Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2019 zima2019
Složky
BA_Ac_1 Accounting 1 BA_Ac_1
BA_Adv Advertising BA_Adv
BA_AS Application Software BA_AS
BA_BaIn Banking and Insurance BA_BaIn
BA_BENG_1 Business English 1 BA_BENG_1
BA_BM_A1 Business Management A 1 BA_BM_A1
BA_BPBM_1 Bachelor Project BM 1 BA_BPBM_1
BA_BPMC_1 Bachelor Project MC 1 BA_BPMC_1
BA_CC Consumer Culture BA_CC
BA_CF_A1 Corporate Finance A 1 BA_CF_A1
BA_CFL_1 Czech as a Foreign Language 1 BA_CFL_1
BA_CFL_3 Czech as a Foreign Language 3 BA_CFL_3
BA_CRM_B Customer Relationship Management B BA_CRM_B
BA_DgM Digital Marketing BA_DgM
BA_EC English Composition BA_EC
BA_ETD Economic Theories Development BA_ETD
BA_FIM Financial and Investment Mathematics BA_FIM
BA_FO Financing Organizations BA_FO
BA_GL_1 German Language 1 BA_GL_1
BA_GL_3 German Language 3 BA_GL_3
BA_GL_5 German Language 5 BA_GL_5
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_3 Anglický jazyk 3 B_AJ_3
B_AJ_5 Anglický jazyk 5 B_AJ_5
BA_Mar Marketing BA_Mar
BA_Ma_1 Mathematics 1 BA_Ma_1
BA_MD Media Development BA_MD
BA_MiE Microeconomics BA_MiE
BA_PEUM Professional English in Use-Marketing BA_PEUM
BA_PF Public Finance BA_PF
BA_PLw_1 Private Law 1 BA_PLw_1
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_PrSt Probability and Statistics BA_PrSt
BA_PR_1 Public Relations 1 BA_PR_1
BA_PsyMC Psychology in Marketing Communication BA_PsyMC
B_AS Aplikační software B_AS
BA_SL_1 Spanish Language 1 BA_SL_1
BA_SL_3 Spanish Language 3 BA_SL_3
BA_SL_5 Spanish Language 5 BA_SL_5
BA_Soc_1 Sociology 1 BA_Soc_1
BA_SP Sales Promotion BA_SP
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_BaPo Bankovnictví a pojišťovnictví B_BaPo
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 B_BPAI_1
B_BPBA_1 Bakalářský projekt BA 1 B_BPBA_1
B_BPBS_1 Bakalářský projekt BS 1 B_BPBS_1
B_BPKR_1 Bakalářský projekt KR 1 B_BPKR_1
B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 B_BPMK_1
B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 B_BPPP_1
B_BPPVS_1 Bakalářský projekt PVS 1 B_BPPVS_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1 B_BPRP_1
B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 B_BPVS_1
B_BS_1 Bezpečnostní studia 1 B_BS_1
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 B_CjOb_1
B_CjOd_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 B_CjOd_1
B_CjOd_3 Český jazyk pro cizince - odborný 3 B_CjOd_3
B_CPD České právní dějiny B_CPD
B_CPr_1 Civilní právo 1 B_CPr_1
B_CPr_3 Civilní právo 3 B_CPr_3
B_DCP Daňové a celní předpisy B_DCP
B_DgM Digitální marketing B_DgM
B_DMa Diskrétní matematika B_DMa
B_EPr_1 Evropské právo 1 B_EPr_1
B_ES Expertní systémy B_ES
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FRP Finanční řízení podniku B_FRP
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_KrDo Kriminalistická dokumentace B_KrDo
B_KrTa Kriminalistická taktika B_KrTa
B_Mar Marketing B_Mar
B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu B_MAST
B_Ma_1 Matematika 1 B_Ma_1
B_MiE Mikroekonomie B_MiE
B_MVM Média a veřejné mínění B_MVM
B_MVS Management ve veřejné správě B_MVS
B_Neu Neuromarketing B_Neu
B_NIS Návrh informačních systémů B_NIS
B_NJV_1 Německý jazyk volitelný 1 B_NJV_1
B_NJ_1 Německý jazyk 1 B_NJ_1
B_NJ_3 Německý jazyk 3 B_NJ_3
B_NJ_5 Německý jazyk 5 B_NJ_5
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OOM Ochrana osob, majetku, informací a duševního vlastnictví B_OOM
B_OS Ochrana spotřebitele B_OS
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PD Podnik a daně B_PD
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PrKo Protokolární komunikace B_PrKo
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrSt Pravděpodobnost a statistika B_PrSt
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PR_1 Public Relations 1 B_PR_1
B_PSt Platební styk B_PSt
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi B_RDFI
B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1
B_Rek Reklama B_Rek
B_RM_B Retail Management B B_RM_B
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP_A1 Řízení podniku A 1 B_RP_A1
B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B B_RVZ_B
B_SK Spotřební kultura B_SK
B_SL Soudní lékařství B_SL
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_Soc_1 Sociologie 1 B_Soc_1
B_SoPr_1 Soukromé právo 1 B_SoPr_1
B_SpM Sportovní marketing B_SpM
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPr_B Správní právo B B_SPr_B
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SRRF Specifika řízení rodinných firem B_SRRF
B_SSM Systémy a systémové myšlení B_SSM
B_SVM Správa veřejného majetku B_SVM
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr_1 Trestní právo 1 B_TPr_1
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_Uc_1 Účetnictví 1 B_Uc_1
B_UDS_B Úvod do databázových systémů B B_UDS_B
B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy B_UKPZ
B_UPA Úvod do právnické angličtiny B_UPA
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPrS_1 Ústavní právo a státověda 1 B_UPrS_1
B_UPSEZ Ústavní a politické systémy evropských zemí B_UPSEZ
B_URUP Územní rozvoj a urbální politika B_URUP
B_VeP_1 Veřejné politiky 1 B_VeP_1
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VE_1 Veřejná ekonomika 1 B_VE_1
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VPK Vybrané problémy kriminologie B_VPK
B_VPOFOM Vybrané praktické otázky fungování obcí a měst v české realitě B_VPOFOM
B_VVSC Vývoj moderní VS v českých zemích B_VVSC
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_VyMe_B Vývoj médií B B_VyMe_B
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFP Zdroje financování podniku B_ZFP
B_ZFPr Základy finančního práva B_ZFPr
B_ZM Znalostní management B_ZM
B_ZPPr Základy pracovního práva B_ZPPr
B_ZSPr Základy soukromého práva B_ZSPr
DA_FIM Financial Institutions and their Management DA_FIM
DA_MS Methodology of Science DA_MS
DA_QMFA Quantitative Methods of Financial Analysis DA_QMFA
D_DH Derivátový Hedging D_DH
D_DisP_2 Disertační projekt 2 D_DisP_2
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
D_MFV Mezinárodní finanční vztahy D_MFV
D_MRFR Metody řízení finančních rizik D_MRFR
D_MV Metodologie vědy D_MV
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_PV_1 Prezentace výzkumu 1 D_PV_1
D_PV_2 Prezentace výzkumu 2 D_PV_2
D_TPFC Teorie podnikových financí a controllingu D_TPFC
D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky D_TRMP
D_TVF Teorie veřejných financí D_TVF
E_ET Erasmus Traineeship E_ET
NA_BsIS Business Information Systems NA_BsIS
NA_CCM_B Cross-cultural Management B NA_CCM_B
NA_CFM_2 Corporate Finance Management 2 NA_CFM_2
NA_CG Corporate Governance NA_CG
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_CS_1 Communication Skills 1 NA_CS_1
NA_DPBM_1 Diploma Project BM 1 NA_DPBM_1
NA_DPMC_1 Diploma Project MC 1 NA_DPMC_1
N_AG Automaty a gramatiky N_AG
NA_GM Global Marketing NA_GM
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AKD Algoritmy komprese dat N_AKD
NA_LaEC Law and Ethics in Communication NA_LaEC
NA_LS Logistic Systems NA_LS
NA_MiE Microeconomics NA_MiE
NA_MIS Marketing for Industry and Services NA_MIS
NA_MPA Media Planning and Audit NA_MPA
NA_MSN Marketing in Social Networks NA_MSN
NA_PM Project Management NA_PM
N_APr Autorské právo N_APr
NA_PSec Press Secretary NA_PSec
NA_PS_1 Presentation Skills 1 NA_PS_1
NA_SHRM Strategic Human Resource Management NA_SHRM
NA_SHRM_B Strategic Human Resource Management B NA_SHRM_B
NA_SM Strategic Management NA_SM
NA_SMC Sociology of Marketing Communication NA_SMC
NA_TTP Tax Theory and Policy NA_TTP
N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 N_BS_1
N_BV Bezpečnostní věda N_BV
N_Cn Controlling N_Cn
N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1 N_DPAI_1
N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 N_DPBS_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt FF 1 N_DPFF_1
N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 N_DPKR_1
N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 N_DPMK_1
N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 N_DPPP_1
N_DPPVS_1 Diplomový projekt PVS 1 N_DPPVS_1
N_DPRP_1 Diplomový projekt ŘP 1 N_DPRP_1
N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 N_DPVS_1
N_DS Databázové systémy N_DS
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_EHPr Evropské hospodářské právo N_EHPr
N_Em Ekonometrie N_Em
N_ER Euroregiony N_ER
N_EuIn Europol a Interpol N_EuIn
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FI Finanční investování N_FI
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FRPr Finanční a rozpočtové právo N_FRPr
N_GM Globální marketing N_GM
N_IB International Business N_IB
N_IFS_1 International Financial Services 1 N_IFS_1
N_KAVS Kontrola a audit ve veřejné správě N_KAVS
N_KO Kapitálové operace N_KO
N_Krilg Kriminologie N_Krilg
N_Krist Kriminalistika - teorie a metodologie N_Krist
N_KRIZS_1 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 1 N_KRIZS_1
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_MarVS Marketing ve veřejné správě N_MarVS
N_MBa_B Moderní bankovnictví B N_MBa_B
N_MFOO Mezinárodní finanční a obchodní operace N_MFOO
N_MiE Mikroekonomie N_MiE
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MPA Mediální plánování a audit N_MPA
N_MPS Marketing průmyslu a služeb N_MPS
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MSS Marketing v sociálních sítích N_MSS
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_MUC Manažerské účetnictví N_MUC
N_PEARP Právní a ekonomické aspekty regionální politiky ČR N_PEARP
N_PK Prevence kriminality N_PK
N_PMSCR Probační a mediační služba ČR N_PMSCR
N_PoIS Podnikové informační systémy N_PoIS
N_POKR Počítačová kriminalita N_POKR
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PPr_1 Pracovní právo 1 N_PPr_1
N_PPr_1B Pracovní právo 1 B N_PPr_1B
N_PrCP Právo cenných papírů N_PrCP
N_PrEK Právo a etika v komunikaci N_PrEK
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PUOK Právní úprava obchodních korporací N_PUOK
N_RBO Řízení bezpečnosti v organizaci N_RBO
N_RCP Řízení cenové politiky N_RCP
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích finančních služeb N_RRFS
N_RRRP Regionální rozvoj a regionální politika N_RRRP
N_RSCRE Regionální struktury ČR a Evropy N_RSCRE
N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů N_SDSPJ
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFPr Sociologie a filozofie práva N_SFPr
N_SMK Sociologie marketingové komunikace N_SMK
N_SRIS Strategie a řízení informačních systémů N_SRIS
N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů N_SRLZ
N_STP Sociální teorie a politika N_STP
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_SV Správní věda N_SV
N_SVMVZ Správa veřejného majetku a veřejné zakázky N_SVMVZ
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_TiM Tiskový mluvčí N_TiM
N_TK Technologie kryptoměn N_TK
N_TPP Teorie a politika pojištění N_TPP
N_TPr Trestní právo N_TPr
N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů N_TPRPK
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 N_VE_1
N_VSA Výpočetní složitost algoritmů N_VSA
N_VSK Vedení a správa korporací N_VSK
N_VSK_B Vedení a správa korporací B N_VSK_B
N_VUP_B Veřejnoprávní úprava podnikání B N_VUP_B
SO_TSO Tvorba studijních opor SO_TSO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.