Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2013 zima2013
Složky
BA_Ac_A1 Accounting A 1 BA_Ac_A1
BA_Adv Advertising BA_Adv
BA_AEC Academic English Composition BA_AEC
BA_AS_1 Application Software 1 BA_AS_1
BA_BaIn Banking and Insurance BA_BaIn
BA_BM_A1 Business Management A 1 BA_BM_A1
BA_BPBM_1 Bachelor Project BM 1 BA_BPBM_1
BA_BPMC_1 Bachelor Project MC 1 BA_BPMC_1
BA_CCM Corporate Communication with Media BA_CCM
BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 BA_CF_A2
BA_CML Copyright Law and Media Law BA_CML
BA_COEUR Competence in EuroPreneurship BA_COEUR
BA_EM Electronic Marketing BA_EM
BA_ETD Economic Theories Development BA_ETD
BA_FIM Financial and Investment Mathematics BA_FIM
BA_FL Fundamentals of Law BA_FL
BA_FO Financing Organizations BA_FO
BA_FPL Fundamentals of Private Law BA_FPL
BA_GL_1 German Language 1 BA_GL_1
BA_GL_3 German Language 3 BA_GL_3
BA_GL_5 German Language 5 BA_GL_5
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_3 Anglický jazyk 3 B_AJ_3
B_AJ_5 Anglický jazyk 5 B_AJ_5
BA_MaB_1 Mathematics B 1 BA_MaB_1
BA_Mar Marketing BA_Mar
BA_MD Media Development BA_MD
BA_MiE_A Microeconomics A BA_MiE_A
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
BA_PEUM Professional English in Use-Marketing BA_PEUM
BA_PF_B Public Finance B BA_PF_B
BA_POF Public Opinion Formation BA_POF
B_AS Aplikační software - pracovní verze B_AS
BA_SL_1 Spanish Language 1 BA_SL_1
BA_SL_3 Spanish Language 3 BA_SL_3
BA_SL_5 Spanish Language 5 BA_SL_5
BA_Soc_B1 Sociology B 1 BA_Soc_B1
BA_SP Sales Promotion BA_SP
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
BA_TPEPA Topical Problems of European Public Administration BA_TPEPA
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BaPo Bankovnictví a pojišťovnictví B_BaPo
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 B_BPAI_1
B_BPBA_1 Bakalářský projekt BA 1 B_BPBA_1
B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 B_BPMK_1
B_BPPO_1 Bakalářský projekt PO 1 B_BPPO_1
B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 B_BPPP_1
B_BPPVS_1 Bakalářský projekt PVS 1 B_BPPVS_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1 B_BPRP_1
B_BPSO_1 Bakalářský projekt SO 1 B_BPSO_1
B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 B_BPVS_1
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 B_CjOb_1
B_CjOd_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 B_CjOd_1
B_CjOd_3 Český jazyk pro cizince - odborný 3 B_CjOd_3
B_CP Civilní proces B_CP
B_CPD České právní dějiny B_CPD
B_CPr_1 Civilní Právo 1 B_CPr_1
B_CPr_3 Civilní právo 3 B_CPr_3
B_CpZ_1 Čínský jazyk pro začátečníky 1 B_CpZ_1
BC_306 Ethics and Leadership BC_306
B_Dem Demografie B_Dem
B_DF_1 Dějiny filozofie 1 B_DF_1
B_DMa Diskrétní matematika B_DMa
B_DPM_1 Dějiny politického myšlení 1 B_DPM_1
B_DPoPF Dohled nad pojišťovnami a penz. fondy B_DPoPF
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_DSS Demografie a sociální statistika B_DSS
B_DS_1 Dějiny sociologie 1 B_DS_1
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMarK Etika v marketingové komunikaci B_EMarK
B_EPr_1 Evropské právo 1 B_EPr_1
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ER Euroregiony B_ER
B_ES Expertní systémy B_ES
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_KT Kapitálové trhy B_KT
B_KV Kvalitativní výzkum - biografická sociologie B_KV
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_Mar Marketing B_Mar
B_MCPD Moderní české politické dějiny B_MCPD
B_MiE_A Mikroekonomie A B_MiE_A
B_MiE_B Mikroekonomie B B_MiE_B
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MV Mezinárodní vztahy B_MV
B_NJ_1 Německý jazyk 1 B_NJ_1
B_NJ_3 Německý jazyk 3 B_NJ_3
B_NJ_5 Německý jazyk 5 B_NJ_5
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OpCn Operativní controlling B_OpCn
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PF_A2 Podnikové finance A 2 B_PF_A2
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PK Projektování a komunikace B_PK
B_Pol_1 Politologie 1 B_Pol_1
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PS_A Pravděpodobnost a statistika A B_PS_A
B_PS_B Pravděpodobnost a statistika B B_PS_B
B_PSOT Práce s odborným textem B_PSOT
B_PSt Platební styk B_PSt
B_Psy Psychologie B_Psy
B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi B_RDFI
B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1
B_Rek Reklama B_Rek
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP_A1 Řízení podniku A 1 B_RP_A1
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B B_RVZ_B
BSC_401 Interpretation of Financial Statements BSC_401
B_SEV Sociologie ekonomických vztahů B_SEV
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
BSM_304 Effective Organizational Communication BSM_304
BSM_405 Operations Management BSM_405
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_Soc_D Sociologie D B_Soc_D
B_SoMR Sociologie marketingu B_SoMR
B_SoPo Sociologie politiky B_SoPo
B_SoVZ Sociologie vzdělávání B_SoVZ
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPr_B Správní právo B B_SPr_B
B_SVM Správa veřejného majetku B_SVM
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TVVM Teorie a výzkum veřejného mínění B_TVVM
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_Uc_A1 Účetnictví A 1 B_Uc_A1
B_Uc_C Účetnictví C B_Uc_C
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UcUS Účetnictví a účetní software B_UcUS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPrS_1 Ústavní právo a státověda 1 B_UPrS_1
B_USo Úvod do sociologie B_USo
B_USP Úvod do sociální politiky B_USP
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VET_B Vývoj ekonomických teorií B B_VET_B
B_VF_A Veřejné finance A B_VF_A
B_VF_B Veřejné finance B B_VF_B
B_VS Veřejná správa B_VS
B_VSEU Veřejná správa EU B_VSEU
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZaP Základy podnikání B_ZaP
B_ZaPoj Zajištění v pojišťovnictví B_ZaPoj
B_ZEk Základy ekonomie B_ZEk
B_ZFP Zdroje financování podniku B_ZFP
B_ZpPo Zprostředkovatelé v pojišťovnictví B_ZpPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZReg Základy regionalistiky B_ZReg
B_ZSNS Základy sociologie nerovnosti a stratifikace B_ZSNS
B_ZSPr Základy soukromého práva B_ZSPr
B_ZStM_A Základy statistických metod A B_ZStM_A
B_ZStM_B Základy statistických metod B B_ZStM_B
D_DH Derivátový Hedging D_DH
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
D_MFV Mezinárodní finanční vztahy D_MFV
D_MRFR Metody řízení finančních rizik D_MRFR
D_MV Metodologie vědy D_MV
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_RSFT Regulace a selhání finančních trhů D_RSFT
D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky D_TRMP
D_TVF Teorie veřejných financí D_TVF
E_CEP Competence in EuroPreneurship E_CEP
E_CFL Czech as a Foreign Language E_CFL
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
ENG_102 English Composition II ENG_102
IS_330 Information Systems IS_330
MBA_500 Essentials of Business Management MBA_500
MBA_501 Business Communications and Research Methods MBA_501
MBA_511 Law for Global Business MBA_511
MBA_515 Project Management and Prioritization MBA_515
MBA_540 Strategic Financial Management MBA_540
MBA_545 People and Systems in Organizations MBA_545
MBA_550 Business Operations MBA_550
MC_585 International Human Resource Management MC_585
MK_527 Consumer Behavior MK_527
NA_AS Accounting Systems NA_AS
NA_CCIC Corporate Cultural and Internal Communication NA_CCIC
NA_CFM_1 Corporate Finance Management 1 NA_CFM_1
NA_CFM_2 Corporate Finance Management 2 NA_CFM_2
NA_CG Corporate Governance NA_CG
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_CS_1 Communication Skills 1 NA_CS_1
NA_DPBM_1 Diploma Project BM 1 NA_DPBM_1
NA_DPMC_1 Diploma Project MC 1 NA_DPMC_1
NA_HRM Human Resource Management NA_HRM
NA_IB International Business NA_IB
NA_IDS Introduction to Database Systems NA_IDS
NA_IMC Integrated Marketing Communication NA_IMC
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
NA_LaEC Law and Ethics in Communication NA_LaEC
NA_LS Logistic Systems NA_LS
NA_MiE_A Microeconomics A NA_MiE_A
NA_MMIT Marketing Management of International Trade NA_MMIT
NA_MRM Marketing Research Methods NA_MRM
NA_MTM Marketing and Tourism Management NA_MTM
NA_PM Project Management NA_PM
NA_PS_1 Presentation Skills 1 NA_PS_1
NA_SM Strategic Management NA_SM
NA_StMS Sociological Theories of Modern Society NA_StMS
N_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 N_CjOb_1
N_CjOd_3 Český jazyk pro cizince - odborný 3 N_CjOd_3
N_DDS Doplňkové důchodové systémy N_DDS
N_Dem Demografie N_Dem
N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1 N_DPAI_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt FF 1 N_DPFF_1
N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 N_DPMK_1
N_DPPO_1 Diplomový projekt PO 1 N_DPPO_1
N_DPRP_1 Diplomový projekt RP 1 N_DPRP_1
N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 N_DPVS_1
N_DS Databázové systémy N_DS
N_EIS Ekonomické informační systémy N_EIS
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_ESPr Evropské správní právo N_ESPr
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FI Finanční investování N_FI
N_FKIK Firemní kultura a interní komunikace N_FKIK
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_HP Hospodářská politika N_HP
N_IFS_1 International Financial Services 1 N_IFS_1
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_KA Kontrola a audit N_KA
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_MarVS Marketing ve veřejné správě N_MarVS
N_MaTR Matematická teorie rozhodování N_MaTR
N_MBa Moderní bankovnictví N_MBa
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MF_B Mezinárodní finance B N_MF_B
N_MiE_A Mikroekonomie A N_MiE_A
N_MiE_B Mikroekonomie B N_MiE_B
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MKE Manažerská kultura a etika N_MKE
N_MMCR Marketing a management cestovního ruchu N_MMCR
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MPA Mediální plánování a audit N_MPA
N_MPrV Mezinárodní právo veřejné N_MPrV
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MRZO Marketing. řízení zahranič. obchodu N_MRZO
N_MSS Marketing v sociálních sítích N_MSS
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPr Občanské právo N_OPr
N_PM Personální management N_PM
N_PMn_1 Public Management 1 N_PMn_1
N_PoOd Pojištění odpovědnosti N_PoOd
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PrEK Právo a etika v komunikaci N_PrEK
N_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví N_PrEUp
N_PrFFS Právo ve financích a finančních službách N_PrFFS
N_RCP Řízení cenové politiky N_RCP
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RHo Řízení hodnoty N_RHo
N_RLZ Řízení lidských zdrojů N_RLZ
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích finančních služeb N_RRFS
N_SRIS Strategie a řízení informačních systémů N_SRIS
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Sociální teorie a politika N_STP
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_TiM Tiskový mluvčí N_TiM
N_TPP_1 Teorie a politika pojištění 1 N_TPP_1
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_VRKSP Vnitřní řídící a kontrolní systém pojišťoven N_VRKSP
N_VSK Vedení a správa korporací N_VSK
N_Zaj Zajištění N_Zaj
N_ZEM Základy ekonomického modelování N_ZEM
XX_18909 Základy profesní komunikace v NJ 1 XX_18909
XX_18910 Základy profesní komunikace v SJ_1 XX_18910
XX_18913 Základy profesní komunikace v RJ_1 XX_18913
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.