University of Finance and Administration logo Odbor studijních záležitostí
Prorektor pro legislativu a studijní programy
64103020 OdborSZ ProVzdC University of Finance and Administration VŠFS

headMgr. Eva Čermáková

Staff