Marketingová komunikace

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

7
Aktivní studenti
1 345

Specifikace oboru

Obor: Marketingová komunikace
Zkratka: PMK
Kód: 6208R136
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6208 B-EKM Ekonomika a management

Nejčastěji zapisované předměty