVS Management ve veřejné správě N_MVS
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_2 Německý jazyk 2 N_NJ_2
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku N_ODOP
N_OdPr Obchodní právo N_OdPr
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI_1 Oceňování finančních investic 1 N_OFI_1
N_OFI_2 Oceňování finančních investic 2 N_OFI_2
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPAI Oceňování podniku N_OPAI
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PD_aj Prezentační dovednosti v AJ N_PD_aj
N_PD_nj Prezentační dovednosti v NJ N_PD_nj
N_PIS Projektování informačních systémů N_PIS
N_PM Personální management N_PM
N_PR Public relations N_PR
N_PrDV Právo duševního vlastnictví N_PrDV
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PTP Pojistná teorie a politika N_PTP
N_PVN Právní vztahy k nemovitostem N_PVN
N_RDP Regulace a dohled v pojišťovnictví N_RDP
N_ReVR Reforma veřejných rozpočtů v ČR N_ReVR
N_RJ_1 Ruský jazyk 1 N_RJ_1
N_RJ_2 Ruský jazyk 2 N_RJ_2
N_RJ_4 Ruský jazyk 4 N_RJ_4
N_RKVS Řízení kvality ve VS N_RKVS
N_RRFS Řízení rizik ve finančních službách N_RRFS
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RVD Řízení veřejného dluhu N_RVD
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SMRP Simulace a modelování rozhodovacích procesů N_SMRP
N_SpSS Sociologické problémy soudobého světa N_SpSS
N_SSPo Sociální a soukromé pojištění N_SSPo
N_SSZP Systémy sociálního a zdravotního pojištění N_SSZP
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_StRP_2 Strategické řízení podniku 2 N_StRP_2
N_SV Správní věda N_SV
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 N_SVR_I_2
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_TPS Teorie penzijních systémů N_TPS
N_TVeF Teorie veřejných financí N_TVeF
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UcS_2 Účetní systémy 2 N_UcS_2
N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace N_UMRO
N_UsEs Ústavní systémy evropských států N_UsEs
N_UsVs Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UsVs
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_ZCP Zahraniční cenné papíry N_ZCP
N_ZDTP Základy daňové teorie a politiky N_ZDTP
N_Zin_B Zahraniční investování B N_Zin_B
N_ZMF Základy mezinárodních financí N_ZMF
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.