Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2020 leto2020
Složky
BA_Ac_2 Accounting 2 BA_Ac_2
BA_AS Application Software BA_AS
BA_Aud Auditing BA_Aud
BA_BENG_2 Business English 2 BA_BENG_2
BA_BENG_3 Business English 3 BA_BENG_3
BA_BM Business model BA_BM
BA_BM_A2 Business Management A 2 BA_BM_A2
BA_BPBM_2 Bachelor Project BM 2 BA_BPBM_2
BA_BPBM_2R Bachelor Project BM 2 - Repetition BA_BPBM_2R
BA_BPMC_2 Bachelor Project MC 2 BA_BPMC_2
BA_BSeBM Bachelor Seminar BM BA_BSeBM
BA_BSeMC Bachelor Seminar MC BA_BSeMC
BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 BA_CF_A2
BA_CFL_2 Czech as a Foreign Language 2 BA_CFL_2
BA_CFL_4 Czech as a Foreign Language 4 BA_CFL_4
BA_CML Copyright Law and Media Law BA_CML
BA_CRM_A Customer Relationship Management A BA_CRM_A
BA_CS Communications Skills BA_CS
BA_DM Direct Marketing BA_DM
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
BA_FA Financial Analysis BA_FA
BA_FM Financial Marketing BA_FM
BA_FSM Fundamentals of Statistical Methods BA_FSM
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
BA_GL_4 German Language 4 BA_GL_4
BA_GL_6 German Language 6 BA_GL_6
BA_HRM Human Resource Management BA_HRM
BA_IBR International Business Relations BA_IBR
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJ_Test Přístupový test z AJ k souborné zkoušce B_AJ_Test
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
B_AJ_4 Anglický jazyk 4 B_AJ_4
B_AJ_6 Anglický jazyk 6 B_AJ_6
BA_MaCS_A Marketing Communications Structure A BA_MaCS_A
BA_MaCS_B Marketing Communications Structure B BA_MaCS_B
BA_MaE Macroeconomics BA_MaE
BA_Ma_2 Mathematics 2 BA_Ma_2
BA_MCE Managerial Culture and Ethics BA_MCE
BA_MMi Managerial Minimum BA_MMi
BA_MPO Media and Public Opinion BA_MPO
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
BA_MT Marketing Techniques BA_MT
BA_PM Publishing Management BA_PM
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_PR_2 Public Relations 2 BA_PR_2
BA_RM_B Retail Management B BA_RM_B
B_AS Aplikační software B_AS
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_SL_4 Spanish Language 4 BA_SL_4
BA_SL_6 Spanish Language 6 BA_SL_6
BA_Soc_2 Sociology 2 BA_Soc_2
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_Aud Auditing B_Aud
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BM Business model B_BM
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 B_BPAI_2
B_BPBA_2 Bakalářský projekt BA 2 B_BPBA_2
B_BPBA_2OP Bakalářský projekt BA 2 - opakování B_BPBA_2OP
B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 B_BPBS_2
B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 B_BPKR_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 B_BPMK_2
B_BPMK_2OP Bakalářský projekt MK 2 - opakování B_BPMK_2OP
B_BPPO_2 Bakalářský projekt PO 2 B_BPPO_2
B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 B_BPPP_2
B_BPPVS_2 Bakalářský projekt PVS 2 B_BPPVS_2
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2 B_BPRP_2
B_BPRP_2OP Bakalářský projekt ŘP 2 - opakování B_BPRP_2OP
B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 B_BPVS_2
B_BPVS_2OP Bakalářský projekt VS 2 - opakování B_BPVS_2OP
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář BA B_BSeBA
B_BSeBS Bakalářský seminář BS B_BSeBS
B_BSeKR Bakalářský seminář KR B_BSeKR
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePP Bakalářský seminář PP B_BSePP
B_BSePVS Bakalářský seminář PVS B_BSePVS
B_BSeRP Bakalářský seminář ŘP B_BSeRP
B_BSeVS Bakalářský seminář VS B_BSeVS
B_BS_2 Bezpečnostní studia 2 B_BS_2
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 B_CjOb_2
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CjOd_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 B_CjOd_4
B_CPr_2 Civilní právo 2 B_CPr_2
BC_301 Critical Thinking BC_301
BC_302 Professional Communications BC_302
BC_306 Ethics and Leadership BC_306
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EER Exekuce a exekuční řízení B_EER
B_EMFI Ekonomika a management finančních institucí B_EMFI
B_EPr_2 Evropské právo 2 B_EPr_2
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FPsy Forenzní psychologie B_FPsy
B_HK Hospodářská kriminalita B_HK
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IPr Insolvenční právo B_IPr
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
B_KrMe Kriminalistická metodika B_KrMe
B_KrTe Kriminalistická technika B_KrTe
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_Ma_2 Matematika 2 B_Ma_2
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MKE Manažerská kultura a etika B_MKE
B_MM Moderní management B_MM
B_MMi Manažerské minimum B_MMi
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MT Marketingové techniky B_MT
B_MVS Management ve veřejné správě B_MVS
B_Neu Neuromarketing B_Neu
B_NJ_Test Přístupový test z NJ k souborné zkoušce B_NJ_Test
B_NJV_2 Německý jazyk volitelný 2 B_NJV_2
B_NJ_2 Německý jazyk 2 B_NJ_2
B_NJ_4 Německý jazyk 4 B_NJ_4
B_NJ_6 Německý jazyk 6 B_NJ_6
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OS Ochrana spotřebitele B_OS
B_OSV Organizační a správní výstavba EU B_OSV
B_PF_A2 Podnikové finance A 2 B_PF_A2
B_PF_B Podnikové finance B B_PF_B
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_Poj Pojišťovnictví B_Poj
B_PoMa Politický marketing B_PoMa
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_Prg Programování B_Prg
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PVS Právo veřejných sborů B_PVS
B_RD Relační databáze B_RD
B_Reg_2 Regionalistika 2 B_Reg_2
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RM Retail Management B_RM
B_RME Regionální a municipální ekonomika B_RME
B_RP_A2 Řízení podniku A 2 B_RP_A2
B_RRRP Regionální rozvoj a regionální politika ČR B_RRRP
B_RVZ_A Řízení vztahů se zákazníky A B_RVZ_A
BSC_401 Interpretation of Financial Statements BSC_401
B_SMaK_A Struktura marketingových komunikací A B_SMaK_A
B_SMaK_B Struktura marketingových komunikací B B_SMaK_B
BSM_304 Organizational Communications BSM_304
BSM_495 Business Strategy BSM_495
B_Soc_2 Sociologie 2 B_Soc_2
B_SoPr_2 Soukromé právo 2 B_SoPr_2
B_SoPsS Soudní psychiatrie a sexuologie B_SoPsS
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPrT Správní trestání B_SPrT
B_SPSS Sociologické problémy soudobého světa B_SPSS
B_StU Startup B_StU
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr_2 Trestní právo 2 B_TPr_2
B_Uc_2 Účetnictví 2 B_Uc_2
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPrS_2 Ústavní právo a státověda 2 B_UPrS_2
B_VeP_2 Veřejné politiky 2 B_VeP_2
B_VE_2 Veřejná ekonomika 2 B_VE_2
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VR Veřejné rozpočty B_VR
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_ZD Znalecké dokazování B_ZD
B_ZML Základy matematické logiky B_ZML
B_ZPrDV Základy práva duševního vlastnictví B_ZPrDV
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZST Základy správního trestání B_ZST
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
DA_LR Literature Review DA_LR
DA_MTA Macroeconomic Theory and Analysis DA_MTA
DA_TFM Theory of Financial Markets and Analysis of their Stability DA_TFM
D_DisP_1 Disertační projekt 1 D_DisP_1
D_DisP_3 Disertační projekt 3 D_DisP_3
D_MP Mezinárodní projekt D_MP
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_PC Publikační činnost D_PC
D_RL Rešerše literatury D_RL
D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška D_SZDZ
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
E_ET Erasmus Traineeship E_ET
EQ_JAZYK Příprava SO pro Katedru jazyků EQ_JAZYK
MAL_560 Global Leadership MAL_560
MBA_511 Law for Global Business MBA_511
MBA_525 Applied Marketing MBA_525
MBA_531 Applied Managerial Economics MBA_531
MBA_535 Managerial Accounting MBA_535
MBA_545 People and Systems in Organizations MBA_545
MBA_546 European Union MBA_546
MBA_555 Business Strategy MBA_555
MC_585 International Human Resource Management MC_585
MK_527 Consumer Behavior MK_527
MK_528 Marketing Metrics MK_528
MK_529 Marketing Communications MK_529
NA_BsV Business Valuation NA_BsV
NA_CCM Cross-cultural Management NA_CCM
NA_CFM Corporate Finance Management NA_CFM
NA_CFMD Current Financial Markets' Developments NA_CFMD
NA_CIM Change & Innovation Management NA_CIM
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_Cn Controlling NA_Cn
NA_CS_2 Communication Skills 2 NA_CS_2
NA_DPBM_2 Diploma Project BM 2 NA_DPBM_2
NA_DPBM_2R Diploma Project BM 2 - Repetition NA_DPBM_2R
NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 NA_DPMC_2
NA_DSeEM Diploma Seminar EM NA_DSeEM
NA_DSeMC Diploma seminar MC NA_DSeMC
N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat N_AEMD
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
NA_MaE Macroeconomics NA_MaE
NA_MEc_A Managerial Economics A NA_MEc_A
NA_MEc_B Managerial Economics B NA_MEc_B
NA_MMIT Marketing Management of the International Trade NA_MMIT
NA_PsyCB Psychology of Consumer Behavior NA_PsyCB
NA_PS_2 Presentation Skills 2 NA_PS_2
N_APTP Audiovizuální prezentace  a tvůrčí psaní N_APTP
NA_QM Quality Management NA_QM
NA_RiM Risk management NA_RiM
NA_SKMDA Social Knowledge and Media Data Analysis NA_SKMDA
NA_SRM Sociological Research in Marketing NA_SRM
NA_TM Trade Management NA_TM
N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích N_AVFT
N_BIS Bezpečnost informačních systémů N_BIS
N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 N_BS_2
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 N_DPAI_2
N_DPAI_2OP Diplomový projekt AI 2 - opakování N_DPAI_2OP
N_DPBS_2 Diplomový projekt BS 2 N_DPBS_2
N_DPBS_2OP Diplomový projekt BS 2 - opakování N_DPBS_2OP
N_DPFF_2 Diplomový projekt FF 2 N_DPFF_2
N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 N_DPKR_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 N_DPMK_2
N_DPMK_2OP Diplomový projekt MK 2 - opakování N_DPMK_2OP
N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 N_DPPP_2
N_DPPVS_2 Diplomový projekt PVS 2 N_DPPVS_2
N_DPRP_2 Diplomový projekt ŘP 2 N_DPRP_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeBS Diplomový seminář BS N_DSeBS
N_DSeEM Diplomový seminář EM N_DSeEM
N_DSeFi Diplomový seminář Fi N_DSeFi
N_DSeKR Diplomový seminář KR N_DSeKR
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSePP Diplomový seminář PP N_DSePP
N_DSeVS Diplomový seminář VS N_DSeVS
N_DTR Dokazování v trestním řízení N_DTR
N_DZD Dobývání znalostí z databází N_DZD
N_EG E-Government N_EG
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb N_ESFS
N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí N_FIOV
N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation N_FLA
N_FM Finanční marketing N_FM
N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie N_FPPS
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita N_HEK
N_HTP Hospodářská teorie a politika N_HTP
N_IFS_2 International Financial Services 2 N_IFS_2
N_ISD Information Systems Design N_ISD
N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích N_KAFI
N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 N_KRIZS_2
N_KTM Kriminalisticko taktické metody N_KTM
N_Lob Lobbying N_Lob
N_MaE Makroekonomie N_MaE
N_MaEk_A Manažerská ekonomika A N_MaEk_A
N_MaEk_B Manažerská ekonomika B N_MaEk_B
N_MarFS Marketing ve finančních službách N_MarFS
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MBa Moderní bankovnictví N_MBa
N_MNK Management napříč kulturami N_MNK
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MPrO Mezinárodní právo obchodní N_MPrO
N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu N_MRZO
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OMC Ohledání místa činu N_OMC
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OP_B Oceňování podniku B N_OP_B
N_OZPr Obchodní závazkové právo N_OZPr
N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace N_PHOO
N_PMn Public Management N_PMn
N_POO Požární ochrana organizace N_POO
N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení N_PPPO
N_PPr_2 Pracovní právo 2 N_PPr_2
N_PrFFS Právo ve financích a finančních službách N_PrFFS
N_Pru Průmysl 4.0 N_Pru
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_RIn Řízení inovací a změn N_RIn
N_RKv Řízení kvality N_RKv
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RTy Řízení týmů N_RTy
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SD Správa dokumentů N_SD
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SiM Simulace a modelování N_SiM
N_SOS Service Oriented Systems N_SOS
N_SoVM Sociologický výzkum v marketingu N_SoVM
N_SSREU Soudní a správní řízení v právu EU N_SSREU
N_StM Statistické metody N_StM
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_SZPVS Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě N_SZPVS
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TPRP Trestně právní rizika podnikání N_TPRP
N_TPVS Tvorba práva pro veřejnou správu N_TPVS
N_TSDVS Tvorba strategických dokumentů ve veřejné správě a regionálním rozvoji N_TSDVS
N_UcS Účetní systémy N_UcS
N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 N_VE_2
N_VSZEU Veřejná správa zemí EU N_VSZEU
N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání N_VUP
N_ZM Znalostní management N_ZM
PM_401 Introduction to Project Management PM_401
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.