Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2012 zima2012
Složky
BA_Ac_A1 Accounting A 1 BA_Ac_A1
BA_Adv Advertising BA_Adv
BA_AEC Academic English Composition BA_AEC
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
BA_AS_1 Application Software 1 BA_AS_1
BA_BM_A1 Business Management A 1 BA_BM_A1
BA_CBL Civil and Business Law BA_CBL
BA_CF_A1 Corporate Finance A 1 BA_CF_A1
BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 BA_CF_A2
BA_ETD Economic Theories Development BA_ETD
BA_FL Fundamentals of Law BA_FL
BA_GL_1 German Language 1 BA_GL_1
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
BA_GL_3 German Language 3 BA_GL_3
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
B_AJ_3 Anglický jazyk 3 B_AJ_3
BA_MaB_1 Mathematics B 1 BA_MaB_1
BA_Mar_A Marketing A BA_Mar_A
BA_Mar_B Marketing B BA_Mar_B
BA_MD Media Development BA_MD
BA_MiE_A Microeconomics A BA_MiE_A
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
BA_PEUM Professional English in Use-Marketing BA_PEUM
BA_PF_B Public Finance B BA_PF_B
BA_SL_1 Spanish Language 1 BA_SL_1
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_SL_3 Spanish Language 3 BA_SL_3
BA_Soc_B1 Sociology B 1 BA_Soc_B1
BA_Soc_C Sociology C BA_Soc_C
BA_SP Sales Promotion BA_SP
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
BA_TPEPA Topical Problems of European Public Administration BA_TPEPA
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_Ba_B Bankovnictví B B_Ba_B
B_BaPo Bankovnictví a pojišťovnictví B_BaPo
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 B_BPAI_1
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 B_BPAI_2
B_BPBA_1 Bakalářský projekt BA 1 B_BPBA_1
B_BPBA_2 Bakalářský projekt 2 B_BPBA_2
B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 B_BPMK_1
B_BPMK_2 Bakalářský projekt 2 B_BPMK_2
B_BPPO_1 Bakalářský projekt PO 1 B_BPPO_1
B_BPPO_2 Bakalářský projekt PO 2 B_BPPO_2
B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 B_BPPP_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt RP 1 B_BPRP_1
B_BPRP_2 Bakalářský projekt 2 B_BPRP_2
B_BPVF_1 Bakalářský projekt VF 1 B_BPVF_1
B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 B_BPVS_1
B_BPVS_2 Bakalářský projekt 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář BA B_BSeBA
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePO Bakalářský seminář PO B_BSePO
B_BSeRP Bakalářský seminář RP B_BSeRP
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVF Bakalářský seminář VF B_BSeVF
B_BSeVS Bakalářský seminář VS B_BSeVS
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 B_CjOb_1
B_CjOd_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 B_CjOd_1
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CjOd_3 Český jazyk pro cizince - odborný 3 B_CjOd_3
B_Cn Controlling B_Cn
B_CPD České právní dějiny B_CPD
B_CPr_1 Civilní Právo 1 B_CPr_1
B_CpZ_1 Čínský jazyk pro začátečníky 1 B_CpZ_1
BC_306 Ethics and Leadership BC_306
B_Dem Demografie B_Dem
B_DF_1 Dějiny filozofie 1 B_DF_1
B_DNP Design a nástroje prezentace B_DNP
B_DPoPF Dohled nad pojišťovnami a penz. fondy B_DPoPF
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_DSS Demografie a sociální statistika B_DSS
B_DS_1 Dějiny sociologie 1 B_DS_1
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_ER Euroregiony B_ER
B_ERBi Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBi
B_ES Expertní systémy B_ES
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_EVS Ekonomika veřejného sektoru B_EVS
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FA_2 Finanční analýza 2 B_FA_2
B_FI Finanční investování B_FI
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_Fuc_A Finanční účetnictví B_Fuc_A
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_GSK Globální svět a komunikace B_GSK
B_IB International Business B_IB
B_IBa_A1 Investiční bankovnictví A1 B_IBa_A1
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 B_IBa_3
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A 1 B_KBa_A1
B_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 B_KBa_3
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_KT Kapitálové trhy B_KT
B_KV Kvalitativní výzkum - biografická sociologie B_KV
B_Lob Lobbing B_Lob
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A 2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A 3 B_MaA_3
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B 2 B_MaB_2
B_MaE_A Makroekonomie A B_MaE_A
B_MaE_B Makroekonomie B B_MaE_B
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_Mar_B Marketing B B_Mar_B
B_MCPD Moderní české politické dějiny B_MCPD
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE_A Mikroekonomie A B_MiE_A
B_MiE_B Mikroekonomie B B_MiE_B
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MRCR Místní rozpočty v ČR B_MRCR
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_1 Německý jazyk B 1 B_NJB_1
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJ_1 Německý jazyk 1 B_NJ_1
B_NJ_2 Německý jazyk 2 B_NJ_2
B_NJ_3 Německý jazyk 3 B_NJ_3
B_NKD Nácvik komunikačních dovedností B_NKD
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr Občanské a obchodní právo B_OOPr
B_OpCn Operativní controlling B_OpCn
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PE Politický extremismus B_PE
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PF_A2 Podnikové finance A 2 B_PF_A2
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_PM Projektový management B_PM
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_Pol_1 Politologie 1 B_Pol_1
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PoP_1 Pojištění a pojišťovnictví 1 B_PoP_1
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PR Personální řízení B_PR
B_PR_B2 Public Relations B 2 B_PR_B2
B_PrEUb Právo EU v bankovnictví B_PrEUb
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_PS_B Pravděpodobnost a statistika B B_PS_B
B_Psy_A Psychologie A B_Psy_A
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_RD Relační databáze B_RD
B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi B_RDFI
B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1
B_Rek Reklama B_Rek
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_A1 Řízení podniku A 1 B_RP_A1
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_Rty Řízení týmů B_Rty
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B B_RVZ_B
BSC_401 Interpretation of Financial Statements BSC_401
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SE Sociální ekonomika B_SE
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_3 Španělský jazyk B 3 B_SJB_3
B_SJB_4 Španělský jazyk B 4 B_SJB_4
B_SJV_4 Španělský jazyk V 4 B_SJV_4
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací 1 B_SMaK_1
B_SMaK_2 Struktura marketingových komunikací 2 B_SMaK_2
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
BSM_304 Effective Organizational Communication BSM_304
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_Soc_D Sociologie D B_Soc_D
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPr_B Správní právo B B_SPr_B
B_SPr_4 Správní právo 4 B_SPr_4
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SVM Správa veřejného majetku B_SVM
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_SZCR_B Sociální zabezpečení v ČR B B_SZCR_B
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_Uc_A1 Účetnictví A 1 B_Uc_A1
B_Uc_B Účetnictví B B_Uc_B
B_Uc_C Účetnictví C B_Uc_C
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_UcPr Účetní praktikum B_UcPr
B_UcUS Účetnictví a účetní software B_UcUS
B_UcVS Účetnictví ve veřejném sektoru B_UcVS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPrS_1 Ústavní právo a státověda 1 B_UPrS_1
B_USo Úvod do sociologie B_USo
B_UVS Úvod do studia veřejné správy B_UVS
B_VeP_B Veřejné politiky B B_VeP_B
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF_B Veřejné finance B B_VF_B
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VSEU Veřejná správa EU B_VSEU
B_VT Vedení týmů a týmová práce B_VT
B_VVSC Vývoj veřejné správy v českých zemích B_VVSC
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZaP Základy podnikání B_ZaP
B_ZaPoj Zajištění v pojišťovnictví B_ZaPoj
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP Zdroje financování podniku B_ZFP
B_ZFP_B Zdroje financování podniku B B_ZFP_B
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZNP Životní a neživotní pojištění B_ZNP
B_ZPCR Zdanění příjmů v ČR B_ZPCR
B_ZPKNJ_1 Základy profesní komunikace v NJ 1 B_ZPKNJ_1
B_ZPKRJ_1 Základy profesní komunikace v RJ 1 B_ZPKRJ_1
B_ZPKSJ_1 Základy profesní komunikace ve SJ 1 B_ZPKSJ_1
B_ZpPo Zprostředkovatelé v pojišťovnictví B_ZpPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZReg Základy regionalistiky B_ZReg
B_ZSNS Základy sociologie nerovnosti a stratifikace B_ZSNS
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZStM_A Základy statistických metod A B_ZStM_A
B_ZStM_B Základy statistických metod B B_ZStM_B
B_ZTPP Základy tvorby psaných projevů B_ZTPP
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
CZV_PS Penzijní spoření CZV_PS
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
D_MFV Mezinárodní finanční vztahy D_MFV
D_MRFR Metody řízení finančních rizik D_MRFR
D_MV Metodologie vědy D_MV
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_RSFT Regulace a selhání finančních trhů D_RSFT
D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky D_TRMP
D_TVF Teorie veřejných financí D_TVF
E_CEP Competence in EuroPreneurship E_CEP
E_CFL Czech as a Foreign Language E_CFL
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
ENG_102 English Composition II ENG_102
EQ_SO_KBP Příprava studijních opor - Katedra bankovnictví a pojišťovnictví EQ_SO_KBP
MBA_500 Essentials of Business Management MBA_500
MBA_501 Business Communications and Research Methods MBA_501
MBA_511 Law for Global Business MBA_511
MBA_515 Project Management and Prioritization MBA_515
MBA_540 Strategic Financial Management MBA_540
MBA_545 People and Systems in Organizations MBA_545
MBA_550 Business Operations MBA_550
MC_585 International Human Resource Management MC_585
MK_527 Consumer Behavior MK_527
NA_AS_1 Accounting Systems 1 NA_AS_1
NA_CCIC Corporate Cultural and Internal Communication NA_CCIC
NA_CFM_1 Corporate Finance Management 1 NA_CFM_1
NA_CFM_2 Corporate Finance Management 2 NA_CFM_2
NA_CG Corporate Governance NA_CG
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_CS_1 Communication Skills 1 NA_CS_1
NA_DPBM_1 Diploma Project BM 1 NA_DPBM_1
NA_DPMC_1 Diploma Project MC 1 NA_DPMC_1
NA_HRM Human Resource Management NA_HRM
NA_IB International Business NA_IB
NA_IDS Introduction to Database Systems NA_IDS
NA_IMC Integrated Marketing Communication NA_IMC
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
NA_LaEC Law and Ethics in Communication NA_LaEC
NA_LS Logistic Systems NA_LS
NA_MiE_A Microeconomics A NA_MiE_A
NA_MMIT Marketing Management of International Trade NA_MMIT
NA_MRM Marketing Research Methods NA_MRM
NA_MTM Marketing and Tourism Management NA_MTM
NA_PM Project Management NA_PM
NA_PS_1 Presenting Skills 1 NA_PS_1
NA_SM Strategic Management NA_SM
NA_StMS Sociological Theories of Modern Society NA_StMS
N_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 N_CjOb_1
N_CjOd_3 Český jazyk pro cizince - odborný 3 N_CjOd_3
N_DDS Doplňkové důchodové systémy N_DDS
N_Dem Demografie N_Dem
N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1 N_DPAI_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt FF 1 N_DPFF_1
N_DPFF_2 Diplomový projekt 2 N_DPFF_2
N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 N_DPMK_1
N_DPMK_2 Diplomový projekt 2 N_DPMK_2
N_DPPO_1 Diplomový projekt PO 1 N_DPPO_1
N_DPPO_2 Diplomový projekt 2 N_DPPO_2
N_DPRP_1 Diplomový projekt RP 1 N_DPRP_1
N_DPRP_2 Diplomový projekt 2 N_DPRP_2
N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 N_DPVS_1
N_DPVS_2 Diplomový projekt 2 N_DPVS_2
N_DS Databázové systémy N_DS
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSeRP Diplomový seminář RP N_DSeRP
N_DSeVS Diplomový seminář VS N_DSeVS
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_EIS Ekonomické informační systémy N_EIS
N_EMP Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi N_EMP
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_ESPr Evropské správní právo N_ESPr
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FI Finanční investování N_FI
N_FKIK Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK
N_FOK Firemní a organizační kultura N_FOK
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FTP_A Fiskální teorie a politika A N_FTP_A
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IFS_1 International Financial Services 1 N_IFS_1
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_MarVS Marketing ve veřejné správě N_MarVS
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MBa Moderní bankovnictví N_MBa
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MF_B Mezinárodní finance B N_MF_B
N_MiE_A Mikroekonomie A N_MiE_A
N_MiE_B Mikroekonomie B N_MiE_B
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MKE Manažerská kultura a etika N_MKE
N_MMCR Marketing a management cestovního ruchu N_MMCR
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MRZO Marketing. řízení zahranič. obchodu N_MRZO
N_MSS Marketing v sociálních sítích N_MSS
N_MTP_B Měnová teorie a politika B N_MTP_B
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OMn_1 Öffentliches Management 1 N_OMn_1
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PeTP Penzijní teorie a politika N_PeTP
N_PM Personální management N_PM
N_PMn_1 Public Management 1 N_PMn_1
N_PoOd Pojištění odpovědnosti N_PoOd
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PR Personální řízení N_PR
N_PrEK Právo a etika v komunikaci N_PrEK
N_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví N_PrEUp
N_PrFFS Právo ve financích a FS N_PrFFS
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PVM Publikum a veřejné mínění N_PVM
N_RCP Řízení cenové politiky N_RCP
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RHo Řízení hodnoty N_RHo
N_RLZ Řízení lidských zdrojů N_RLZ
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích FS N_RRFS
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SRIS Strategie a řízení IS N_SRIS
N_SRS Správa a řízení společnosti N_SRS
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Sociální teorie a politika N_STP
N_STP_B Sociální teorie a politika B N_STP_B
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_STRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_STRP_1
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_TiM Tiskový mluvčí N_TiM
N_TLK Teorie lidského kapitálu N_TLK
N_TPP_1 Teorie a politika pojištění 1 N_TPP_1
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UDS_B Úvod do databázových systémů B N_UDS_B
N_UsVs Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UsVs
N_VeP Veřejné politiky N_VeP
N_VRKSP Vnitřní řídící a kontrolní systém pojišťoven N_VRKSP
N_VSK Vedení a správa korporací N_VSK
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_Zaj Zajištění N_Zaj
N_ZdTP Zdravotnická teorie a politika N_ZdTP
N_ZEM Základy ekonomického modelování N_ZEM
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.