Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2006 zima2006
Folders
BK_AAJ_1 Anglický jazyk AA1 BK_AAJ_1
BK_ADS Algoritmy a datové struktury BK_ADS
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_AJPB_3 Anglický jazyk - pokročilí B3 BK_AJPB_3
BK_AJZB_3 Anglický jazyk - začátečníci B3 BK_AJZB_3
BK_ASA Aplikační software A BK_ASA
BK_ASB Aplikační software B BK_ASB
BK_Aud Auditing BK_Aud
BK_Ba Bankovnictví BK_Ba
BK_Ba_1 Bankovnictví 1 BK_Ba_1
BK_BI Bezpečnost informací BK_BI
BK_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeAI_1
BK_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeFF_1
BK_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeRP_1
BK_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSeVS_1
BK_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSe_1
BK_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BK_BSe_2
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_Cn Controlling BK_Cn
BK_CP Civilní proces BK_CP
BK_CREU Česká republika a EU BK_CREU
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_Dem Demografie BK_Dem
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BK_EBF_1
BK_EMPr Evropské a mezinárodní právo BK_EMPr
BK_ER Euroregiony BK_ER
BK_ESP Evropské soudnictví a právní ochrana v EU BK_ESP
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBPr_1 Finanční a bankovní právo 1 BK_FBPr_1
BK_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 BK_FDPr_1
BK_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BK_FIM_1
BK_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BK_FIM_2
BK_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika BK_FIPM
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FJZB_3 Francouzský jazyk - začátečníci B3 BK_FJZB_3
BK_FPM_1 Finanční a pojistná matematika 1 BK_FPM_1
BK_FPM_2 Finanční a pojistná matematika 2 BK_FPM_2
BK_FPPr_1 Finanční a pojistné právo 1 BK_FPPr_1
BK_FPPr_2 Finanční a pojistné právo 2 BK_FPPr_2
BK_FRPr Finanční a rozpočtové právo BK_FRPr
BK_FRPr_2 Finanční a rozpočtové právo 2 BK_FRPr_2
BK_FUc Finanční účetnictví BK_FUc
BK_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BK_FUc_1
BK_FUc_2 Finanční účetnictví 2 BK_FUc_2
BK_HaUc Harmonizace účetnictví BK_HaUc
BK_IB International Business BK_IB
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BK_IBa_3
BK_IFR Investiční a finanční rozhodování BK_IFR
BK_IW Internationale Wirtschaft BK_IW
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BK_KBa_3
BK_KPr Konkurzní právo BK_KPr
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaA_2 Matematika A2 BK_MaA_2
BK_MaA_3 Matematika A3 BK_MaA_3
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaE Makroekonomie BK_MaE
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_MarP Marketing v pojišťovnictví BK_MarP
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MiE Mikroekonomie BK_MiE
BK_MUc Manažerské účetnictví BK_MUc
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_5 Německý jazyk A5 BK_NJA_5
BK_NJA_6 Německý jazyk A6 BK_NJA_6
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_NJZB_3 Německý jazyk - začátečníci B3 BK_NJZB_3
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OOP Objektově orientované programování BK_OOP
BK_OOPr_1 Občanské a obchodní právo 1 BK_OOPr_1
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSP
BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA
BK_PCcs Politické cleavages a česká společnost BK_PCcs
BK_PES Právo ES BK_PES
BK_PFi Provozní financování BK_PFi
BK_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BK_PFO_1
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFP_2
BK_PIPr Počítačové a informační právo BK_PIPr
BK_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 BK_PIS_1
BK_PJC Programování v jazyce C++ BK_PJC
BK_PK Projektování a komunikace BK_PK
BK_PM Projektový management BK_PM
BK_Pol_1 Politologie 1 BK_Pol_1
BK_Pol_2 Politologie 2 BK_Pol_2
BK_PoPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BK_PoPR_1
BK_PoPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BK_PoPR_2
BK_POR Pojištění občanských rizik BK_POR
BK_POS Principy operačních systémů BK_POS
BK_Po_1 Pojišťovnictví 1 BK_Po_1
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PP Penzijní připojištění BK_PP
BK_PPG Principy počítačové grafiky BK_PPG
BK_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BK_PPM_1
BK_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BK_PPM_2
BK_PPr Pracovní právo BK_PPr
BK_Prg Programování BK_Prg
BK_PrP Principy počítačů BK_PrP
BK_PrPo Principy počítačů BK_PrPo
BK_PrW_1 Programování pro Windows 1 BK_PrW_1
BK_PSEP Prameny a systém evropského práva BK_PSEP
BK_PSi_1 Počítačové sítě 1 BK_PSi_1
BK_Psy Psychologie BK_Psy
BK_Psy_A Psychologie A BK_Psy_A
BK_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BK_PS_1
BK_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BK_PS_2
BK_PT Prezentační techniky BK_PT
BK_PVM Politika a veřejné mínění BK_PVM
BK_PW_2 Programování pro MS Windows 2 BK_PW_2
BK_RD Relační databáze BK_RD
BK_REk Regionální ekonomika BK_REk
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RiJ Řízení jakosti BK_RiJ
BK_RJA_1 Ruský jazyk A1 BK_RJA_1
BK_RJA_2 Ruský jazyk A2 BK_RJA_2
BK_RJA_3 Ruský jazyk A3 BK_RJA_3
BK_RJA_4 Ruský jazyk A4 BK_RJA_4
BK_RJA_5 Ruský jazyk A5 BK_RJA_5
BK_RJA_6 Ruský jazyk A6 BK_RJA_6
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RJZB_3 Ruský jazyk - začátečníci B3 BK_RJZB_3
BK_RLZ Řízení lidských zdrojů BK_RLZ
BK_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BK_RRV_1
BK_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BK_RRV_2
BK_RVZ Řízení vztahů se zákazníky BK_RVZ
BK_SDK Sociální dovednosti a komunikace BK_SDK
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_SJB_4 Španělský jazyk B4 BK_SJB_4
BK_SJZB_3 Španělský jazyk - začátečníci B3 BK_SJZB_3
BK_SMV Sociologie mezilidských vztahů BK_SMV
BK_Soc Sociologie BK_Soc
BK_SoP Sociální pojištění BK_SoP
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SPrA_1 Správní právo A1 BK_SPrA_1
BK_SPrA_2 Správní právo A2 BK_SPrA_2
BK_SPrA_3 Správní právo A3 BK_SPrA_3
BK_SPV Sociologické poznání a výzkum BK_SPV
BK_SSP Systémy sociálního pojištění BK_SSP
BK_SSST Správní soudnictví a správní trestání BK_SSST
BK_SSt Sociální statistika BK_SSt
BK_StA_1 Statistika A1 BK_StA_1
BK_StA_2 Statistika A2 BK_StA_2
BK_StB Statistika B BK_StB
BK_STVR_1 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 1 BK_STVR_1
BK_St_1 Statistika 1 BK_St_1
BK_SUS Správní a ústavní soudnictví BK_SUS
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_TVF Teorie veřejných financí BK_TVF
BK_TWS Tvorba webových stránek BK_TWS
BK_Uc_B Účetnictví B BK_Uc_B
BK_UcF Účetnictví finančních institucí BK_UcF
BK_UcFI Účetnictví ve finančních institucích BK_UcFI
BK_UcM Účetnictví měst a obcí BK_UcM
BK_UcPo Účetnictví pojišťoven BK_UcPo
BK_UDS Úvod do databázových systémů BK_UDS
BK_UIBa Úvod do investičního bankovnictví BK_UIBa
BK_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví BK_UKBa
BK_UMar Úvod do marketingu BK_UMar
BK_UNX Úvod do Unixu BK_UNX
BK_UPF Úvod do podnikových financí BK_UPF
BK_UPg Úvod do programování BK_UPg
BK_UPo Úvod do pojištění a pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Ústavní právo BK_UPr
BK_VEI Vývoj evropské integrace BK_VEI
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VeP_2 Veřejné politiky 2 BK_VeP_2
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VIA Vývoj internetových aplikací BK_VIA
BK_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BK_VK
BK_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BK_VSEU_1
BK_VSS Volební stranický systém ČR BK_VSS
BK_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BK_VSSV_1
BK_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BK_VSSV_2
BK_VSt Volební studia BK_VSt
BK_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BK_VVSC_1
BK_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BK_VVSC_2
BK_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BK_ZFP_1
BK_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BK_ZFP_2
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZL Základy logiky BK_ZL
BK_ZMar Základy marketingu BK_ZMar
BK_ZP Základy práva BK_ZP
BK_ZPo Zprostředkovatelé pojištění BK_ZPo
BK_ZPr Základy práva BK_ZPr
BK_ZPt_1 Základy politologie 1 BK_ZPt_1
BK_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BK_ZR
BK_ZSP Základy sociologie a psychologie BK_ZSP
BK_ZsPr Zástavní právo BK_ZsPr
BK_ZStM Základy statistických metod BK_ZStM
BK_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BK_ZTPB
BK_ZUc Základy účetnictví BK_ZUc
BK_ZVF Základy veřejných financí BK_ZVF
BK_ZZD Získávání znalostí z databází BK_ZZD
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_AAJ_1 Anglický jazyk AA1 BP_AAJ_1
BP_ADS Algoritmy a datové struktury BP_ADS
BP_AFI Audit finančních institucí BP_AFI
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_5 Anglický jazyk A5 BP_AJA_5
BP_AJA_6 Anglický jazyk A6 BP_AJA_6
BP_AJB_3 Anglický jazyk B3 BP_AJB_3
BP_AJPB_3 Anglický jazyk - pokročilí B3 BP_AJPB_3
BP_AJZB_3 Anglický jazyk - začátečníci B3 BP_AJZB_3
BP_Apl Aplikace informatiky BP_Apl
BP_ASA Aplikační software A BP_ASA
BP_ASB Aplikační software B BP_ASB
BP_Aud Auditing BP_Aud
BP_Ba Bankovnictví BP_Ba
BP_Ba_1 Bankovnictví 1 BP_Ba_1
BP_BI Bezpečnost informací BP_BI
BP_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeAI_1
BP_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeFF_1
BP_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeRP_1
BP_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSeVS_1
BP_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSe_1
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_Cn Controlling BP_Cn
BP_Cn_aj Controlling BP_Cn_aj
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_Dem Demografie BP_Dem
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BP_EBF_1
BP_EMPr Evropské a mezinárodní právo BP_EMPr
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BP_EVS_2
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FBPr_1 Finanční a bankovní právo 1 BP_FBPr_1
BP_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 BP_FDPr_1
BP_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BP_FIM_1
BP_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BP_FIM_2
BP_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika BP_FIPM
BP_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BP_FJB_3
BP_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BP_FJB_4
BP_FJZB_3 Francouzský jazyk - začátečníci B3 BP_FJZB_3
BP_FRPr Finanční a rozpočtové právo BP_FRPr
BP_FUc Finanční účetnictví BP_FUc
BP_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BP_FUc_1
BP_FUc_2 Finanční účetnictví 2 BP_FUc_2
BP_HaUc Harmonizace účetnictví BP_HaUc
BP_IB International Business BP_IB
BP_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BP_IBa_3
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BP_KBa_3
BP_MaA_1 Matematika A1 BP_MaA_1
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaA_3 Matematika A3 BP_MaA_3
BP_MaBd_1 Matematika B1 - doučování BP_MaBd_1
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
BP_MaE Makroekonomie BP_MaE
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_ME Manažerská ekonomika BP_ME
BP_MiE Mikroekonomie BP_MiE
BP_MOV Mezinárodní obchodní vztahy BP_MOV
BP_MUc Manažerské účetnictví BP_MUc
BP_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BP_MVz_2
BP_NJA_1 Německý jazyk A1 BP_NJA_1
BP_NJA_3 Německý jazyk A3 BP_NJA_3
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_5 Německý jazyk A5 BP_NJA_5
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_2 Německý jazyk B2 BP_NJB_2
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_NJPB_3 Německý jazyk - pokročilí B3 BP_NJPB_3
BP_NJZB_3 Německý jazyk - začátečníci B3 BP_NJZB_3
BP_OdPr Obchodní právo BP_OdPr
BP_OOPr_1 Občanské a obchodní právo 1 BP_OOPr_1
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BP_PA
BP_PCcs Politické cleavages a česká společnost BP_PCcs
BP_PES Právo ES BP_PES
BP_PFi Provozní financování BP_PFi
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PiPr Počítačové a informační právo BP_PiPr
BP_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 BP_PIS_1
BP_PJC Programování v jazyce C BP_PJC
BP_PK Projektování a komunikace BP_PK
BP_Pol_1 Politologie 1 BP_Pol_1
BP_Pol_2 Politologie 2 BP_Pol_2
BP_POR Pojištění občanských rizik BP_POR
BP_POS Principy operačních systémů BP_POS
BP_PPG Principy počítačové grafiky BP_PPG
BP_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BP_PPM_1
BP_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BP_PPM_2
BP_PPr Pracovní právo BP_PPr
BP_Prg Programování BP_Prg
BP_PrP Principy počítačů BP_PrP
BP_PrW_1 Programování pod MS Windows 1 BP_PrW_1
BP_PSEP Prameny a systém evropského práva BP_PSEP
BP_Psy Psychologie BP_Psy
BP_Psy_A Psychologie A BP_Psy_A
BP_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BP_PS_1
BP_PT Prezentační techniky BP_PT
BP_PVM Politika a veřejné mínění BP_PVM
BP_PW_2 Programování pro MS Windows 2 BP_PW_2
BP_REk Regionální ekonomika BP_REk
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJZB_3 Ruský jazyk - začátečníci B3 BP_RJZB_3
BP_RLZ Řízení lidských zdrojů BP_RLZ
BP_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BP_RRV_1
BP_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BP_RRV_2
BP_RVZ Řízení vztahů se zákazníky BP_RVZ
BP_SDK Sociální dovednosti a komunikace BP_SDK
BP_SJB_3 Španělský jazyk B3 BP_SJB_3
BP_SJZB_1 Španělský jazyk - začátečníci B1 BP_SJZB_1
BP_SJZB_3 Španělský jazyk - začátečníci B3 BP_SJZB_3
BP_Soc Sociologie BP_Soc
BP_SPr Správní právo BP_SPr
BP_SPrA_1 Správní právo A1 BP_SPrA_1
BP_SPrA_3 Správní právo A3 BP_SPrA_3
BP_SPV Sociologické poznání a výzkum BP_SPV
BP_SSP Systémy sociálního pojištění BP_SSP
BP_SSt Sociální statistika BP_SSt
BP_StA_1 Statistika A1 BP_StA_1
BP_StA_2 Statistika A2 BP_StA_2
BP_STVR_1 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 1 BP_STVR_1
BP_St_1 Statistika 1 BP_St_1
BP_SUS Správní a ústavní soudnictví BP_SUS
BP_TWS Tvorba webových stránek BP_TWS
BP_UcF Účetnictví finančních institucí BP_UcF
BP_UcFI Účetnictví ve finančních institucích BP_UcFI
BP_UcPo Účetnictví pojišťoven BP_UcPo
BP_UDS Úvod do databázových systémů BP_UDS
BP_UIBa Úvod do investičního bankovnictví BP_UIBa
BP_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví BP_UKBa
BP_UNX Úvod do Unixu BP_UNX
BP_UPF Úvod do podnikových financí BP_UPF
BP_UPg Úvod do programování BP_UPg
BP_UPo Úvod do pojištění a pojišťovnictví BP_UPo
BP_UPr Ústavní právo BP_UPr
BP_VEI Vývoj evropské integrace BP_VEI
BP_VeP_2 Veřejné politiky 2 BP_VeP_2
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VF_1 Veřejné finance 1 BP_VF_1
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BP_VSEU_1
BP_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BP_VSSV_1
BP_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BP_VSSV_2
BP_VSt Volební studia BP_VSt
BP_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BP_VVSC_1
BP_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BP_VVSC_2
BP_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BP_ZFP_1
BP_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BP_ZFP_2
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZL Základy logiky BP_ZL
BP_ZMar Základy marketingu BP_ZMar
BP_ZPr Základy práva BP_ZPr
BP_ZPt_1 Základy politologie 1 BP_ZPt_1
BP_ZSP Základy sociologie a psychologie BP_ZSP
BP_ZsPr Zástavní právo BP_ZsPr
BP_ZStM Základy statistických metod BP_ZStM
BP_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BP_ZTPB
BP_ZUc Základy účetnictví BP_ZUc
BP_ZVF Základy veřejných financí BP_ZVF
BP_ZZD Získávání znalostí z databází BP_ZZD
BP_ZZP Založení a zánik podniku BP_ZZP
B_TEST_KJ Test - prosím ignorujte B_TEST_KJ
C_AJA_1 Anglický jazyk A1 C_AJA_1
C_AS Aplikační software C_AS
C_ASA Aplikační software A C_ASA
C_ASB Aplikační software B C_ASB
C_Ba Bankovnictví C_Ba
C_BSe_1 Bakalářský seminář 1 C_BSe_1
C_CKT Český kapitálový trh C_CKT
C_CP Civilní proces C_CP
C_DD_1 Dějiny diplomacie 1 C_DD_1
C_DD_2 Dějiny diplomacie 2 C_DD_2
C_DTP Daňová teorie a politika C_DTP
C_EMPr Evropské a mezinárodní právo C_EMPr
C_ESA_II Ekonomická statistika II C_ESA_II
C_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 C_EVS_1
C_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 C_EVS_2
C_FAP Finanční analýza podniku C_FAP
C_FIM Finanční a investiční matematika C_FIM
C_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 C_FIM_2
C_FJB Francouzský jazyk C_FJB
C_Fuc_1 Finanční účetnictví 1 C_Fuc_1
C_MaB Matematika B 1,2 C_MaB
C_MaB_2 Matematika B2 C_MaB_2
C_MaC Matematika C C_MaC
C_MaE Makroekonomie C_MaE
C_Ma_II Matematika II C_Ma_II
C_Mar Marketing C_Mar
C_ME Manažerská ekonomika C_ME
C_MiE Mikroekonomie C_MiE
C_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 C_MVz_2
C_OdPr Obchodní právo C_OdPr
C_PES Právo ES C_PES
C_PFP_II Podnikové finance a fin. plánování II C_PFP_II
C_PFP_1 Podnikové finance a fin. plánování 1 C_PFP_1
C_Pol_1 Politologie 1 C_Pol_1
C_PR Public Relations C_PR
C_RK Řešení konfliktů C_RK
C_RRV_1 Region a regionální vědy 1 C_RRV_1
C_RRV_2 Region a regionální vědy 2 C_RRV_2
C_SMV Sociologie mezilidských vztahů C_SMV
C_Soc Sociologie C_Soc
C_Soc_SPV Sociologie, Sociologické poznání a výzkum C_Soc_SPV
C_SPrA_2 Správní právo A2 C_SPrA_2
C_SPV Sociologické poznání a výzkum C_SPV
C_StA_2 Statistika A2 C_StA_2
C_TPr Trestní právo C_TPr
C_Uc Základy účetnictví, Finanční účetnictví 1,2 C_Uc
C_Uc_II Účetnictví II C_Uc_II
C_UcM Účetnictví měst a obcí C_UcM
C_UPo Úvod do pojišťovnictví C_UPo
C_UPr Ústavní právo C_UPr
C_VeP_1 Veřejné politiky 1 C_VeP_1
C_VF_I Veřejné finance I C_VF_I
C_VF_1 Veřejné finance 1 C_VF_1
C_VF_2 Veřejné finance 2 C_VF_2
C_VK Vybrané kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě C_VK
C_VP_1 Veřejné politiky 1 C_VP_1
C_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 C_VSSV_1
C_VSSV_2 Veřejná správa správní věda 2 C_VSSV_2
C_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 C_VVSC_1
C_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 C_VVSC_2
C_ZFP Zdroje financování podniku C_ZFP
C_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 C_ZFP_2
C_ZI Základy informatiky C_ZI
C_ZP Základy práva C_ZP
C_ZPr Základy práva C_ZPr
C_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky C_ZR
C_ZZP Založení a zánik podniku C_ZZP
E_Ba Banking E_Ba
E_CFL Czech as Foreign Language E_CFL
E_CIEI Current Issues European Integration E_CIEI
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
Ni_FJ_1 Francouzský jazyk 1 Ni_FJ_1
Ni_FJ_2 Francouzský jazyk 2 Ni_FJ_2
NK_AJ_1 Anglický jazyk 1 NK_AJ_1
NK_AJ_2 Anglický jazyk 2 NK_AJ_2
NK_AJ_3 Anglický jazyk 3 NK_AJ_3
NK_AJ_4 Anglický jazyk 4 NK_AJ_4
NK_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů NK_AOMV
NK_ARPS Alternativy reformy penzijního systému NK_ARPS
NK_ASP Aktuální vybrané statě z pojišťovnictví NK_ASP
NK_BBO Burzy a burzovní operace NK_BBO
NK_Cn_I Controlling I NK_Cn_I
NK_DH Devizové hospodářství NK_DH
NK_DSe_1 Diplomový seminář 1 NK_DSe_1
NK_DSe_2 Diplomový seminář 2 NK_DSe_2
NK_DSe_3 Diplomový seminář 3 NK_DSe_3
NK_EFVS Etika ve finančních a veřejných službách NK_EFVS
NK_EIP Evropské integrační procesy NK_EIP
NK_EP Etika v podnikání NK_EP
NK_EPo Etika v pojišťovnictví NK_EPo
NK_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb NK_ERFS
NK_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven NK_ERP
NK_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb NK_ESFS
NK_EtVS Etika ve veřejné správě NK_EtVS
NK_FA_2 Finanční analýza 2 NK_FA_2
NK_FBPr_I Finanční a bankovní právo I NK_FBPr_I
NK_FCP Firemní cenová politika NK_FCP
NK_FEU Fondy EU a jejich čerpání NK_FEU
NK_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NK_FFP
NK_FI Finanční investování NK_FI
NK_FRP_1 Finační řízení podniku 1 NK_FRP_1
NK_HP Hospodářská politika NK_HP
NK_IBa Investiční bankovnictví NK_IBa
NK_IB_I International Business I NK_IB_I
NK_Inf Informatika NK_Inf
NK_IPP Inflace a proti inflační politika NK_IPP
NK_IVS Informatika ve VS NK_IVS
NK_IW_I Internationale Wirtschaft I NK_IW_I
NK_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NK_KAFI
NK_KBaB Komerční bankovnictví B NK_KBaB
NK_KV Konkurz a vyrovnání NK_KV
NK_LiPU Likvidace pojistných událostí NK_LiPU
NK_LS Logistické systémy NK_LS
NK_MaE_I Makroekonomie I NK_MaE_I
NK_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NK_MaEk_1
NK_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NK_MaEk_2
NK_ManFS Management ve finančních službách NK_ManFS
NK_Man_1 Management 1 NK_Man_1
NK_Man_2 Management 2 NK_Man_2
NK_MB Meždunarodnyj bizněs NK_MB
NK_MEI Mezinárodní ekonomická integrace NK_MEI
NK_MF Mezinárodní finance NK_MF
NK_MFS Marketing ve finančních službách NK_MFS
NK_MiE_I Mikroekonomie I NK_MiE_I
NK_MMO Marketing měst a obcí NK_MMO
NK_MMO_2 Marketing měst a obcí 2 NK_MMO_2
NK_MnJ Management jakosti NK_MnJ
NK_MOPr Mezinárodní obchodní právo NK_MOPr
NK_MP Měnová politika NK_MP
NK_MsLd Místní správa v liberálních demokraciích NK_MsLd
NK_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 NK_MVP_1
NK_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 NK_MVP_2
NK_NJ_1 Německý jazyk 1 NK_NJ_1
NK_NJ_2 Německý jazyk 2 NK_NJ_2
NK_NJ_3 Německý jazyk 3 NK_NJ_3
NK_NJ_4 Německý jazyk 4 NK_NJ_4
NK_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku NK_ODOP
NK_OP Oceňování podniku NK_OP
NK_OPr Obchodní právo NK_OPr
NK_PAEI Právní aspekty evropské integrace NK_PAEI
NK_PCP Právo cenných papírů NK_PCP
NK_PEK Peněžní ekonomie-makroekonom. souvislosti NK_PEK
NK_PeR Personální řízení NK_PeR
NK_PPr_I Pracovní právo I NK_PPr_I
NK_PR Public Relations NK_PR
NK_PrDV Právo duševního vlastnictví NK_PrDV
NK_PrSZ Právo sociálního zabezpečení NK_PrSZ
NK_PrZP Právo životního prostředí NK_PrZP
NK_PSCR Penzijní systém v ČR NK_PSCR
NK_PZ Podnikání v zahraničí NK_PZ
NK_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy NK_RDFT
NK_ReVR Reforma veřejných rozpočtů v ČR NK_ReVR
NK_RFR Řízení finančních rizik NK_RFR
NK_RJ_1 Ruský jazyk 1 NK_RJ_1
NK_RJ_2 Ruský jazyk 2 NK_RJ_2
NK_RJ_3 Ruský jazyk 3 NK_RJ_3
NK_RJ_4 Ruský jazyk 4 NK_RJ_4
NK_SAS Spisová a archivní služba NK_SAS
NK_SEU Směrnice Evropské unie NK_SEU
NK_SFEU Strukturální fondy EU NK_SFEU
NK_SHO Sociologie hospodářské organizace NK_SHO
NK_SM Správa majetku NK_SM
NK_SNSP Práva k nemovitostem a stavební právo NK_SNSP
NK_SoVS Současná veřejná správa NK_SoVS
NK_SPr_I Správní právo I NK_SPr_I
NK_SPr_II Správní právo II NK_SPr_II
NK_SPr_I_2 Správní právo I 2 NK_SPr_I_2
NK_SPS Stranické a politické systémy NK_SPS
NK_SpSS Sociologické problémy soudobého světa NK_SpSS
NK_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě NK_SRJV
NK_SR_1 Správní řízení 1 NK_SR_1
NK_SR_2 Správní řízení 2 NK_SR_2
NK_STFS_1 Současné teorie finančních služeb 1 NK_STFS_1
NK_STS Specializované teritoriální studie NK_STS
NK_STSA Specializované teritoriální studie A NK_STSA
NK_SVR Soustava veřejných rozpočtů ČR NK_SVR
NK_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 NK_SVR_I_1
NK_SVS Sociologie veřejné správy NK_SVS
NK_SZP Systém zdravotního pojištění NK_SZP
NK_TIPr Tvorba a interpretace práva NK_TIPr
NK_TVF Teorie veřejných financí NK_TVF
NK_TVF_I Teorie veřejných financí I NK_TVF_I
NK_UcS_1 Účetní systémy 1 NK_UcS_1
NK_UcS_2 Účetní systémy 2 NK_UcS_2
NK_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NK_UMRP_1
NK_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NK_UMRP_2
NK_UsEs Ústavní systémy evropských států NK_UsEs
NK_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR NK_UVS
NK_VE_1 Veřejná ekonomika 1 NK_VE_1
NK_VE_2 Veřejná ekonomika 2 NK_VE_2
NK_VSEZ Veřejná správa evropských zemí NK_VSEZ
NK_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NK_VSRR
NK_ZInA Zahraniční investování A NK_ZInA
NK_ZInB Zahraniční investování B NK_ZInB
NP_AJ_1 Anglický jazyk 1 NP_AJ_1
NP_AJ_2 Anglický jazyk 2 NP_AJ_2
NP_AJ_3 Anglický jazyk 3 NP_AJ_3
NP_AJ_4 Anglický jazyk 4 NP_AJ_4
NP_Cn_I Controlling I NP_Cn_I
NP_DSe_1 Diplomový seminář 1 NP_DSe_1
NP_DSe_2 Diplomový seminář 2 NP_DSe_2
NP_DSe_3 Diplomový seminář 3 NP_DSe_3
NP_EFVS Etika ve finančních a veřejných službách NP_EFVS
NP_EP Etika v podnikání NP_EP
NP_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb NP_ESFS
NP_FA_2 Finanční analýza 2 NP_FA_2
NP_FBPr_I Finanční a bankovní právo I NP_FBPr_I
NP_FI Finanční investování NP_FI
NP_FRP_1 Finační řízení podniku 1 NP_FRP_1
NP_HP Hospodářská politika NP_HP
NP_IB_I International Business I NP_IB_I
NP_Inf Informatika NP_Inf
NP_IVS Informatika ve VS NP_IVS
NP_IW_I Internationale Wirtschaft I NP_IW_I
NP_KV Konkurz a vyrovnání NP_KV
NP_LS Logistické systémy NP_LS
NP_MaE_I Makroekonomie I NP_MaE_I
NP_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NP_MaEk_1
NP_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NP_MaEk_2
NP_Man_1 Management 1 NP_Man_1
NP_Man_2 Management 2 NP_Man_2
NP_MB Meždunarodnyj bizněs NP_MB
NP_MEI Mezinárodní ekonomická integrace NP_MEI
NP_MiE_I Mikroekonomie I NP_MiE_I
NP_MMO Marketing měst a obcí NP_MMO
NP_MnJ Management jakosti NP_MnJ
NP_MOPr Mezinárodní obchodní právo NP_MOPr
NP_MP Měnová politika NP_MP
NP_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 NP_MVP_1
NP_NJ_1 Německý jazyk 1 NP_NJ_1
NP_NJ_2 Německý jazyk 2 NP_NJ_2
NP_NJ_3 Německý jazyk 3 NP_NJ_3
NP_NJ_4 Německý jazyk 4 NP_NJ_4
NP_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku NP_ODOP
NP_OP Oceňování podniku NP_OP
NP_OPr Obchodní právo NP_OPr
NP_PAEI Právní aspekty evropské integrace NP_PAEI
NP_PeR Personální řízení NP_PeR
NP_PPr_I Pracovní právo I NP_PPr_I
NP_PrDV Právo duševního vlastnictví NP_PrDV
NP_PrZP Právo životního prostředí NP_PrZP
NP_PZ Podnikání v zahraničí NP_PZ
NP_RFR Řízení finančních rizik NP_RFR
NP_SAS Spisová a archivní služba NP_SAS
NP_SEU Směrnice Evropské unie NP_SEU
NP_SFEU Strukturální fondy EU NP_SFEU
NP_SM Správa majetku NP_SM
NP_SNSP Práva k nemovitostem a stavební právo NP_SNSP
NP_SPS Stranické a politické systémy NP_SPS
NP_SpSS Sociologické problémy soudobého světa NP_SpSS
NP_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě NP_SRJV
NP_SR_1 Správní řízení 1 NP_SR_1
NP_STFS_1 Současné teorie finančních služeb 1 NP_STFS_1
NP_STSA Specializované teritoriální studie A NP_STSA
NP_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 NP_SVR_I_1
NP_TEST Test - prosím ignorujte NP_TEST
NP_TVF_I Teorie veřejných financí I NP_TVF_I
NP_UcS_1 Účetní systémy 1 NP_UcS_1
NP_UcS_2 Účetní systémy 2 NP_UcS_2
NP_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NP_UMRP_2
NP_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR NP_UVS
NP_VE_2 Veřejná ekonomika 2 NP_VE_2
NP_VSEZ Veřejná správa evropských zemí NP_VSEZ
NP_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NP_VSRR
NP_ZInB Zahraniční investování B NP_ZInB
N_TEST_KJ Test - prosím ignorujte N_TEST_KJ
TEST Test - prosím ignorujte TEST
TEST2 Test - prosím ignorujte TEST2
V_ZPFP Život a práce poradce pro finanční plánování V_ZPFP
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.