Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2022 leto2022
Složky
BA_Ac_2 Accounting 2 BA_Ac_2
BA_AS Application Software BA_AS
BA_BENG_2 Business English 2 BA_BENG_2
BA_BENG_6 Business English 6 BA_BENG_6
BA_BM Business model BA_BM
BA_BM_2 Business Management 2 BA_BM_2
BA_BPEM_2 Bachelor Project EM 2 BA_BPEM_2
BA_BPEM_2R Bachelor Project EM 2 - Repetition BA_BPEM_2R
BA_BPMC_2 Bachelor Project MC 2 BA_BPMC_2
BA_BSeEM Bachelor Seminar EM BA_BSeEM
BA_BSeMC Bachelor Seminar MC BA_BSeMC
BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 BA_CF_A2
BA_CFL_2 Czech as a Foreign Language 2 BA_CFL_2
BA_CML Copyright Law and Media Law BA_CML
BA_CRM Customer Relationship Management BA_CRM
BA_CS Communications Skills BA_CS
BA_DM Direct Marketing BA_DM
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
BA_FIM Financial and Investment Mathematics BA_FIM
B_AFS Audit a finanční správa B_AFS
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
BA_GL_4 German Language 4 BA_GL_4
BA_GL_6 German Language 6 BA_GL_6
BA_IBR International Business Relations BA_IBR
BA_IDM Investment Decision Making BA_IDM
BA_IM Influencer marketing BA_IM
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJ_Test Přístupový test z AJ k souborné zkoušce B_AJ_Test
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
B_AJ_4 Anglický jazyk 4 B_AJ_4
B_AJ_6 Anglický jazyk 6 B_AJ_6
BA_MaCS_A Marketing Communications Structure A BA_MaCS_A
BA_MaCS_B Marketing Communications Structure B BA_MaCS_B
BA_MaE Macroeconomics BA_MaE
BA_Ma_2 Mathematics 2 BA_Ma_2
BA_MCE Managerial Culture and Ethics BA_MCE
BA_MMi Managerial Minimum BA_MMi
BA_MPO Media and Public Opinion BA_MPO
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
BA_MT Marketing Techniques BA_MT
BA_NDA Netnography and Digital Anthropology BA_NDA
BA_PEUM Professional English in Use-Marketing BA_PEUM
BA_PM Publishing Management BA_PM
BA_PPM Project and Process Management BA_PPM
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_PR_2 Public Relations 2 BA_PR_2
BA_RM_B Retail Management B BA_RM_B
BA_RoCC Role of Conflicts in Communication BA_RoCC
B_AS Aplikační software B_AS
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_SL_4 Spanish Language 4 BA_SL_4
BA_SL_6 Spanish Language 6 BA_SL_6
BA_Soc_2 Sociology 2 BA_Soc_2
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
BA_TSCR Tax System in the Czech Republic BA_TSCR
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BM Business model B_BM
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 B_BPAI_2
B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 B_BPBS_2
B_BPEM_2 Bakalářský projekt EM 2 B_BPEM_2
B_BPFi_2 Bakalářský projekt Fi 2 B_BPFi_2
B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 B_BPKR_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 B_BPMK_2
B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 B_BPPP_2
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBS Bakalářský seminář BS B_BSeBS
B_BSeEM Bakalářský seminář EM B_BSeEM
B_BSeFi Bakalářský seminář FI B_BSeFi
B_BSeKR Bakalářský seminář KR B_BSeKR
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePP Bakalářský seminář PP B_BSePP
B_BSeRR Bakalářský seminář RR B_BSeRR
B_BS_2 Bezpečnostní studia 2 B_BS_2
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 B_CjOb_2
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CPr_2 Civilní právo 2 B_CPr_2
B_DBC Dopravně bezpečnostní činnost B_DBC
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EER Exekuce a exekuční řízení B_EER
B_EPr_2 Evropské právo 2 B_EPr_2
B_ES Expertní systémy B_ES
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FPsy Forenzní psychologie B_FPsy
B_FZ Finanční zprostředkování B_FZ
B_HETC Hospodářská a ekonomická trestná činnost B_HETC
B_HK Hospodářská kriminalita B_HK
B_IBa Investiční bankovnictví B_IBa
B_IM Influencer marketing B_IM
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_Krilg_2 Kriminologie 2 B_Krilg_2
B_KrMe Kriminalistická metodika B_KrMe
B_KrTe Kriminalistická technika B_KrTe
B_KSBA Kontrolní systém a bezpečnostní audit B_KSBA
B_LPU Likvidace pojistných událostí B_LPU
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_MarFS Marketing ve finančních službách B_MarFS
B_Ma_2 Matematika 2 B_Ma_2
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MKE Manažerská kultura a etika B_MKE
B_MMi Manažerské minimum B_MMi
B_MOMR Management obcí, měst a regionů B_MOMR
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_NDA Netnografie a digitální antropologie B_NDA
B_Neu Neuromarketing B_Neu
B_NJ_Test Přístupový test z NJ k souborné zkoušce B_NJ_Test
B_NJV_2 Německý jazyk volitelný 2 B_NJV_2
B_NJ_2 Německý jazyk 2 B_NJ_2
B_NJ_4 Německý jazyk 4 B_NJ_4
B_NJ_6 Německý jazyk 6 B_NJ_6
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_ORP Organizace a řízení pátrání B_ORP
B_OS Ochrana spotřebitele B_OS
B_OSV Organizační a správní výstavba EU B_OSV
B_PaPR Projektové a procesní řízení B_PaPR
B_PAsJ Psychologické aspekty jednání B_PAsJ
B_PF_2 Podnikové finance 2 B_PF_2
B_PGM Počítačová grafika a multimédia B_PGM
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_Poj Pojišťovnictví B_Poj
B_PoMa Politický marketing B_PoMa
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_Prg Programování B_Prg
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_PSt Platební styk B_PSt
B_PVS Právo veřejných sborů B_PVS
B_RB Řízení bezpečnosti B_RB
B_RD Relační databáze B_RD
B_Reg_2 Regionalistika 2 B_Reg_2
B_RM Retail Management B_RM
B_RME Regionální a municipální ekonomika B_RME
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_RRRP Regionální rozvoj a regionální politika ČR B_RRRP
B_RRRP_2 Regionální rozvoj a regionální politika 2 B_RRRP_2
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_SMaK_A Struktura marketingových komunikací A B_SMaK_A
B_SMaK_B Struktura marketingových komunikací B B_SMaK_B
B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby B_SNBS
B_Soc_2 Sociologie 2 B_Soc_2
B_SoPr_2 Soukromé právo 2 B_SoPr_2
B_SoPsS Soudní psychiatrie a sexuologie B_SoPsS
B_SPrT Správní trestání B_SPrT
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPSS Sociologické problémy soudobého světa B_SPSS
B_StU Startup B_StU
B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika B_TBBP
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr_2 Trestní právo 2 B_TPr_2
B_Uc_2 Účetnictví 2 B_Uc_2
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UP Územní plánování B_UP
B_UPrS_2 Ústavní právo a státověda 2 B_UPrS_2
B_URUP Územní rozvoj a urbánní politika B_URUP
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VeP_2 Veřejné politiky 2 B_VeP_2
B_Vi Viktimologie B_Vi
B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací B_VIMA
B_VP Veřejný pořádek B_VP
B_VR Veřejné rozpočty B_VR
B_VVS Vývoj veřejné správy B_VVS
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_ZaPrDV Závazkové právo a duševní vlastnictví B_ZaPrDV
B_ZD Znalecké dokazování B_ZD
B_ZML Základy matematické logiky B_ZML
B_ZPrDV Základy práva duševního vlastnictví B_ZPrDV
B_ZST Základy správního trestání B_ZST
DA_DisP_1 Dissertation Project 1 DA_DisP_1
DA_DisP_3 Dissertation Project 3 DA_DisP_3
DA_IP International Project DA_IP
DA_LR Literature Review DA_LR
DA_MTA Macroeconomic Theory and Analysis DA_MTA
DA_PA Publication Activity DA_PA
DA_SFDE State Final Doctoral Examination DA_SFDE
DA_TFM Theory of Financial Markets and Analysis of their Stability DA_TFM
D_DisP_1 Disertační projekt 1 D_DisP_1
D_DisP_3 Disertační projekt 3 D_DisP_3
D_MP Mezinárodní projekt D_MP
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_PC Publikační činnost D_PC
D_RL Rešerše literatury D_RL
D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška D_SZDZ
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
E_ET Erasmus Traineeship E_ET
NA_BsV Business Valuation NA_BsV
NA_CCM Cross-cultural Management NA_CCM
NA_CFM Corporate Finance Management NA_CFM
NA_CFMD Current Financial Markets' Developments NA_CFMD
NA_Cn Controlling NA_Cn
NA_CS_2 Communication Skills 2 NA_CS_2
NA_DPEM_2 Diploma Project EM 2 NA_DPEM_2
NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 NA_DPMC_2
NA_DSeEM Diploma Seminar EM NA_DSeEM
NA_DSeMC Diploma seminar MC NA_DSeMC
NA_eCom E-Commerce NA_eCom
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
NA_MaE Macroeconomics NA_MaE
NA_MEc_A Managerial Economics A NA_MEc_A
NA_MEc_B Managerial Economics B NA_MEc_B
NA_MePu Media Publics NA_MePu
NA_MIS Marketing for Industry and Services NA_MIS
NA_MMIT Marketing Management of the International Trade NA_MMIT
NA_PS Presentation Skills NA_PS
NA_PsyCB Psychology of Consumer Behavior NA_PsyCB
NA_PS_2 Presentation Skills 2 NA_PS_2
NA_ReM CSR reporting and Media NA_ReM
NA_SKMDA Social Knowledge and Media Data Analysis NA_SKMDA
NA_SRM Sociological Research in Marketing NA_SRM
NA_TM Trade Management NA_TM
N_ATPr Aplikované trestní právo N_ATPr
N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích N_AVFT
N_BIS Bezpečnost informačních systémů N_BIS
N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 N_BS_2
N_Cn Controlling N_Cn
N_CSE Cirkulární a sdílená ekonomika N_CSE
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 N_DPAI_2
N_DPBS_2 Diplomový projekt BS 2 N_DPBS_2
N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2 N_DPEM_2
N_DPFI_2 Diplomový projekt Fi 2 N_DPFI_2
N_DPFI_2OP Diplomový projekt FI 2 - opakování N_DPFI_2OP
N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 N_DPKR_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 N_DPMK_2
N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 N_DPPP_2
N_DPPVS_2 Diplomový projekt PVS 2 N_DPPVS_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeBS Diplomový seminář BS N_DSeBS
N_DSeEM Diplomový seminář EM N_DSeEM
N_DSeFi Diplomový seminář Fi N_DSeFi
N_DSeKR Diplomový seminář KR N_DSeKR
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSePP Diplomový seminář PP N_DSePP
N_DSeRR Diplomový seminář RR N_DSeRR
N_DZD Dobývání znalostí z databází N_DZD
N_eCom E-Commerce N_eCom
N_EG E-Government N_EG
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb N_ESFS
N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí N_FIOV
N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation N_FLA
N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie N_FPPS
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FSZS Financování sociálního a zdravotnického systému v ČR N_FSZS
N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita N_HEK
N_HTP Hospodářská teorie a politika N_HTP
N_IFS_2 International Financial Services 2 N_IFS_2
N_ISSAP Informační systém SAP N_ISSAP
N_KTM Kriminalisticko taktické metody N_KTM
N_Lob Lobbying N_Lob
N_MaE Makroekonomie N_MaE
N_MaEk_A Manažerská ekonomika A N_MaEk_A
N_MaEk_B Manažerská ekonomika B N_MaEk_B
N_MarFS Marketing ve finančních službách N_MarFS
N_MBa Moderní bankovnictví N_MBa
N_MePu Mediální publika N_MePu
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MNK Management napříč kulturami N_MNK
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MRR Marketing v regionálním rozvoji N_MRR
N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu N_MRZO
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OMC Ohledání místa činu N_OMC
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OTJ Organizace trestní justice N_OTJ
N_OZPr_2 Obchodní závazkové právo 2 N_OZPr_2
N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace N_PHOO
N_POO Požární ochrana organizace N_POO
N_PPFP Praktické příklady z forenzní psychologie N_PPFP
N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení N_PPPO
N_PPr_2 Pracovní právo 2 N_PPr_2
N_PrEU Právo EU N_PrEU
N_PrFFS Právo ve financích a finančních službách N_PrFFS
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_RM CSR reportování a média N_RM
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_ROPBS Řízená odborná praxe BS N_ROPBS
N_ROPRR Řízená odborná praxe RR N_ROPRR
N_RTy Řízení týmů N_RTy
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SD Správa dokumentů N_SD
N_SiM Simulace a modelování N_SiM
N_SoVM Sociologický výzkum v marketingu N_SoVM
N_Spol Společnost 4.0 N_Spol
N_StM Statistické metody N_StM
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TPRP Trestně právní rizika podnikání N_TPRP
N_TRRRP Teorie regionálního rozvoje a regionální politika N_TRRRP
N_TSDVS Tvorba strategických dokumentů ve veřejné správě a regionálním rozvoji N_TSDVS
N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti N_TVB
N_UcS Účetní systémy N_UcS
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání N_VUP
N_ZI Znalostní inženýrství N_ZI
N_ZPrO Závazkové právo a odpovědnost N_ZPrO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.