Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2017 leto2017
Složky
BA_Ac_2 Accounting 2 BA_Ac_2
BA_AS Application Software BA_AS
BA_Aud Auditing BA_Aud
BA_BM Business model BA_BM
BA_BM_A2 Business Management A 2 BA_BM_A2
BA_BM_B Business Management B BA_BM_B
BA_BPBM_2 Bachelor Project BM 2 BA_BPBM_2
BA_BPMC_2 Bachelor Project MC 2 BA_BPMC_2
BA_BSeBM Bachelor Seminar BM BA_BSeBM
BA_BSeMC Bachelor Seminar MC BA_BSeMC
BA_CF_A1 Corporate Finance A 1 BA_CF_A1
BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 BA_CF_A2
BA_CFL_2 Czech as a Foreign Language 2 BA_CFL_2
BA_CRM_A Customer Relationship Management A BA_CRM_A
BA_CS Communications Skills BA_CS
BA_DM Direct Marketing BA_DM
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
BA_EC_2 Economics 2 BA_EC_2
BA_FA Financial Analysis BA_FA
BA_FPL Fundamentals of Private Law BA_FPL
BA_FSM Fundamentals of Statistical Methods BA_FSM
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
BA_GL_4 German Language 4 BA_GL_4
BA_GL_6 German Language 6 BA_GL_6
BA_HRM Human Resource Management BA_HRM
BA_CHC Czech History and Culture BA_CHC
BA_IBR International Business Relations BA_IBR
BA_IDM Investment Decision Making BA_IDM
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJ_Test Přístupový test z AJ k souborné zkoušce B_AJ_Test
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
B_AJ_3 Anglický jazyk 3 B_AJ_3
B_AJ_4 Anglický jazyk 4 B_AJ_4
B_AJ_5 Anglický jazyk 5 B_AJ_5
B_AJ_6 Anglický jazyk 6 B_AJ_6
BA_MaB_2 Mathematics B 2 BA_MaB_2
BA_MaCS Marketing Communications Structure BA_MaCS
BA_MaE Macroeconomics BA_MaE
BA_MM Modern Management BA_MM
B_AMSD Analýza marketingových a sociologických dat B_AMSD
BA_MSDA Marketing and Sociological Data Analysis BA_MSDA
BA_PM Publishing Management BA_PM
BA_POF Public Opinion Formation BA_POF
BA_Pol Political Science BA_Pol
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_PR_2 Public Relations 2 BA_PR_2
B_APsy Aplikovaná psychologie B_APsy
B_AS Aplikační software B_AS
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_SL_4 Spanish Language 4 BA_SL_4
BA_SL_6 Spanish Language 6 BA_SL_6
BA_Soc_B2 Sociology B 2 BA_Soc_B2
BA_Soc_C Sociology C BA_Soc_C
B_Aud Auditing B_Aud
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BaPo Bankovnictví a pojišťovnictví B_BaPo
B_BM Business model B_BM
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 B_BPAI_2
B_BPBA_2 Bakalářský projekt BA 2 B_BPBA_2
B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 B_BPBS_2
B_BPKR_1 Bakalářský projekt KR 1 B_BPKR_1
B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 B_BPKR_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 B_BPMK_2
B_BPMK_2OP Bakalářský projekt MK 2 - opakování B_BPMK_2OP
B_BPPO_2 Bakalářský projekt PO 2 B_BPPO_2
B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 B_BPPP_1
B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 B_BPPP_2
B_BPPVS_2 Bakalářský projekt PVS 2 B_BPPVS_2
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2 B_BPRP_2
B_BPRP_2OP Bakalářský projekt ŘP 2 - opakování B_BPRP_2OP
B_BPSN_1 Bakalářský projekt SN 1 B_BPSN_1
B_BPSN_2 Bakalářský projekt SN 2 B_BPSN_2
B_BPSO_2 Bakalářský projekt SO 2 B_BPSO_2
B_BPSPC_1 Bakalářský projekt SPC 1 B_BPSPC_1
B_BPSPC_2 Bakalářský projekt SPC 2 B_BPSPC_2
B_BPSP_2 Bakalářský projekt SP 2 B_BPSP_2
B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 B_BPVS_1
B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář BA B_BSeBA
B_BSeBS Bakalářský seminář BS B_BSeBS
B_BSeKR Bakalářský seminář KR B_BSeKR
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePO Bakalářský seminář PO B_BSePO
B_BSePP Bakalářský seminář PP B_BSePP
B_BSePVS Bakalářský seminář PVS B_BSePVS
B_BSeRP Bakalářský seminář ŘP B_BSeRP
B_BSeSN Bakalářský seminář SNAC B_BSeSN
B_BSeSPC Bakalářský seminář SPC B_BSeSPC
B_BSeVS Bakalářský seminář VS B_BSeVS
B_BS_2 Bezpečnostní studia 2 B_BS_2
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 B_CjOb_2
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CjOd_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 B_CjOd_4
B_CPr_2 Civilní právo 2 B_CPr_2
B_CpZ_2 Čínský jazyk pro začátečníky 2 B_CpZ_2
BC_301 Critical Thinking BC_301
BC_302 Professional Communication BC_302
B_DCP Daňové a celní předpisy B_DCP
B_DDS Doplňkové důchodové systémy B_DDS
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EER Exekuce a exekuční řízení B_EER
B_EK_2 Ekonomie 2 B_EK_2
B_EMFI Ekonomika a management finančních institucí B_EMFI
B_EPr_2 Evropské právo 2 B_EPr_2
B_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven B_ERP
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FPsy Forenzní psychologie B_FPsy
B_FRP Finanční řízení podniku B_FRP
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_GSK Globální svět a komunikace B_GSK
B_HK Hospodářská kriminalita B_HK
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IPr Insolvenční právo B_IPr
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_KPM Komunikace podniku s médii B_KPM
B_KrDo Kriminalistická dokumentace B_KrDo
B_KrMe Kriminalistická metodika B_KrMe
B_KrTa Kriminalistická taktika B_KrTa
B_KrTe Kriminalistická technika B_KrTe
B_LPU Likvidace pojistných událostí B_LPU
B_MaA_2 Matematika A 2 B_MaA_2
B_MaBd_2 Opakování základů matematiky 2 B_MaBd_2
B_MaB_2 Matematika B 2 B_MaB_2
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MM Moderní management B_MM
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MOV_B Mezinárodní obchodní vztahy B B_MOV_B
B_MVS Management ve veřejné správě B_MVS
B_NJ_Test Přístupový test z NJ k souborné zkoušce B_NJ_Test
B_NJ_2 Německý jazyk 2 B_NJ_2
B_NJ_3 Německý jazyk 3 B_NJ_3
B_NJ_4 Německý jazyk 4 B_NJ_4
B_NJ_5 Německý jazyk 5 B_NJ_5
B_NJ_6 Německý jazyk 6 B_NJ_6
B_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku B_ODOP
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OSV Organizační a správní výstavba EU B_OSV
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PF_A2 Podnikové finance A 2 B_PF_A2
B_PF_B Podnikové finance B B_PF_B
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_Poj Pojišťovnictví B_Poj
B_Pol Politologie B_Pol
B_PoMa Politický marketing B_PoMa
B_PoPod Pojištění podnikatelů B_PoPod
B_PoPoj Pojištění a pojišťovnictví B_PoPoj
B_PoPr_2 Pojistné právo 2 B_PoPr_2
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví B_PrEUp
B_Prg Programování B_Prg
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_PVS Právo veřejných sborů B_PVS
B_RD Relační databáze B_RD
B_Reg_2 Regionalistika 2 B_Reg_2
B_RJ_3 Ruský jazyk 3 B_RJ_3
B_RJ_5 Ruský jazyk 5 B_RJ_5
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_ROM Řízení oběžného majetku B_ROM
B_RP_A2 Řízení podniku A 2 B_RP_A2
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_RVZ_A Řízení vztahů se zákazníky A B_RVZ_A
BSC_407 The Effective Organization BSC_407
B_SL Soudní lékařství B_SL
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
BSM_495 Business Strategy BSM_495
B_Soc_B2 Sociologie B 2 B_Soc_B2
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SoPsS Soudní psychiatrie a sexuologie B_SoPsS
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPrT Správní trestání B_SPrT
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPT Soudobé politické teorie B_SPT
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SVM Správa veřejného majetku B_SVM
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr_2 Trestní právo 2 B_TPr_2
B_Uc_2 Účetnictví 2 B_Uc_2
B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy B_UKPZ
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPrS_2 Ústavní právo a státověda 2 B_UPrS_2
B_VeP_2 Veřejné politiky 2 B_VeP_2
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VE_1 Veřejná ekonomika 1 B_VE_1
B_VE_2 Veřejná ekonomika 2 B_VE_2
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VR Veřejné rozpočty B_VR
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_ZPrDV Základy práva duševního vlastnictví B_ZPrDV
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSPr Základy soukromého práva B_ZSPr
B_ZST Základy správního trestání B_ZST
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
D_DisP_1 Disertační projekt 1 D_DisP_1
D_DisP_3 Disertační projekt 3 D_DisP_3
D_MP Mezinárodní projekt D_MP
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_PC Publikační činnost D_PC
D_RL Rešerše literatury D_RL
D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška D_SZDZ
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
E_ET Erasmus Traineeship E_ET
K_AJP_1_I Anglický jazyk pokročilý 1/I K_AJP_1_I
K_AJP_1_II Anglický jazyk pokročilý 1/II K_AJP_1_II
K_AJP_2_I Anglický jazyk pokročilý 2/I K_AJP_2_I
K_AJP_2_II Anglický jazyk pokročilý 2/II K_AJP_2_II
K_AJP_3_I Anglický jazyk pokročilý 3/I K_AJP_3_I
K_AJP_3_II Anglický jazyk pokročilý 3/II K_AJP_3_II
K_AJZ_1_I Anglický jazyk začátečnický 1/I K_AJZ_1_I
K_AJZ_1_II Anglický jazyk začátečnický 1/II K_AJZ_1_II
K_AJZ_2_I Anglický jazyk začátečnický 2/I K_AJZ_2_I
K_AJZ_2_II Anglický jazyk začátečnický 2/II K_AJZ_2_II
K_AJZ_3_I Anglický jazyk začátečnický 3/I K_AJZ_3_I
K_AJZ_3_II Anglický jazyk začátečnický 3/II K_AJZ_3_II
K_APsy Aplikovaná psychologie K_APsy
K_ASPr Aplikované správní právo K_ASPr
K_ATPr Aplikované trestní právo K_ATPr
K_CPD České právní dějiny K_CPD
K_CPo Celní politika K_CPo
K_CPrP_I Civilní právo procesní I K_CPrP_I
K_EK_II Ekonomie II K_EK_II
K_FPsy Forenzní psychologie K_FPsy
K_ISS_I Informační systémy a služby I K_ISS_I
K_ISS_II Informační systémy a služby II K_ISS_II
K_Ko Komercialistika K_Ko
K_KrDo Kriminalistická dokumentace K_KrDo
K_KrMe Kriminalistická metodika K_KrMe
K_Mar Marketing K_Mar
K_Mn Management K_Mn
K_NJP_1_I Německý jazyk pokročilý 1/I K_NJP_1_I
K_NJP_1_II Německý jazyk pokročilý 1/II K_NJP_1_II
K_NJP_2_I Německý jazyk pokročilý 2/I K_NJP_2_I
K_NJP_2_II Německý jazyk pokročilý 2/II K_NJP_2_II
K_NJP_3_I Německý jazyk pokročilý 3/I K_NJP_3_I
K_NJP_3_II Německý jazyk pokročilý 3/II K_NJP_3_II
K_NJZ_1_I Německý jazyk začátečnický 1/I K_NJZ_1_I
K_NJZ_1_II Německý jazyk začátečnický 1/II K_NJZ_1_II
K_NJZ_2_I Německý jazyk začátečnický 2/I K_NJZ_2_I
K_NJZ_2_II Německý jazyk začátečnický 2/II K_NJZ_2_II
K_NJZ_3_I Německý jazyk začátečnický 3/I K_NJZ_3_I
K_NJZ_3_II Německý jazyk začátečnický 3/II K_NJZ_3_II
K_NRZA Notářský řád a zákon o advokacii K_NRZA
K_OPr_II Občanské právo II K_OPr_II
K_OPrP_I Obchodní právo v praxi I K_OPrP_I
K_OPrP_II Obchodní právo v praxi II K_OPrP_II
K_OPrPr_II Občanské právo procesní II K_OPrPr_II
K_PoE Podniková ekonomika K_PoE
K_Pol Politologie K_Pol
K_PpPt Psychopatologie a psychoterapie K_PpPt
K_PPr_II Pracovní právo II K_PPr_II
K_PrA_I Právní agenda I K_PrA_I
K_PrA_II Právní agenda II K_PrA_II
K_PrEU_II Právo Evropské unie II K_PrEU_II
K_PrM Právo a morálka K_PrM
K_PrSZ_I Právo sociálního zabezpečení I K_PrSZ_I
K_PrSZ_II Právo sociálního zabezpečení II K_PrSZ_II
K_RJP_1_I Ruský jazyk pokročilý 1 I K_RJP_1_I
K_RJP_2_I Ruský jazyk pokročilý 2 I K_RJP_2_I
K_RJP_3_I Ruský jazyk pokročilý 3 I K_RJP_3_I
K_RLZ Řízení lidských zdrojů K_RLZ
K_SBP_I Seminář k BP I K_SBP_I
K_SPr_I Správní právo I K_SPr_I
K_SPr_II Správní právo II K_SPr_II
K_SRT Správní rozhodování a trestání K_SRT
K_TA Technika administrativy K_TA
K_TePr_II Teorie práva II K_TePr_II
K_TPr_I Trestní právo I K_TPr_I
K_TPr_II Trestní právo II K_TPr_II
K_UPrS_II Ústavní právo a státověda II K_UPrS_II
K_VKRPr Vybrané kapitoly římského práva K_VKRPr
K_VP Veřejný pořádek K_VP
K_ZKr Základy kriminalistiky K_ZKr
K_ZMn Základy managementu K_ZMn
K_ZPt Základy politologie K_ZPt
MAL_560 Global Leadership MAL_560
MBA_520 Managing with Technology MBA_520
MBA_525 Applied Marketing MBA_525
MBA_531 Applied Managerial Economics MBA_531
MBA_535 Managerial Accounting MBA_535
MBA_545 People and Systems in Organizations MBA_545
MBA_546 European Union MBA_546
MBA_555 Business Strategy MBA_555
MC_573 International Business MC_573
MK_526 Strategic Brand Creation and Management MK_526
MK_528 Channel Management MK_528
MK_529 Public Relations and Media Management MK_529
NA_BMS Business Management Simulation NA_BMS
NA_CFMD Current Financial Markets' Developments NA_CFMD
NA_CIM Change & Innovation Management NA_CIM
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_Cn Controlling NA_Cn
NA_CS_2 Communication Skills 2 NA_CS_2
NA_DPBM_2 Diploma Project BM 2 NA_DPBM_2
NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 NA_DPMC_2
NA_DSeBM Diploma Seminar BM NA_DSeBM
NA_DSeMC Diploma seminar MC NA_DSeMC
NA_EC_2 Economics 2 NA_EC_2
N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat N_AEMD
NA_IMaC Intercultural Marketing and Communication NA_IMaC
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
NA_MaE Macroeconomics NA_MaE
NA_MeA Media Analysis NA_MeA
NA_MEc_A Managerial Economics A NA_MEc_A
NA_MEc_B Managerial Economics B NA_MEc_B
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
NA_MMIT Marketing Management of the International Trade NA_MMIT
NA_PsyCB Psychology of Consumer Behavior NA_PsyCB
NA_PS_2 Presentation Skills 2 NA_PS_2
N_APTP Audiovizuální prezentace  a tvůrčí psaní N_APTP
NA_QM Quality Management NA_QM
NA_RMCM Role of Managers in Company Management NA_RMCM
NA_SKMDA Social Knowledge and Media Data Analysis NA_SKMDA
NA_SMC Sociology of Marketing Communication NA_SMC
NA_SRUM Sociological Research in Use-Marketing NA_SRUM
NA_TM Trade Management NA_TM
N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích N_AVFT
N_BIS Bezpečnost informačních systémů N_BIS
N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 N_BS_2
N_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 N_CjOb_2
N_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 N_CjOd_2
N_CjOd_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 N_CjOd_4
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 N_DPAI_2
N_DPBS_2 Diplomový projekt BS 2 N_DPBS_2
N_DPFF_2 Diplomový projekt FF 2 N_DPFF_2
N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 N_DPKR_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 N_DPMK_2
N_DPMK_2OP Diplomový projekt MK 2 - opakování N_DPMK_2OP
N_DPPO_2 Diplomový projekt PO 2 N_DPPO_2
N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 N_DPPP_2
N_DPPVS_2 Diplomový projekt PVS 2 N_DPPVS_2
N_DPRP_2 Diplomový projekt RP 2 N_DPRP_2
N_DPRP_2OP Diplomový projekt RP 2 - opakování N_DPRP_2OP
N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeBS Diplomový seminář BS N_DSeBS
N_DSeFF Diplomový seminář FF N_DSeFF
N_DSeKR Diplomový seminář KR N_DSeKR
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář PO N_DSePO
N_DSePP Diplomový seminář PP N_DSePP
N_DSePVS Diplomový seminář PVS N_DSePVS
N_DSeRP Diplomový seminář ŘP N_DSeRP
N_DSeVS Diplomový seminář VS N_DSeVS
N_DTR Dokazování v trestním řízení N_DTR
N_EG E-Government N_EG
N_EK_2 Ekonomie 2 N_EK_2
N_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 N_ERP_2
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb N_ESFS
N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí N_FIOV
N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation N_FLA
N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie N_FPPS
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita N_HEK
N_HKVS Hospodářská kriminalita ve veřejné správě N_HKVS
N_HTP Hospodářská teorie a politika N_HTP
N_IFS_2 International Financial Services 2 N_IFS_2
N_IMaK Interkulturní marketing a komunikace N_IMaK
N_ISD Information Systems Design N_ISD
N_ISSAP Informační systém SAP N_ISSAP
N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích N_KAFI
N_KRIZS_1 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 1 N_KRIZS_1
N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 N_KRIZS_2
N_KTM Kriminalisticko taktické metody N_KTM
N_Lob Lobbying N_Lob
N_MaE Makroekonomie N_MaE
N_MaEk_A Manažerská ekonomika A N_MaEk_A
N_MaEk_B Manažerská ekonomika B N_MaEk_B
N_MarFS Marketing ve finančních službách N_MarFS
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MeA Mediální analýza N_MeA
N_MNK Management napříč kulturami N_MNK
N_MPrO Mezinárodní právo obchodní N_MPrO
N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu N_MRZO
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OMC Ohledání místa činu N_OMC
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OZD Organizace a zpracování dat N_OZD
N_OZPr Obchodní závazkové právo N_OZPr
N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace N_PHOO
N_PMn_1 Public Management 1 N_PMn_1
N_PoMa Politický marketing N_PoMa
N_POO Požární ochrana organizace N_POO
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení N_PPPO
N_PPr_2 Pracovní právo 2 N_PPr_2
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_RDPo Regulace a dohled v pojišťovnictví N_RDPo
N_RIn Řízení inovací a změn N_RIn
N_RKv Řízení kvality N_RKv
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RTy Řízení týmů N_RTy
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SD Správa dokumentů N_SD
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SOS Service Oriented Systems N_SOS
N_SSPo Sociální a soukromé pojištění N_SSPo
N_SSREU Soudní a správní řízení v právu EU N_SSREU
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_SZPVS Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě N_SZPVS
N_THI Teorie her pro informatiky N_THI
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TPP_2 Teorie a politika pojištění 2 N_TPP_2
N_TPRP Trestně právní rizika podnikání N_TPRP
N_TPVS Tvorba práva pro veřejnou správu N_TPVS
N_Tra Transakce N_Tra
N_UcS Účetní systémy N_UcS
N_USEZ Ústavní systémy evropských zemí N_USEZ
N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 N_VE_2
N_VolS Volební systémy N_VolS
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_VSVM Využití sociologického výzkumu v marketingu N_VSVM
N_VSZEU Veřejná správa zemí EU N_VSZEU
N_ZM Znalostní management N_ZM
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
N_ZPr Živnostenské právo N_ZPr
PM_401 Introduction to Project Management PM_401
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.