Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2008 zima2008
Složky
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
B_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru B_AFPV
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJB_1 Anglický jazyk B 1 B_AJB_1
B_AJB_3 Anglický jazyk B 3 B_AJB_3
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_2 Anglický jazyk V 2 B_AJV_2
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
B_AOEI Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_Aud Auditing B_Aud
B_AZP Alternativní zdroje financování podniku B_AZP
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BP Business Placement B_BP
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeMK_1
B_BSePO_1 Bakalářský seminář 1 B_BSePO_1
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CDS_A Český daňový systém B_CDS_A
B_Cj Český jazyk pro ERASMUS B_Cj
B_CJc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_CJc_1
B_CJc_3 Český jazyk pro cizince 3 B_CJc_3
B_CjMK_B Český jazyk v marketingové komunikaci B B_CjMK_B
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_Cn Controlling B_Cn
B_COEUR Competence in EuroPreneurship B_COEUR
B_CP_A Civilní proces A B_CP_A
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_Dem Demografie B_Dem
B_Dfi Dozor nad finančními institucemi B_Dfi
B_DNP Design a nástroje prezentace B_DNP
B_DPFi Daně placené finančními institucemi B_DPFi
B_DPr Daňové právo B_DPr
B_DTP Daňová teorie a politika B_DTP
B_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 B_EBF_2
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_EMPr Evropské a mezinárodní právo B_EMPr
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ERB Ekonomika a řízení bank B_ERB
B_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven B_ERP
B_ES Expertní systémy B_ES
B_ESP Evropské soutěžní právo B_ESP
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_EUsEp Struktura a ekonomická politika EU B_EUsEp
B_EVS Ekonomika veřejného sektoru B_EVS
B_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 B_EVS_1
B_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 B_EVS_2
B_FBPr_2 Finanční a bankovní právo 2 B_FBPr_2
B_FDPr Finanční a daňové právo B_FDPr
B_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 B_FDPr_2
B_FI Finanční investování B_FI
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika B_FIPM
B_FJB_1 Francouzský jazyk B 1 B_FJB_1
B_FJB_2 Francouzský jazyk B 2 B_FJB_2
B_FJB_3 Francouzský jazyk B 3 B_FJB_3
B_FJB_4 Francouzský jazyk B 4 B_FJB_4
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_2 Francouzský jazyk V 2 B_FJV_2
B_FJV_3 Francouzský jazyk V 3 B_FJV_3
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FPM_2 Finanční a pojistná matematika 2 B_FPM_2
B_FPr Finanční právo B_FPr
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_HaUc Harmonizace účetnictví B_HaUc
B_HPo Historie pojišťovnictví B_HPo
B_IB International Business B_IB
B_IBa Investiční bankovnictví B_IBa
B_IJV_1 Italský jazyk V 1 B_IJV_1
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KSF Úloha kohézních a strukturálních fondů EU B_KSF
B_KVS Kapitálová výstavba společnosti B_KVS
B_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice B_LZ
B_MaA_1 Matematika A1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A3 B_MaA_3
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B2 B_MaB_2
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_MaN_1 Management 1 B_MaN_1
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_Mask_1 Masová komunikace a prostředky 1 B_Mask_1
B_MasK_2 Masová komunikace a prostředky 2 B_MasK_2
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_ME Manažerská ekonomika B_ME
B_MFS Marketing finančních služeb B_MFS
B_MiE_I Mikroekonomie B_MiE_I
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MN Místní normotvorba B_MN
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MVT Metody výzkumu trhu B_MVT
B_NCPD Novodobé české politické dějiny B_NCPD
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_2 Německý jazyk V 2 B_NJV_2
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 B_OOPr_2
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OSVF Organizace a správa veřejných financí v EU B_OSVF
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PA Praktická administrativa ve veřejné správě B_PA
B_PaM Politika a média B_PaM
B_PBF Peníze, banky a finanční trhy B_PBF
B_PES Právo ES B_PES
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PIPr Počítačové a informační právo B_PIPr
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_PoM Pojištění majetku B_PoM
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoPr Pojistné právo B_PoPr
B_POR Pojištění občanských rizik B_POR
B_PoZp Pojištění odpovědnosti a zákonné pojištění B_PoZp
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 B_PPR_2
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PR_1 Public Relations 1 B_PR_1
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PSEP Prameny a systém evropského práva B_PSEP
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_PVN Právní vztahy k nemovitostem B_PVN
B_PW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PW_2
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_Rek_2 Reklama 2 B_Rek_2
B_REV Regionální ekonomika a vývoj B_REV
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_1 Ruský jazyk B 1 B_RJB_1
B_RJB_3 Ruský jazyk B 3 B_RJB_3
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_2 Ruský jazyk V 2 B_RJV_2
B_RJV_3 Ruský jazyk V 3 B_RJV_3
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RR Rozhodčí řízení B_RR
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_RRV_2 Region a regionální vědy 2 B_RRV_2
B_RVZ_1 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 1 B_RVZ_1
B_RVZ_2 Řízení vztahů se zákazníky 2 B_RVZ_2
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_1 Španělský jazyk B 1 B_SJB_1
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_3 Španělský jazyk B 3 B_SJB_3
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_2 Španělský jazyk V 2 B_SJV_2
B_SJV_3 Španělský jazyk V 3 B_SJV_3
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací 1 B_SMaK_1
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
B_Soc Sociologie B_Soc
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr Správní právo B_SPr
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SSP Systémy sociálního pojištění B_SSP
B_SSt Sociální statistika B_SSt
B_StA_2 Statistika A2 B_StA_2
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SUS_A Správní a ústavní soudnictví B_SUS_A
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TH Teorie her B_TH
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TVF Teorie veřejných financí B_TVF
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UBa Úvod do bankovnictví B_UBa
B_UcFi Účetnictví finančních institucí B_UcFi
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UIBa Úvod do investičního bankovnictví B_UIBa
B_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví B_UKBa
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_UVF Úvod do veřejných financí B_UVF
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury B_VEK
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VeP_2 Veřejné politiky 2 B_VeP_2
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_1 Veřejné finance 1 B_VF_1
B_VF_2 Veřejné finance 2 B_VF_2
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 B_VSSV_1
B_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 B_VSSV_2
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZDP Zdanění příjmů B_ZDP
B_ZdPo Zdravotní pojištění B_ZdPo
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFBT Základy finančních a bankovních teorií B_ZFBT
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPo Základy pojišťovnictví B_ZPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZsPr Zástavní právo B_ZsPr
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví B_ZTPB
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
DB_EC English Composition DB_EC
DB_WP Writing for the Professions DB_WP
DM_MCRM Managerial Communication and Research Methods DM_MCRM
DM_MF Management of Finance DM_MF
DM_MM Management Marketing DM_MM
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
N_ARPS Alternativy reformy penzijního systému N_ARPS
N_BBO Burzy a burzovní operace N_BBO
N_BPrCP Bankovní právo a právo cenných papírů N_BPrCP
N_CJc_1 Český jazyk pro cizince 1 N_CJc_1
N_CJc_3 Český jazyk pro cizince 3 N_CJc_3
N_Cn_I Controlling I N_Cn_I
N_Dem Demografie N_Dem
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DS Databázové Systémy N_DS
N_DSe_1 Diplomový seminář 1 N_DSe_1
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_EtVS Etika ve VS N_EtVS
N_FA_2 Finanční analýza 2 N_FA_2
N_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování N_FFP
N_FI Finanční investování N_FI
N_FK_aj_II Firemní komunikace v anglickém jazyce II N_FK_aj_II
N_FK_nj_II Firemní komunikace v německém jazyce II N_FK_nj_II
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IBa Investiční bankovnictví N_IBa
N_IB_I International Business I N_IB_I
N_IPP Inflace a proti inflační politika N_IPP
N_IW_I Internationale Wirtschaft I N_IW_I
N_KAPo Kontrola a interní audit v pojišťovnictví N_KAPo
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_KBaB Komerční bankovnictví B N_KBaB
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 N_MaEk_1
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_Man_2 Management 2 N_Man_2
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MF Mezinárodní finance N_MF
N_MiE_II Mikroekonomie II N_MiE_II
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MMO Marketing měst a obcí N_MMO
N_MP Měnová politika N_MP
N_MPo Marketing v pojišťovnictví N_MPo
N_MRP_1 Marketingové řízení podniku 1 N_MRP_1
N_MRP_2 Marketingové řízení podniku 2 N_MRP_2
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_MTP_2 Měnová teorie a politika 2 N_MTP_2
N_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 N_MVP_1
N_MVS Management ve veřejné správě N_MVS
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_OdPr Obchodní právo N_OdPr
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OFI_1 Oceňování finančních investic 1 N_OFI_1
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PAEI Právní aspekty evropské integrace N_PAEI
N_PCP Právo cenných papírů N_PCP
N_PeR Personální řízení N_PeR
N_PM Personální management N_PM
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PPr_I Pracovní právo I N_PPr_I
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PSCR Penzijní systém v ČR N_PSCR
N_PTP Pojistná teorie a politika N_PTP
N_PVN Právní vztahy k nemovitostem N_PVN
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_ReVR Reforma veřejných rozpočtů v ČR N_ReVR
N_RJ_1 Ruský jazyk 1 N_RJ_1
N_RJ_3 Ruský jazyk 3 N_RJ_3
N_RKVS Řízení kvality ve VS N_RKVS
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RR_2 Řízení rizik 2 N_RR_2
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SHO Sociologie hospodářské organizace N_SHO
N_SJV_1 Španělský jazyk V1 N_SJV_1
N_SM Správa majetku N_SM
N_SRIS Strategie a řízení IS N_SRIS
N_SSt Sociální statistika N_SSt
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 N_SVR_I_2
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TLK Teorie lidského kapitálu N_TLK
N_TPS Teorie penzijních systémů N_TPS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 N_UMRP_1
N_UsVs Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UsVs
N_VKTPr Vybrané kapitoly z trestního práva N_VKTPr
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_ZMF Základy mezinárodních financí N_ZMF
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
N_ZPrZP Základy práva životního prostředí N_ZPrZP
N_Zso Zajištění a soupojištění N_Zso
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.