Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2011 leto2011
Složky
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
B_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru B_AFPV
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_2 Anglický jazyk V 2 B_AJV_2
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AJV_4 Anglický jazyk V 4 B_AJV_4
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_Aud Auditing B_Aud
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BPAI_2 Bakalářský projekt 2 B_BPAI_2
B_BPFF_1 Bakalářský projekt 1 B_BPFF_1
B_BPFF_2 Bakalářský projekt 2 B_BPFF_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt 2 B_BPMK_2
B_BPPO_2 Bakalářský projekt 2 B_BPPO_2
B_BPRP_1 Bakalářský projekt 1 B_BPRP_1
B_BPRP_2 Bakalářský projekt 2 B_BPRP_2
B_BPVS_1 Bakalářský projekt 1 B_BPVS_1
B_BPVS_2 Bakalářský projekt 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář B_BSeBA
B_BSeMK Bakalářský seminář B_BSeMK
B_BSePO Bakalářský seminář B_BSePO
B_BSeRP Bakalářský seminář B_BSeRP
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS Bakalářský seminář B_BSeVS
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_CjC_1 Český jazyk pro cizince 1 B_CjC_1
B_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_Cjc_2
B_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 B_Cjc_3
B_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 B_Cjc_4
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_Cn Controlling B_Cn
B_CP Civilní proces B_CP
B_CPS Český politický systém B_CPS
B_DBa Dějiny bankovnictví B_DBa
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_DD_2 Dějiny diplomacie 2 B_DD_2
B_Dem Demografie B_Dem
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMasK Etika v masové komunikaci B_EMasK
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ESP Evropské soutěžní právo B_ESP
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_EVS Ekonomika veřejného sektoru B_EVS
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FA_1 Finanční analýza 1 B_FA_1
B_FDPr Finanční a daňové právo B_FDPr
B_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 B_FDPr_2
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FJB_2 Francouzský jazyk B 2 B_FJB_2
B_FJB_4 Francouzský jazyk B 4 B_FJB_4
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_2 Francouzský jazyk V 2 B_FJV_2
B_FJV_4 Francouzský jazyk V 4 B_FJV_4
B_FRPR Finanční a rozpočtové právo B_FRPR
B_FUc Finanční účetnictví B_FUc
B_FUc_A Finanční účetnictví B_FUc_A
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_IB International Business B_IB
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A 1 B_KBa_A1
B_KBa_A2 Komerční bankovnictví A 2 B_KBa_A2
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 B_KBa_2
B_LiPU Likvidace pojistných událostí B_LiPU
B_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice B_LZ
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A 2 B_MaA_2
B_MaBd_2 Opakování základů matematiky 2 B_MaBd_2
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B 2 B_MaB_2
B_MaE_I Makroekonomie I B_MaE_I
B_MAN_1 Management 1 B_MAN_1
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_MFS Marketing finančních služeb B_MFS
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE_I Mikroekonomie I B_MiE_I
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MOD Marketing obchodních dovedností B_MOD
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu B_MRZO
B_MVT Metody výzkumu trhu B_MVT
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_2 Německý jazyk V 2 B_NJV_2
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_NJV_4 Německý jazyk V 4 B_NJV_4
B_NKD Nácvik komunikačních dovedností B_NKD
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 B_OOPr_2
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PA Praktická administrativa B_PA
B_PBF Peníze, banky a finanční trhy B_PBF
B_PE Politický extremismus B_PE
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PiPr Počítačové a informační právo B_PiPr
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_PMV Psychologie mezilidských vztahů B_PMV
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_PoO Pojištění osob B_PoO
B_PoPr_2 Pojistné právo 2 B_PoPr_2
B_PoP_2 Pojištění a pojišťovnictví 2 B_PoP_2
B_POR Pojištění občanských rizik B_POR
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_PoT Pojistný trh B_PoT
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PrEUb Právo EU v bankovnictví B_PrEUb
B_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví B_PrEUp
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_PSEP Prameny a systém evropského práva B_PSEP
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 B_PS_2
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_PVN Právní vztahy k nemovitostem B_PVN
B_RD Relační databáze B_RD
B_RDBS Regulace a dohled nad poskytovateli bankovních a investičních služeb B_RDBS
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_2 Ruský jazyk B 2 B_RJB_2
B_RJB_4 Ruský jazyk B 4 B_RJB_4
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_2 Ruský jazyk V 2 B_RJV_2
B_RJV_4 Ruský jazyk V 4 B_RJV_4
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_RRV_2 Region a regionální vědy 2 B_RRV_2
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_1 Španělský jazyk B 1 B_SJB_1
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_4 Španělský jazyk B 4 B_SJB_4
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_2 Španělský jazyk V 2 B_SJV_2
B_SJV_4 Španělský jazyk V 4 B_SJV_4
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací 1 B_SMaK_1
B_SMaK_2 Struktura marketingových komunikací 2 B_SMaK_2
B_Soc Sociologie B_Soc
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_Soc_B2 Sociologie B 2 B_Soc_B2
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPR_3 Správní právo 3 B_SPR_3
B_SPr_4 Správní právo 4 B_SPr_4
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPT Soudobé politické teorie B_SPT
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_SPVFi Sociologické poznání a výzkum ve finančních službách B_SPVFi
B_SSP Systémy sociálního pojištění B_SSP
B_SSt Sociální statistika B_SSt
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_SZCR Sociální zabezpečení v ČR B_SZCR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_Uab Účetnictví a vnitřní audit bank B_Uab
B_UAFi Účetnictví a vnitřní audit bank a vybraných finančních institucí B_UAFi
B_Uc_A1 Účetnictví A 1 B_Uc_A1
B_Uc_A2 Účetnictví A 2 B_Uc_A2
B_Uc_B Účetnictví B B_Uc_B
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UcPr Účetní praktikum B_UcPr
B_UcVS Účetnictví veřejného sektoru B_UcVS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UIBa Úvod do investičního bankovnictví B_UIBa
B_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví B_UKBa
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPF_A Úvod do podnikových financí A B_UPF_A
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_USoP Úvod do sociální politiky B_USoP
B_USP Úvod do sociální politiky B_USP
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VEP Veřejné politiky B_VEP
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_A Veřejné finance A B_VF_A
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VT Vedení týmů a týmová práce B_VT
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VVSEZ Vývoj veřejné správy v evropských zemích B_VVSEZ
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZdPo Zdravotní pojištění B_ZdPo
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_Zmar Základy marketingu B_Zmar
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZsPr Zástavní právo B_ZsPr
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
DB_CT Critical Thinking DB_CT
DB_EC English Composition DB_EC
DB_EOC The Effective Organization Communication DB_EOC
DB_ETP Ethics: Theory and Practise DB_ETP
DB_FPM Fundamentals of Project Management DB_FPM
DB_WP Writing for the Professions DB_WP
D_DH Derivátový Hedging D_DH
DM_AM Applied Marketing DM_AM
DM_AME Applied Managerial Economics DM_AME
DM_BCRM Business Communications and Research Methods DM_BCRM
DM_BS Business Strategy DM_BS
DM_EBM Essentials of Business Management DM_EBM
DM_EFI Evaluating Financial Information DM_EFI
D_MFV Mezinárodní finanční vztahy D_MFV
DM_LGB Law for Global Business DM_LGB
DM_MT Managing with Technology DM_MT
DM_PMP Project Management and Priorization DM_PMP
DM_PRMM Public relations and Media Management DM_PRMM
D_MRFR Metody řízení finančních rizik D_MRFR
DM_SFM Strategic Financial Management DM_SFM
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_RSFT Regulace a selhání finančních trhů D_RSFT
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
E_Ba Banking E_Ba
E_CCE Creative & Competitive Enterprise E_CCE
E_CIEI Current Issues in European Integration E_CIEI
E_CzL Czech language E_CzL
E_Eng English Language E_Eng
E_IF International Finance E_IF
E_MaE Macroeconomics E_MaE
EQ_B_AS_1 Archivace EQUIP - Aplikační software 1 EQ_B_AS_1
EQ_B_AS_2 Archivace EQUIP - Aplikační software 2 EQ_B_AS_2
EQ_B_Ba Archivace EQUIP - Bankovnictví EQ_B_Ba
EQ_B_BSe Archivace EQUIP - Bakalářský seminář EQ_B_BSe
EQ_B_EATH Archivace EQUIP - Ekonomické aplikace teorie her EQ_B_EATH
EQ_B_FAP Archivace EQUIP - Finanční analýza podniku EQ_B_FAP
EQ_B_PF_A1 Archivace EQUIP - Podnikové finance A1 EQ_B_PF_A1
EQ_B_PJC Archivace EQUIP - Programování v jazyce C EQ_B_PJC
EQ_B_PoP Archivace EQUIP - Podpora prodeje EQ_B_PoP
EQ_B_RVZ Archivace EQUIP - Řízení vztahů se zákazníky EQ_B_RVZ
EQ_B_Soc_B Archivace EQUIP - Sociologie B2 EQ_B_Soc_B
EQ_B_Uc_B Archivace EQUIP - Účetnictví B EQ_B_Uc_B
EQ_B_VeP Archivace EQUIP - Veřejné politiky EQ_B_VeP
EQ_B_VET Archivace EQUIP - Vývoj ekonomických teorií EQ_B_VET
EQ_B_VyMe Archivace EQUIP - Vývoj médií EQ_B_VyMe
EQ_B_ZEPr Archivace EQUIP - Základy evropského práva EQ_B_ZEPr
EQ_B_ZFP Archivace EQUIP - Zdroje financování podniku EQ_B_ZFP
EQ_B_ZPr Archivace EQUIP - Základy práva EQ_B_ZPr
EQ_B_ZPt Archivace EQUIP - Základy politologie EQ_B_ZPt
EQ_B_ZStM Archivace EQUIP - Základy statistických metod EQ_B_ZStM
EQ_N_DS Archivace EQUIP - Databázové systémy EQ_N_DS
EQ_N_DSe Archivace EQUIP - Diplomový seminář EQ_N_DSe
EQ_N_ER Archivace EQUIP - Euroregiony EQ_N_ER
EQ_N_OP Archivace EQUIP - Oceňování podniku EQ_N_OP
EQ_N_SFT Archivace EQUIP - Soubobé finanční trhy EQ_N_SFT
EQ_N_STFS Archivace EQUIP - Současné teorie finančních služeb EQ_N_STFS
EQ_N_THM Archivace EQUIP - Teorie her pro manažery EQ_N_THM
N_AAJ_1 Anglický jazyk 1 N_AAJ_1
N_AAJ_2 Anglický jazyk 2 N_AAJ_2
N_AAJ_4 Anglický jazyk 4 N_AAJ_4
NA_AS_1 Accounting Systems 1 NA_AS_1
NA_AS_2 Accounting Systems 2 NA_AS_2
NA_CFM Corporate Finance Management NA_CFM
NA_CIM Change & Innovation Management NA_CIM
NA_DSeBM Diploma Seminar NA_DSeBM
NA_IB International Business NA_IB
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
N_AM Asset management N_AM
NA_MaE_II Macroeconomics II NA_MaE_II
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
NA_MiE_II Microeconomics II NA_MiE_II
N_AOEP Aktuální otázky evropského práva N_AOEP
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
NA_PM Project Management NA_PM
NA_RMCM Role of Managers in Company Management NA_RMCM
NA_SM Strategic Management NA_SM
N_ASVS Aplikační software ve veřejné správě N_ASVS
N_BIS Bezpečnost IS N_BIS
N_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 N_Cjc_2
N_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 N_Cjc_4
N_Cn_A Controlling A N_Cn_A
N_Cn_B Controlling B N_Cn_B
N_Cn_I Controlling I N_Cn_I
N_Dem_B Demografie B N_Dem_B
N_DH Devizové hospodářství N_DH
N_DPAI_2 Diplomový projekt 2 N_DPAI_2
N_DPFF_2 Diplomový projekt 2 N_DPFF_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt 2 N_DPMK_2
N_DPPO_2 Diplomový projekt 2 N_DPPO_2
N_DPRP_1 Diplomový projekt 1 N_DPRP_1
N_DPRP_2 Diplomový projekt 2 N_DPRP_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář N_DSeAI
N_DSeFF Diplomový seminář N_DSeFF
N_DSeMK Diplomový seminář N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář N_DSePO
N_DSeRP Diplomový seminář N_DSeRP
N_DSeVF Diplomový seminář N_DSeVF
N_DSeVS Diplomový seminář N_DSeVS
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_DTP_A Daňová teorie a politika A N_DTP_A
N_DTP_B Daňová teorie a politika B N_DTP_B
N_EK Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy) N_EK
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_ERBIS Ekonomika a řízení bank a poskytovatelů investičních služeb N_ERBIS
N_ERFS Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb N_ERFS
N_ERISB Ekonomika a řízení poskytovatelů investičních služeb a bank N_ERISB
N_ERP_II_2 Ekonomika a řízení pojišťoven II 2 N_ERP_II_2
N_ESPr Evropské správní právo N_ESPr
N_EtPo Etika v pojišťovnictví N_EtPo
N_FAFT Fúze, akvizice na finančních trzích N_FAFT
N_FCP Firemní cenová politika N_FCP
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FD_A Finanční deriváty A N_FD_A
N_FEU Fondy EU a jejich čerpání N_FEU
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FS Finanční stabilita N_FS
N_FTP_B Fiskální teorie a politika B N_FTP_B
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_GSK Globální svět a komunikace N_GSK
N_IB International Business N_IB
N_IMaK Interkulturní marketing a komunikace N_IMaK
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_Inf Informatika N_Inf
N_IR Insolvenční řízení N_IR
N_KA Kontrola a audit N_KA
N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích N_KAFI
N_LiPU Likvidace pojistných událostí N_LiPU
N_Lob Lobbying N_Lob
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MA Mediální analýza N_MA
N_MaE_II Makroekonomie II N_MaE_II
N_MAEk_2 Manažerská ekonomika I 2 N_MAEk_2
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_Man_2 Management 2 N_Man_2
N_MarFs Marketing ve finančních službách N_MarFs
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MeP Mediální projekty N_MeP
N_MF Mezinárodní finance N_MF
N_MiE_II Mikroekonomie II N_MiE_II
N_MKE Manažerská kultura a etika N_MKE
N_MMCR Management a marketing cestovního ruchu N_MMCR
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MnJ Management jakosti N_MnJ
N_MnVS Management ve veřejné správě N_MnVS
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MPA Mediální plánování a audit N_MPA
N_MPT Mediální prostředí a trh N_MPT
N_MRP_1 Marketingové řízení podniku 1 N_MRP_1
N_MRP_2 Marketingové řízení podniku 2 N_MRP_2
N_MTP_A Měnová teorie a politika A N_MTP_A
N_MVS Management ve veřejné správě N_MVS
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_NCPD_A Novodobé české politické dějiny A N_NCPD_A
N_Nj_2 Německý jazyk 2 N_Nj_2
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku N_ODOP
N_OdPr Obchodní právo N_OdPr
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OFI_A Oceňování finančních investic A N_OFI_A
N_OFI_B Oceňování finančních investic B N_OFI_B
N_OF_1 Osobní finance 1 N_OF_1
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPAI Oceňování podniku v AI N_OPAI
N_PD_aj Prezentační dovednosti v AJ N_PD_aj
N_PEKo Právo a etika v komunikaci N_PEKo
N_PES Právo ES v pojišťovnictví N_PES
N_PeTP Penzijní teorie a politika N_PeTP
N_PIS Projektování informačních systémů N_PIS
N_PIZ Práce s informačními zdroji N_PIZ
N_PM Personální management N_PM
N_PR Personální řízení N_PR
N_PrDV Právo duševního vlastnictví N_PrDV
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_PuR Public relations N_PuR
N_PVM Publikum a veřejné mínění N_PVM
N_PVN Právní vztahy k nemovitostem N_PVN
N_RDP Regulace a dohled v pojišťovnictví N_RDP
N_RDPo Regulace a dozor v pojišťovnictví N_RDPo
N_RIn Řízení inovací a změn N_RIn
N_RJ_4 Ruský jazyk 4 N_RJ_4
N_Rob Řízení obchodu N_Rob
N_RRFS Řízení rizik ve finančních službách N_RRFS
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RR_2 Řízení rizik 2 N_RR_2
N_RVD Řízení veřejného dluhu N_RVD
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SAS_A Spisová a archivní služba A N_SAS_A
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SM Správa majetku N_SM
N_SMK Sociologie marketingové komunikace N_SMK
N_SMRP Simulace a modelování rozhodovacích procesů N_SMRP
N_SpSS Sociologické problémy soudobého světa N_SpSS
N_SSPo Sociální a soukromé pojištění N_SSPo
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_StRP_2 Strategické řízení podniku 2 N_StRP_2
N_SV Správní věda N_SV
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 N_SVR_I_2
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TMP Tvorba multimediálních prezentací N_TMP
N_TPP_2 Teorie a politika pojištění 2 N_TPP_2
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UcS_2 Účetní systémy 2 N_UcS_2
N_UDS_B Úvod do databázových systémů B N_UDS_B
N_UMR Úloha manažerů v řízení podniků N_UMR
N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace N_UMRO
N_UsEs Ústavní systémy evropských států N_UsEs
N_USEZ Ústavní systémy evropských zemí N_USEZ
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_ZDTP Základy daňové teorie a politiky N_ZDTP
N_Zin Zahraniční investování N_Zin
N_Zin_B Zahraniční investování B N_Zin_B
N_ZMF Základy mezinárodních financí N_ZMF
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZPrZP Základy práva životního prostředí N_ZPrZP
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.