Aplikovaná informatika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

1
Aktivní studenti
355

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná informatika
Zkratka: PAI
Kód: 1802R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 10. 2019
Program: B1801 B-INF Informatika

Nejčastěji zapisované předměty