Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2002 zima2002
Složky
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_AP Algoritmizace a programování BK_AP
BK_AZP Alternativní zdroje financování podniku BK_AZP
BK_Ba Bankovnictví BK_Ba
BK_BPr Finanční a bankovní právo BK_BPr
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_DTPol Daňová teorie a politika BK_DTPol
BK_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BK_EBF_1
BK_EkS Ekonomická statistika BK_EkS
BK_Ek_1 Ekonomie 1 BK_Ek_1
BK_Ek_2 Ekonomie 2 BK_Ek_2
BK_Ek_3 Ekonomie 3 BK_Ek_3
BK_Ek_4 Ekonomie 4 BK_Ek_4
BK_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BK_ESA_1
BK_ESB Ekonomická statistika B BK_ESB
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BK_FJB_3
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FMa Finanční matematika BK_FMa
BK_FPr Finanční právo BK_FPr
BK_HPt Hospodářská politika BK_HPt
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BK_IBa_3
BK_IFR Investiční a finanční rozhodování BK_IFR
BK_IJB_1 Italský jazyk B1 BK_IJB_1
BK_IKS Informační a komunikační systémy BK_IKS
BK_IMa Investiční matematika BK_IMa
BK_Int Integrace ČR do EU BK_Int
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BK_KBa_3
BK_KVS Kapitálová výstavba společnosti BK_KVS
BK_KVSp Kapitálová výstavba společnosti BK_KVSp
BK_LRJ Legislativa v řízení jakosti BK_LRJ
BK_Ma Matematika BK_Ma
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaB Matematika B BK_MaB
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaQ Matematika Q BK_MaQ
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_5 Německý jazyk A5 BK_NJA_5
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_ObDem Obecná demografie BK_ObDem
BK_OcPr Občanské právo BK_OcPr
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OrgR_2 Organizace řízení 2 BK_OrgR_2
BK_OrgR_3 Organizace řízení 3 BK_OrgR_3
BK_OrgR_4 Organizace řízení 4 BK_OrgR_4
BK_OSD Organizace a správa daní BK_OSD
BK_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSP
BK_OSPo Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSPo
BK_OSt Organizace studia BK_OSt
BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA
BK_PerM_1 Personální management 1 BK_PerM_1
BK_PerM_2 Personální management 2 BK_PerM_2
BK_PFFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFFP_1
BK_PFFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFFP_2
BK_PFi Provozní financování BK_PFi
BK_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BK_PFO_1
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PF_1 Podnikové finance 1 BK_PF_1
BK_PF_2 Podnikové finance 2 BK_PF_2
BK_PoFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PoFO_2
BK_PoMa Pojistná matematika BK_PoMa
BK_PoPr Pojistné právo BK_PoPr
BK_Po_1 Pojišťovnictví 1 BK_Po_1
BK_Po_2 Pojišťovnictví 2 BK_Po_2
BK_PPr Pojistné právo BK_PPr
BK_PPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BK_PPR_1
BK_PR Public Relations BK_PR
BK_Psy_1 Psychologie 1 BK_Psy_1
BK_Psy_2 Psychologie 2 BK_Psy_2
BK_REk Regionální ekonomika BK_REk
BK_RiJ Řízení jakosti BK_RiJ
BK_RJak_2 Řízení jakosti 2 BK_RJak_2
BK_RJak_3 Řízení jakosti 3 BK_RJak_3
BK_RJak_4 Řízení jakosti 4 BK_RJak_4
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RLZ Řízení lidských zdrojů BK_RLZ
BK_SJB_1 Španělský jazyk B1 BK_SJB_1
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_Soc_1 Sociologie 1 BK_Soc_1
BK_Soc_2 Sociologie 2 BK_Soc_2
BK_SoP Sociální pojištění BK_SoP
BK_SOSS Struktura a orgány státní správy BK_SOSS
BK_SPO Samosprávná působnost orgánů veřejné správy BK_SPO
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SRJ_1 Systém řízení jakosti 1 BK_SRJ_1
BK_SSO_1 Státní správa a její výkon orgány veřejné správy 1 BK_SSO_1
BK_SSt Sociální statistika BK_SSt
BK_St Statistika BK_St
BK_SyD Systém daní v ČR a jeho vývoj BK_SyD
BK_TPre Teorie preferencí BK_TPre
BK_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BK_UBa_1
BK_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BK_UBa_2
BK_UcF Účetnictví finančních institucí BK_UcF
BK_UcP Účetnictví pojišťoven BK_UcP
BK_UcRO Účetnictví rozpočtových organizací BK_UcRO
BK_Uc_1 Účetnictví 1 BK_Uc_1
BK_Uc_2 Účetnictví 2 BK_Uc_2
BK_Uc_3 Účetnictví 3 BK_Uc_3
BK_UPo Úvod do pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo BK_UPr
BK_UPt Úvod do politologie BK_UPt
BK_URV Úvod do studia regionálních věd BK_URV
BK_USO Územní samospráva a její organizace BK_USO
BK_UsPr Ústavní právo BK_UsPr
BK_USRV Úvod do studia regionálních věd BK_USRV
BK_USt Úvod do studia BK_USt
BK_USW Uživatelský software BK_USW
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VRS Veřejná rozpočtová soustava v ČR BK_VRS
BK_VS Veřejná správa BK_VS
BK_VS_1 Veřejná správa 1 BK_VS_1
BK_VS_2 Veřejná správa 2 BK_VS_2
BK_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BK_VVS
BK_VyVS Vývoj veřejné správy Československa a České republiky BK_VyVS
BK_ZaP Zákonná pojištění BK_ZaP
BK_ZaPo_2 Zákonná pojištění 2 BK_ZaPo_2
BK_ZaPr Základy práva BK_ZaPr
BK_ZaP_1 Zákonná pojištění 1 BK_ZaP_1
BK_ZaP_2 Zákonná pojištění 2 BK_ZaP_2
BK_ZFP Zdroje financování podniku BK_ZFP
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZMn_1 Základy managementu 1 BK_ZMn_1
BK_ZPC Základy informatiky a práce na PC BK_ZPC
BK_ZsPr Zástavní právo BK_ZsPr
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_5 Anglický jazyk A5 BP_AJA_5
BP_AJB_1 Anglický jazyk B1 BP_AJB_1
BP_AJB_2 Anglický jazyk B2 BP_AJB_2
BP_AJB_3 Anglický jazyk B3 BP_AJB_3
BP_AJB_4 Anglický jazyk B4 BP_AJB_4
BP_AP Algoritmizace a programování BP_AP
BP_AZP Alternativní zdroje financování podniku BP_AZP
BP_Ba Bankovnictví BP_Ba
BP_BPr Finanční a bankovní právo BP_BPr
BP_CBa Centrální bankovnictví BP_CBa
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BP_EBF_1
BP_Ek_1 Ekonomie 1 BP_Ek_1
BP_Ek_2 Ekonomie 2 BP_Ek_2
BP_Ek_3 Ekonomie 3 BP_Ek_3
BP_Ek_4 Ekonomie 4 BP_Ek_4
BP_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BP_ESA_1
BP_ESB Ekonomická statistika B BP_ESB
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BP_FJB_1
BP_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BP_FJB_2
BP_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BP_FJB_3
BP_FMa Finanční matematika BP_FMa
BP_HPol Hospodářská politika BP_HPol
BP_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BP_IBa_1
BP_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BP_IBa_2
BP_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BP_IBa_3
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_IKS Informační a komunikační systémy BP_IKS
BP_Int Integrace ČR do EU BP_Int
BP_IW Internet a tvorba www BP_IW
BP_JC Programování v jazyce C++ BP_JC
BP_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BP_KBa_1
BP_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BP_KBa_2
BP_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BP_KBa_3
BP_KVS Kapitálová výstavba společnosti BP_KVS
BP_MaA_1 Matematika A1 BP_MaA_1
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaB Matematika B BP_MaB
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaC Matematika C BP_MaC
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_ME Manažerská ekonomika BP_ME
BP_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BP_MVz_1
BP_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BP_MVz_2
BP_NJA_1 Německý jazyk A1 BP_NJA_1
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_3 Německý jazyk A3 BP_NJA_3
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_5 Německý jazyk A5 BP_NJA_5
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_2 Německý jazyk B2 BP_NJB_2
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_ObDem Obecná demografie BP_ObDem
BP_OcPr Občanské právo BP_OcPr
BP_OdPr Obchodní právo BP_OdPr
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_OSD Organizace a správa daní BP_OSD
BP_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BP_OSP
BP_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BP_PA
BP_PCS Počítačové sítě BP_PCS
BP_PFi Provozní financování BP_PFi
BP_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BP_PFO_2
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PIPr Počítačové a informační právo BP_PIPr
BP_Po_1 Pojišťovnictví 1 BP_Po_1
BP_Po_2 Pojišťovnictví 2 BP_Po_2
BP_PPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BP_PPR_1
BP_PSt_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BP_PSt_1
BP_PSt_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BP_PSt_2
BP_Psy_1 Psychologie 1 BP_Psy_1
BP_Psy_2 Psychologie 2 BP_Psy_2
BP_RD Relační databáze BP_RD
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJB_1 Ruský jazyk B1 BP_RJB_1
BP_RJB_2 Ruský jazyk B2 BP_RJB_2
BP_RJB_3 Ruský jazyk B3 BP_RJB_3
BP_RJB_4 Ruský jazyk B4 BP_RJB_4
BP_SJB_1 Španělský jazyk B1 BP_SJB_1
BP_SJB_3 Španělský jazyk B3 BP_SJB_3
BP_Soc_1 Sociologie 1 BP_Soc_1
BP_Soc_2 Sociologie 2 BP_Soc_2
BP_SoP Sociální pojištění BP_SoP
BP_SOSS Struktura a orgány státní správy BP_SOSS
BP_SPO Samosprávná působnost orgánů ve veřejné správě BP_SPO
BP_SPr Správní právo BP_SPr
BP_SSP Systémy sociálního pojištění BP_SSP
BP_SyD Systém daní v ČR a jeho vývoj BP_SyD
BP_TPre Teorie preferencí BP_TPre
BP_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BP_UBa_1
BP_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BP_UBa_2
BP_UcF Účetnictví finančních institucí BP_UcF
BP_UcP Účetnictví pojišťoven BP_UcP
BP_UcRO Účetnictví rozpočtových organizací BP_UcRO
BP_Uc_1 Účetnictví 1 BP_Uc_1
BP_Uc_2 Účetnictví 2 BP_Uc_2
BP_Uc_3 Účetnictví 3 BP_Uc_3
BP_UDS Úvod do databázových systémů BP_UDS
BP_UMe Úvod do metodologie BP_UMe
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo BP_UPr
BP_UPt Úvod do politologie BP_UPt
BP_URV Úvod do studia regionálních věd BP_URV
BP_USO Územní samospráva a její organizace BP_USO
BP_UsPr Ústavní právo BP_UsPr
BP_VeP_1 Veřejné politiky 1 BP_VeP_1
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VF_1 Veřejné finance 1 BP_VF_1
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VRS Veřejná rozpočtová soustava ČR BP_VRS
BP_VS_1 Veřejná správa 1 BP_VS_1
BP_VS_2 Veřejná správa 2 BP_VS_2
BP_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BP_VVS
BP_VyVS Vývoj veřejné správy Československa a České republiky BP_VyVS
BP_ZAP Základy algoritmizace a programování BP_ZAP
BP_ZaPr Základy práva BP_ZaPr
BP_ZaP_1 Zákonná pojištění 1 BP_ZaP_1
BP_ZaP_2 Zákonná pojištění 2 BP_ZaP_2
BP_ZFP Zdroje financování podniku BP_ZFP
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZIPC Základy informatiky a práce na PC BP_ZIPC
BP_ZMn_1 Základy managementu 1 BP_ZMn_1
BP_ZPC Základy informatiky a práce na PC BP_ZPC
BP_ZsPr Zástavní právo BP_ZsPr
Komunikace Komunikace-dovednost pro 21. století Komunikace
test Test - prosime ignorujte test
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.