Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2010 zima2010
Folders
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
B_AOEI Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_Aud Auditing B_Aud
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BAG BAG výuka B_BAG
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt 1 B_BPAI_1
B_BPAI_2 Bakalářský projekt 2 B_BPAI_2
B_BPFF_1 Bakalářský projekt 1 B_BPFF_1
B_BPFF_2 Bakalářský projekt 2 B_BPFF_2
B_BPMK_1 Bakalářský projekt 1 B_BPMK_1
B_BPMK_2 Bakalářský projekt 2 B_BPMK_2
B_BPPO_1 Bakalářský projekt 1 B_BPPO_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt 1 B_BPRP_1
B_BPRP_2 Bakalářský projekt 2 B_BPRP_2
B_BPVS_1 Bakalářský projekt 1 B_BPVS_1
B_BPVS_2 Bakalářský projekt 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář B_BSeAI
B_BSeFF Bakalářský seminář B_BSeFF
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK Bakalářský seminář B_BSeMK
B_BSeMK_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeMK_1
B_BSeRP Bakalářský seminář B_BSeRP
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS Bakalářský seminář 1 B_BSeVS
B_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_Cjc_1
B_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_Cjc_2
B_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 B_Cjc_3
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CjMK_B Český jazyk v marketingové komunikaci B B_CjMK_B
B_Cn Controlling B_Cn
B_COEUR Competence in EuroPreneurship B_COEUR
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_Dem Demografie B_Dem
B_DNP Design a nástroje prezentace B_DNP
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_ERBi Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBi
B_ES Expertní systémy B_ES
B_E_SANCE Projekt E-Šance B_E_SANCE
B_ESP Evropské soutěžní právo B_ESP
B_EVS Ekonomika veřejného sektoru B_EVS
B_FABS Finanční analýza poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_FABS
B_FAFS Finanční analýza poskytovatelů finančních služeb B_FAFS
B_FI Finanční investování B_FI
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika B_FIPM
B_FJB_1 Francouzský jazyk B 1 B_FJB_1
B_FJB_3 Francouzský jazyk B 3 B_FJB_3
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_3 Francouzský jazyk V 3 B_FJV_3
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FPr Finanční právo B_FPr
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_HaUc Harmonizace účetnictví B_HaUc
B_HPo Historie pojišťovnictví B_HPo
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 B_IBa_3
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A 1 B_KBa_A1
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 B_KBa_2
B_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 B_KBa_3
B_KRRP Komplexní řízení rizik pojišťovny B_KRRP
B_Lob Lobbing B_Lob
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A 3 B_MaA_3
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_MaE_I Makroekonomie I B_MaE_I
B_Man_1 Management 1 B_Man_1
B_Mar Marketing B_Mar
B_MasK_2 Masová komunikace a prostředky 2 B_MasK_2
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_ME Manažerská ekonomika B_ME
B_MiE_I Mikroekonomie I B_MiE_I
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MN Místní normotvorba B_MN
B_MOD Marketing obchodních dovedností B_MOD
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MVT Metody výzkumu trhu B_MVT
B_NCPD Novodobé české politické dějiny B_NCPD
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PBF Peníze, banky a finanční trhy B_PBF
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PiPr Počítačové a informační právo B_PiPr
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_PoM Pojištění majetku B_PoM
B_PoOd Pojištění odpovědnosti B_PoOd
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PoP_1 Pojištění a pojišťovnictví 1 B_PoP_1
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PR_1 Public Relations 1 B_PR_1
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PSEP Prameny a systém evropského práva B_PSEP
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_Rek_2 Reklama 2 B_Rek_2
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_1 Ruský jazyk B 1 B_RJB_1
B_RJB_2 Ruský jazyk B 2 B_RJB_2
B_RJB_3 Ruský jazyk B 3 B_RJB_3
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_3 Ruský jazyk V 3 B_RJV_3
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_SJB_1 Španělský jazyk B 1 B_SJB_1
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_3 Španělský jazyk B 3 B_SJB_3
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_3 Španělský jazyk V 3 B_SJV_3
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací 1 B_SMaK_1
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
B_Soc Sociologie B_Soc
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_SPr_4 Správní právo 4 B_SPr_4
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UBa Úvod do bankovnictví B_UBa
B_Uc_A1 Účetnictví A 1 B_Uc_A1
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPF_A Úvod do podnikových financí A B_UPF_A
B_Upg Úvod do programování B_Upg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_USVF Úvod do studia veřejných financí B_USVF
B_UVS Úvod do studia veřejné správy B_UVS
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury B_VEK
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VS Veřejná správa B_VS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VT Vedení týmů a týmová práce B_VT
B_VVSC Vývoj veřejné správy v českých zemích B_VVSC
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZDP Zdanění příjmů B_ZDP
B_ZERP Základy ekonomiky a řízení pojišťoven B_ZERP
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZPo Základy pojišťovnictví B_ZPo
B_ZpPO Zprostředkovatelé v pojišťovnictví B_ZpPO
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZsPr Zástavní právo B_ZsPr
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
DB_CA College Algebra DB_CA
DB_EO The Effective Organization DB_EO
DB_IS Information Systems DB_IS
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
DM_AM Applied Marketing DM_AM
DM_BC Business Communications and Research Methods DM_BC
DM_BO Business Operations DM_BO
DM_EBM Essentials of Business Management DM_EBM
DM_MA Managerial Accounting DM_MA
DM_SFM Strategic Financial Management DM_SFM
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_MV Metodologie vědy D_MV
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_RSFT Regulace a selhání finančních trhů D_RSFT
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky D_TRMP
E_Ba Banking E_Ba
E_COEUR Competence in EuroPreneurship E_COEUR
E_CzL Czech language E_CzL
E_Eng English Language E_Eng
E_ESP EU Economic and Structural Policy E_ESP
E_IB International Business E_IB
E_IF International Finance E_IF
E_IS Information Security E_IS
E_MiE Microeconomics E_MiE
E_RED Regional Economics and Development E_RED
E_testGabr E-learning, cvičný předmět Ing. Irena Gabrielová E_testGabr
N_AAJ_1 Anglický jazyk 1 N_AAJ_1
N_AAJ_2 Anglický jazyk 2 N_AAJ_2
N_AAJ_3 Anglický jazyk 3 N_AAJ_3
NA_AS_1 Accounting Systems 1 NA_AS_1
NA_CFM_1 Corporate Finance Management 1 NA_CFM_1
NA_IB International Business NA_IB
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
NA_MiE_II Microeconomics II NA_MiE_II
N_ANZ Alternativní nástroje zajištění N_ANZ
NA_PM Project Management NA_PM
NA_SM Strategic Management NA_SM
N_BBO Burzy a burzovní operace N_BBO
N_BPrCP Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS N_BPrCP
N_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 N_Cjc_1
N_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 N_Cjc_3
N_Cn_I Controlling I N_Cn_I
N_Dem Demografie N_Dem
N_Dem_B Demografie B N_Dem_B
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_1 Diplomový projekt 1 N_DPAI_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt 1 N_DPFF_1
N_DPMK_1 Diplomový projekt 1 N_DPMK_1
N_DPPO_1 Diplomový projekt 1 N_DPPO_1
N_DPRP_1 Diplomový projekt 1 N_DPRP_1
N_DPRP_2 Diplomový projekt 2 N_DPRP_2
N_DPVS_1 Diplomový projekt 1 N_DPVS_1
N_DS Databázové systémy N_DS
N_DSeAI Diplomový seminář N_DSeAI
N_DSeFF Diplomový seminář N_DSeFF
N_DSeFF_1 Diplomový seminář 1 N_DSeFF_1
N_DSeMK Diplomový seminář N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář N_DSePO
N_DSeRP Diplomový seminář N_DSeRP
N_DSeVS Diplomový seminář N_DSeVS
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_EIP Evropské integrační procesy N_EIP
N_EkP Ekologická politika N_EkP
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_EMP Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi N_EMP
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERFS Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb N_ERFS
N_ERP_II_1 Ekonomika a řízení pojišťoven II 1 N_ERP_II_1
N_ESPr Evropské správní právo N_ESPr
N_EtVS Etika ve VS N_EtVS
N_FI Finanční investování N_FI
N_FJV_1 Francouzský jazyk V1 N_FJV_1
N_FK_aj_II Firemní komunikace v anglickém jazyce II N_FK_aj_II
N_FKIK Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK
N_FOK Firemní a organizační kultura N_FOK
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_FTP_A Fiskální teorie a politika A N_FTP_A
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_GSK Globální svět a komunikace N_GSK
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_KAPo Kontrola a interní audit v pojišťovnictví N_KAPo
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_Man_2 Management 2 N_Man_2
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_ME Manažerská ekonomika N_ME
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MF_B Mezinárodní finance B N_MF_B
N_MiE_II Mikroekonomie II N_MiE_II
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MMO Marketing měst a obcí N_MMO
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_Mpo Marketing v pojišťovnictví N_Mpo
N_MPT Mediální prostředí a trh N_MPT
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MRP_2 Marketingové řízení podniku 2 N_MRP_2
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_MTP_B Měnová teorie a politika B N_MTP_B
N_MTP_1 Měnová teorie a politika 1 N_MTP_1
N_MTP_2 Měnová teorie a politika 2 N_MTP_2
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_2 Německý jazyk 2 N_NJ_2
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PeTP Penzijní teorie a politika N_PeTP
N_PM Personální management N_PM
N_Pol Politologie N_Pol
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PoTP Pojistná teorie a politika N_PoTP
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PP_A Pojistné podvody A N_PP_A
N_PR Personální řízení N_PR
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RJ_3 Ruský jazyk 3 N_RJ_3
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RR_2 Řízení rizik 2 N_RR_2
N_Seu Směrnice EU pro finanční služby N_Seu
N_SFT_A Soudobé finanční trhy A N_SFT_A
N_SM Správa majetku N_SM
N_SRIS Strategie a řízení IS N_SRIS
N_SRS Správa a řízení společnosti N_SRS
N_SSt Sociální statistika N_SSt
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_STMs_1 Sociologické teorie moderní společnosti N_STMs_1
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TiM Tiskový mluvčí N_TiM
N_TLK Teorie lidského kapitálu N_TLK
N_TPP_1 Teorie a politika pojištění 1 N_TPP_1
N_TPRPS Teorie a praxe reforem penzijních systémů N_TPRPS
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UDS_B Úvod do databázových systémů B N_UDS_B
N_UsVs Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UsVs
N_VeP_A Veřejné politiky A N_VeP_A
N_VKTPr Vybrané kapitoly z trestního práva N_VKTPr
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
N_ZPrZP Základy práva životního prostředí N_ZPrZP
N_Zso Zajištění a soupojištění N_Zso
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.