Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2009 zima2009
Složky
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
B_AOEI Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_Aud Auditing B_Aud
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BAG BAG výuka B_BAG
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt 1 B_BPAI_1
B_BPFF_1 Bakalářský projekt 1 B_BPFF_1
B_BPMK_1 Bakalářský projekt 1 B_BPMK_1
B_BPPO_1 Bakalářský projekt 1 B_BPPO_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt 1 B_BPRP_1
B_BPVS_1 Bakalářský projekt 1 B_BPVS_1
B_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeAI_1
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeMK_1
B_BSePO_1 Bakalářský seminář 1 B_BSePO_1
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_Cjc_1
B_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_Cjc_2
B_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 B_Cjc_3
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CjMK_B Český jazyk v marketingové komunikaci B B_CjMK_B
B_Cn Controlling B_Cn
B_COEUR Competence in EuroPreneurship B_COEUR
B_CP_A Civilní proces A B_CP_A
B_CZS Český zdravotnický systém B_CZS
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_Dem Demografie B_Dem
B_Dfi Dozor nad finančními institucemi B_Dfi
B_DNP Design a nástroje prezentace B_DNP
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_ERBi Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBi
B_ES Expertní systémy B_ES
B_E_SANCE Projekt E-Šance B_E_SANCE
B_ESP Evropské soutěžní právo B_ESP
B_EVS Ekonomika veřejného sektoru B_EVS
B_FABS Finanční analýza poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_FABS
B_FAFS Finanční analýza poskytovatelů finančních služeb B_FAFS
B_FDPr Finanční a daňové právo B_FDPr
B_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 B_FDPr_2
B_FI Finanční investování B_FI
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika B_FIPM
B_FJB_1 Francouzský jazyk B 1 B_FJB_1
B_FJB_3 Francouzský jazyk B 3 B_FJB_3
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_3 Francouzský jazyk V 3 B_FJV_3
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FPr Finanční právo B_FPr
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_HaUc Harmonizace účetnictví B_HaUc
B_HPo Historie pojišťovnictví B_HPo
B_IBa_A2 Investiční bankovnictví A2 B_IBa_A2
B_KBa_A2 Komerční bankovnictví A2 B_KBa_A2
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KRRP Komplexní řízení rizik pojišťovny B_KRRP
B_Lob Lobbing B_Lob
B_LZ Lobbying a zájmové skupiny v politice B_LZ
B_MaA_1 Matematika A1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A3 B_MaA_3
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B2 B_MaB_2
B_MaE_I Makroekonomie I B_MaE_I
B_Man_1 Management 1 B_Man_1
B_Mar Marketing B_Mar
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_MiE_I Mikroekonomie I B_MiE_I
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MN Místní normotvorba B_MN
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MVT Metody výzkumu trhu B_MVT
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 B_OOPr_2
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OSD Organizace a správa daní B_OSD
B_OSVF Organizace a správa veřejných financí v EU B_OSVF
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PBF Peníze, banky a finanční trhy B_PBF
B_PES Právo ES B_PES
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_PoM Pojištění majetku B_PoM
B_PoOd Pojištění odpovědnosti B_PoOd
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 B_PPR_2
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PR_1 Public Relations 1 B_PR_1
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PSEP Prameny a systém evropského práva B_PSEP
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_Rek_2 Reklama 2 B_Rek_2
B_RJB_1 Ruský jazyk B 1 B_RJB_1
B_RJB_3 Ruský jazyk B 3 B_RJB_3
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_3 Ruský jazyk V 3 B_RJV_3
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_semKEMV Seminář KEMV B_semKEMV
B_SJB_1 Španělský jazyk B 1 B_SJB_1
B_SJB_3 Španělský jazyk B 3 B_SJB_3
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_3 Španělský jazyk V 3 B_SJV_3
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací B_SMaK_1
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
B_Soc Sociologie B_Soc
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SUS_A Správní a ústavní soudnictví B_SUS_A
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UBa Úvod do bankovnictví B_UBa
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPF_A Úvod do podnikových financí A B_UPF_A
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 B_VSSV_1
B_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 B_VSSV_2
B_VT Vedení týmů a týmová práce B_VT
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZDP Zdanění příjmů B_ZDP
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZERP Základy ekonomiky a řízení pojišťoven B_ZERP
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPo Základy pojišťovnictví B_ZPo
B_ZpPo Zprostředkovatelé v pojišťovnictví B_ZpPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZsPr Zástavní právo B_ZsPr
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZVF_A Základy veřejných financí A B_ZVF_A
DB_CT Critical Thinking DB_CT
DB_EC English Composition DB_EC
DB_IFA Interpretations of Financial Accounting DB_IFA
DB_WP Writing for the Professions DB_WP
DM_AM Applied Marketing DM_AM
DM_BC Business Communications DM_BC
DM_BMC Banking and the Movement of Capital DM_BMC
DM_BO Business Operations DM_BO
DM_BS Business Strategy DM_BS
DM_CB Consumer Behavior DM_CB
DM_EBM Essential of Business Management DM_EBM
DM_EFI Evaluation of Financial Information DM_EFI
DM_EMDIM Equity Market and Debt Instruments Mng. DM_EMDIM
DM_HPO High Performance Organizations DM_HPO
DM_HRM Human Resource Management DM_HRM
DM_LE Law and Economics DM_LE
DM_LEGB Law and Economics for Global Business DM_LEGB
DM_LSGE Legal Systems in a Global Economy DM_LSGE
DM_MCRM Managerial Communication and Research Methods DM_MCRM
DM_MF Management of Finance DM_MF
DM_MT Managing with Technology DM_MT
DM_PMP Project Management and Priorization DM_PMP
DM_PRMM Public relations and Media Mgmt. DM_PRMM
DM_PS People and Systems DM_PS
DM_SFM Strategic Financial Management DM_SFM
E_CzL Czech language E_CzL
E_MiEs Microeconomics E_MiEs
E_RED Regional Economics and Development E_RED
N_AAJ_1 Anglický jazyk 1 N_AAJ_1
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
N_ANZ Alternativní nástroje zajištění N_ANZ
N_ASFi Aplikační software ve finančních institucích N_ASFi
N_BBO Burzy a burzovní operace N_BBO
N_BPrCP Bankovní právo a právo cenných papírů N_BPrCP
N_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 N_Cjc_1
N_CJc_3 Český jazyk pro cizince 3 N_CJc_3
N_Cn_I Controlling I N_Cn_I
N_DDS Doplňkové důchodové systémy N_DDS
N_Dem Demografie N_Dem
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_1 Diplomový projekt 1 N_DPAI_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt 1 N_DPFF_1
N_DPPO_1 Diplomový projekt 1 N_DPPO_1
N_DPRP_1 Diplomový projekt 1 N_DPRP_1
N_DPVS_1 Diplomový projekt 1 N_DPVS_1
N_DS Databázové Systémy N_DS
N_DSeAI_1 Diplomový seminář 1 N_DSeAI_1
N_DSeFF_1 Diplomový seminář 1 N_DSeFF_1
N_DSePO_1 Diplomový seminář 1 N_DSePO_1
N_DSERP Diplomový seminář N_DSERP
N_DSeRP_1 Diplomový seminář 1 N_DSeRP_1
N_DSeVS_1 Diplomový seminář 1 N_DSeVS_1
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_EMP Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi N_EMP
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_EtVS Etika ve VS N_EtVS
N_FI Finanční investování N_FI
N_FOK Firemní a organizační kultura N_FOK
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FRP_1 Finanční řízení podniku 1 N_FRP_1
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_KAPo Kontrola a interní audit v pojišťovnictví N_KAPo
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaE_II Makroekonomie II N_MaE_II
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_Man_2 Management 2 N_Man_2
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MiE_II Mikroekonomie II N_MiE_II
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MMO Marketing měst a obcí N_MMO
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MnJ Management jakosti N_MnJ
N_MPo Marketing v pojišťovnictví N_MPo
N_MPrV Mezinárodní právo veřejné N_MPrV
N_MRP_1 Marketingové řízení podniku 1 N_MRP_1
N_MRP_2 Marketingové řízení podniku 2 N_MRP_2
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_MTP_2 Měnová teorie a politika 2 N_MTP_2
N_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 N_MVP_1
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_NJA_1 Německý jazyk 1 N_NJA_1
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PD_AJ Prezentační dovednosti v AJ N_PD_AJ
N_PeR Personální řízení N_PeR
N_PeTP Penzijní teorie a politika N_PeTP
N_PM Personální management N_PM
N_Pol Politologie N_Pol
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PP_A Pojistné podvody A N_PP_A
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PTP Pojistná teorie a politika N_PTP
N_PTP_A Pojistná teorie a politika N_PTP_A
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RJ_1 Ruský jazyk 1 N_RJ_1
N_RJ_3 Ruský jazyk 3 N_RJ_3
N_RKVS Řízení kvality ve VS N_RKVS
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RR_2 Řízení rizik 2 N_RR_2
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SM Správa majetku N_SM
N_SRIS Strategie a řízení IS N_SRIS
N_SSt Sociální statistika N_SSt
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_STMs_1 Sociologické teorie moderní společnosti N_STMs_1
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_StRP_2 Strategické řízení podniku 2 N_StRP_2
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TLK Teorie lidského kapitálu N_TLK
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UDS Úvod do databázových systémů N_UDS
N_UsVs Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UsVs
N_VeP Veřejné politiky N_VeP
N_VKTPr Vybrané kapitoly z trestního práva N_VKTPr
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
N_ZPrZP Základy práva životního prostředí N_ZPrZP
N_Zso Zajištění a soupojištění N_Zso
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.