Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2015 leto2015
Složky
BA_Ac_A2 Accounting A 2 BA_Ac_A2
BA_AS Application Software BA_AS
BA_AS_2 Application Software 2 BA_AS_2
BA_Aud Auditing BA_Aud
BA_BM Business model BA_BM
BA_BM_A2 Business Management A 2 BA_BM_A2
BA_BM_B Business Management B BA_BM_B
BA_BPBM_2 Bachelor Project BM 2 BA_BPBM_2
BA_BPMC_2 Bachelor Project MC 2 BA_BPMC_2
BA_BSeBM Bachelor Seminar BM BA_BSeBM
BA_BSeMC Bachelor Seminar MC BA_BSeMC
BA_CF_A1 Corporate Finance A 1 BA_CF_A1
BA_CRM_A Customer Relationship Management A BA_CRM_A
BA_CS Communications Skills BA_CS
BA_DM Direct Marketing BA_DM
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
BA_EC_2 Economics 2 BA_EC_2
B_AEt Aplikovaná etika B_AEt
BA_FA Financial Analysis BA_FA
BA_FPL Fundamentals of Private Law BA_FPL
BA_FSM Fundamentals of Statistical Methods BA_FSM
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
BA_GL_4 German Language 4 BA_GL_4
BA_GL_6 German Language 6 BA_GL_6
BA_HRM Human Resource Management BA_HRM
BA_CHC Czech History and Culture BA_CHC
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJ_Test Přístupový test z AJ k souborné zkoušce B_AJ_Test
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
B_AJ_4 Anglický jazyk 4 B_AJ_4
B_AJ_6 Anglický jazyk 6 B_AJ_6
BA_MaB_2 Mathematics B 2 BA_MaB_2
BA_MaCS Marketing Communications Structure BA_MaCS
BA_MaE Macroeconomics BA_MaE
BA_MM Modern Management BA_MM
BA_PM Publishing Management BA_PM
BA_Pol_B Political Science B BA_Pol_B
BA_PR Public Relations BA_PR
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_PS_A Probability and Statistics A BA_PS_A
BA_PsyMC Psychology in Marketing Communication BA_PsyMC
B_AS Aplikační software B_AS
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_SL_4 Spanish Language 4 BA_SL_4
BA_SL_6 Spanish Language 6 BA_SL_6
BA_Soc_B2 Sociology B 2 BA_Soc_B2
BA_Soc_C Sociology C BA_Soc_C
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_ATPr Aplikované trestní právo B_ATPr
B_Aud Auditing B_Aud
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BM Business model B_BM
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 B_BPAI_2
B_BPBA_2 Bakalářský projekt BA 2 B_BPBA_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 B_BPMK_2
B_BPPO_2 Bakalářský projekt PO 2 B_BPPO_2
B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 B_BPPP_2
B_BPPVS_2 Bakalářský projekt PVS 2 B_BPPVS_2
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2 B_BPRP_2
B_BPSO_2 Bakalářský projekt SO 2 B_BPSO_2
B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář BA B_BSeBA
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePO Bakalářský seminář PO B_BSePO
B_BSePP Bakalářský seminář PP B_BSePP
B_BSePVS Bakalářský seminář PVS B_BSePVS
B_BSeRP Bakalářský seminář ŘP B_BSeRP
B_BSeSO Bakalářský seminář SO B_BSeSO
B_BSeSP Bakalářský seminář SP B_BSeSP
B_BSeVS Bakalářský seminář VS B_BSeVS
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 B_CjOb_2
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CjOd_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 B_CjOd_4
B_CPr_2 Civilní právo 2 B_CPr_2
B_CpZ_2 Čínský jazyk pro začátečníky 2 B_CpZ_2
BC_301 Critical Thinking BC_301
BC_302 Professional Communication BC_302
B_DF_2 Dějiny filozofie 2 B_DF_2
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DPM_2 Dějiny politického myšlení 2 B_DPM_2
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_DS_2 Dějiny sociologie 2 B_DS_2
B_EER Exekuce a exekuční řízení B_EER
B_EK_2 Ekonomie 2 B_EK_2
B_EMFI Ekonomika a management finančních institucí B_EMFI
B_EPr_2 Evropské právo 2 B_EPr_2
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven B_ERP
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_GSK Globální svět a komunikace B_GSK
B_IAC Integrální antropologie člověka B_IAC
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IPr Insolvenční právo B_IPr
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_KPM Komunikace podniku s médii B_KPM
B_MaA_2 Matematika A 2 B_MaA_2
B_MaBd_2 Opakování základů matematiky 2 B_MaBd_2
B_MaB_2 Matematika B 2 B_MaB_2
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MM Moderní management B_MM
B_MOV_B Mezinárodní obchodní vztahy B B_MOV_B
B_MSV Metody sociologického výzkumu B_MSV
B_MVS Management ve veřejné správě B_MVS
B_NJ_Test Přístupový test z NJ k souborné zkoušce B_NJ_Test
B_NJ_2 Německý jazyk 2 B_NJ_2
B_NJ_4 Německý jazyk 4 B_NJ_4
B_NJ_6 Německý jazyk 6 B_NJ_6
B_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku B_ODOP
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PF_B Podnikové finance B B_PF_B
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_Poj Pojišťovnictví B_Poj
B_Pol_B Politologie B B_Pol_B
B_Pol_2 Politologie 2 B_Pol_2
B_PoPoj Pojištění a pojišťovnictví B_PoPoj
B_PoPr_2 Pojistné právo 2 B_PoPr_2
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PR Public Relations B_PR
B_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví B_PrEUp
B_Prg Programování B_Prg
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PS_A Pravděpodobnost a statistika A B_PS_A
B_PSV Praktikum sociologického výzkumu B_PSV
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PsyP Psychologie podnikání B_PsyP
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_RD Relační databáze B_RD
B_Reg_2 Regionalistika 2 B_Reg_2
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP_A2 Řízení podniku A 2 B_RP_A2
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_RVZ_A Řízení vztahů se zákazníky A B_RVZ_A
BSC_407 The Effective Organization BSC_407
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
BSM_495 Business Strategy BSM_495
B_Soc_B2 Sociologie B 2 B_Soc_B2
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SoPr Sociální právo B_SoPr
B_SoPS Sociální problémy soudobého světa B_SoPS
B_SoZS Sociologie životního stylu B_SoZS
B_SPra Sociální práce B_SPra
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPr_A3 Správní právo A 3 B_SPr_A3
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPT Soudobé politické teorie B_SPT
B_SS Sociální služby B_SS
B_SSCS Sociální struktura soudobé české společnosti B_SSCS
B_StMS Sociologické teorie moderní společnosti B_StMS
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SZCR_A Sociální zabezpečení v ČR A B_SZCR_A
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr_2 Trestní právo 2 B_TPr_2
B_Uc_A2 Účetnictví A 2 B_Uc_A2
B_Uc_B Účetnictví B B_Uc_B
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPrS_2 Ústavní právo a státověda 2 B_UPrS_2
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF_B Veřejné finance B B_VF_B
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VVSC_2 Vývoj VS v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZKA Základy kvantitativní analýzy dat ze soc. výzkumů B_ZKA
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSPr Základy soukromého práva B_ZSPr
B_ZStM_B Základy statistických metod B B_ZStM_B
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_RL Rešerše literatury D_RL
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
E_CEP Competence in EuroPreneurship E_CEP
E_CFL Czech as a Foreign Language E_CFL
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
EQ_JAZYK Elektronické testy AR 2015/2016 EQ_JAZYK
MAL_560 Global Leadership MAL_560
MBA_520 Managing with Technology MBA_520
MBA_525 Applied Marketing MBA_525
MBA_531 Applied Managerial Economics MBA_531
MBA_535 Managerial Accounting MBA_535
MBA_546 European Union MBA_546
MBA_555 Business Strategy MBA_555
MC_573 International Business MC_573
MK_526 Strategic Brand Creation and Management MK_526
MK_528 Channel Management MK_528
MK_529 Public Relations and Media Management MK_529
NA_BMS Business Management Simulation NA_BMS
NA_CIM Change & Innovation Management NA_CIM
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_CMP Creating Multimedia Presentations NA_CMP
NA_Cn Controlling NA_Cn
NA_CS_2 Communication Skills 2 NA_CS_2
NA_DPBM_2 Diploma Project BM 2 NA_DPBM_2
NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 NA_DPMC_2
NA_DSeBM Diploma Seminar BM NA_DSeBM
NA_DSeMC Diploma seminar MC NA_DSeMC
NA_EC_2 Economics 2 NA_EC_2
NA_IMaC Intercultural Marketing and Communication NA_IMaC
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
N_AM Asset management N_AM
NA_MaE Macroeconomics NA_MaE
NA_MeA Media Analysis NA_MeA
NA_MEc_A Managerial Economics A NA_MEc_A
NA_MEc_B Managerial Economics B NA_MEc_B
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
NA_PsyCB Psychology of Consumer Behavior NA_PsyCB
NA_PS_2 Presentation Skills 2 NA_PS_2
NA_QM Quality Management NA_QM
NA_RMCM Role of Managers in Company Management NA_RMCM
NA_SMC Sociology of Marketing Communication NA_SMC
NA_TM Trade Management NA_TM
NA_TM_B Trade Management B NA_TM_B
N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích N_AVFT
N_BIS Bezpečnost informačních systémů N_BIS
N_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 N_CjOb_2
N_CjOd_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 N_CjOd_4
N_Cn Controlling N_Cn
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 N_DPAI_2
N_DPFF_2 Diplomový projekt FF 2 N_DPFF_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 N_DPMK_2
N_DPPO_2 Diplomový projekt PO 2 N_DPPO_2
N_DPRP_2 Diplomový projekt RP 2 N_DPRP_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeFF Diplomový seminář FF N_DSeFF
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář PO N_DSePO
N_DSeRP Diplomový seminář ŘP N_DSeRP
N_DSeVS Diplomový seminář VS N_DSeVS
N_EG E-Government N_EG
N_EK_2 Ekonomie 2 N_EK_2
N_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 N_ERP_2
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb N_ESFS
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_HTP Hospodářská teorie a politika N_HTP
N_IFS_2 International Financial Services 2 N_IFS_2
N_IMaK Interkulturní marketing a komunikace N_IMaK
N_ISD Information Systems Design N_ISD
N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích N_KAFI
N_Lob Lobbying N_Lob
N_MaE Makroekonomie N_MaE
N_MaEk_A Manažerská ekonomika A N_MaEk_A
N_MaEk_B Manažerská ekonomika B N_MaEk_B
N_MarFs Marketing ve finančních službách N_MarFs
N_MeA Mediální analýza N_MeA
N_MNK Management napříč kulturami N_MNK
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_OFI_A Oceňování finančních investic A N_OFI_A
N_OFI_B Oceňování finančních investic B N_OFI_B
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OZD Organizace a zpracování dat N_OZD
N_PMn_1 Public Management 1 N_PMn_1
N_POKR Počítačová kriminalita N_POKR
N_PoMa Politický marketing N_PoMa
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PrDV Právo duševního vlastnictví N_PrDV
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_RDPo Regulace a dohled v pojišťovnictví N_RDPo
N_RIn Řízení inovací a změn N_RIn
N_RKv Řízení kvality N_RKv
N_RKVS Řízení kvality ve veřejné správě N_RKVS
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_ROb_B Řízení obchodu B N_ROb_B
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RTy Řízení týmů N_RTy
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SD Správa dokumentů N_SD
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SMK Sociologie marketingové komunikace N_SMK
N_SOS Service Oriented Systems N_SOS
N_SSPo Sociální a soukromé pojištění N_SSPo
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TMP Tvorba multimediálních prezentací N_TMP
N_TPP_2 Teorie a politika pojištění 2 N_TPP_2
N_UcS Účetní systémy N_UcS
N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace N_UMRO
N_USEZ Ústavní systémy evropských zemí N_USEZ
N_VMD Vyhledávání v multimediálních databázích N_VMD
N_VolS Volební systémy N_VolS
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
PM_401 Introduction to Project Management PM_401
XX_21321 Účetní systémy 2 XX_21321
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.