Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2011 zima2011
Složky
BA_Ac_A1 Accounting A 1 BA_Ac_A1
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
BA_AS_1 Application Software 1 BA_AS_1
BA_FL Fundamentals of Law BA_FL
BA_GL_1 German Language 1 BA_GL_1
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_2 Anglický jazyk V 2 B_AJV_2
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
BA_MaB_1 Mathematics B 1 BA_MaB_1
BA_Mar_A Marketing A BA_Mar_A
BA_Mar_B Marketing B BA_Mar_B
BA_MiE_A Microeconomics A BA_MiE_A
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
B_AOEI Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
BA_SL_1 Spanish Language 1 BA_SL_1
BA_Soc_B1 Sociology B 1 BA_Soc_B1
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_Aud Auditing B_Aud
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_Ba_B Bankovnictví B B_Ba_B
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt 1 B_BPAI_1
B_BPBA_1 Bakalářský projekt 1 B_BPBA_1
B_BPFF_1 Bakalářský projekt 1 B_BPFF_1
B_BPFF_2 Bakalářský projekt 2 B_BPFF_2
B_BPMK_1 Bakalářský projekt 1 B_BPMK_1
B_BPMK_2 Bakalářský projekt 2 B_BPMK_2
B_BPPO_1 Bakalářský projekt 1 B_BPPO_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt 1 B_BPRP_1
B_BPRP_2 Bakalářský projekt 2 B_BPRP_2
B_BPVS_1 Bakalářský projekt 1 B_BPVS_1
B_BPVS_2 Bakalářský projekt 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář B_BSeBA
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK Bakalářský seminář B_BSeMK
B_BSePO Bakalářský seminář B_BSePO
B_BSeRP Bakalářský seminář B_BSeRP
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BseVS Bakalářský seminář B_BseVS
B_BseVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BseVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA
B_CB Centrální bankovnictví B_CB
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_CJc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_CJc_2
B_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 B_Cjc_3
B_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 B_Cjc_4
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 B_CjOb_1
B_CjOd_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 B_CjOd_1
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_Cn Controlling B_Cn
B_CPD České právní dějiny B_CPD
B_CpZ_1 Čínský jazyk pro začátečníky 1 B_CpZ_1
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_Dem Demografie B_Dem
B_Dem_B Demografie_B B_Dem_B
B_DF_1 Dějiny filozofie 1 B_DF_1
B_DNP Design a nástroje prezentace informací B_DNP
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_ERBi Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBi
B_ERBIS Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBIS
B_ES Expertní systémy B_ES
B_ESP Evropské soutěžní právo B_ESP
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_EVS Ekonomika veřejného sektoru B_EVS
B_FAFS Finanční analýza poskytovatelů finančních služeb B_FAFS
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FA_1 Finanční analýza 1 B_FA_1
B_FA_2 Finanční analýza 2 B_FA_2
B_FDPr Finanční a daňové právo B_FDPr
B_FI Finanční investování B_FI
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika B_FIPM
B_FJB_3 Francouzský jazyk B 3 B_FJB_3
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_2 Francouzský jazyk V 2 B_FJV_2
B_FJV_3 Francouzský jazyk V 3 B_FJV_3
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_HaUc Harmonizace účetnictví B_HaUc
B_HPo Historie pojišťovnictví B_HPo
B_IB International Business B_IB
B_IBa_A1 Investiční bankovnictví A1 B_IBa_A1
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 B_IBa_3
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A 1 B_KBa_A1
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 B_KBa_2
B_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 B_KBa_3
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_KT Kapitálové trhy B_KT
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A 2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A 3 B_MaA_3
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B 2 B_MaB_2
B_MaE_B Makroekonomie B B_MaE_B
B_MaE_I Makroekonomie I B_MaE_I
B_Man_1 Management 1 B_Man_1
B_Mar Marketing B_Mar
B_Mar_B Marketing B B_Mar_B
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE_A Mikroekonomie A B_MiE_A
B_MiE_B Mikroekonomie B B_MiE_B
B_MiE_I Mikroekonomie I B_MiE_I
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MN Místní normotvorba B_MN
B_MOD Marketing obchodních dovedností B_MOD
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu B_MRZO
B_MVT Metody výzkumu trhu B_MVT
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_2 Německý jazyk V 2 B_NJV_2
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_NJ_1 Německý jazyk 1 B_NJ_1
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr Občanské a obchodní právo B_OOPr
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_PBF Peníze, banky a finanční trhy B_PBF
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PF_A2 Podnikové finance A 2 B_PF_A2
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFi_B Provozní financování B B_PFi_B
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_Pol_1 Politologie 1 B_Pol_1
B_PoM Pojištění majetku B_PoM
B_PoOd Pojištění odpovědnosti B_PoOd
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoP_B Podpora prodeje B B_PoP_B
B_PoPr_B1 Pojistné právo B 1 B_PoPr_B1
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PoP_1 Pojištění a pojišťovnictví 1 B_PoP_1
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PR Personální řízení B_PR
B_PR_B1 Public Relations B 1 B_PR_B1
B_PrEUb Právo EU v bankovnictví B_PrEUb
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PR_1 Public Relations 1 B_PR_1
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_PS_B Pravděpodobnost a statistika B B_PS_B
B_PSEP Prameny a systém evropského práva B_PSEP
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_1 Pravděpodobnost a statistika 1 B_PS_1
B_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 B_PS_2
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_PVN Právní vztahy k nemovitostem B_PVN
B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1
B_Rek Reklama B_Rek
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_Rek_2 Reklama 2 B_Rek_2
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_2 Ruský jazyk B 2 B_RJB_2
B_RJB_3 Ruský jazyk B 3 B_RJB_3
B_RJB_4 Ruský jazyk B 4 B_RJB_4
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_2 Ruský jazyk V 2 B_RJV_2
B_RJV_3 Ruský jazyk V 3 B_RJV_3
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_A1 Řízení podniku A 1 B_RP_A1
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_Rty Řízení týmů B_Rty
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_1 Španělský jazyk B 1 B_SJB_1
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_3 Španělský jazyk B 3 B_SJB_3
B_SJB_4 Španělský jazyk B 4 B_SJB_4
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_2 Španělský jazyk V 2 B_SJV_2
B_SJV_3 Španělský jazyk V 3 B_SJV_3
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací 1 B_SMaK_1
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
B_Soc Sociologie B_Soc
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_SPr_4 Správní právo 4 B_SPr_4
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_SPVFi Sociologické poznání a výzkum ve finančních službách B_SPVFi
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SUS_A Správní a ústavní soudnictví A B_SUS_A
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_Uc_A1 Účetnictví A 1 B_Uc_A1
B_Uc_A2 Účetnictví A 2 B_Uc_A2
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_UcUS Účetnictví a účetní software B_UcUS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UDS_A Úvod do databázových systémů A B_UDS_A
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPF_A Úvod do podnikových financí A B_UPF_A
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_USo Úvod do sociologie B_USo
B_USoP Úvod do sociální politiky B_USoP
B_USP Úvod do sociální politiky B_USP
B_UVF Úvod do studia veřejných financí B_UVF
B_UVS Úvod do studia veřejné správy B_UVS
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_A Veřejné finance A B_VF_A
B_VF_B Veřejné finance B B_VF_B
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VS Veřejná správa B_VS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VT Vedení týmů a týmová práce B_VT
B_VVSC Vývoj veřejné správy v českých zemích B_VVSC
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZaP Základy podnikání B_ZaP
B_ZdP Zdanění příjmů B_ZdP
B_ZEk Základy ekonomie B_ZEk
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZERP Základy ekonomiky a řízení pojišťoven B_ZERP
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZNP Životní a neživotní pojištění B_ZNP
B_ZPCR Zdanění příjmů v ČR B_ZPCR
B_ZPKNJ_1 Základy profesní komunikace v NJ 1 B_ZPKNJ_1
B_ZPKRJ_1 Základy profesní komunikace v RJ 1 B_ZPKRJ_1
B_ZPKSJ_1 Základy profesní komunikace ve SJ 1 B_ZPKSJ_1
B_ZPo Základy pojišťovnictví B_ZPo
B_ZpPo Zprostředkovatelé v pojišťovnictví B_ZpPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSCR Zdanění spotřeby v ČR B_ZSCR
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZStM_A Základy statistických metod A B_ZStM_A
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
DB_IFA Interpretations of Financial Accounting DB_IFA
DB_IFS Interpretation of Financial Statements DB_IFS
DB_OM Operations Management DB_OM
D_DH Derivátový Hedging D_DH
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
D_MFV Mezinárodní finanční vztahy D_MFV
D_MRFR Metody řízení finančních rizik D_MRFR
D_MV Metodologie vědy D_MV
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_RSFT Regulace a selhání finančních trhů D_RSFT
D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky D_TRMP
D_TVF Teorie veřejných financí D_TVF
E_Ba Banking E_Ba
E_BE Business English E_BE
E_CEP Competence in EuroPreneurship E_CEP
E_CFL Czech as a Foreign Language E_CFL
E_ESP EU Economic and Structural Policy E_ESP
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
E_IB International Business E_IB
E_IF International Finance E_IF
ENG_211 English Composition ENG_211
EQ_B_AS_1 Příprava EQUIP - Aplikační software 1 EQ_B_AS_1
EQ_SO Příprava studijních opor EQ_SO
MBA_500 Essentials of Business Management MBA_500
MBA_501 Business Communications and Research Methods MBA_501
MBA_511 Law for Global Business MBA_511
MBA_515 Project Management and Prioritization MBA_515
MBA_545 People and Systems in Organizations MBA_545
MBA_550 Business Operations MBA_550
N_AAJ_1 Anglický jazyk 1 N_AAJ_1
N_AAJ_2 Anglický jazyk 2 N_AAJ_2
N_AAJ_3 Anglický jazyk 3 N_AAJ_3
NA_AS_1 Accounting Systems 1 NA_AS_1
NA_CFM_1 Corporate Finance Management 1 NA_CFM_1
NA_CFM_2 Corporate Finance Management 2 NA_CFM_2
NA_CG Corporate Governance NA_CG
NA_DPBM_1 Diploma Project 1 NA_DPBM_1
NA_HRM Human Resource Management NA_HRM
NA_IB International Business NA_IB
NA_IDS_B Introduction to Database Systems B NA_IDS_B
NA_IMC Integrated Marketing Communication NA_IMC
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
NA_LS Logistic Systems NA_LS
NA_MiE_A Microeconomics A NA_MiE_A
NA_MMIT Marketing Management of International Trade NA_MMIT
NA_MRM Marketing Research Methods NA_MRM
NA_PM Project Management NA_PM
NA_PS_1 Presenting Skills 1 NA_PS_1
NA_SM Strategic Management NA_SM
NA_StMS Sociological Theories of Modern Society NA_StMS
N_Ba_A Bankovnictví A N_Ba_A
N_BPrCP Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS N_BPrCP
N_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 N_Cjc_1
N_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 N_Cjc_2
N_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 N_Cjc_3
N_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 N_CjOb_1
N_Cn_I Controlling I N_Cn_I
N_DDS Doplňkové důchodové systémy N_DDS
N_Dem Demografie N_Dem
N_DPAI_1 Diplomový projekt 1 N_DPAI_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt 1 N_DPFF_1
N_DPMK_1 Diplomový projekt 1 N_DPMK_1
N_DPMK_2 Diplomový projekt 2 N_DPMK_2
N_DPPO_1 Diplomový projekt 1 N_DPPO_1
N_DPRP_1 Diplomový projekt 1 N_DPRP_1
N_DPVS_1 Diplomový projekt 1 N_DPVS_1
N_DPVS_2 Diplomový projekt 2 N_DPVS_2
N_DS Databázové systémy N_DS
N_DSeAI Diplomový seminář N_DSeAI
N_DSeFF Diplomový seminář N_DSeFF
N_DSeMK Diplomový seminář N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář N_DSePO
N_DSeRP Diplomový seminář N_DSeRP
N_DSeVF Diplomový seminář N_DSeVF
N_DSeVS Diplomový seminář VS N_DSeVS
N_EIS Ekonomické informační systémy N_EIS
N_EkP Ekologická politika N_EkP
N_EMP Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi N_EMP
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_ESPr Evropské správní právo N_ESPr
N_FI Finanční investování N_FI
N_FKIK Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK
N_FOK Firemní a organizační kultura N_FOK
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FTP_A Fiskální teorie a politika A N_FTP_A
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IFS_1 International Financial Services 1 N_IFS_1
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MA Mediální analýza N_MA
N_MaE_II Makroekonomie II N_MaE_II
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_Man_2 Management 2 N_Man_2
N_MarVS Marketing ve veřejné správě N_MarVS
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MF_B Mezinárodní finance B N_MF_B
N_MiE_A Mikroekonomie A N_MiE_A
N_MiE_B Mikroekonomie B N_MiE_B
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MMCR Marketing a management cestovního ruchu N_MMCR
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MRZO Marketing. řízení zahranič. obchodu N_MRZO
N_MTP_B Měnová teorie a politika B N_MTP_B
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PEko Právo a etika v komunikaci N_PEko
N_PeTP Penzijní teorie a politika N_PeTP
N_PM Personální management N_PM
N_PMn_1 Public Management 1** N_PMn_1
N_PoOd Pojištění odpovědnosti N_PoOd
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PoTP Pojistná teorie a politika N_PoTP
N_PR Personální řízení N_PR
N_PrEK Právo a etika v komunikaci N_PrEK
N_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví N_PrEUp
N_PrFFS Právo ve financích a FS N_PrFFS
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PVM Publikum a veřejné mínění N_PVM
N_RCP Řízení cenové politiky N_RCP
N_RDB Regulace a dohled nad bankami N_RDB
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RDTIN Regulace a dohled nad trhem s investičními nástroji N_RDTIN
N_RHo Řízení hodnoty N_RHo
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích FS N_RRFS
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SRIS Strategie a řízení IS N_SRIS
N_SRS Správa a řízení společnosti N_SRS
N_SSt Sociální statistika N_SSt
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP_B Sociální teorie a politika B N_STP_B
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_TiM Tiskový mluvčí N_TiM
N_TLK Teorie lidského kapitálu N_TLK
N_TPP_1 Teorie a politika pojištění 1 N_TPP_1
N_TPRPS Teorie a praxe reforem penzijních systémů N_TPRPS
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UDS_B Úvod do databázových systémů B N_UDS_B
N_UsVs Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UsVs
N_VeP_A Veřejné politiky A N_VeP_A
N_VRKSP Vnitřní řídící a kontrolní systém pojišťoven N_VRKSP
N_Zaj Zajištění N_Zaj
N_ZEM Základy ekonomického modelování N_ZEM
SO_TSO Tvorba studijních opor SO_TSO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.