Aplikovaná informatika

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

2
Aktivní studenti
25

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná informatika
Zkratka: KAI
Kód: 1802R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1802 B-AINF Aplikovaná informatika

Nejčastěji zapisované předměty