Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2007 zima2007
Složky
B_AAJ_1 Anglický jazyk A1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk AA2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A3 B_AAJ_3
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
B_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru B_AFPV
B_AJA_1 Anglický jazyk A1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V1 B_AJV_1
B_AOEI_aj Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI_aj
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_ASB Aplikační software B B_ASB
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_Aud Auditing B_Aud
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_Ba_aj Bankovnictví B_Ba_aj
B_Ba_1 Bankovnictví 1 B_Ba_1
B_Ba_2 Bankovnictví 2 B_Ba_2
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BI_aj Bezpečnost informací B_BI_aj
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeAI_1
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BseVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BseVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CJc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_CJc_1
B_CJe Český jazyk ERASMUS B_CJe
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CJMK_2 Český jazyk v marketingové komunikaci 2 B_CJMK_2
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_Cn Controlling B_Cn
B_COEUR_aj Competence in Euro Preneurship B_COEUR_aj
B_CP Civilní proces B_CP
B_CPS Český politický systém B_CPS
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_DD_2 Dějiny diplomacie 2 B_DD_2
B_Dem Demografie B_Dem
B_DPFi Daně placené finančními institucemi B_DPFi
B_DPr Daňové právo B_DPr
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_DTP Daňová teorie a politika B_DTP
B_EMPr Evropské a mezinárodní právo B_EMPr
B_ERB Ekonomika a řízení bank B_ERB
B_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven B_ERP
B_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 B_EVS_1
B_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 B_EVS_2
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 B_FDPr_1
B_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 B_FDPr_2
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika B_FIPM
B_FJB_1 Francouzský jazyk B1 B_FJB_1
B_FJV_1 Francouzský jazyk V1 B_FJV_1
B_FPr Finanční právo B_FPr
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc Finanční účetnictví B_FUc
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FU_1 Finanční účetnictví 1 B_FU_1
B_HaUc Harmonizace účetnictví B_HaUc
B_HPo Historie pojišťovnictví B_HPo
Bi_AJA_3 Anglický jazyk A3 Bi_AJA_3
Bi_AJA_6 Anglický jazyk A6 Bi_AJA_6
B_IB International Business B_IB
B_IBa Investiční bankovnictví B_IBa
Bi_Ba Bankovnictví Bi_Ba
Bi_DD_1 Dějiny diplomacie 1 Bi_DD_1
Bi_FUc_2 Finanční účetnictví 2 Bi_FUc_2
Bi_MaE Makroekonomie Bi_MaE
Bi_Man_2 Management 2 Bi_Man_2
Bi_MiE Mikroekonomie Bi_MiE
Bi_MIS Manažerské informační systémy Bi_MIS
Bi_NJA_1 Německý jazyk A1 Bi_NJA_1
Bi_NJA_3 Německý jazyk A3 Bi_NJA_3
B_Int Integrace ČR do EU B_Int
Bi_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 Bi_PFP_2
Bi_PM Projektový management Bi_PM
Bi_PoPR Pojištění podnikatelských rizik Bi_PoPR
Bi_POR Pojištění občanských rizik Bi_POR
Bi_Psy Psychologie Bi_Psy
Bi_Soc Sociologie Bi_Soc
Bi_SSP Systémy sociálního pojištění Bi_SSP
Bi_St_1 Statistika 1 Bi_St_1
Bi_UcFi Účetnictví ve finančních institucích Bi_UcFi
Bi_UPF Úvod do podnikových financí Bi_UPF
Bi_UPg Úvod do programování Bi_UPg
Bi_UPo Úvod do pojištění a pojišťovnictví Bi_UPo
Bi_VET Vývoj ekonomických teorií Bi_VET
Bi_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 Bi_VSSV_2
Bi_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 Bi_VVSC_1
Bi_ZDP Zdanění příjmů Bi_ZDP
Bi_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 Bi_ZFP_1
Bi_ZL Základy logiky Bi_ZL
Bi_ZMar Základy marketingu Bi_ZMar
Bi_ZPr Základy práva Bi_ZPr
Bi_ZVF Základy veřejných financí Bi_ZVF
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_IRDF Investiční rozhodování a dlouhodobé financování BK_IRDF
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFP_2
B_KSF Úloha kohezního a strukturálních fondů B_KSF
B_KV Konkurz a vyrovnání B_KV
B_KVSp Kapitálová výstavba společnosti B_KVSp
B_MaA_1 Matematika A1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A3 B_MaA_3
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B2 B_MaB_2
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_Man_1 Management 1 B_Man_1
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_Mask_1 Masová komunikace a prostředky 1 B_Mask_1
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_ME Manažerská ekonomika B_ME
B_MEI Mezinárodní ekonomická integrace B_MEI
B_MFS Marketing finančních služeb B_MFS
B_MiE Mikroekonomie B_MiE
B_MIE_aj Mikroekonomie B_MIE_aj
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MN Místní normotvorba B_MN
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 B_MVz_1
B_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 B_MVz_2
B_NCPD Novodobé české politické dějiny B_NCPD
B_NJA_1 Německý jazyk A1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A6 B_NJA_6
B_NJB_1 Německý jazyk B1 B_NJB_1
B_NJV_1 Německý jazyk V1 B_NJV_1
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr_1 Občanské a obchodní právo 1 B_OOPr_1
B_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 B_OOPr_2
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PiPr Počítačové a informační právo B_PiPr
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_Pol Politologie B_Pol
B_PoPr Pojistné právo B_PoPr
B_POR Pojištění občanských rizik B_POR
B_PoZp Pojištění odpovědnosti a zákonné pojištění B_PoZp
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PSEP Prameny a systém evropského práva B_PSEP
B_Psy Psychologie B_Psy
B_Psy_A Psychologie A B_Psy_A
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_Psy_2 Psychologie 2 B_Psy_2
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 B_PS_2
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi B_RgD
B_RgDVS Regulace a dozor financování veřejného sektoru B_RgDVS
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_1 Ruský jazyk B1 B_RJB_1
B_RJV_1 Ruský jazyk V1 B_RJV_1
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_RRV_2 Region a regionální vědy 2 B_RRV_2
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_RVZ_1 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 1 B_RVZ_1
B_RVZ_2 Řízení vztahů se zákazníky 2 B_RVZ_2
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_1 Španělský jazyk B1 B_SJB_1
B_SJV_1 Španělský jazyk V1 B_SJV_1
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_Soc Sociologie B_Soc
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr Správní právo B_SPr
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_SSP Systémy sociálního pojištění B_SSP
B_STVR_2 Struktura a tvorba veřejných rozpočtů 2 B_STVR_2
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů A B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TH Teorie her B_TH
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TVF Teorie veřejných financí B_TVF
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UBa Úvod do bankovnictví B_UBa
B_UcFi Účetnictví finančních institucí B_UcFi
B_UcM Účetnictví měst a obcí B_UcM
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UIBa Úvod do investičního bankovnictví B_UIBa
B_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví B_UKBa
B_UMar Úvod do marketingu B_UMar
B_UMe Úvod do metodologie B_UMe
B_UNX Úvod do Unixu B_UNX
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPoP Úvod do pojišťovnictví B_UPoP
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_URV Úvod do studia regionálních věd B_URV
B_UVF Úvod do veřejných financí B_UVF
B_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury B_VEK
B_VeP_1 Veřejné politiky 1 B_VeP_1
B_VeP_2 Veřejné politiky 2 B_VeP_2
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_1 Veřejné finance 1 B_VF_1
B_VF_2 Veřejné finance 2 B_VF_2
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě B_VK
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSEU_1aj Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1aj
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 B_VSSV_1
B_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 B_VSSV_2
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_ZDP Zdanění příjmů B_ZDP
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZI Základy informatiky B_ZI
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPo Základy pojišťovnictví B_ZPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZPt_1 Základy politologie 1 B_ZPt_1
B_ZPt_2 Základy politologie 2 B_ZPt_2
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví B_ZTPB
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
C_AJA Anglický jazyk A C_AJA
C_AJA_3 Anglický jazyk A3 C_AJA_3
C_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 C_BSeRP_1
C_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 C_BSeVS_1
C_CKT Český kapitálový trh C_CKT
C_Cn Controlling C_Cn
C_CP Civilní proces C_CP
C_FAP Finanční analýza podniku C_FAP
C_FIM Finanční a investiční matematika C_FIM
C_NJA Německý jazyk A C_NJA
C_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 C_OOPr_2
C_OPr Občanské právo C_OPr
C_PT Prezentační techniky C_PT
C_SPr_1 Správní právo 1 C_SPr_1
C_St_2 Statistika 2 C_St_2
C_UcM Účetnictví měst a obcí C_UcM
C_UMar Úvod do marketingu C_UMar
C_UPr Ústavní právo C_UPr
C_UPt Úvod do politologie C_UPt
C_VeP_1 Veřejné politiky 1 C_VeP_1
C_VET Vývoj ekonomických teorií C_VET
C_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 C_VSEU_1
C_VSEU_2 Veřejná správa v zemích EU 2 C_VSEU_2
C_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 C_VSSV_2
C_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 C_ZFP_2
C_ZPt_2 Základy politologie 2 C_ZPt_2
C_ZUc Základy účetnictví C_ZUc
C_ZZP Založení a zánik podniku C_ZZP
DB_EC English Composition DB_EC
DM_MCRM Managerial Communication and Research Methods DM_MCRM
E_AJ Angličtina on-line E_AJ
E_GrAJ E-gramatika angličtina E_GrAJ
E_GrNJ E-gramatika němčina E_GrNJ
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
N_AMi Aktuárské minimum N_AMi
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
N_AOVF Aktuální otázky veřejných financí N_AOVF
N_ARPS Alternativy reformy penzijního systému N_ARPS
N_ASFi Aplikační software ve fin. institucích N_ASFi
N_ATFS Aplikace současných teorií ve finančních službách N_ATFS
N_BPrCP Bankovní právo a právo cenných papírů N_BPrCP
N_CJc_1 Český jazyk pro cizince 1 N_CJc_1
N_Cn_I Controlling I N_Cn_I
N_CNZ České národní zájmy N_CNZ
N_Dem Demografie N_Dem
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DSe_1 Diplomový seminář 1 N_DSe_1
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_DTDH Devizové trhy a devizové hospodářství N_DTDH
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_EkS_1 Ekonomická statistika 1 N_EkS_1
N_EP Etika v podnikání N_EP
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb N_ERFS
N_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven N_ERP
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb N_ESFS
N_EtFS Etika ve finančních službách N_EtFS
N_EtVS Etika ve VS N_EtVS
N_FA Fiskální a monetární aspekty VF N_FA
N_FCP Firemní cenová politika N_FCP
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FI Finanční investování N_FI
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FRP_1 Finanční řízení podniku 1 N_FRP_1
N_FRP_2 Finanční řízení podniku 2 N_FRP_2
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IBa Investiční bankovnictví N_IBa
N_IB_I International Business I N_IB_I
Ni_DSe_1 Diplomový seminář 1 Ni_DSe_1
Ni_HP Hospodářská politika Ni_HP
Ni_KV Konkurz a vyrovnání Ni_KV
Ni_LS Logistické systémy Ni_LS
Ni_MiE_I Mikroekonomie I Ni_MiE_I
Ni_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 Ni_MVP_1
N_InB Inovace v bankovnictví N_InB
N_Inf Informatika N_Inf
Ni_OP Oceňování podniku Ni_OP
Ni_OPr Obchodní právo Ni_OPr
Ni_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 Ni_UMRP_2
N_IVS Informatika ve veřejné správě N_IVS
Ni_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj Ni_VSRR
N_IW_I Internationale Wirtschaft I N_IW_I
N_KAPo Kontrola a interní audit v pojišťovnictví N_KAPo
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_KV Konkurz a vyrovnání N_KV
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaE_I Makroekonomie I N_MaE_I
N_MaEk_1 Manažerská ekonomika 1 N_MaEk_1
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_ManFS Management ve finančních službách N_ManFS
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_Man_2 Management 2 N_Man_2
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MF Mezinárodní finance N_MF
N_MF_aj Mezinárodní finance N_MF_aj
N_MFK Měnové a finanční krize N_MFK
N_MFS Marketing ve finančních službách N_MFS
N_MiE_I Mikroekonomie I N_MiE_I
N_MMO Marketing měst a obcí N_MMO
N_Mnj Management jakosti N_Mnj
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MP Měnová politika N_MP
N_MPo Marketig v pojišťovnictví N_MPo
N_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 N_MVP_1
N_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 N_MVP_2
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_2 Německý jazyk 2 N_NJ_2
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_NP Neživotní pojištění N_NP
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PCP Právo cenných papírů N_PCP
N_PEK Peněžní ekonomie-makroekonomické souvislosti N_PEK
N_Per Personální řízení N_Per
N_PM Personální management N_PM
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PPr_I Pracovní právo I N_PPr_I
N_PR Public Relations N_PR
N_PrdV Právo duševního vlastnictví N_PrdV
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PrZP Právo životního prostředí N_PrZP
N_PTP Pojistná teorie a politika N_PTP
N_PZ Podnikání v zahraničí N_PZ
N_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy N_RDFT
N_RJ_1 Ruský jazyk 1 N_RJ_1
N_RJ_3 Ruský jazyk 3 N_RJ_3
N_RJ_4 Ruský jazyk 4 N_RJ_4
N_RKVS Řízení kvality ve VS N_RKVS
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RRFS Řízení rizik ve fin.službách N_RRFS
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SoVS Současná veřejná správa N_SoVS
N_SpM Správa majetku N_SpM
N_SPS Stranické a politické systémy N_SPS
N_SpSS Sociologické problémy soudobého světa N_SpSS
N_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě N_SRJV
N_SR_1 Správní řízení 1 N_SR_1
N_SR_2 Správní řízení 2 N_SR_2
N_SSt Sociální statistika N_SSt
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_STFS_1 Současné teorie finančních služeb 1 N_STFS_1
N_STFS_2 Současné teorie finančních služeb 2 N_STFS_2
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_STS_2 Specializované teritoriální studie 2 N_STS_2
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 N_SVR_I_2
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_SZP Systém zdravotního pojištění N_SZP
N_THA Teorie her - aplikace II N_THA
N_TPS Teorie penzijních systémů N_TPS
N_TVF_I Teorie veřejných financí I N_TVF_I
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UcS_2 Účetní systémy 2 N_UcS_2
N_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 N_UMRP_1
N_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 N_UMRP_2
N_UsEs Ústavní systémy evropských států N_UsEs
N_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UVS
N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 N_VE_1
N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 N_VE_2
N_VKTPr Vybrané kapitoly z trestního práva N_VKTPr
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_VSRR_aj Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR_aj
N_ZCP Zahraniční cenné papíry N_ZCP
N_ZInA Zahraniční investování A N_ZInA
N_ZPrZP Základy práva životního prostředí N_ZPrZP
N_Zso Zajištění a soupojištění N_Zso
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.